Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Mitä jos meillä olisi ...?

Keskiviikko 19.1.2022 klo 8:37

Olin Nurmeksen strategiatyössä mukana tulevavaisuusryhmässä. Yhdessä työpajassa asettelimme tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ne alkoivat esim. ”Mitä jos Nurmeksessa on 2030-luvulla 20 000 asukasta? Mitä jos meillä on 2030 Siun soten pohjoisen alueen laajempia palveluja tarjoava terveyskeskussairaala?” Samanlaisen kysymyksen asetin itselleni aikoinaan PARAS-lainsäädännön selvitystyön aikana maakuntaliiton hallituksen jäsenenä vuonna 2007. Mitä jos PARAS-lainsäädäntö olisi toteutunut?

PARAS- lainsäädännön mukaisesti maahan piti tulla noin 20 – 30 000 asukkaanlaajempia perusterveydenhuollon yksiköitä. Erikoissairaanhoidon vastuualueet olisivat olleet n 200 000 asukkaan sairaaloita ja sitten olisivat vielä ns. miljoonapiirit, joihin olisi keskitetty vaativat hoidot. Pielisen Karjalan sote-palvelujen vastuukuntana olisi ollut Nurmes. Asiassa ei päästy poliittisesti yksimielisyyteen alueen kuntien kanssa. 

                      Esh:n kulut jyrkkään nousuun

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat vuosituhannen alussa lähes yhtä suuret. Hoidon porrastusta oli toteutettu onnistuneesti jo vuosien ajan terveyskeskusten kanssa. Paras-lainsäädännön kariutuminen vaikutti mielestäni suuresti erikoissairaanhoidon kulujen jyrkkään kasvuun. Tänään erikoissairaanhoidon bruttomenot ovat lähes kaksi kertaa perusterveydenhoidon vastaavat.    

Vuonna 2019 maamme erikoissairaanhoidon kulut olivat noin 8,3 (37 %) miljardia euroa ja perusterveydenhuollon kulut olivat vastaavasti noin 4,0 (18 %) miljardia euroa kaikista sote-menoista. Varsinkin viime vuosikymmenellä käynnistyi keskussairaaloiden kova kilpavarustelu suurina investointeina. Äskettäin valmistui Jyväskylään 550 milj. euroa maksanut Nova-sairaala.

Tällä vuosituhannella lääkäreiden ja hoitajien määrä on erikoissairaanhoidossa lisääntynyt voimakkaasti. Perusterveydenhuolto on polkenut paikallaan. On tietysti hyvä, että esh:a on kehitetty, mutta perusterveydenhuollossa kunnat ovat joutuneet säästämään mm. eri sairauksien ennaltaehkäisystä.

Kehityksen syy on päätöksentekorakenteessa. Kunnat hoitivat itse terveyskeskukset ja sosiaalipalvelut. Näin ne olivat itse budjettivastuussa euroineen talousarviokokouksissa. Kyllä maakunnassamme Joensuu siirsi palveluja Tikkamäelle leveämpien hartioiden maksettavaksi. Perusterveyden hoitoa ei kehitetty vastaamaan kaupungin tarpeen mukaan.

Erikoissairaanhoidosta vastasivat kuntayhtymät, joiden lääkärijohto kyllä osasi päättäjät sitouttaa yhtymän tavoitteisiin. Siellä ei ollut samanlaista budjettivastuuta kuin peruskunnissa. Kunnat maksoivat kiltisti, mitä erikoissairaanhoito pyysi. Kun kulut ylittyivät, lähetettiin vain lasku kuntiin. Näin kuntien ainoaksi sote-kulujen säästämisen mahdollisuudeksi jäi leikata perusterveydenhuollosta. Tämä on peruskunnan valtuutetun näkemys asiasta.

Nyt sote-lait muuttavat käytännön. Olemme vaaleilla valitsemassa hyvinvointialueelle valtuustoa. Se saa kiinteän summan valtiolta. Sillä pitää pärjätä.

                     Kehitetään yhdessä Siun sotea

Meillä on jo Siun sote. Olemme jo onnistuneet taittamaan sote-kulujen kasvun. Sitä on kehitettävä edelleen johdon, koko henkilöstön ja luottamusmiesjohdon kanssa hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä. Samalla on kehitettävä hoitoketjuja, jotta ne toimivat mahdollisimman nopeasti oikealla tasolla. Kun tässä onnistutaan vielä paremmin, niin se on potilaan etu ja kustannuksiltaan myös edullinen. Tässä kehityksessä terveyskeskussairaalat ja Siun soten puhelin- ja digi-palvelut ovat avainasemassa.

Ikävintä koko maamme kannalta on, että olemme Euroopan viimeinen valtio toteuttamassa vasta nyt valtakunnallisesti koko sote-sektorin integraatiota. Hyvinvointialueena Pohjos-Karjalalla on reilun vaalikauden etumatka. Kehitetään sitä edelleen.

Kommentoi kirjoitusta.

Hoitajien palkkaukseen haettava myös paikallisia ratkaisuja

Lauantai 15.1.2022 klo 10:19

Tekisi mieli yllyttää hoitajia kapinaan. Tänä päivänä lääkärit ja hoitajat tekevät työtä tiiminä tai työpareina. Molemmat/tiimi saavat peruspalkkaa, ja lääkärit saavat päälle myös toimenpidepalkkion. Sitä  hoitajat eivät saa -  ole oikeudenmukaista. Palkkausjärjestelmä, joka toimii hyvin lääkäreillä, pitää laajentaa koskemaan myös hoitajia niillä aloilla, joilla se on mahdollista.

Hammaslääkäreiden toimenpiteet on jaettu eri luokkiin työn vaativuuden mukaan jo lääkäri-VES:ssa. Lisäksi erityistoimemenpiteitä tarvitsevan asiakkaan hoidosta (esim. pelkäävän lapsen esilääkitys) maksetaan erillispalkkio. Ainakin  Oulussa toimenpidepalkkiot maksetaan hammashoitajille ja suuhygienisteille.

Aikoinaan valmistelin NuVa ky:ssä hoitohenkilöstölle erillispalkkiojärjestelmän. Silloin sitä hoitajiem ammattijärjestö ei voinut hyväksyä vain yhtä osastoa koskevana. Jokohan nyt olisi aika kypsä?

Sote-alalla on paljon ammatteja, joilla yhteisten mittareiden löytäminen tuottaa ongelmia. Tuohon ongelmaan kyllä vastaukset löytyvät. Palkkojen harmonisoinnin yhteydessä on käyty läpi tehtävien vaativuuden arviointi. Mitenkähän ennen robottiaikaa liukuhihnalla olisi onnistunut käytännössä, jos siellä olisi ollut sekaisin tunti- ja urakkapalkalla työskenteleviä?

Vielä kiireellisemmin on toteutettava hoitajien peruspalkkojen tasokorotus. Rahat on varattava valtion talousarvioon, kunnat eivät selviydy tarvittavasta palkkaremontista yksin. Kiire asialla on siksi, että oikeudenmukaisilla palkoilla estetään  hoitajia muuttamasta ulkomaille parempien palkkojen perään. Hyvät palkat myös tekevät hoitotyöstä houkuttelevamman vaihtoehdon nuorille, kun suuret ikäluokat väistyvät työmarkkinoilta ansaituille eläkepäiville. Työhyvinvoinnin on oltava prosessissa mukana.

Kommentoi kirjoitusta.

Miksi on tärkeää käyttää äänioikeuttaan?

Torstai 13.1.2022 klo 11:31

Toivon, että maakuntamme väki käy aktiivisesti äänestämässä juuri alkaneissa aluevaaleissa. Täältä reuna-alueilta on vaikeampi päästä läpi kuin maakuntakeskuksesta, jossa äänestäjien määrä on huomattavasti suurempi. Keskustalla ei ole vaaleissa mukana kansanedustajia.  Näin he eivät ole kärkiehdokkaina ja äänet jakautuvat mukana olevien kanssa tasaisemmin. 

Tämän päivän paikallislehdessä on hyvin avattu vaalien tärkeyttä. En tekijänoikeuskysymysten vuoksi yleensä lainaa suoraan lehtien tehtiä.  Alla on nyt suora lainaus päivän jutusta. Pidän sitä niin tärkeänä. Osana sitä on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntakehityspäällikkö Seppo Tiaisen näkemys aluevaalien merkityksestä:

"Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kehottaa ottamaan vaalit vakavasti varsinkin pienissä kunnissa. Heikolla äänestysinnolla niistä ei välttämättä nouse yhtään edustajaa aluevaltuustoon. Äänestämällä voi vaikuttaa vaikkapa siihen, kuinka sote-asemat sijoittuvat maakunnassa.

Isommassa kuvassa kyse on jopa koko maakunnan itsenäisyydestä.

– On hyvä saada valituksi asioihin perehtyviä ja osaavia valtuutettuja, jotka suhtautuvat vastuullisesti luottamustoimeensa. Jos hoidamme esimerkiksi taloutta huonosti, voidaan Pohjois-Karjala maakuntana liittää johonkin suurempaan kokonaisuuteen, sanoo kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Hänen mukaansa ensimmäiset aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska hyvinvointialueen aloituskaudella tehdään paljon linjauksia, joilla vaikutetaan tulevaisuuden palveluihin. Tiainen toivoo, että koko maakunta on edustettuna valtuustossa, koska hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö tulee olemaan merkittävässä roolissa ennaltaehkäisevässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

– Aluevaalit ovat tärkeämmät kuin kuntavaalit, Tiainen sanoo.

On hyvä saada valituksi asioihin perehtyviä ja osaavia valtuutettuja.

Seppo Tiainen"

Kommentoi kirjoitusta.

Käytä äänioikeuttasi

Torstai 13.1.2022 klo 7:23

Toissailtana jostain syystä ennen nukahtamista kävin läpi tähän asti elettyjä vuosia. Ne ovat olleet työpainotteisia. Reippaiden opiskelijapolitiikkavuosien jälkeen tila täyttyi Nurmeksessa viiden vuoden Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen puheenjohtajuudella. Kohta olin mukana työpaikkani henkilökuntaneuvostossa ja YTK:ssa Akavan pääluottamusmiehenä.

Poliittisen toiminnan aloitin jo teinikunnassa 1960-luvun lopulla. Se jatkui Turun Ylioppilaskunnassa Keskustaopiskelojoissa. Kevään 1976 toimin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Kaudesta paras muisto on taidemuseonmäen vappupuhe noin 8000 ylioppilaalle ja lopuksi "lakki päähän"-komento.

Ennen Nurmekseen muuttoa toimin hammasläääkärinä Sonkajärvellä. Siellä järjestötyö Sonkajärven Pahkassa oli antoisaa aikaa. Ehdin toimia myös hiihtoseuran puheenjohtajana vuoden ennen Nurmekseen muuttoa.

Vuoden 1984 kunnallisvaalien alla esimieheni entisen kauppalan kunnanjohtajan kanssa pyysivät minut työpaikalla toimistoon. Siellä allekirjoitin tunnin keskustelun jälkeen ehdokaskaavakkeen. Vaaleista alkoi paljon elämää rehevöittänyt luottamushenkilön ura kaupunginvaltuutettuna v. 1985. Näin yhteisten asioitten hoito työn vastapainona oli ottanut minusta niskalenkin.

Vaalien alla koen aina jännitystä. Se on samanlaista kuin nuorena korkeushyppypaikalla ennen suoritusta vauhdinottopaikalla. Vaalien kautta saatua valtakirjaa olen oppinut arvostamaan ja kunnioittamaan luottamustoimista eniten. Myös saatu suora palaute ja kanssakäyminen kuntalaisten kanssa on antanut minulle nöyryyttä ja vahvistanut tunnesidettä kotikaupunkia sekä Pohjois-Karjalaa kohtaan. Opiskeluajan, työn ja luottamustointen kautta on kehittynyt myös minulle arvokas ystävä- ja tuttavapiiri aina ministeriöitä myöten.

Nyt alkavat aluevaalit ovat meille arkemme sujuvuuden kannalta tärkeät. Työni ja luottamustoimieni kautta tunnen hyvin alueemme sote-palvelujen tarpeet ja koen, että kokemuksellani voin vielä paljon antaa elämän perusasioiden ja arjen sujuvuudelle alueellamme. Niinpä olen vielä ehdolla näissä vaaleissa. Käytä äänioikeuttasi.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtaosa Siun soten asiakkaista on hyvin tyytyväisiä

Sunnuntai 9.1.2022 klo 9:56

Aluevaaliehdokkaat ovat mielipidekirjoituksissaan tuoneet esille laajasti kohdattavia ongelmia uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa. Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen sekä kuulemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siitä kaikki puoluekantaan katsomatta ovat yksimielisiä. Suoranaisia konkreettisia ratkaisuja vallitsevassa taloustilanteessa on esitetty vähemmän. Puhutaan yleisesllä tasolla konditionaalissa siis pitäisi-muodossa. Liikkumavara ei ole kovin iso. 

Itse olen saanut työurani ja luottamustoimieni kautta seurata vuosikymmenet maakuntamme sote-palvelujen kehitystä monesta eri näkökulmasta. Siksi varsinkin joissakin kannanotoissa puhutut puutteet, epäkohdat ja valuviat kuulostavat ankarilta. Töitä on tehty hartiavoimin koko Siun soten historian ajan palvelutason säilyttämiseksi annetuilla resursseilla. Koko Siun sote luotiin kuntiemme asukkaita varten. Meillä kielteiseen suuntaan kehittyvä kuntatalous asetti taloudelliset rajat.

Olin mukana v. 2014 – 2015 NuVa ky:n johtoryhmän jäsenenä vastaavan hammaslääkärin roolissa n. 450 maakuntamme sote-ammattilaisen joukossa, joka selvitti silloisen palvelurakenteen tilan. Samalla asetimme tavoitteita tulevalle v. 2017 toimintansa aloittavalle Siun sotelle. Aloitin vuoden 2016 alusta Siun soten hallituksen puheenjohtajana. Pestin piti kestää vuoden 2018 maakuntavaaleihin, mutta vaativa, runsaasti aikaa vievä toimikausi venähti yli 5,5 vuodeksi.

Olen saanut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka olivat mukana vuosien 2014 – 2015 palvelujen kartoitushankkeessa. Meillä oli silloin tekemisen meininki. Saimme yhdessä eri tasojen esimiesten kanssa luoda perustan nykyiselle Siun sotelle. Tuosta ryhmästä monet työskentelevät vielä eri tasoilla esimiesasemassa ja pitävät työssään etusijalla asiakasnäkökulman.

Herää myös kysymyksiä, onko tehty todella vääriä ratkaisuja, kun mediassa ja somessa esitetään monet asiat negatiivisessa sävyssä. On kyse myös näiden henkilöiden työn arvostuksesta.  Valuvikoja on. Ne on nyt korjattava. Noitten yhteydenottojen takia nostan esille joulukuun Siun soten kuukausiraportin sivuilta poimittujen tosiasioiden muodossa. 

                      Mikä ihmeen NPS-luku?

Asiakastyytyväisyyttä mitataan NPS-luvulla. Asiakkaat vastaavat siihen tekstiviestillä. Kysymyksiin on vastattu viime vuonna yli 100 000 kertaa. Asiakkaat ovat myös ovella olevien vaalien potentiaalisia äänestäjiä. Kyllä heidänkin näkemystä meidän on kuultava. Iso tarkastelun kohde on se kymmenen prosenttia asiakkaista, joka käyttää 70 % Siun soten palveluista. Työ on aloitettu eri sote-ammattiryhmien kanssa.

Siun sotessa NPS-luku oli marraskuussa 69. Sen vaihteluväli on        - 100 ja +100 välillä. Tulos on terveysasemien erityisesti koronaepidemian kasvattamasta kuormituksesta huolimatta todella hyvä. Yleensä jo yli 50:n menevää lukua pidetään erinomaisena.

Siun sotea valtiovalta on seurannut tarkkaan. Täältä on ollut lainassa henkilöstöä asiantuntijoina eri ministeriöissä valtakunnallista sotea suunnitemassa ja viemässä sinne meidän osaamista. Joulun alla THL julkaisi Siun sotea koskevan arviointiraportin, jonka mukaan Siun soten alueella esim. vastaanottopalvelujen osalta hoidon piiriin pääsy on parempaa kuin maassa keskimäärin. Muutoinkin raportti on meille myönteistä luettavaa. Raportin mukaan myös korona on hoidettu meillä yhtenä parhaimmista koko maan maakunnista.

Omistajaohjauskokouksessa kunnat antoivat tunnustusta Siun soten työlle. Kustannusten nousun taittaminen on jättänyt isännille noin 100 milj. euroa hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalvelujen sekä elinvoiman kehittämiseen.  Tuo summa on mahdollistanut myös monet investoinnit kunnissamme.

Tuon kaiken eteen on jouduttu muuttamaan palvelurakenteita ja yhdenvertaistamaan palveluiden piiriin pääsyä. Nopea muutostyö on vaatinut hintansa. Henkilöstön jaksamiseen liittyvät kysymykset ja rekrytointivaikeudet ovat totta. Jatkuva vain epäonnistumisista puhuminen aiheuttaa myös valuvian. Ajattelen tässä myös nuoriamme, jotka suunnittelevat hakeutumista sote-alalle. Siun soten on oltava houkutteleva työnantaja. 

      Myös positiivisista asioista on puhuttava

Siis pidetään myös positiivisuutta yllä. Vahvistetaan uuden hyvinvointialueemme Siun soten menestystarinaa, jona myös THL, ministeriöt ja tulevan hyvinvointialueen kunnat työtämme pitävät. Rakentavalla yhteistyöllä siihen kyllä päästään. Olemme paljon muuta Suomea edellä. 

Meillä sote-ammattilaisilla poliittiset raja-aidat ovat matalalla. Viime vaalikaudella Siun soten hallituksen Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Vihreitten ryhmät kokoontuivat yhdessä. Isäntien antamissa talouskehyksissä meillä oli yleensä hanklalia ratkaisuja pohdittavana. Nyt on havaittavissa vaalikentillä liika politisoituminen. Maakunnassamme ei ole tilaa vastakkainasettelulle. Helposti nakerramme sitä hyvää, jota olemme jo saaneet aikaan. Meillä on yhteinen strategia. Vahvistamme lähipalveluja herkällä korvalla kuunnellen. Teemme parempaa Pohjois-Karjalaa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vaalikeskustelu kiihtyy

Torstai 6.1.2022 klo 9:58

Viime viikkoina on mielipidepalstoilla ollut muutamia kirjoituksia Siun soten hallinnon valuvioista. Olen itsekin kirjoittanut, kuinka vain pariksi siirtymävaiheen vuodeksi suunniteltu hallintosääntö ohjaa kuntayhtymän toimintaa vielä tämän vuoden loppuun. Nyt hyvinvointialueen valmisteleva työelin tekee yhdessä poliittisen seurantaryhmän kanssa hallintosääntöesitystä uudelle kohta vaaleilla valittavalle valtuustolle.

Eilisessä maakuntalehden mielipidekirjoituksessa vielä tuore Siun soten hallituksen puheenjohtaja tuo esille toimielimen kokouskäytäntöä muutetun siten, että johtoryhmällä kokonaisuudessaan on puhe- ja läsnäolo-oikeus varsinaisissa hallituksen kokouksissa. No ei se käytäntö ole paljon muuttunut.

Aikaisemmin Siun soten hallituksen kokoukset alkoivat aamulla klo 8:00 toimitusjohtajan infolla, jossa koko johtoryhmä oli paikalla ja hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus keskustella myös listan ulkopuolisista asioista. Niinpä info venyi joskus odotettua pidemmäksi ja varsinainen hallituksen kokous pääsi alkamaan myöhässä. Kokouskutsussa sen alkamisajankohta oli aina klo 10:00. Olen asiakokonaisuutta käsitellyt blogissani 1.5.2021: Kirjoituksen alkuosassa on kotikaupunkini asioita. Väliotsikon jälkeen Siun soten hallinnosta. 

https://www.mattikamarainen.com/blogi/2021/05/01/37802

Kävin perehtymässä uuden  Siun soten hallituksen pöytäkirjoihin. Kokouskäytäntöä on todella muutettu siten, että kokoukseen sisältyy aluksi toimitusjohtajan info, jossa mukana ovat johtoryhmän jäsenet puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Infon jälkeen johtoryhmä poistuu kokouksesta ja se keskeytetään ryhmäkokousten ja mahdollisen ruokailun ajaksi. Sitten kokous jatkuu varsinaisten kokousasioitten käsittelyllä. Hallintosäännön mukaisesti vain esittelijä ja hallintojohtaja (kokouksen sihteeri) ovat tuolloin enää johtoryhmästä mukana kokouksessa.  

Alla olevasta linkistä pääsee Siun soten hallituksen viimeiseen pöytäkirjaa. Sieltä voi käydä tarkistamassa, että vain esittelijä ja kokouksen sihteeri johtoryhmästä ovat olleet läsnä kokouksessa klo 9:35 jälkeen varsinaisen kokousasioiden käsittelyn aikana .Pöytökirjan mukaan kokous on aikaikkunassa 20.12.2021 klo 8:00 - 11.48. 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/siunsote/kokous/2021237.PDF

Alla 15.11.2021 Siun soten hallituksen päätös, 

Päätös Esittelijä täydensi ehdotustaan niin, että kokouksen runko on seuraava:

1. Kokous avataan, todetaan läsnäolijat sekä laillisuus päätösvaltaisuus
2. Pidetään toimitusjohtajan katsaus, jossa johtoryhmä on paikalla kertomassa oman      vastuualueensa asioita ja vastaamassa kysymyksiin. Johtoryhmäläiset poistuvat katsauksen jälkeen kokouksesta.
3. Kokous keskeytetään ryhmäkokousten ajaksi.
4. Kokous jatkuu päätettävien asioiden käsittelyllä.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Ymmärrän kokouksen aloittamisen jo heti toimitusjohtajan infosta. Siun soten hallituksen kokouksiin menee aikaa yleensä infoineen koko päivä. Jos pidetään iltakokouksia, aika ei tahdo riittää. Sitten joudutaan pakosta pitämään kokouksia tiuhempaan, mikä taas vie johtoryhmän työaikaa paljon.

Ansionmenetyskorvaus maksetaan pöytäkirjaan merkityn kokousajan mukaan. Näin työssä käyvät menettivät ansionmenetyskorvauksen aikaisemmin aamulla kahdesta kolme tuntia kestäneen tj-infon ajalta. Edellinen hallitus ei tuota huomannut korjata. Nyt kokousten kokonaisaika näyttää olevan 3 – 5 tuntia. Niin se oli aikaisemminkin. Pöytäkirjoista puuttuu tj-infoon käytetty aika. 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtakunnallinen edunvalvonta on osa Siun soten työtä

Tiistai 4.1.2022 klo 5:54

Alla 4.1.2022 Ylä-Karjalassa ollut mielipidekirjoitukseni lopusta vähän pitempänä versiona:

Ensimmäisten aluevaalien mielipidepalstoilla on otettu kantaa sote-peruspalvelujen puolesta. Henkilöstön jaksaminen ja parempi kuuleminen on ollut monissa kirjoituksissa esillä. Jaan nuo ajatukset. Meillä täytyy olla oikeus hyviin ja tasa-arvoisiin sote-palveluihin asuinpaikkaan, ikään, varallisuuteen ja maantieteelliseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Hyvän palvelun tae on työyhteisön hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. Näin rakennamme hyvinvointialueen henkilöstön parempaa työarkea.

Jokaisen meistä on voitava mennä kohti vanhuutta luottavaisesti ja turvallisin mielin ilman, että tarvitsee miettiä ja pelätä, miten minun käy. Turvalliseen vanhuuteen kuuluvat kodinomaiset asumisolosuhteet. Niitä on kehitettävä edelleen. Siun sote ei ole vielä valmis.

Olen sitoutunut tiukasti siihen ajatteluun, että tulevaisuuden pitää olla mukana kaikissa päätöksissä, joita tänään ja huomenna teemme. Yhteiskunta muuttuu ja sitä emme voi eikä meidän pidä estää. Tärkeäksi näen sen, että kaikkien, niin nuorten kuin vanhempien, elämä on pystyttävä turvaamaan kaikissa muodoissa.

Valitettavasti talous ohjaa myös uuden Siun soten hyvinvointialueen kehitystyötä. Emme saaneet täyttä tarvevakioitua rahoitusta. Lisäksi pitkä siirtymäkausi luo omat haasteet heti ensimmäiselle vaalikaudelle. Joulukuun valtuusto linjasi, ettei palveluverkkorakenteeseen kajota. Sen on aikaisempi valtuusto päivittänyt aina vuoteen 2030 asti.

Maaliskuussa aloittavan valtuuston työ vaatii luottamushenkilöiltä hyvää keskinäistä yhteistyötä. Talous pyrkii liikaa ohjaamaan toimintaa. Maakuntakeskuksen ja reuna-alueiden valtuutettujen on nähtävä koko Pohjois-Karjalan etu. Turhaan vastakkainasetteluun ei ole varaa.

Seudultamme valittujen luottamushenkilöiden on löydettävä varsinkin alueemme palvelutasoon liittyvissä kysymyksissä toisensa. Henkilöstövaje nopeuttaa ratkaisuja. Jos joudumme jostain luopumaan, niin palvelun on parempi olla Siun soten pohjoisella alueella kuin yli sadan kilometrin päässä maakuntakeskuksessa. Lisäksi päätökset on parempi tehdä itse eikä valtion pakottamina.

                          ERVA-keskukset kilpasilla

KYS on viiden hyvinvointialueen ydin. Siun sote on ollut luotettava yhteistyökumppani koko ERVA-alueen edunvalvonnassa. Itäisen Suomen on oltava yhtenäinen. Näin pärjäämme paremmin viiden lääketieteellisen tiedekunnan joukossa. 

Siun sotella oli viime vaalikaudella ERVA-alueen yhteisissä neuvotteluissa valtiovaltaan tasapainottava rooli. Jos me (Siun sote, Jyväskylä, Etelä-Savo ja Savonlinna) emme olisi löytäneet toisiamme keskittämisasetuksen väännössä, KYS olisi vornuttanut  itsekkäästi meitä ja vienyt vaativia leikkauksia Kuopioon. Näin osaajia olisi esim Siun sotesta lähtenyt tehtävien perään ja meidän 24/7 päivystys olisi vaarantunut.

Ministeri Kiuru oli hajottamassa Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä esittämällä lausunnolla olleessa lakiluonnoksessa Savonlinnaa KYS:n huomiin. Kovalla työllä saimme Mikkelin heikentämisen estettyä.

Minulla on vielä tuoreessa muistissa, kun juuri suuria ikäluokkia varten yliopistoja ja keskiasteenkoulutusta hajautettiin maakuntakeskuksiin ja seuduille. Lääketieteellinen tutkimustyö kipuilee niukkojen määrärahojen kanssa. Jokainen kunnianhimoinen tutkimustyön johtaja haluaa julkaisujaan maailman arvostettuihin julkaisuihin. 

Jo kymmenen vuotta sitten lähinnä osa yliopistollisten keskussairaaloiden johtajista herätteli keskustelua viiden tiedekunnan tarpeellisuudesta.  KYS on nyt vahva lääkäreitten kouluttaja ja sillä on vastuu koko Keski- ja Itä-Suomen lääkärikoulutuksesta. Turku on tällä hetkellä pienin yliopistollinen keskussairaala.

Kuopion ja Turun hammaslääketieteen laitosten lakkauttaminen on meille varoittava esimerkki. Uudelleen koulutuksen aloittaminen oli tuskien taival. Kärsimme parinkymmenen vuoden koulutuskatkoksesta vielä pitkään. Aikoineen kollega Turun opiskeluajoilta, Liisa Hyssälä, erosi protestiksi Hammaslääkäri- liitosta.

Valittavien luottamushenkilöiden on seurattava oman hyvinvointialueen palvelujen turvaamisen lisäksi myös koko maan sote-palvelujen tuottamiseen liittyvää keskustelua. Lääketieteellisen tutkimuksen sekä operatiivisen työn kehittämistä ohjaavat vahvat ERVA-keskusten johtajat. Heistä hyvä esimerkki on opiskelukaverini ex-HUS:n johtaja Aki Linden. 

Valtakunnan sote ei ole vielä valmis, vaikka lait hyväksyttiin. Koko kesäkuussa hyväksyttyjen sotelakien valmistelujen ajan yliopistollisten keskusairaaloiden johtajat kävivät omia "seurantakeskusteluja" ministeriöiden johtavien viranhaltijoiden kanssa. On mielenkiintoinen kysymys, mikä oli todellinen syy ex-pormestari Vapaavuoren hiljenemiseen viime keväänä. Hänen suutaan ei helpolla tukita.

Matti Kämäräinen                                                                                Siun soten valtuutettu,                                                aluevaaliehdokas (Kesk.)

 

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten työntekijöille pitovoimaa palkitsemisella

Torstai 30.12.2021 klo 21:55

Viime vuonna näihin aikoihin käytiin Siun sotessa maakunnassa terveydenhoitoalan ensimmäisiä yt-neuvotteluja. Niissä saavutettiin asetettu tavoite. Sivusta seuranneena sopijaosapuolet osoittivat suurta vastuuntuntoa, kun alkuvuodesta kaikki neuvotteluissa mukana olleet tahot allekirjoittivat sopimuksen. Neuvotteluissa luovuttiin osasta entisistä henkilökunnan eduista.

Viime keväänä järjestettiin henkilöstökysely. Sen tuloksia on hyödynnetty Siun soten palkitsemistyöryhmän äskettäin valmistuneessa työtekijöiden palkitsemisen kokonaisuudessa vuodella 2022. Yhtymävaltuusto kokoontui joulukuussa ja vahvisti palkitsemisohjelman määrärahat esitetyssä muodossa ensi vuoden talousarvioon.

Siun soten palkitsemisen kokonaisuus käsittää työsuorituksen arviointiin perustuvat henkilökohtaiset lisät, henkilöstöedut sekä erilaisia pikapalkitsemisen muotoja. Aineettoman palkitsemisen kokonaisuutta lähdetään kehittämään ensi vuoden aikana.

Palkitsemisohjelman tavoitteena on huomioida Siun soten henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitsemisella halutaan myös parantaa henkilöstön työhyvinvointia sekä luoda lisää pitovoimaa.

Mielestäni palkitsemistyöryhmä  on tehnyt arvokasta työtä kaikessa hiljaisuudessa.   Siihen kuuluu seitsemän työnantajan edustajaa sekä edustajat kuudesta työtekijöiden edustamasta liitosta. Henkilöstöpäällikkö toimii työryhmän puheenjohtajana. On iso asia, että tärkeä työ on käynnistetty. Heti vuoden alusta henkilöstöjaosto käy tarkemmin käsiksi palkitsemisen kokonaisuuteen.

Joskus vuosisadan alussa valmistelin NuVa ky:n hammashuollon tulospalkkausjärjestelmän työnantajan pyynnöstä. Hammaslääkärit saavat peruspalkan lisäksi tehdyistä toimenpiteistä lisäpalkkaa. Hoitajat tekevät vieressä työtään peruspalkalla. Tilanne on verrattavissa, jos tehtaassa liukuhihnalla laitetaan urakka- ja tuntipalkkainen työntekijä vierekkäin! NuVan työntekijäjärjestöt torjuivat valmistelemani tulospalkkausesityksen.

Nyt ollaan hyvällä alulla palkkausjärjestelmän kehittämisessä, kun siinä ovat mukana kaikkien liittojen edustajat HR:n edustajien kanssa. Niin ja työ tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.  Menestystä työlle!

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Nyt joulun viettoon

Perjantai 24.12.2021 klo 7:13

Arvoisat lukijat nyt hiljennyn perheeni kanssa joulun viettoon. Politiikasta en jouluna kirjoittele. Illalla koristelimme joulukuusen. Siitä tulikin kaunis. Tänä vuonna ostin viljellyn kuusen. En viitsinyt lähteä metsään asioikseen kuusta hakemaan. Jos ukitettavia olisi kylässä, niin kuusen haku on yksi ohjelmanumero. Nyt koronan kiristäessä oitettaan vietämme joulua omissa kodeissamme. Juuri uunista otettu kinkki tuossa pöydäällä saa vielä vähän jäähtyä. Kohta on tuhdin aamiaisen vuoro. Illan suussa käymme kirkossa. Julistan siellä joulurauhan. Joulukinkku_2021

Eilen arpoivat aluevaaliehdokkaiden numerot. Numeroni on 29. Jos joku lukija haluaa vaaleihin liittyviin teemoihini näin joulupyhinä perehtyä, niin alla olevasta linkistä voi niitä käydä vilkaisemassa:

https://keskusta.fi/aluevaalit-2022/ehdokkaat/pohjois-karjalan-hyvinvointialue/matti-kamarainen/

Aukeavalla sivulla on otsikko: "Lahjoita ehdokkaalle"  Siitä ei tarvitse säikähtää. En ota vaalityöhön lahjoituksia vastaan. Ihan itse ja puolue nämä vaalit kustantavat. Hyviä lukuhetkiä ja vielä kerran Kiitos menneestä vuodesta ja joulurauhaa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Hallituksen itsearviointi on osa hyvää johtamista

Maanantai 20.12.2021 klo 22:55

Hyvään hallintoon kuuluu organisaation hallituksen itsearviointi. Se lisää myös sen dynamiikkaa, kun jokainen hallituspöydän äärellä työskentelevä luottamushenkilö arvioi työtään johdon ja myös hallituksen jäsenten kesken. Toimikaudellani itsearvioini suoritettiin Siun soten hallituksessa kolme kertaa.

Siun soten viime hallituskaudella aika-ajoin mediasa arvosteltiin kuntayhtymän ylintä johtoa, ettei se anna riittävästi tietoa hallituksen jäsenille. Mutama viikko sitten törmäsin taas noihin väitteisiin. 

Koin nuo syytökset kohtuuttomina toimivaa johtoryhmää kohtaan ja kirjoitin Lukijan palstalle alla olevan tutkittuun tietoon pohjautuvan mielipiteeni asiasta. Jonkun on johtoakin puolustettava! Siun soten menestys nojaa operatiivisen johdon, muun henkilöstön ja luottamushenkilöiden (hallitus, valtuusto) saumattomaan yhteistyöhön. 

Karjalainen, Mielipide 20.12.2021

Siun soten hallitus ollut tyytyväinen saamaansa tietoon

Matti Kämäräinen

Siun soten lääkäritilanne on kohentunut paljon keväästä, mutta tekemistä riittää vielä.

Joukko Siun soten työntekijöitä on arvostellut mediassa kuntayhtymän korkeinta johtoa, ettei sieltä anneta Siun soten hallitukselle riittävästi tietoa päätösten taustaksi. Väite ei pidä paikkaansa edellisen hallituksen ajoilta.

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat kokoontuivat ainakin kerran kuussa listapalaveriin, jonka yhteydessä keskustelimme paljon myös operatiivisen toiminnan haasteista. Samat asiat toimitusjohtaja esitti tiivistetysti toimitusjohtajainfossa ennen varsinaista hallituksen kokousta. Silloin oli paikalla yleensä myös koko johtoryhmä. Hallituksen jäsenet saivat esittää kysymyksiä ja keskustella kentältä saadusta palautteesta.

Siun soten hallintosääntö on tehty kunta- ja hallintolakia noudattaen muutostyötä varten. Siinä ei ole yhtään lautakuntaa. Hallituksella on kolme jaostoa, joista yksi on henkilöstöjaosto. Senkin tehtävät on hallintosäännössä sovittu.

Viranhaltijoiden keskeisimmät tehtävät on kirjattu vielä voimassa olevaan hallintosääntöön. Siun soten johto tapaa säännöllisesti työntekijöiden pääluottamusmiehiä.

Hyvään hallintoon kuuluu hallituksen itsearviointi. Siun sotessa se suoritettiin vuosina 2019, 2020 ja 2021 keväisin aina edelliseltä vuodelta.

Kysymyksiä olivat muun muassa: Esitelläänkö asiat hallitukselle oikeisiin asioihin keskittyen? Esitelläänkö asiat selkeästi? Esitelläänkö asiat siten, että ne auttavat päätöksen tekoa? Onko hallituksen kokouksiin saama informaatio hyödyllistä? Onko materiaali tarkoituksen mukaisessa muodossa?

Kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin hallituksen jäsenet vastasivat kaikkina vuosina asioiden olevan kiitettävällä tasolla.

Syksyllä aloittanut uusi kuntayhtymän hallitus ei ole vielä toiminnastaan tehnyt itsearviointia.

Kommentoi kirjoitusta.

Hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa tapaus Tiiliniemestä

Perjantai 17.12.2021 klo 7:39

Tapaus Tiiliniemi on työllistänyt Nurmeksen kaupungin hallintoa viimeisen vuoden. Naapurusten välinen rajakiista ja siihen liittyvä kaupungin virkistyskäytössä olevan pienen maa-alueen vuokraaminen kulttuurikodille ovat poikineet lukuisia valituksia kaupungin lupajaoston ja viranhaltijoiden päätöksistä niin eduskunnan oikeusasiamiehelle kuin Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös kantelusta kaupungin menettelystä lähivirkistysalueen käyttöön liittyvässä rakennusvalvonta- ja maisematyölupa-asiassa sai päätöksen 25.11.2021. Siinä todettiin kaupungin menetelleen virheellisesti myöntäessään maisematyöluvan ilman lupaprosessiin liittyvää kuulemista. Eduskunnan oikeusasiamies vallinneen käytännön mukaan ei puuttunut muualla vireillä oleviin asioihin. Näitä olivat mm. valituksessa mainitun saunamökin luvan varaista käyttöä muihin tarkoituksiin ja kaupunginjohtajan toimintaa lisämaan vuokraamisessa.

Mukavasti vielä ennen joulua Itä-Suomen Hallinto-oikeus sai käsiteltyä rajakiistan osapuolten sinne tekemät valitukset kaupungin lupajaoston ja kaupunginjohtajan toimista. Tällä viikolla sieltä tuli päätökset kaupungin kirjaamoon kahdesta vireillä olleesta molempien rajakiistan osapuolten valituksista.

En rupea tarkemmin referoimaan pitkiä hallinto-oikeuden päätöksiä ja perusteita. Hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta lupajaoston raja-aidan siirtoa koskevan valituksen.  Oikeudellisissa arvioissa ei käy ilmi lupajaoston valituksen alaisessa päätöksestä, miten rakennustarkastajan toimenpidepäätöksestä tehty oikaisuvaatimus on ratkaistu.  

Kaikkiaan valituksen alainen päätös on sisällöltään ristiriitainen ja epäselvä eikä sillä ole ratkaistu asiassa esitettyä oikaisuvaatimusta. Näin aita pysyy reilu vuosi sitten rakennetulla paikalla eikä sitä siirretä lupajaoston päättämällä tavalla vuokra-alueen kohdalla metri tontin sisälle päin. Kaupunki maksaa osan valittajan oikeudenkäyntikuluista.

Toisen rajakiistan osapuolen valitus Hallinto-oikeudelle koski rakennustarkastajan päätöstä muuttaa ranta-sauna vakituiseksi asunnoksi ja päärakennuksen alakerta kokoontumistilaksi. Valituksessa pyydettiin myös tutkimaan kaupungin virkistyskäyttöön tarkoitetun pienen maa-alueen vuokraaminen kulttuurikodille.

Päätöksessään Itä-Suomen Hallinto-oikeus jättää valituksessa esitetyt kanteluluontoiset huomautukset ja vuokrasopimukseen liittyvät vaatimukset tutkimatta. Rantasaunan osalta käyttötarkoituksen muutos on voimassa olevan asemakaavan mukainen.  Hallinto-oikeus kumoaa rakennustarkastajan toimenpidepäätöksen ja valituksenalaisen lupajaoston päätöksen, joka koski päärakennuksen ensimmäisen kerroksen määrittämiseen kokoontumistilaksi.

Vaalien alla viime talvena ja koko kevään ajan tapaus Tiiliniemi sai varsinkin sosiaalisessa mediassa valtavat puitteet. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jouduin väkisin itsekin tulilinjalle. Tällä foorumilla olen asiaa vähän avannut 6.2. ja 5. 4. päivätyissä kirjoituksissa. Koko ajan olen työskennellyt tiiviisti Kuntaliiton ja Kuntatyönantajan juristien ohjeiden mukaisesti. Kuntavaaleissa tapauksella oli kyllä vaikutusta. 

Tämä prosessi on jättänyt jälkensä kaupungin luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Nyt meidän on käytävä asiat vielä avoimesti ja perusteellisesti läpi kaupungin eri elimissä. Itse sain KT:n ja KL:n juristeilta toimiessani kaupunginhallituksen puheenjohtajana ohjeet odottaa tapaus Tiiliniemestä tehtyjen valitusten käsittelyt. Harmillista on vaalikauden vaihtuminen.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten tiukka budjetti vaikeuttaa erikoislääkäreiden jalkautumista maakunnan reuna-alueille

Torstai 16.12.2021 klo 7:18

Kun Siun soten toiminta käynnistyi, alettiin maakunnan toimintatapoja yhtenäistää. Nurmeksessa kovaa arvostelua aiheutti varsinkin erikoislääkäreiden käyntien loppuminen terveyskeskuksen tiloissa. NuVa ky osti palveluja oman erikoissairaanhoitopiirin lisäksi myös sen ulkopuolelta Kuopiosta ja Kajaanista. Meille luvattiin kyllä tutkia mahdollisuutta jossain vaiheessa aloittaa omana työnä erikoislääkäreiden jalkautuminen maakuntaan.

Selvitin tämän päivän tilannetta erikoislääkäripalveluissa Joensuun ulkopuolelle. Talouden kireys on kehitystyötä vaikeuttanut eikä ensi vuoden talousarvio ja erikoislääkäreiden iso työtaakka lupaa tilanteeseen isoja parannuksia.  Etävastaanottoja järjestetään tällä hetkellä ainakin ortopediassa, sydänkeskuksessa (tahdistimet, mm Nurmes) ja palliatiivisella puolella tukien kuolevien potilaiden mahdollisimman laadukasta hoitoa omassa asuinkunnassa.

Etävastaanottojen lisääminen on mahdollista. Operatiivinen johto selvittää parhaillaan, millä tavalla ne halutaan toteuttaa ensi vuonna mahdollisimman kattavasti.

Tästä etätoiminnasta on maksettu palkanlisää, joten ihan kustannusneutraaliakaan se ei ole. Tiistaina Siun soten valtuusto hyväksyi 11,4 miljoonaa € alimitoitetun budjettinsa tarkalleen omistajaohjauskokouksen viitoittamalla raamilla (kolme %).Siun_sote_valtuusto_141221

Kirurgian ja neurologian ammattilaisten pysyminen vuosityöajassa on aiheuttanut haasteita osalla lääkäreitä. Tässä tulevat helposti vastaan jaksamiskysymykset. Minulla on vahva näkemys, että parhaansa siellä kaikki tahot yrittävät. Meidän on pidettävä huoli, että pystymme vastaamaan 24/7 päivystyksen säilymisen Tikkamäellä. Työssä jaksaminen on niin hoitohenkilökunnan kuin lääkäreitten työssä läsnä.

Myös johto ja luottamushenkilöt ovat lujilla. Heidän jaksaminen ei näytä aluevaaliehdokkaita juuri kiinnostavan.  Sivusin asiaa tiistain Siun soten valtuuston kokouksessa käyttämässäni puheenvuorossa. Jos johto väsyy, niin se heijastuu koko henkilöstöön nopeasti. Johdon työviikot ovat pitkiä. He ovat kokonaistyöajassa. Työ ja vapaa-aika on pystyttävä pomonkin erottamaan toisistaan. Siun sotessa se ei ole helppoa.

Kommentoi kirjoitusta.

Aluevaalikampanjat vauhtiin

Tiistai 14.12.2021 klo 6:03

Vaalien lähestyminen alkaa näkyä kentällä. Viimeiset aluevaaliehdokkaat nimetään tänään. Lehtien palstoilla on ollut jonkin verran ehdokkaiden kannanottoja. Itsekin alan käynnistää pikkuhiljaa kampanjaani. Se painottuu ensi vuoden puolelle. Olen iloinen, että ryhmäni nuoret ehdokkaat ovat lähteneet aktiivisesti liikkeelle. Meillä on kova joukkue. Maakuntaa kierrän jonkin verran. Viime viikonloppuna olin Joensuun Areenassa. Siellä oli mielenkiintoisia kohtaamisia sote-asioista kiinnostuneitten kanssa.Kurvinen_Jnsssa

Olen joskus aikaisemmin sanonutkin, että minulle politiikassa on aina ollut kyse yhteisten asioiden hoitamisesta. Tämä asenne on varmasti perua lapsuudenkodistani. Olen asiakeskeinen ihminen ja se on auttanut monessa tilanteessa. Riitaa ei ole päässyt syntymään, kun eri mieltä ovat olleet asiat, eivät ihmiset. Asiakeskeisyyden pidän mielessäni myös vaalityössä. Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on tuonut pirteän lisän meidän keskustelukulttuuriin. Meidän on vaan muistettava aina, että vaalien jälkeenkin on elämää.

Myös omia vaaliteemojani olen miettinyt. Valitsin teemoiksi minulle läheiset asiakokonaisuudet: arvokkaan vanhuuden, tasa-arvoisen terveydenhuollon ja turvatun tulevaisuuden. Ajattelin, että jotakin on pahasti vialla, kun ihmiset tänä päivänä pelkäävät omaa vanhuuttaan ja muutenkin tulevaisuutta. Meidän on luotava maahamme sellainen ilmapiiri, että kaikki tuntevat ja tietävät olonsa turvatuksi eikä ketään jätetä tiepuoleen ja yksin.

Ikääntyvien asioiden hoidossa on pistettävä pystyyn todellinen aivoriihi, jossa pohditaan makuntamme asenneilmastoa. Menemme liiaksi talous edellä. Tämä asia vahvistui minulle, kun olin jakamassa itsenäisyyspäivänä veteraaneille ja heidän leskilleen kaupungin lahjapaketteja. Noitten asioitten on oltava ykkösinä Siun soten strategioita laadittaessa ja niitä toteutettaessa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lääkäripula kohtelee epätasaisesti Siun sotea

Lauantai 11.12.2021 klo 10:19

Siun soten perusterveydenhuolto on kärsinyt koko ajan lääkärivajauksesta. Suuri ylitöiden määrä on tuonut esiin myös työssä jaksamisen kysymykset.  

Viime keväänä  lääkäreiden luottamusmiehet ottivat yhteyttä Siun soten hallituksen jäseniin ja toivat esiin huolen tiimimallin ongelmista ja etenkin Joensuun perusterveydenhuollon lääkärivajeesta. Varsinkin nuoret lääkärit olivat kovin huolestuneita. 

Lääkäreiden viesteihin reagoitiin. Seuraavassa hallituksen kokouksen toimitusjohtajan infotilaisuudessa saimme johdon edustajilta tarkan tilannekatsauksen. Niinpä maaliskuussa meillä oli seminaari, jossa kuulimme lääkäreiden pääluottamusmiestä ja saimme  perusteellisen tiimi-mallin esittelyn.  Seminaarin jälkeen virkamiesjohto yhdessä lääkäreiden edustajien ja lääkäriliiton kanssa alkoivat etsiä keinoja lääkäritilanteen parantamiseksi. 

Pari viikkoa sitten saimme tietoa tämän päivän lääkäritilanteesta Siun soten järjestämässä tiedotustilanteessa. Yhdeksässä kuukaudessa lääkäritilanne on kohentunut paljon, mutta tekemistä riittää vielä. Ongelma on pahin Joensuus ja Keski-Karjalan seuduilla.

Menneellä viikolla paikallislehti uutisoi Nurmeksen lääkäritilanteesta. Meillä se on ollut kautta historian kohtalaisen hyvä. Olemme onnistuneet rekrytoimaan myös nuoria lääkäreitä. Kuopiosta olemme saaneet hyvin kandeja sijaisiksi. Hammaslääkäritilanne on vähän kohentunut.

Hammashoito työskentelee edelleen äärirajoilla. Maassamme on koulutettu yksi hammaslääkäri noin tuhatta asukasta kohti. Näin hammashoito ei voi meillä tarjota samoja tavoitteeelisia palveluja kuin rintamailla. Palveluja on ollut pakko priorisoida. Niinpä neljäs virka on saatava pikaisesti täytettyä.

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää itsenäisyyspäivää lukijoille

Maanantai 6.12.2021 klo 18:20

Hyvää itsenäisyyspäivää🇫🇮. Nurmes on tarjonnut veteraaneille puolisoineen ja veteraanien leskille itsenäisyyspäivän juhlan jälkeen päivällisen. Tänä vuonna sovimme veteraanijärjestön kanssa, että korvaamme aterian jouluisella paketilla. Aamupäivän olin LC-järjestön kanssa jakamassa niitä.
                                            🇫🇮
Lähes kailkki vanhukset olivat myönteisesti yllättyneitä muistamisesta. Pikaiset kunniakansalaistemme tapaamiset olivat puhuttelevia. Koronan lisäävä yksinäisyys on vanhuksilla nyt läsnä.
                                             🇫🇮
Jos meillä on tuttavapiirissä varsinkin yksin asuvia vanhuksia, niin meidän velvollisuus on käydä heitä tapaamassa. Monella vanhuksella lapset ovat jo vuosikymmeniä asuneet satojen kilometrien päässä. Viime vuosina on lähiomaisten hautaan saattoavun tarve lisääntynyt. Lions-klubimme on tarjonnut kantoapua jo useamman vuoden aikana. 
                                                                🇫🇮
Joku vuosi sitten kävin kotikäynnillä "siviilit" päällä Kyrölässä. Siellä hyvä ystävä vuosien takaa tunnisti minut ja käsi nousi hapuillen tervehdykseen. Menin juttusille. Hetken kuluttua mies kysyi heikolla lähes kuiskaavalla äänellä: "Millä osastolla sinä olet?" Vastasin, että käyn katsastamassa paikkoja ennakkoon.
                                              🇫🇮
Tämän vuoden itsenäisyyspäiväjuhlamme oli uuden Nurmeksen ensimmäinen valtimolaisten kanssa. Ensimmäistä kertaa yleisön joukossa ei tänä vuonna ollut rintamaveteraaneja.
                                              🇫🇮
Saimme nauttia Iida Köntän ja Nurmeksen mieskuoron esityksistä. Mieleen jäävän tulevaisuuteen katsovan juhlapuheen piti Nurmeksen Joulumusiikin taiteellinen johtaja Jussi Merikanto. Puhe alkoi laululla.
                                              🇫🇮
Tapahtuman aluksi esitettiin Nurmes-talon esittelyvideo. Kulttuurikehtomme on 30-vuotias. Sen täydellinen peruskorjaus saatiin tehtyä kovimpien koronarajoitteiden aikana.Iida_Kontta_061221
                                             🇫🇮
                                              🇫🇮
Alla Juhlassa pitämäni tervehdyspuheen kirjoitettu versio:
                                                                  
                                                                  🇫🇮

                               Tervehdyssanat, Nurmes-talo 061221

Arvoisa juhlayleisö!

Vietämme maamme 104:ttä itsenäisyyspäivää poikkeuksellisissa olosuhteissa.. Kaksi vuotta sitten korona lähti valloittamaan maailmaa salakavalalla tavalla. Se on sitä hallinnut pakottaen koko maapallon valtiot asettamaan erilaisia rajoitteita taudin nujertamiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Kaikki edellä mainittu on meille osoitus, etteivät ainoastaan sodat ole ihmiskunnan uhkana. Toki kulkutauteja on riehunut aikaisemminkin. Monet niistä levisivät sotilaitten mukana.

Viime vuonna emme voineet pitää tätä juhlaa rajoitteiden takia. Nytkin olemme tarkkaan seuranneet maakunnallisia ohjeita.

Tämä juhla on poikkeuksellinen siinä mielessä, ettei täällä ole enää läsnä rintamalla taistelleita veteraaneja. Emme järjestä perinteistä kaupungin tarjoamaa päivällistä veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille tämän juhlan jälkeen.

Kävimme syksyn aikana veteraanijärjestön ja kaupungin kanssa keskustereluja heidän muistamisesta. Tänä aamuna veimme veteraaneille ja heidän leskilleen pienet paketit. Jakelun suorittivat LC-Nurmes/Pielisen jäsenet.

Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi juuri peruskorjattuun Nurmes-taloon. Koronan aikana remontti saatiin tehtyä. Tilaisuuden aluksi näimme jo videoesituksen "Nurmes-talo 30 vuotta". Olkaamme ylpeitä tästä monipuoliset palvelut tarjoavasta kulttuurikehdostamme.

Nyt juhlimme ensimmäistä kertaa yhdessä fyysisesti kuntaliitoksen jälkeen valtimolaisten kanssa. Kuntaliitos on tuonut meille lisää arvokasta kulttuuritarjontaa ja tuonut siihen mukanaan myös karjalaisuutta.

Juhlapuheen pitää Nurmeksen joulumusiikin taiteellinen johtaja Jussi Merikanto. Kaupunki niputtaa koko vuoden kulttuuritarjonnan saman sateenvarjon alle. Ensi kesänä meillä on Nurmeksen kesämusiikki. Se on osa Nurmeksen kesäakatemiasta.

Juhlapuheen jälkeen kuulemme uuden Nurmeksen musiikillista antia.

 Arvoisa yleisö, olette sydämellisesti tervetulleita! Hyvää itsenäisyyspäivää!

Kommentoi kirjoitusta.

Nurmeksen on valmistauduttava uuden terveyskeskuksen rakentamiseen

Lauantai 4.12.2021 klo 15:08

Uuden Siun soten ensimmäiset vuodet ovat tämän päivän tiedolla vaikeita pitkän lopulliseen rahoitukseen siirtymisen ja tarvevakioidun rahoituksen leikkurin vuoksi.  

Siun soten palveluverkkolinjaus sovittiin edellisen vaalikauden alussa. Sen jälkeen on maailma muuttunut. Siun sote on toteuttanut omistajakuntien tahtoa sote-palvelujen tuottajana annetuilla taloudellisilla resursseilla.  

Muutostyö on vaatinut paljon energiaa ja on rasittanut kovasti henkilöstöä, johtoa ja myös kuntayhtymän luottamushenkilöitä. Vuoden 2016 lopussa omistajakunnat kylmän viileästi ilmoittivat, että sote-kulujen kasvuvauhti on pudotettava viidestä reiluun yhteen prosenttiin.  

Nyt emme saa jäädä ihmettelemään rahoituksen kiikkulautavaikutuksia kuntien ja sote-rahoituksen välillä. Vaikka vaalit ovat ovella, emme voi olla vastuuttomia. Jos rahaa ei ole luvassa enempää, niin äkkiä ajaudumme suuriin vaikeuksiin. Sote-lakeihin on kirjattu lisärahoituksen hakumahdollisuus valtiolta. Uhkana on kuitenkin arviointimenettelyyn joutuminen.  

Maakuntamme väki ikääntyy alueellisesti eri tavalla. Yli 75-vuotiaiden lisäys vuoteen 2030 mennessä on suurin Kontiolahdella, Joensuussa ja Liperissä. Reuna-alueillakitapahtuu ikääntymistä, mutta sen vauhti on jo hidastunut. Hyvinvointialueemme kuntien eriaikainen ikääntyminen aiheuttaa kovia paineita juuri Joensuun seudulle palveluasumisen  voimakkaana lisääntymisenä.

Niinpä uusi vaaleilla valittu valtuusto ja hallinto pääsee ensi töinään päivittämään palveluverkostoa. Siinäpä ne vaalilupaukset tulee syötyä. Oma juttunsa on sitten pohdinta, minkä verran hyvinvointialueen kannattaa panostaa itse esim palveluasumisen tarpeen kasvuun. Huipun yli pääsemiseksi tarvitaan vahva yksityinen palvelujen tarjonta. Palvelusetelin on taattava kohtuullinen kannattavuus.

Sama koskee myös lääkäripalvelujen kysyntää. Nyt päivystykset ruuhkautuvat etenkin Joensuun seudulla, kun vanhukset eivät pääse täyden palvelun asuntoihin. Ongelma on korjaantunut perusterveydenhuollon osalta jonkin verran viime keväänä käynnistyneestä lääkäreiden ja johdon hyvällä yhteistyöllä. Siitä kerrottiin viikolla Siun soten tiedotustilaisuudessa. 

Meillä ei ole varaa näännyttää henkilöstöä loputtomiin. Jaksamisen raja tulee vastaan. Niinpä on uskallettava tarkastella palvelurakenneverkostoa vastaamaan hyvinvointialueen asukkaiden palvelujen tarvetta. Parempi tehdä ratkaisut itse ajoissa kuin valtiovallan pakottamana.  

Jokaisessa kunnassa on pidettävä riittävät peruspalvelut lähellä. Tuosta meidän nurmeslaisten on yksissä tuumin pidettävä kiinni. Siun soten uudessa hallinnossa meidän on vieressä vahdittava, että meillä säilyy hyvin varusteltu terveyskeskussairaala. Nykyinen terveyskeskus alkaa tulla elinkaarensa loppuun. Uuden suunnittelu on aloitettava viipymättä.  

 
 

 
 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Päivä vierähti kentällä politiikan parissa

Perjantai 26.11.2021 klo 22:07

Tänään jalkautuivat kaikki Keskustan kansanedustajat maakuntiin tapaamaan äänestäjiään teemalla ”Nyt liippaa läheltä!”  Nurmeksessa vieraili kansanedustaja Hannu Hoskonen. Myös me kaikki Nurmeksen neljä aluevaaliehdokasta olimme tapaamassa kuntalaisia. Korona varjostaa myös ulkoilmatilaisuuksien järjestämistä. Odotamme ohjeita jatkoa varten. Sisällä tuskin mitään vaalitilaisuuksia järjestetään.

Näille sivuille olen kirjoitellut vuosien saatossa paljon poliittisia näkemyksiäni. Lisäksi olen hyvin yksityiskohtaisestikin kertonut ajankohtaisista sote-asioita lähinnä luottamustoimieni kannalta. Nyt en palaa menneeseen.

Uusi hyvinvointialue ottaa Siun soten haltuun 1.1.2023 alkaen. Pyrin sen valtuustoon tammikuun aluevaaleissa. Eilen illalla vielä valtuuston kokouksen jälkeen pohdin sopivia vaaliteemoja. Luonteeltani olen realisti ja näin tiukasti jalat maassa teen vaalityöni. Ilahduttavaa on, että varsinkin meidän nuoret ehdokkaat ovat aloittaneet vaalityön esimerkillisen aktiivisesti. Toivottavasti saamme väen vaalipäivänä liikkeelle. Alla muutama asiakokonaisuus, joita nostan nyt kentällä keskusteluun.

 

Minulle ovat tärkeitä kolme asiaa, joista en tingi:

1        Ensimmäinen koskee minulle niin tuttuja sote-palveluja. Jokaisella täytyy olla oikeus hyviin ja tasa-arvoisiin terveys- ja sosiaalihuoltoon asuinpaikkaan, ikään, varallisuuteen ja maantieteelliseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Hyvän palvelun tae on hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. Nämä ovat asioita, joista en halua tinkiä ja joiden eteen haluan tehdä töitä. 

2        Toinen tinkimätön asia liittyy vanhuksiin. Vanhuus ei saa olla turvaton ja pelottava asia. Jokaisen meistä on voitava mennä kohti vanhuutta luottavaisesti ja turvallisin mielin ilman, että tarvitsee pelätä ja miettiä, miten minun käy. Turvalliseen vanhuuteen kuuluvat kodinomaiset asumisolosuhteet. Niitä on kehitettävä edelleen. Siun sote ei ole vielä valmis.

3        Kolmas asia koskee tulevaisuutta. Olen sitoutunut tiukasti siihen ajatteluun, että tulevaisuuden pitää olla mukana kaikissa päätöksissä, joita tänään ja huomenna teemme. Yhteiskunta muuttuu ja sitä emme voi eikä meidän pidä estää. Tärkeänä pidän kuitenkin sitä, että kaikkien, niin nuorten, työikäisten kuin ikääntyvien elämä on pystyttävä turvaamaan kaikissa muutoksissa.

Sote-palvelut saatavilla jokaisessa kunnassa ja pitäjässä.

Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon

Sinusta välitetään - peruspalvelut lähellä

 

Kommentoi kirjoitusta.

Aluevaalien ehdokkaiden koulutus alkoi

Lauantai 20.11.2021 klo 11:04

Toissa iltana Siun sote järjesti aluevaaliehdokkaiden koulutusiltakoulun.  Toimitusjiohtaja Ilkka Pirskanen esitteli tilaisuuden aluksi lyhyesti  Siun soten. Siitä sitten jatkoi muutosjohtaja Elina Felin. Hän olikin koonnut laajan tietopaketin 48 pp-kuvalle, jotka saimme jo eilen s-postiimme tarkempaa opiskelua varten. Hän ennätti hyvin esitellä meille keskeisimmät asiat. 

Pidän meidän aluevaalien ehdokkaiden koulutusta vaalityön kannalta hyvin tärkeänä. Lisäksi on ehdokkaiden hyvä perehtyä sote-paketin keskeisimpiin lakeihin (lait 611 ja 612/2021). Hyvää taustamateriaalia vaalityöhön ovat ainakin oman kunnan ja Siun soten lausunnot sote-lakipaketista syksyltä 2020.

Siun soten edellisen hallituksen puheenjohtajana haluan muistuttaa, että hyvinvointialueemme on elänyt ja elää edelleen jatkuvien muutospaineiden alla. Siun soten alussa meillä oli tiedossa valtava työ. Piti sovittaa yhteen 19 eri organisaatiota. Sitten integraatiotyö oli läsnä kaikilla soten osa-alueilla. Niin ja omistajakunnat päättivät, että sote-menojen vuosittainen viiden prosentin kasvu taitetaan heti vuodesta 2017 alkaen reiluun yhteen prosenttiin. Se on isäntien ohjausta. Uudessa laissa isäntä on vaihtunut valtioksi. 

Siun sotelle tehtiin omistajien kanssa integraatiota varten oma hallintosääntö. Se oli tarkoitettu vain pariksi vuotta. Maakuntavaalien piti olla vuonna 2018. Vasta viime kesänä saimme vihdoin sote-lait. Hallintosääntöä ei ole katsottu tarpeelliseksi päivittää. 

Vielä voimassa olevassa Siun soten hallintosäännössä on tarkkaan määrätty mm. sen hallituksen tehtävät. Siellä on 27 kohtaa, joista yksikään ei koske suoraan operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajan johtajasopimuksessa on maininta, jolla hallituksen jäsenet kunnioittavat hallintosäännössä sovittua viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työnjakoa.  

Siun soten hallituksella on kolme jaostoa. Yksi niistä on henkilöstöjaosto. Hallintosäännössä on sille määritelty kymmenen tehtävää. Ensimmäinen kuuluu: “Jaosto kehittää ja koordinoi kuntayhtymän henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Jaosto on toiminut annetuilla resursseilla aktiivisesti hyvässä yhteistyössä niin henkilöstön kuin työnantajan välillä

Siun soten ylin johto on tavannut viikottain  sopijajärjestöjen pääluottamusmiehiä.  Ohijohtaminen on asiakokonaisuus, jota on varottava. Jos se pääsee rehoittamaan, niin se samalla helposti turmelee yhteistyön päätösentekoon ja valmisteluun osallistuvien tahojen ja henkilöiden kesken. 

Siun soten organisaatiossa on yksi liikelaitos. Sen toiminnasta on hallintosäännössä oma luku. Kuntalain mukaisesti kuntayhtymän liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (-liikelaitos) vastaa maakuntamme pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen tuottamisesta Siun soten perussopimuksen mukaisesti.  

Kun on kyse omalla lainsäädännöllä tiukasti ohjatusta maakunnallisesta liikelaitoksesta, niin sillä on johtokunta. Sen tehtävät on listattu hallintosäännössä tarkasti. Nurmeksesta siellä on edustus.  Siun soten valtuusto hyväksyy vuosittain pelastuslaitoksen talousarvion. Siun soten malli toteutuu kaikilla hyvinvointialueilla. Maakuntamme pelastusjohtaja on on ollut ministeriössä täältä virkavapaalla keskeisessä roolissa integraatiotyössä. 

Yllä avasin lyhyesti Siun soten nykyistä hallinnollista ympäristöä. Varsinkin viime kevään aikaan kuntavaalikiimassa kaikki iskut niin mediassa kuin somessakin saivat ottaa vastaan Siun soten ylin johto ja sen hallitus. Toiminnan kyllä ymmärtää, koska maakunnan väki on tottunut tavan kuntaorganisaatioon, jossa on sektorilautakuntia. Niiden kuten myös virkamiesten päätöksiin kunnanhallitus pystyy käyttämään otto-oikeutta 

Toissa iltana meille uuden aluevaltuuston ehdokkaille esiteltiin lyhyesti uuden alehallinnon mallia. Kaikki valmistelu pohjautuu kesällä hyväksyttyyn lainsäädäntöön. Valmistelusta vastaa nyt väliaikaishallinto. Siellä keskeisissä rooleissa ovat väliaikainen valmistelutoimielin. Se koostuu lähes kokonaan Siun soten johtoryhmästä. Muutosjohtajalla on keskeinen rooli. Poliittisesta ohjauksesta vastaa poliittinen seurantaryhmä. Sen tehtävä ei ole helppo. Soteintegraation vaarantumatta on vaaleilla valituille luottamushenkilöille oltava tarjolla muutakin työtä kuln käydä kaksi kolme kertaa vuodessa valtuuston kokouksissa. 

Oletan, että saamme uuteen soten aluehallintoon lautakunnan tai kaksi. Ne poikkeavat todennäköisesti perinteisistä kuntien lautakunnista. Hyvinvointialueelle asetetaan myös nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Lisäksi kuntayhteistyön ja järjestöjen roolin merkitys on uudella Siun soten hyvinvointialueella iso. Valmistelutyö ei ole nyt helppo. Rahaa on rajallisesti. Hallintohimmeleitä ei saa syntyä juuri lisää. Kuntalaisten, henkilöstön ja päättäjien äänen on oltava demokratiassa läsnä. Siun soten vaaleilla valittu valtuusto hyväksyy ensi maaliskuussa uuden hallintosäännön.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten hallitus on hylännyt Aster-päätöksen valitukset

Tiistai 9.11.2021 klo 21:56

Koko päivä vierähti Joensuussa Siun soten valtuuston kokouksessa. Aamupäivän aikana toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen esitteli meille viimeiset Aster-kuulumiset ja valtuuston asiat. Talousjohtaja Ismo Rouvinen avasi valtuutetuille omistajaohjauskokouksen antia ja sen vaikutusta tulevaan. Muutosjohtaja Elina Felin kertoi kuulumiset vaten ja poliittisen ohjausryhmän työstä. Iltapäivällä olivat ryhmäkokoukset ja varsinainen valtuuston kokous.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 15.10.2021, ettei Aster- asiakas- ja tietojärjestelmähanketta jatketa. Kielteinen päätös tarkoittaa neljän sairaanhoitopiirin, KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja Vaasan SHP:n yhteisen hankkeen loppumista. Sen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta. Hankketta olen blogissani jo aikaisemmin esitellyt aika perusteellisesti.

Siun soten vanha hallitus hyväksyi 7.9. äänin 8-2 jatkaa Aster-hanketta. Tuo päätös tuotti seitsemän valitusta, joissa uutta Siun soten hallitusta vaadittiin kumoamaan tehty päätös. Viikko sitten maanantaina Siun soten hallitus on hylännyt kaikki tehdyt valitukset aiheettomina äänin 9-2. Perussuomalaisten kaksi hallituksen jäsentä ovat olleet kaikkien valitusten hyväksymisen kannalla.

Alkuperäinen toimitusjohtaja Pirskasen esitys on jokaisen valituksen kohdalla: ”Yhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.” Neuvottelutauon jälkeen toimitusjohtaja on tehnyt muutetun päätösesityksen edelliseen lisäämällä tekstin: "Jatkossa tehtävässä uudessa APTJ-hankinnan valmistelussa tulee kuulla laajemmin henkilöstöä ja samoin tulee ottaa poliittiset ryhmät aikaisemmin ja laajemmin mukaan valmisteluun." Tuo on tullut sitten hallituksen päätökseksi äänestyksen jälkeen 9-2.

Oheisesta linkistä pääsee ylilääkäri Lauri Pautolan tekemän valituksen valmistelu- ja päätösateksteihin. Dynasty tietopalvelu : Siun sote (pohjoiskarjala.net). Kaikkien seitsemän valituksen päätökset ovat identtisiä.

Jatkossa kaikkien mukana olleiden alueiden on aloitettava APTJ:n hankinta alusta, koska entisillä järjestelmillä ei enää montaa vuotta tulla toimeen. Siun sotessa päivitetään nykyiset järjestelmät lain edellyttämälle minimitasolle. Samalla pyritään kehittämään mahdollisuuksien mukaan nykyisten järjestelmien pohjalta asiakkaiden digitaalisia palveluja. Tuota tarkoitusta varten on haettu valtiolta lisärahoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten tiedote omistajaohjauskokouksesta 2.11.2021

Perjantai 5.11.2021 klo 7:47

Omistajakunnat päättivät Siun soten ensi vuoden talousraamista

Siun soten omistajakunnat ovat määritelleet Siun sote -kuntayhtymän talousraamin vuodelle 2022. Samalla päätös luo pohjan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sekä alueen kuntien valtionrahoitukselle vuodesta 2023 alkaen vuosikymmenen loppuun saakka.

Siun soten vuoden 2022 talousarviossa kuntien maksuosuuksilla kerättävän rahoituksen muutos kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3,0 prosenttia, pelastuslaitoksella 6,2 prosenttia ja ympäristöterveydenhuollossa 2,0 prosenttia.

Siun soten laskelmien perusteella tarve ensi vuoden kuntarahoituksen nousulle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa olisi ollut 4,8 %. Euroissa kuntien ja Siun soten näkemysero ensi vuoden rahoituksesta on noin 11,4 miljoonaa. Siun soten tarvelaskelmissa on huomioitu ainoastaan henkilöstökulujen kasvu, lainsäädännön muutoksista johtuvat kustannuserät kuten hoitajamitoitus sekä ostopalveluna hankittavien hoivapalvelujen kustannusten nousu. Tarvelaskennassa ei ole huomioitu inflaation vaikutuksia, lisäksi muut kustannuserät on laskettu kuluvan vuoden talousarvion tasolle, kuten aiempinakin vuosina.

Siun soten omistajakunnat puolestaan ovat arvioineet laskelmissaan kuntatalouden tilaa kokonaisuudessaan, huomioiden muun muassa kuntien saamat valtion avustukset, verotulojen kertymän sekä kuntien järjestämien palvelujen tarpeen. Tulevan vuoden sote-rahoitus vaikuttaa hyvinvointialueiden muodostamisen jälkeen myös kuntien tulevaan rahoituspohjaan.

– Hyvinvointialueiden rahoituksen niin sanottu kiikkulautamalli on erittäin haastava varmasti kaikkialla, mutta erityisesti Pohjois-Karjalassa, jossa sote-palvelut on jo vuosia tuotettu selvästi valtakunnallista keskiarvoa edullisemmin, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

– On selvää, että Siun sotessa joudutaan etsimään keinoja, kuinka ensi vuoden toiminta saadaan järjestettyä kuntien myöntämän rahoituksen puitteissa. Henkilöstön jaksaminen on ollut kovalla koetuksella. Tässä tilanteessa työhyvinvoinnista huolehtiminen on entistäkin tärkeämpää, Siun soten hallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen

– Tilanne on meille haastava ja aiheuttaa väistämättä merkittäviä säästöpaineita, mutta ymmärrän myös kuntien näkökulman. Valitettavasti Pohjois-Karjalan kuntien talous ei kestä niin suurta kustannusten nousua kuin Siun sote tarvitsisi. Jatkamme nyt talousarvion valmistelua annetun talousraamin pohjalta. Lakisääteiset palvelut on kansalaisille järjestettävä joka tapauksessa, Pirskanen jatkaa.

Siun soten ensi vuoden budjetin laatimisessa on myös huomioitava, että kuntayhtymien kattamattomat alijäämät on katettava ennen kuin Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. Kattamattomat alijäämät tulevat kuntien maksettavaksi viimeistään vuoden 2022 lopussa, kun toiminta kuntayhtymänä lakkaa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti Siun soten järjestämis- ja tuottamisvastuun nettokustannukset rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla. Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain ja muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden ennustetta. Siun soten vuoden 2021 talousennuste on muodostumassa noin 15 milj. euroa alijäämäiseksi koronakustannusten eliminoinnin jälkeen. Tämä kulukehitys aiheuttaa ylimääräisiä haasteita vuodelle 2022 ja Siun soten on pyrittävä löytämään muita mahdollisia toimintatuloja lakisääteisen tarpeen kattamiseksi, jotta jäsenkuntien vuoden 2022 lopussa katettava alijäämä jäisi mahdollisimman pieneksi.

Talousarvio tulee kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa.

Omistajaohjausneuvottelut pidettiin 2.11.2020.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »