Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Siun soten tiedote omistajaohjauskokouksesta 2.11.2021

Perjantai 5.11.2021 klo 7:47


Omistajakunnat päättivät Siun soten ensi vuoden talousraamista

Siun soten omistajakunnat ovat määritelleet Siun sote -kuntayhtymän talousraamin vuodelle 2022. Samalla päätös luo pohjan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sekä alueen kuntien valtionrahoitukselle vuodesta 2023 alkaen vuosikymmenen loppuun saakka.

Siun soten vuoden 2022 talousarviossa kuntien maksuosuuksilla kerättävän rahoituksen muutos kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3,0 prosenttia, pelastuslaitoksella 6,2 prosenttia ja ympäristöterveydenhuollossa 2,0 prosenttia.

Siun soten laskelmien perusteella tarve ensi vuoden kuntarahoituksen nousulle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa olisi ollut 4,8 %. Euroissa kuntien ja Siun soten näkemysero ensi vuoden rahoituksesta on noin 11,4 miljoonaa. Siun soten tarvelaskelmissa on huomioitu ainoastaan henkilöstökulujen kasvu, lainsäädännön muutoksista johtuvat kustannuserät kuten hoitajamitoitus sekä ostopalveluna hankittavien hoivapalvelujen kustannusten nousu. Tarvelaskennassa ei ole huomioitu inflaation vaikutuksia, lisäksi muut kustannuserät on laskettu kuluvan vuoden talousarvion tasolle, kuten aiempinakin vuosina.

Siun soten omistajakunnat puolestaan ovat arvioineet laskelmissaan kuntatalouden tilaa kokonaisuudessaan, huomioiden muun muassa kuntien saamat valtion avustukset, verotulojen kertymän sekä kuntien järjestämien palvelujen tarpeen. Tulevan vuoden sote-rahoitus vaikuttaa hyvinvointialueiden muodostamisen jälkeen myös kuntien tulevaan rahoituspohjaan.

– Hyvinvointialueiden rahoituksen niin sanottu kiikkulautamalli on erittäin haastava varmasti kaikkialla, mutta erityisesti Pohjois-Karjalassa, jossa sote-palvelut on jo vuosia tuotettu selvästi valtakunnallista keskiarvoa edullisemmin, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

– On selvää, että Siun sotessa joudutaan etsimään keinoja, kuinka ensi vuoden toiminta saadaan järjestettyä kuntien myöntämän rahoituksen puitteissa. Henkilöstön jaksaminen on ollut kovalla koetuksella. Tässä tilanteessa työhyvinvoinnista huolehtiminen on entistäkin tärkeämpää, Siun soten hallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen

– Tilanne on meille haastava ja aiheuttaa väistämättä merkittäviä säästöpaineita, mutta ymmärrän myös kuntien näkökulman. Valitettavasti Pohjois-Karjalan kuntien talous ei kestä niin suurta kustannusten nousua kuin Siun sote tarvitsisi. Jatkamme nyt talousarvion valmistelua annetun talousraamin pohjalta. Lakisääteiset palvelut on kansalaisille järjestettävä joka tapauksessa, Pirskanen jatkaa.

Siun soten ensi vuoden budjetin laatimisessa on myös huomioitava, että kuntayhtymien kattamattomat alijäämät on katettava ennen kuin Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. Kattamattomat alijäämät tulevat kuntien maksettavaksi viimeistään vuoden 2022 lopussa, kun toiminta kuntayhtymänä lakkaa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti Siun soten järjestämis- ja tuottamisvastuun nettokustannukset rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla. Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain ja muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden ennustetta. Siun soten vuoden 2021 talousennuste on muodostumassa noin 15 milj. euroa alijäämäiseksi koronakustannusten eliminoinnin jälkeen. Tämä kulukehitys aiheuttaa ylimääräisiä haasteita vuodelle 2022 ja Siun soten on pyrittävä löytämään muita mahdollisia toimintatuloja lakisääteisen tarpeen kattamiseksi, jotta jäsenkuntien vuoden 2022 lopussa katettava alijäämä jäisi mahdollisimman pieneksi.

Talousarvio tulee kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa.

Omistajaohjausneuvottelut pidettiin 2.11.2020.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini