Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Soten väliaikainen valmisteleva työelin perustetaan ennen kesälomia

Tiistai 11.5.2021 klo 9:49


Eilen kokoontuivat Pohjois-Karjalan kuntien edustajat päättämään muodostettavan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta. Kutsun tilaisuuteen oli lähettänyt Siun sote. Maakunnissa, joissa ei ole jo valmista sote-pela integraatiota, ollaan suurten asioiden edessä. Erimielisyyksiltä ei voida välttyä. Vaten perustamisongelmat ratkaisee valtiovalta. Se on lakiin kirjattu.

Ministeriön ohjeen mukaan Vate muodostuu kuntien sote-vastaavista virkamiehistä. Pohjois-Karjalassa kunnat ovat antaneet sote-palvelut Siun soten hoidettaviksi. Näin meidän vate muodostuu Siun soten viranhaltijoista eli sen johtoryhmästä. Hallinnollisesta tuesta vastaavat Siun soten hallitus ja valtuusto. Siun sotea perustettaessa Pohjois-Karjalan kunnilla oli lähes samanlainen kuvio.  

Lisäksi Vatella on poliittinen seurantaryhmä, jonka kokoonpanosta on jo sovittu maakuntamme poliittisten piirien kanssa.  Se koostuu Siun soten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistosta. Lisäksi valitaan ryhmään yksi edustaja kustakin Siun soten valtuustoryhmää edustavasta puolueesta. Hänen ei tarvitse olla välttämättä valtuuston jäsen. Pelastuslaitos voi halutessaan nimetä edustajansa. Kaikille poliittisen seurantaryhmän jäsenille valitaan varahenkilöt.

Lukija huomaa, että kovin virkamiesjohtoisesti virkavastuulla sotea tullaan toteuttamaan. Some-keskustelut antavat aivan väärän kuvan. Luottamushenkilöt eivät ole operatiivisen työn suunnittelijoita.

Valtion ohjaus on nyt kova. Sen aikoinaan huomaavat uudet hyvinvointialueen vaaleilla valitut valtuuston jäsenet. Sen päätöksiä toteuttava hallitus ajaa entistä voimakkaammin hyvinvointialueen etua valtion antamien taloudellisten kehysten puitteissa. Nyt maakuntamme  kunnat antavat tuon kehyksen Siun sotelle omistaohjauskokouksessa. 

Olen aika-ajoin kirjoittanut  taustoista, jotka otettiin huomioon mm. Siun soten hallintosääntöä laadittaessa. Sieltä kannattaa lukijan käydä perehtymässä esim. Siun soten hallituksen rooliin. Sen 27 kohdassa ei ole ainuttakaan tehtävää, joka liittyisi suoranaisesti operatiiviseen toimintaan. Ne on sälytetty kuntayhtymän virkakoneiston linjaorganisaatioon.

Myös toimitusjohtajasopimus on vahva. Tämä kaikki on tehty siksi, että sote-toimintoja oli pakko muuttaa vastaamaan meidän kuntiemme useammallakin sektorilla tapahtuvia muutoksia. Maakuntamme kuntatalouden kiristyminen ja ikääntynen eivät olleet niitä vähäisimpiä. Puhutaan myös vahvasti tiedolla johtamisesta. Noistakin olen paljon täällä kirjoittanut.

Taustaa:

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (HE 241/2020). Esityksen mukaan hyvinvointialueet perustettaisiin 1.7.2021 ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023. Hallituksen esityksen (HE 241/2020) mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu

 Esityksen mukaan aluevaltuuston toimikausi alkaisi 1.3.2022. Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta ovat seuraavat: ”Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

 1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

 4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:

1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;

2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana sääde


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini