Valtuuston kokouksen aikana keskityn kokousen puheenjohtajan tehtäviin, enkä kokouksessa käsiteltäviin asioihin ota kantaa. Valtuuston kokouksen avauksen yhteydessä jatkossa käytän muutaman kerran vuodessa puheenvuoron ajankohtaisita asioista.
En kirjoita varsinaisia avauspuheita puhtaaksi. Teen rungon ranskalaisilla viivoilla, joista sitten kerron.

Valtuuston talousarviokokouksen avaus 18.12.2023

 

 • viime vuoden valt:n kokouksessa mutisin talousarviopäätöksen jälkeen etenkin seurantavuosien alijäämistä
 • Kuntalaki 110 pykälä sanoo, että taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen
 • Alijäämää on ainakin pyrittävä tasapainottamaan seurantavuosilla tai kirjattava talousarviokirjaan selvästi toimenpideohjelma
 • seurantavuosien, SV2025 ja SV2026, aikana Nurmes-laivan nokka on saatava ylös sukelluksista
 • Talouden sukeltaminen on huono signaali tulevasta ja myös kunnan taloussuunnitelusta kuntalaisille, yrityselämälle ja ympäristökunnille
 • Pientä vanhojen muistelua: Tarkoitan tällä kuntaliitossopimusta Valtimon kanssa ja etenkin sen liitteenä olevaa lähes 60 sivuista Kuntaliitosselvitystä
 • Ne tehtiin yhdessä kuntaliitosvalmistelutyöryhmien ja konsulttiparin kanssa ja hyväksyttiin Nurmeksen ja Valtimon valtuustoissa keväällä 2019 kuntaliitospäätösten liitteinä
 • Taloussuunnittelusta esitettiin neljä eri skenaariota tuleville vuosille kaupungin talouden hoitamiseksi, tasapainottamiseksi
 • Siellä Nurmeksen ja Valtimon kunnat yhdessä skenaarion mukaan joudutaan toteuttamaan vuosilla 2020 - 2025 yhteensä 11,5 M€:n tuottavuusohjelma
 • Tarkoittaa keskimäärin 1,9 M€ vuotta kohti
 • Käytännössä tuottavuusohjelman toteuttaminen piti aloittaa vuoden 2022 alusta, liitossopimus kaksi vuotta
 • Taloussuunnittelusta esitettiin neljä eri skenaariota tuleville vuosille kaupungin talouden hoitamiseksi, tasapainottamiseksi
 • Korona tuli 2020 ja valtiolta ohjattiin ns. koronarahaa kunnille kapitaatioperiaatteella
 • Meillä koronan vaikutukset kunta- ja yritystalouteen olivat muuta maata vähäisemmät, näin teimme hyviä tuloksia kuntana, saimme virheellisen kuvan kuntatalouden todellisesta kuvasta
 • Myös kunta- ja HVA-vaalien alla vuosina 2021 - 22 Nurmeksen etenkin sosiaalisessa mediassa käydyt poliittiset keskustelut eivät sallineet tuottavuusohjelman aloittamista ajallaan
 • kuntatalous ei ollut siellä esillä sille kuuluvalla tärkeydellä
 • Valtionosuuksien niukkenemisesta meidän tämän päivän talousahdinko ei yksin johdu
 • Alla vertailua verrokkikuntien VOS:ien muutosprosenteista. Itä-Suomen kunnat kärsivät eniten.

VOS -24 delta 2023-24 

 • Nurmes:         10,9 M€,    - 2,4 M€,   =  -19,1 %
 • Lieksa:             6,0 M€,    - 2,9 M€,   = - 32,5 %
 • Juuka:              2,0 M€,    - 1,0 M€,   = - 33,9 %
 • Kitee:               11,7 M€,   - 3,0 M€,   =  -20,2 %
 • Sotkamo           6,6 M€,    +0,4 M€,   =  + 6,0 %
 • Kuhmo:             7,2 M€,    +1,0 M€,  = + 13,9 %
 • Kontiolahti:     19,0 M€,    -2,0 M€,   =  - 10,0 %
 • Liperi:               7,7 M€,     -3,3 M€,   =  - 30,2 %

Kuntien keskinäisen houkuttelevuuden ja imagon takia seuraan tarkkaan koko maakunnan kuntien tilaa. Siun soten ajoilta vuodesta 2016 alkaen kuntataloustyöryhmän raportointia on seurattiin Siun soten keskushallinnosta. Kunnt asettivat tiukat raamit Siun soten taloudelle. 

Nurmes ja Kitee ovat eräällä tapaa peilikuvia keskenään. Kesälahti liitettiin Kiteeseen vuonna 2013. Meillä Valtimo liitettiin Nurmekseen vuonna 2020. 

Kiteellä toteutettiin viime vuosikymmenen puolella raskaita toimenpiteitä kuntaliitoksen jälkeisen kunnan talouden tasapainottamiseksi

Muutoksessa tarkasteltiin palvelujen tuottamista ja henkilöstön määrää yhdistyneenä kuntana. Tehtiin tarvittavia päätöksiä etupainotteisesti.

Henkilölstöstä vielä pari sanaa, vuoden 2022 henkilöstötilinpäätöksistä poimittuja tietoja:

                   vakituisia                  yhteensä

Nurmes             300                      426

Kitee                 243 (-57)             367 (-59)

Lieksa               236 (- 64)            367 (-59)

Nyt hallitus on päättänyt yhteistoimintalain mukaisten toimenpiteiden käynnistämisestä. Tavoite on kova ja ne pitäisi jaksottaa pitemmälle aikaa. Lain kuuden viikon aikajanasta voidaan poiketa. HVA:lla ovat vastaava tilanne. Siellä talouden tasapainottaminen yhteistoimintaneuvotteleissa käydään koko vuoden 2024 aikana. 

Nyt tarvitaan kaikkien osapuolten tiivistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Jokaisen säästötoimenpiteen vaikuttavuus kunnan selviytymiseen on arvioitava (vaikuttavuuden arviointi).

Kaupunginhallituksen esitys on hyvä alku meidän yhteiselle urakalle. Talouden tasapainottaminen vuodelle 2024 on lähes  1 750 000 €!