Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Vuoden 2015 kuntalaki toi eloa keskushallintotyöskentelyyn

Lauantai 1.5.2021 klo 8:03


Nurmes – kuntavaalit 2021- palstalla lähinnä SDP:n Nurmeksen keskushallinnon ulkopuolella olevat ehdokkaat käyvät kaupungin päätöksen teosta omaa keskusteluaan.  Minusta se ei ole rakentavaa ja näin olen pysynyt sivussa. Tosin kevätkiireiden vuoksi en kyllä ehdikään. Siksi avaan näkemyksiäni tällä blogi-kirjoituksella. Samaa asiaa käsittelin  jo marraskuussa. Tein siihen pieniä päivityksiä.  

Minulla on kokemusta sekä peruskunnan että maakunnallisten kuntayhtymien keskushallinnoissa työsakentelystä.  Pikaisesti laskin, että olen toiminut Nurmeksen kh:n puheenjohtajana neljällä vuosikymmenellä. Maakuntahallituksen työskentelyyn osallistuin vuosina 2005 – 2016 kolmen vaalikauden ajan. Yhden vaalikauden sain toimia mk-hallituksen puheenjohtajana ja seuraavan sen valtuuston varapj:na. Siun soten hallituksen puheenjohtajana olen ollut nyt viidettä vuotta sen perustamisesta alkaen.

Nurmeksen nykyisessä kaupunginhallituksessa on tämän vaalikauden loppuun 13 jäsentä neljästä puolueesta. Lisäksi kokoukseen osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtajat ( 4 henk.). Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä ja hallintojohtaja sihteerinä (yhteensä 19 osallistujaa).

Suomen kuntien hallinto alkoi kehittyä voimakkaasti vuonna 2015 hyväksytyn kuntalain voimaantulon jälkeen. Nurmeksen kaupunginjohtajan johtajasopimusta tehtäessä tuon lain henki oli jo tiedossa ja näin se otettiin siinä huomioon. Sitten myöhemmin myös hallintosäännöt päivitettiin etupainotteisesti ajallaan lain hengessä.

Vuoden 2012 aikana tapahtuneen Nurmeksen kaupunginjohtajan vaihdoksen jälkeen alkoi säännöllinen kaupungin johtoryhmätyöskentely. Myös tuloskeskustelut laajennettiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Isona muutoksena pidän kaupunginhallitukseen tullutta kaupunginjohtajan eteenpäin katsovaa katsausta. Siinä hän kertoo joka kokouksessa mm. keskeisimmistä asioista, jotka ovat tulossa valmisteluun. Monet ovat vielä keskeneräisinä salassa pidettäviä. Samalla käydään hallituksessa taustakeskustelu, jolla kaupunginjohtaja tunnustelee asioitten poliittista selkänojaa. Ennen asioitten listalle menoa on vielä hallituksen puheenjohtajiston (neljä pol. ryhmää edustettuna) listapalaveri kokousta edeltävänä keskiviikkona. Esityslistat julkaistaan torstaina.

Nurmeksen kaupunginjallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajisto (Kesk, SDP, Kok ja Vas) vähän harvemmin listapalaveriin virkamiesjohdon kanssa kokousta edeltävällä viikolla. Poliittiset hallitusryhmät pitävät vielä ryhmäkokouksiaan ennen varsinaista hallituksen kokousta. Niistä yleensä olen saanut terveiset enen varsinaista kokousta varapuheenjohtajilta.

Siun soten hallituksessa on yksitoista varsinaista jäsentä. Lisäksi elimen työskentelyyn osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella kolme valtuuston puheenjohtajaa ja kuusi kuntapaikalla olevaa hallituksen varajäsentä. Näin kaikista Siun soten osakaskunnista on edustus pöydän äärellä. Toimitusjohtaja toimii elimen esittelijänä ja hallintojohtaja  sihteerinä (yhteesä 22 osallistujaa).

Siun soten hallitus kokoontuu kuukauden viimeinen torstai. Sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajat kokoontuvat viikkoa ennen hallitusta valmistelemaan yhdessä virkamiesjohdon kanssa hallituksen lista-asiat. Puheenjohtaja ja esittelijä pitävät tiedontasausta yllä lähes päivittäin. Tarvittaessa otan yhteyttä muihin puheenjohtajiin laajemman poliittisen tuen varmistamiseksi, jos tilanne sitä vaatii.

                            Johtoryhmä mukana hallituksen info-aamussa

Siun soten hallituksessa on sen alusta alkaen otettu käyttöön kokouspäivän aamuna toimitusjohtajan info, jossa ovat läsnä myös kaikki toimialajohtajat. Siinä käydään tarkkaan läpi lista-asiat ja lisäksi voimme keskustella yksityiskohtaisemmin toimialajohtajien kanssa. Nyt saamme myös tarkan päivityksen maakunnan koronatilanteesta. Tämä toimintamalli on osoittautunut hyväksi varsin kapean hallinnon täydentäjänä. Siun soten talousarvion loppusumma on kooltaan lähes kymmenen kertaa Nurmeksen kaupungin vastaava.

Toimitusjohtajan infon jälkeen pidetään tarvittaessa ryhmäkokoukset. SDP kokoustaa oman ryhmänsä kanssa. Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja Vihreät pitävät yhteisen ryhmäkokouksen. Näin kaikki tieto kulkee myös kahdelle pienimmälle ryhmälle, joilla ei ole edustusta puheenjohtajistoissa. Siun sotessa tämä järjestelmä on toiminut hyvin. Tuon käytännön yhdessä joskus toiminnan alkumetreillä sovimme. Se helpottaa myös hallituksen puheenjohtajan työtä hallintosäännön velvoittein.

Siun soten kokoukset sujuvat sitten kohtalaisen nopeasti. Tarkentavia keskusteluja päätösten tueksi toki käydään. Muistaakseni koko Siun soten historiassa on yhden kerran äänestetty. Äänestyksiä aiheutti Kiteen, Lieksan ja Nurmeksen lääkäreiden ilta- ja yövastaanottoihin liittyvät asiakokonaisuudet, joista ei syntynyt yksimielisyyttä neuvotteluissa. Valtuusto sitten ojensi hallitusta meitä äänestyksen hävinneitten suuntaan. Lopulta AVI puuttui asiaan ja lopetti Nurmeksen yövastaanoton.

Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on vaikuttanut kaupungin hallituksen ja myös valtuuston työskentelykulttuuriin. Meidän on muistettava toiminnassamme, että Valtimon kuntaliitospäätös syntyi äänin 11-10.  Kuntaliitosasiakirjojen sisältöä on kunnioitettava. Olemme nyt yhtä kuntaa ja sitä yhdessä kehitetään käytettävissä olevilla resursseilla. Minusta napakka keskustelu ja kritiikki kuuluvat demokratiaan. Ne eivät saa mennä kuitenkaan liian kipeästi henkilöön. Tarvittaessa äänestetään ja sitoudutaan tehtyihin päätöksiin.

Omalla käytöksellämme muodostamme kunnasta kuvan ulospäin. Luottamushenkilö- ja virkamiestyöskentely ovat jonkinlainen käyntikortti meistä. Se on sitä kirkkaampi, kuta paremmin kunnioitamme toistemme arvomaailmoja. Meidän on oltava avoimia ja kerrottava toimintaympäristössämme muutosten ja toimintaamme muuttavien päätösten perusteista avoimesti henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Tämä humppa on joukkuepeliä – ei maalittamista! Se meidän pitää muistaa tulevaisuudessakin.

 

 

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini