Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Kuntien elinvoima nostettava vahvasti esille kuntien ensi vuoden talousarvioissa

Sunnuntai 28.5.2023 klo 14:38


Menneen viikon käytin lähes kokonaan yhteisten asioiden hoitoon. Tiistaina oli Siun soten valtuuston seminaari, jossa saimme kuulla strategiajohtajan esittämänä yhteenvedon laajasta kuulemiskierroksesta. Esitys oli valmisteltu ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ehkä koko tämän vaalikauden tärkein asiakokonaisuus etenee nyt tulevaisuuslautakunnan kautta HVA:n hallitukseen ja sieltä edelleen valtuuston kokoukseen, joka juhannusviikolla torstaina 22.6. On tulossa pitkä kokous.

Kaikki realiteetit ja taloudellinen toimintakehys huomioiden näyttää siltä, että aikaisemmin esitetty kakkosskenaario on lähinnä tulevaa päätöstä. Itse pidän tärkeänä, että perusterveydenhuollon lähipalvelut turvataan hyväksyttävällä tavalla kaikissa kunnissa ja pitäjissä.

Keskiviikkona olimme kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa Lahdessa Sibeliustalolla Suomen Yrittäjien järjestämässä kunnallisjohdon seminaarissa. Paikalla oli noin 1 100 kuntapäättäjää eri puolilta Suomea. Päivän luennot, alustukset ja paneelikeskustelut olivat tähän päivään sopivia. Yrityselämä on huolestunut koronasta ja Ukrainan sodasta johtuvasta taantumasta. Mietteliääksi minut saa, kun kaikki tuo näyttää kohtelevan itäisen Suomen maakuntia raskaimmin. Poikkeuksen tekee Lappi. Siellä käytetään taantuma nyt uusinvestointeihin.Lahti_kujo2023

Tarvitsemme Suomeen lisää työtä ja työllisiä. Työikäisten määrä kasvaa väestöennusteen mukaan vain suurimmilla kaupunkiseuduilla ja pistemäisesti muutamilla paikkakunnilla vuoteen 2035 mennessä. Väestömme vähenee, vanhenee, keskittyy, eriytyy, monikielistyy, monipaikkaistuu, sinkkuuntuu ja kaupunkiseutuistuu. Tuo kehitys on ollut tutkijoiden tiedossa jo vuosituhannen alkupuolelta lähtien. Aikoinaan PARAS-hankkeella yritettiin lähteä tutkijoiden tiedossa olevaa kehitystä taklaamaan. Aika ei tuolloin ollut vielä poliittisesti kypsä.

Mitä sitten löydämme avuksi? Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Työvoimapula koettelee lähes koko Suomea ja se on monen yrityksen kasvun esteenä Pohjois-Karjalassakin. Koulutukseen meidän on panostettava koko maakunnan alueella. Nuoria ei pidä päästää karkaamaan maakunnasta. Tarvitsemme enemmän oppisopimuksiin pohjautuvaa ammatillista koulutusta. Meille tulee kiihtyvällä vauhdilla uusia ammatteja. Uudelleenkoulutusohjelmien on pystyttävä vastaamaan kysyntään.

Työmarkkinoiden on uudistuttava vastaamaan tätä päivää. Työmarkkinasääntelyä on kehitettävä. Uuden työntekijän palkkaus ja irtisanominen ei saa olla yrittäjille pelkoa aiheuttava tekijä suhdanteitten vaihdellessa. Yrittäjyyden tukimuotoja ja uusien yritysten tukia on kehitettävä entistä yrittäjämyönteisempään suuntaan. Alueellisia täsmätoimia tarvitaan matalan työllisyysasteen alueilla. Tässä kunnat ovat avainasemassa.  

Kuntien on oltava luotettavia ja houkuttelevia ulkopuolisille investoreille. Tarvitsemme myös aktiivisia työmarkkinatoimia. Työttömät on saatava nopeasti työhön kiinni. Pohjois-Karjalan on onnistuttava TE-2024 uudistuksessa. Minkään kunnan tai osan maakuntaa ei kannata lähteä osaoptimoinnin tielle. Siinä helposti joudutaan vastakkainasetteluun maakuntakeskuksen ja seutujen kesken.

Pohjois-Karjalassa käydään tulevina vuosina kova kisa työvoimasta. Syntynyt kehitys helposti on syvällisen yhteistyön esteenä, kun meidän nyt pitäisi etsiä eriytymisen sijaan uusia yhteisiä selviytymiskeinoja. Kuntien ensi vuoden talousarvioissa on panostettava alueiden houkuttelevuuteen. Rahan niukkuus ei saa olla este. Taantuma on hyödynnettävä rohkeillakin ratkaisuilla.

Torstain olin Helsingissä Kuntatalolla KL:n valtuuskunnan kokouksessa. Siellä hväksyimme viime vuoden KL:n toimintaan liittyvät asiakirjat. Päivän tulevaisuuteen liittyvissä alustuksissa kuntien talousongelmat hallitsivat keskustelua. Huolestuttavinta on, että maakuntakeskusten ja niiden vierikuntienkin taloudet ovat kiristymässä.

Valtuuskunnan Keskustan ryhmä laati ajan henkeen sopivan kannanoton. Siinä on aineksia  Siun soten valtuustoryhmien puheenjohtajien äskettäisestä kirjelmästä Petteri Orpolle hallitusneuvottelupöytiin.

Alla koko kannanotto:

Kuntaliiton Keskustan valtuuskuntaryhmä  

Keskusta vaatii sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen turvaamista

Kuntaliiton Keskustan valtuuskuntaryhmä edellyttää, että myös tiukan talouden oloissa hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitus peruspalvelujen tuottamiseen turvataan. Puheet miljardiluokan säästöistä huolestuttavat kaikkien alueiden asukkaita ja päättäjiä.  KL_kepun_ryhma_2023

Kaikilla hyvinvointialueilla on uudistettava toimintatapoja ja otettava käyttöön tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Keskusta kannattaa lämpimästi yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen tuomista julkisten palvelujen tuottajien rinnalle. Henkilöstön riittävyyteen ja palvelujen turvaamiseen tarvitaan kaikki käytettävissä olevat keinot.

Nykyinen hyvinvointialueiden rahoitus kohtelee alueita epätasa-arvoisesti. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on laskenut eri alueiden väestön palvelutarpeeseen perustuvat rahoituskriteerit. Ne ovat Keskustan mielestä oikeudenmukaiset ja niistä on pidettävä kiinni. Vain näin voidaan turvata perustuslain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kansalaisille.

Osa alueista on jäämässä pysyvästi alle tarpeisiin perustuvaa rahoitusta. Kaikkein heikoimmassa tilanteessa ovat ne edelläkävijöinä toimineet alueet, jotka jo ennen sote-uudistusta olivat aloittaneet vapaaehtoisen yhteistyön. Hyvinvointialueiden rahoitus on korjattava niin, että siirtymätasauksen aiheuttamat leikkaukset poistetaan.

Alijäämien kattamisvelvoite kolmen vuoden määräajassa on osoittautumassa liian lyhyeksi toimintansa juuri aloittaneille hyvinvointialueille. Keskusta esittää siirtymäajan pidentämistä yhdellä vuodella. Näin ei asetettaisi vastakkain välttämättömiä investointeja ja peruspalvelujen saatavuutta kaikille hyvinvointialueiden asukkaille.

Valtion rahoituksella kustannetaan ihmisten tärkeimmät palvelut: koulutus, terveydenhuolto, työllisyys, hyvinvointi. Keskusta ei hyväksy leikkauksia kuntien valtionosuuksiin.  

 

Lisätietoja:

KL:n Keskustan valtuuskuntaryhmän puheenjohtaja Esko Lehtimäki, p. 040 550 6151

Nurmeksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Kämäräinen p. 050 026 3470


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini