Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Siun soten maksuosuuksien määräytymisestä

Lauantai 23.10.2021 klo 12.39


Lukijoilta on tullut kyselyjä Siun soten maksuosuuksien määräytymisestä. Kunnan sote-kulut pohjautuvat sen asukkaiden suhteelliseen käyttöön sote-alueen muihin kuntiin verrattuna. Kaava ei ole ihan helppo avata lyhyesti. Parhaani kuitenkin yritän. Se on alunperin vahvasti nurmeslaisilla voimilla tehty vuonna 2016. Kaupunginjohtajamme veti silloin Siun soten talousryhmää.

Siun soten maksuosuudet määräytyvät perusssopimuksessa suhteellisen käytön mukaan. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvan vuoden ennusteen ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Niitä painotetaan seuraavasti: kuluva vuosi 50 %, edelleinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.

Kun päätämme omistajaohjauskokouksessa Siun soten talousarvion kehyksestä, puhumme sen kasvuprosentista edelliseen vuoden Siun soten talousarvioon verrattuna. Nyt on odotettavissa kuntien ensimmäisen kuulemisen jälkeen noin 2,5 % kasvu, josta jo olen kirjoittanut.

Kunnan talousarvion Siun soten maksuosuus taas riippuu sen kulukehityksestä kolmen tarkastekuvuoden ajalla. Esimerkiksi Joensuun sote-kulujen suhteellinen osuus on muihin kuntiin nähden kasvanut. Omassa omistajaohjausjaoston päätöksessä he ilmoittavat vähän harhauttavasti Siun soten raamiksi 3,7 %. Sen verran Joensuun sote-kulut kasvavat, jos Siun soten raami kasvaa  esitetyt 2,5 %. Näin Joensuun rooli ei ole helppo. Maakuntakeskushan maksaa lähes puolet koko Siun soten talousarviosta. Yksi prosentti Joensuun sote-kulujen muutoksessa on noin 2,5  miljoonaa euroa!!

Nurmeksen jako-osuus Siun Soten kokonaiskäytöstä on ollut laskeva, ja se on nyt 6,8 prosenttia. Vuonna 2021 Nurmeksen suhteellinen käyttö on jatkanut laskuaan, mistä syystä Nurmeksen tuleva muutosprosentti on merkittävästi pienempi kuin koko Siun Soten talousarvion kehys. Nyt meillä on tiedossa vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kulut.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa omistajaohjausevästyspylälässä on kaavio, miten Nurmeksen maksuosuus muodostuu eri Siun soten raamiprosenteilla. 

Oheinen taulukko kertoo raamimuutoksen vaikutuksen kaupunkimme vuoden 2022 maksuosuuteen verrattuna vuoteen 2021:

 Siun Soten raami: Nurmeksen osuus:

 0 %  - 1 217 102 € (-2,8 %) 

 1 %  - 797 484 € (-1,8 %)

 2 %  - 377 865 € (-0,9 %)

 3 %  + 41 754 € (+0,1 %)

 3,2 %  + 125 677 € (+0,3 %)

 4 %  + 461 372 € (+1,1 %)

 5 %  + 880 991 € (+2,0 %)

Taulukosta käy ilmi, että kaupunginhallituksen evästys 2,8 ei lisää kaupungin sotekuluja ensi vuodelle viime vuoteen verrattuna. Jos omistajaohjauskokus 2.11. päättäisi  raamiksi 4 % (Siun soten esitys 4,2 %), niin Nurmeksen talousarvioon kirjattaisiin vain 1,1 % nousu. Meillä omistajaohjausneuvottelijoilla on pieni liikkumavara ylös päin ja sitä myös käytämme.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini