Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Aluevaalien ehdokkaiden koulutus alkoi

Lauantai 20.11.2021 klo 11:04


Toissa iltana Siun sote järjesti aluevaaliehdokkaiden koulutusiltakoulun.  Toimitusjiohtaja Ilkka Pirskanen esitteli tilaisuuden aluksi lyhyesti  Siun soten. Siitä sitten jatkoi muutosjohtaja Elina Felin. Hän olikin koonnut laajan tietopaketin 48 pp-kuvalle, jotka saimme jo eilen s-postiimme tarkempaa opiskelua varten. Hän ennätti hyvin esitellä meille keskeisimmät asiat. 

Pidän meidän aluevaalien ehdokkaiden koulutusta vaalityön kannalta hyvin tärkeänä. Lisäksi on ehdokkaiden hyvä perehtyä sote-paketin keskeisimpiin lakeihin (lait 611 ja 612/2021). Hyvää taustamateriaalia vaalityöhön ovat ainakin oman kunnan ja Siun soten lausunnot sote-lakipaketista syksyltä 2020.

Siun soten edellisen hallituksen puheenjohtajana haluan muistuttaa, että hyvinvointialueemme on elänyt ja elää edelleen jatkuvien muutospaineiden alla. Siun soten alussa meillä oli tiedossa valtava työ. Piti sovittaa yhteen 19 eri organisaatiota. Sitten integraatiotyö oli läsnä kaikilla soten osa-alueilla. Niin ja omistajakunnat päättivät, että sote-menojen vuosittainen viiden prosentin kasvu taitetaan heti vuodesta 2017 alkaen reiluun yhteen prosenttiin. Se on isäntien ohjausta. Uudessa laissa isäntä on vaihtunut valtioksi. 

Siun sotelle tehtiin omistajien kanssa integraatiota varten oma hallintosääntö. Se oli tarkoitettu vain pariksi vuotta. Maakuntavaalien piti olla vuonna 2018. Vasta viime kesänä saimme vihdoin sote-lait. Hallintosääntöä ei ole katsottu tarpeelliseksi päivittää. 

Vielä voimassa olevassa Siun soten hallintosäännössä on tarkkaan määrätty mm. sen hallituksen tehtävät. Siellä on 27 kohtaa, joista yksikään ei koske suoraan operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajan johtajasopimuksessa on maininta, jolla hallituksen jäsenet kunnioittavat hallintosäännössä sovittua viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työnjakoa.  

Siun soten hallituksella on kolme jaostoa. Yksi niistä on henkilöstöjaosto. Hallintosäännössä on sille määritelty kymmenen tehtävää. Ensimmäinen kuuluu: “Jaosto kehittää ja koordinoi kuntayhtymän henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Jaosto on toiminut annetuilla resursseilla aktiivisesti hyvässä yhteistyössä niin henkilöstön kuin työnantajan välillä

Siun soten ylin johto on tavannut viikottain  sopijajärjestöjen pääluottamusmiehiä.  Ohijohtaminen on asiakokonaisuus, jota on varottava. Jos se pääsee rehoittamaan, niin se samalla helposti turmelee yhteistyön päätösentekoon ja valmisteluun osallistuvien tahojen ja henkilöiden kesken. 

Siun soten organisaatiossa on yksi liikelaitos. Sen toiminnasta on hallintosäännössä oma luku. Kuntalain mukaisesti kuntayhtymän liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (-liikelaitos) vastaa maakuntamme pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen tuottamisesta Siun soten perussopimuksen mukaisesti.  

Kun on kyse omalla lainsäädännöllä tiukasti ohjatusta maakunnallisesta liikelaitoksesta, niin sillä on johtokunta. Sen tehtävät on listattu hallintosäännössä tarkasti. Nurmeksesta siellä on edustus.  Siun soten valtuusto hyväksyy vuosittain pelastuslaitoksen talousarvion. Siun soten malli toteutuu kaikilla hyvinvointialueilla. Maakuntamme pelastusjohtaja on on ollut ministeriössä täältä virkavapaalla keskeisessä roolissa integraatiotyössä. 

Yllä avasin lyhyesti Siun soten nykyistä hallinnollista ympäristöä. Varsinkin viime kevään aikaan kuntavaalikiimassa kaikki iskut niin mediassa kuin somessakin saivat ottaa vastaan Siun soten ylin johto ja sen hallitus. Toiminnan kyllä ymmärtää, koska maakunnan väki on tottunut tavan kuntaorganisaatioon, jossa on sektorilautakuntia. Niiden kuten myös virkamiesten päätöksiin kunnanhallitus pystyy käyttämään otto-oikeutta 

Toissa iltana meille uuden aluevaltuuston ehdokkaille esiteltiin lyhyesti uuden alehallinnon mallia. Kaikki valmistelu pohjautuu kesällä hyväksyttyyn lainsäädäntöön. Valmistelusta vastaa nyt väliaikaishallinto. Siellä keskeisissä rooleissa ovat väliaikainen valmistelutoimielin. Se koostuu lähes kokonaan Siun soten johtoryhmästä. Muutosjohtajalla on keskeinen rooli. Poliittisesta ohjauksesta vastaa poliittinen seurantaryhmä. Sen tehtävä ei ole helppo. Soteintegraation vaarantumatta on vaaleilla valituille luottamushenkilöille oltava tarjolla muutakin työtä kuln käydä kaksi kolme kertaa vuodessa valtuuston kokouksissa. 

Oletan, että saamme uuteen soten aluehallintoon lautakunnan tai kaksi. Ne poikkeavat todennäköisesti perinteisistä kuntien lautakunnista. Hyvinvointialueelle asetetaan myös nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Lisäksi kuntayhteistyön ja järjestöjen roolin merkitys on uudella Siun soten hyvinvointialueella iso. Valmistelutyö ei ole nyt helppo. Rahaa on rajallisesti. Hallintohimmeleitä ei saa syntyä juuri lisää. Kuntalaisten, henkilöstön ja päättäjien äänen on oltava demokratiassa läsnä. Siun soten vaaleilla valittu valtuusto hyväksyy ensi maaliskuussa uuden hallintosäännön.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini