Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Nurmeksen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Keskiviikko 29.5.2024 klo 10.02


Joulukuun alussa Nurmeksen kaupunginhallitus päätti käynnistää kaupungin talouden heikkenemisen vuoksi yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Ne alkoivat keväällä huhtikuun kolmas päivä ja saatiin päätökseen eilen 29.5.

Tämän viikon maanataina Nurmeksen kaupunginvaltuuston seminaarissa neuvottelujen kulku ja sen hetken neuvottelutilanne esiteltiin valtuutetuille. Valtuusto kävi esityksestä rakentavan keskustelun.

Asia etenee nyt kaupungin hallitukselle ja sieltä edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn 17.6.  Sen päätöksen perusteella hallintokunnat alkavat valmistella ensi vuoden talousarviota.

Tänä aamuna valtuuston puheenjohtajat virkamiesjohdon kanssa pitivät lehdistötilaisuuden. Olin mukana siinä Teamsin kautta.  Alla tämän aamun lehdistötiedote:

NURMEKSEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Kaupunginhallitus päätti 4.12.2023 § 303 käynnistää vuonna 2024 koko henkilöstöä koskevat työnantajan ja

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset

yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsitellään yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n 1. momentin 1-4 kohtien

mukaisia asioita. Perusteena yhteistoimintaneuvotteluille on Nurmeksen kaupungin harkitsemat

toimenpiteet kaupungin organisaatioon talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan ja tehtävien

uudelleenjärjestelemiseksi.

Työnantajan tavoitteena oli saavuttaa 2,0 miljoonaa euroa/vuosi kustannusleikkaukset vuoden 2026

loppuun mennessä. Ennen yhteistoimintaneuvotteluja annetun neuvotteluesityksen mukaan enimmillään

vähennystarve koski viittäkymmentä (50) henkilöä.

Kaupunginhallituksen 2023 nimeämä taloustyöryhmä (kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston

puheenjohtajisto ja johtavat viranhaltijat) on linjannut sopeuttamistoimia.

FCG Oy ulkopuolisena asiantuntijana on laatinut selvityksen talouden sopeuttamistoimenpiteistä

yhteistoimintaneuvottelujen pohjaksi. Henkilöstöä on kuultu monin eri tavoin valmistelun aikana. Osa

henkilöstön esittämistä toimenpiteistä on otettu osaksi sopeuttamistyötä.

Nurmeksen kaupunki käynnisti yhteistoimintaneuvottelut 3.4.2024. Nurmeksen kaupungin koko

henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 28.5.2024.

16.4.2024 kokoukseen työnantajan tavoite täsmentyi siten, että kustannusleikkaustavoite vuodelle 2025 oli

noin 1,7 miljoonaa euroa. Vuosille 2026-2027 tavoiteltiin noin 1,8 miljoonan euron leikkauksia kullekin

vuodelle.

Keskeiset neuvotteluissa käsitellyt muutokset, joita esitetään päätettäviksi

ESITYS:

Hyvinvointipalvelut

- Kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen

- Valtakunnallisen rajan ylittävien vuosiviikkotuntien määrän vähentäminen

- Kansalaisopiston palvelutason laskeminen

- Pääsylippujen, tilavuokrien ja valokuvapalveluiden hintojen korottaminen

- Työtehtävien uudelleenjärjestelyt

- Seniorikortin lakkauttaminen

- Eläköitymisien hyödyntäminen

Kaupunkirakennepalvelut

- Kiinteistöveroselvitys

- Yksityistieavustusten vähentäminen

- Energiatehokkuuden parantaminen

- Työtehtävien uudelleenjärjestelyt

- Eläköitymisien hyödyntäminen

Mediatiedote 29.5.2024

Hallintopalvelut

- Palkkatukityöllistäminen päättyy 1.1.2025

- Valtuuston koon pienentäminen 27 valtuutettuun

- Muiden luottamuselimien pienentäminen

- Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistäminen

- Kaavoitusjaoston ja lupajaoston lakkauttaminen ja toimintojen yhdistäminen muihin toimielimiin

- Henkilökunnan etuisuuksista vähentäminen (Epassi säilyy)

- Kokoustarjoiluiden vähentäminen

- Aterioiden monipuolisuuden kaventaminen

- Eläköitymisien hyödyntäminen

- Työtehtävien uudelleenjärjestelyt

Keskeiset henkilöstövaikutukset

ESITYS

- Henkilöstövaikutukset 27,5 htv

- Irtisanomiset 4 htv

- Määräaikaisuuksien päättäminen 7 htv

- Eläköitymisten hyödyntäminen 8 htv

- Tehtävien uudelleenjärjestelyt 8,5 htv.

Mahdollisissa irtisanomisissa otetaan huomioon lakien mukaiset menettelytavat

yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Niihin kuuluvat mm. työntekijän/viranhaltijan

uudelleensijoittamisvelvollisuus, koulutusvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus.

Neuvotteluissa käsiteltyjen toimenpiteiden osalta yksimielisyyttä ei kaikilta osin saavutettu.

Seuraava vaihe yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen on päätöksenteko, joka tapahtuu

kuntalain (410/2015) ja muiden lakien ja asetusten sekä Nurmeksen kaupungin hallintosäännössä

määrättyjen toimivaltuuksien mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 10.6.2024 ja

kaupunginvaltuusto 17.6.2024.

Lisätietoja/Yhteyshenkilö

Kaupunginjohtaja Pasi Parkkinen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini