Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Pohjois-Karjalan Sähkö uuden suunnan näyttäjänä

Perjantai 11.9.2020 klo 23:25


Pohjois-Karjalan Sähkö purkaa Pielisen yläjuoksuilta Louhikosken voimalan. Saramojoen suurin koski palautetaan entiseen muotoonsa ja näin mahdollistetaan arvokalojen nousu joen kolmihaaraiselle valuma-altaalle. Se on Pielisen kokoinen. Suomessa eivät muut sähköyhtiöt ole moiseen toimintaan ryhtyneet. Teon arvostusta lisää, ettei PKS saa voimalan lopettamisesta mitään korvauksia. Se maksaa lisäksi purkamisesta ja kosken kunnostamisesta huomattavan summan.Louhikosken_kuohuja

Purkuhanke palvelee erittäin uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen luontaista lisääntymistä.  Hankkeen tehdyillä toimenpiteillä uskotaan sen heikossa tilassa olevan kannan vahvistuvan Pielisessä.

PKS on ollut aloitteellinen ja valmistellut hankkeen maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Se on luonteeltaan moninaiskäyttöhanke, jossa yhdistyvät kalatalouden etujen lisäksi myös matkailun kehittämisen tavoitteet sekä vesivoimatalouden uudelleenjärjestelyjen tarpeet. Ministeri Jari Leppä oli tänään vieraanamme järjestetyssä hankkeen julkistamistilaisuudessa. 

Koko hanke maksaa noin 1,7 milj. €. PKS rahoittaa hanketta 800 000 €, MMM 470 000 € NOUSU-ohjelmasta ja toinen 470 000 € tulee lahjoituksista. Nurmeksen kaupunki lahjoitti hankkeeseen 100 000 €. Hankkeen toteutuminen ja sen tuomat mahdollisuudet ovat meille ISO juttu!Ministerin_kanssa_Louhikoskella

Louhikosken pienvesivoimalaitoksen purkuhankkeen julkistaminen pidettiin tänään koronan takia viiteenkymmeneen rajatun kutsuvierasryhmän kanssa kauniissa syyssäässä. Pidin siellä kaupungin puolesta kiitospuheen, joka on alla lyhentämättömänä.

 

 Louhikosken vesivoimalaitoksen purkaminen ja Saramojoen vapauttaminen

 Arvoisa ministeri, hyvät kutsuvieraat!

Saramojoella on pitkä historia, josta kerron tähän alkuun lyhyesti. Sen merkitys puun uitossa ja myöhemmin Nurmeksen sähköenergian tuotannossa on ollut merkittävä. Louhikoski on ollut valjastettuna pitkään. Aluksi täällä toimi saha ja rullatehdas.

Viereinen koski oli ennen uitoissa Saramojoen valuma-alueen haastavimpia kohtia. Kosken varsi piti miehittää hyvin vonkamiehillä, jotta sumat saatiin pikaisesti purettua. Koski vaati viime vuosisadan alussa kahden miehen hengen. Luohikoski oli vapaana virratessaan niin vaarallinen, ettei sitä ole laskenut veneellä alas kuin yksi mies, Jalmari Karjalainen. Kun hän oli päässyt alas suvannolle, oli vene ollut laitojaan myöten vettä täynnä, melkein uppoamispisteessä. Varmuuden vuoksi tämä mies oli laskenut kosken vielä toisen kerran samoin lopputuloksin. Nykyään täällä käy keväisin koskenlaskijoita modernein välinein. Koski on haastava.

Kosken valjastaminen on aiheuttanut kylien välillä myös riitatilanteita. Nurmeksen Sähkö Oy:n taholta haluttiin lisätä voimalaitoksen tehoa veden korkeutta nostamalla. Saramojärveä oli juuri saatu laskettua ja näin saatu järven pohjaa pelloksi. Voimalan veden pinnan nosto olisi nostanut myös Saramojärven pintaa ja tärvellyt näin sen pinnanlaskun tuoman hyödyn. Kylän ja voimalaitoksen kesken syntyi kova riita.

Saramojärven viljelijöiden ja voimayhtiön välinen kiista on ollut sen verran merkityksellinen, että Saramon ja Nurmeksen maalaiskunnan mahtimies, pitäjäneuvos Lauri Lukkarinen oli vielä kuolinvuoteellakin asiaa harmitellut. 

Louhikosken voimala on ollut Ylikylälle ja myöhemmin Nurmeksen kauppalalle valon, voiman ja kehityksen moottori. Se on vaikuttanut, että Ylikylästä on kehittynyt maakuntaan merkittävä maatalouskeskittymä. Voimalaa nykyisin hoitava Kari Makkonen kertoi, että varsinkin sotien jälkeen kylän taloja sähköistettiin innolla. Piikkilangat toimivat johtimina muutaman vuoden, kun kuparista ja muista sopivista johtimista oli pulaa.

Osalla meillä on muistissa vuoden 1995 sähkömarkkinalain voimaantulon jälkeiset tapahtumat Nurmeksessa ennen Nurmeksen Sähkö Oy:n myyntiä PKS:lle. Itse olin silloin kaupungin keskushallinnosssa keskeisellä paikalle ja näin en lähde tapahtumia tässä puheessani aukomaan. Totean vain, että kaikki yhtiön myyntiä ennen syntyneet tapahtumat ja niitten selvittely pysäyttivät Nurmeksen kaupungin muun toiminnan ja kehittämisen useaksi vuodeksi. Niin siitäkin selvittiin ja nyt ollaan tässä. Nurmeksen Sähkö on ollut hyvissä käsissä.

Me nurmeslaiset otamme ilolla ja suurella kiitollisuudella vastaan tiedon hankkeen Saramojoen vapauttamisesta ja Louhikosken sähkövoimalan purkamisesta. Hankkeella on suuri paikallinen ja maakunnallinen vaikuttavuus, koska vapautettu joki on Suomen potentiaalisimpia vesistön kunnostuskohteita arvokalojen etenkin järvitaimenen suhteen.

Tulevina vuosina hankkeen toteutuminen aktivoi kunnostus- ja kehittämishankkeita, joihin saamme ulkopuolista rahoitusta. Se tarkoittaa meille työpaikkoja. Lisäksi jokireitin vapauttaminen palvelee maaseutu- ja luontomatkailun kehittämistä monipuolisesti esimerkiksi koskenlaskun, melonnan ja retkeilyn osalta. Niin ja tästä voi nauttia myös paikallinen väestö.

Saramojoen varrella ja vaikutuspiirissä on useita luontomatkailukohteita kuten Kourukoski ja Mujejärven retkeilyalue. Joen vapautuminen luo merkittävää imagohyötyä Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnille.

Nurmes ja Valtimo yhdistyivät tämän vuoden alusta. Nurmeksen strategiassa matkailu on ollut vahvasti mukana viimeiset 50 vuotta. Pielinen ja luonto ovat vahvuuksiamme, joitten arvo ja merkitys korostuvat tänään julkaistun hankkeen myötä. Uutta kaupunkimme strategiaa tehtäessä meidän on kirjattava elinkeinoon liittyvät mahdollistavat tavoitteet voimakkaammin (maankäyttö, uusi master plan) ja sitouduttava toteuttamaan ne.

Koronan jälkeen maailma ei hetkessä palaa entiselleen. Pohjois- Karjalassa on menneenä kesänä ollut tavanomaista enemmän kotimaan matkailijoita. Monet paikat ovat olleet täynnä. Lentoliikenne ei vuosiin palaa ennalleen. Näin Pielisen Karjalan kohteet ovat sopivan lähellä pääkaupunkiseutua. Pietarikin on vielä lähellä.

Bomban alueella on myönteistä pöhinää. Sinne on tullut toimijaksi myös Villi Pohjola. Nyt meidän on panostettava kaikkeen matkailun oheistoimintaan, jotta saamme matkailijat pysähtymään ja viihtymään täällä. Hankkeen myötä vapautuvan Saramojoen kunnostuspotentiaali on suuri. Joki on kolmihaarainen ja sen valuma-allas on laaja, Pielisen kokoinen. Lisäksi jokihaaroissa on paljon pieniä puroja ja siten myös potentiaalisia kunnostuskohteita.

Emme saa unohtaa Saramojoen yläjuoksuilla olevaa Peurajärvi-Mujejärvi –retkeilyalueen tulevaisuuden näkymiä. Alueella on merkittävä Metsähallituksen korjausvelka. Huomionarvoista on myös, että Ympäristöministeriön lakiesitykset ovat muuttamassa aluetta lakisääteiseksi suojelualueeksi. Nämä ovat tosiasioita, jotka meidän on huomioitava toiminnassamme.

Kiitän Nurmeksen kaupungin puolesta Maa- ja Metsätalousministeriötä maksusitoumuksesta (470 000 €) hankkeeseen NOUSU-ohjelmasta, jonka kriteerit Saramojoki hyvin täyttää.  Sehän on suoraan hallitusohjelmasta. Kiitän Pohjois-Karjalan Sähköä hankkeeseen ryhtyjänä ja merkittävästä omarahoituksesta (800 000 €). Toimintaa voi pitää suurena ja vastuullisena ympäristötekona. Kiitän myös kaikkia muita rahoittajia (470 000 €) potin keräämisestä sekä kaikkia tahoja, jotka ovat auttaneet tämän hankkeen toteutumisen.

Arvoisat kuulijat, toivotan teille aurinkoista ja koronavapaata syksyä.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini