Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Mediakohu virka-avusta ja korvauksista hyvinvointialueen ja Siun soten välillä

Torstai 7.4.2022 klo 8:14


Viime perjantaina alkoi hoitajien lakko ja samanaikaisesti maakuntalehti Karjalainen uutisoi Siun soten hallituksen tekemästä johtoryhmän jäsenten palkankorotuksesta. Uutinen ei ollut aprillia. Päätöstä ei riittävästi medialle perusteltu ja ajoitus ei osunut kohdalleen. Toisaalta toimittaja saattoi tahallaan kärjistää aiheesta haluttua luettavaa viikonlopuksi ja alkuviikoksi keskeisten luottamushenkilöiden vaihtaessa mielipiteitä median välityksellä. Lisäksi hän olisi voinut perehtyä viime elokuun Siun soten hallituksen päätöksiin.

Minulle asiakokonaisuus on tuttu ja ymmärrän asian. Ei siihen liity mitään dramatiikkaa. Viime elokuussa perustimme lakisääteisen VATEn (väliaikainen valmistelutoimielin) suunnittelemaan uutta hyvinvointialuetta. Meillä oli jo Siun sote. Näin oli luonnollista, että toimielimeksi valittiin sen johtoryhmä. Muualla maassa vastaaviin elimiin palkattiin eri henkilöitä. Siellä uuden hyvinvointialueen perustamisen kulut ovat  huomattavasti suuremmat kuin Siun sotella.

Siun soten johtoryhmälle päätettiin viime elokuussa maksaa 10 prosenttia korvausta syntyvästä lisätyöstä tämän vuoden helmikuun loppuun asti. Kyse ei ollut siis palkan korotuksesta. Rahoitus tuli valtiolta. Johtoryhmän jäsenet ovat kokonaispalkkauksen piirissä. 

Tämän viikon tiistain Siun soten valtuuston kokouksessa saimme hyvän tilannekatsauksen. Hyvinvointialueen valtuusto on pyytänyt Siun sotelta virka-apua valmistella toiminnan aloittaminen ensi vuoden alusta.Siun_soten_valtuusto_5.4.2022

Hoitohenkilökunta on ollut koko maassa kovilla koronan ja työvoimapulan takia. Siun sotenkin alueella on jo nyt tiedossa kesäksi sijaispulan takia suljettavia hoitoyksiköitä. Ongelma on valtakunnallinen. Hoitohenkilökunnan palkkausasia olisi pitänyt ratkaista sote-lakipaketin hyväksymisen yhteydessä tarvittavalla lisärahoituksella.

Johtoryhmän jäsenet eivät saa syntyneestä ylimääräisestä työstä KVTES:n piirissä olevien lailla ylityö- tai sunnuntaikorvauksia tai erikseen päätettäviä lähtökorvauksia ylimääräsiin vuoroihin. Koko Siun soten historian ajan johtoryhmä on tehnyt 45 – 60 tunnin työviikkoa. Puheenjohtajana ollessani oli hyvin tavallista, että sain johtoryhmän jäseniltä yöllä ja viikonloppuisin viranhoitoon ja asioiden valmisteluun liittyvää sähköpostia.

Media on saanut koko viikoksi kirjoitettavaa. Se on heidän työnsä. Meidän luottamushenkilöiden työ on turvata nyt hyvinvointialueen toiminnan alkaminen 1.1.2023. Siun sote vastaa operatiivisesta toiminnasta sinne asti ja heidän viranhaltijat valmistelevat sitä virka-apupyynnön velvoittamina.

            Asia uuteen käsittelyyn Siun soten hallituksessa

Huomenna Siun soten hallitus käsittelee johtoryhmän lisätyöstä jo aikaisemmin päätettyä 10 prosentin määräaikaista palkan lisää. Jos VATE:n tekemää työtä ajatellaan jatkumana, niin todennäköisesti päätös pysyy ennallaan. Nyt on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta.

Lopuksi referoin vielä palkkaratkaisusta valtuustolle tiistaina jaettua materiaalia: Oleellista on, että Siun soten toiminnan rahoittaa sen omistavat kunnat, hyvinvointialueen toiminnan valtio. Hyvinvointialuelain  12 §:n hyvinvointialueelle siirtyvien viranomaisten on osallistuttava HVA:n toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava sille tarpeellista virka-apua.

Hyvinvointialueen johtaviksi väliaikaisiksi viranhaltijoiksi määrättiin virka-apupykälän perusteella suostumuksensa mukaan Siun soten johtavat viranhaltijat. Hyvinvointialueen valtuusto päätti jo aiemmin korvata Siun sotelle ne työnantajakustannukset, jotka tehtävän hoitamisesta Siun sotelle koituvat. Siis rahoitus tulee edelleen valtiolta kuten viime elokuun jälkeenkin.

Siun soten johtavat viranhaltijat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa toimia HVA:n väliaikaisina viranhaltijoina oman toimensa ohella vuoden 2022 loppuun asti. Nämä suostumukset eivät ole ehdollisia. Korvaukset perustuvat Siun soten ohjeeseen tehtäväkohtaisesta palkasta ja tehtäväkohtaisen palkan korotuksesta työn vaativuuden muuttuessa määräaikaisesti.

Siun soten hallitus on toiminut ohjeen mukaisesti päättäessään viranhaltijoille maksettavasta väliaikaisesta korvauksesta työn vaativuuden muuttuessa. Johtoryhmän jäsenet ovat pyytäneet sopimuksiin perustuvaa korvausta määräaikaisesta lisätyöstä. Kyse ei ole siis palkankorotuksesta. Näillä eväillä Siun soten hallitus käsittelee asiakokonaisuuden uudelleen huomenna. HVA:n hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot ovat käsitelleet asiaa ti-iltana. Asia kuuluu Siun soten hallituksen päätettäväksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini