Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa tapaus Tiiliniemestä

Perjantai 17.12.2021 klo 7:39


Tapaus Tiiliniemi on työllistänyt Nurmeksen kaupungin hallintoa viimeisen vuoden. Naapurusten välinen rajakiista ja siihen liittyvä kaupungin virkistyskäytössä olevan pienen maa-alueen vuokraaminen kulttuurikodille ovat poikineet lukuisia valituksia kaupungin lupajaoston ja viranhaltijoiden päätöksistä niin eduskunnan oikeusasiamiehelle kuin Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös kantelusta kaupungin menettelystä lähivirkistysalueen käyttöön liittyvässä rakennusvalvonta- ja maisematyölupa-asiassa sai päätöksen 25.11.2021. Siinä todettiin kaupungin menetelleen virheellisesti myöntäessään maisematyöluvan ilman lupaprosessiin liittyvää kuulemista. Eduskunnan oikeusasiamies vallinneen käytännön mukaan ei puuttunut muualla vireillä oleviin asioihin. Näitä olivat mm. valituksessa mainitun saunamökin luvan varaista käyttöä muihin tarkoituksiin ja kaupunginjohtajan toimintaa lisämaan vuokraamisessa.

Mukavasti vielä ennen joulua Itä-Suomen Hallinto-oikeus sai käsiteltyä rajakiistan osapuolten sinne tekemät valitukset kaupungin lupajaoston ja kaupunginjohtajan toimista. Tällä viikolla sieltä tuli päätökset kaupungin kirjaamoon kahdesta vireillä olleesta molempien rajakiistan osapuolten valituksista.

En rupea tarkemmin referoimaan pitkiä hallinto-oikeuden päätöksiä ja perusteita. Hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta lupajaoston raja-aidan siirtoa koskevan valituksen.  Oikeudellisissa arvioissa ei käy ilmi lupajaoston valituksen alaisessa päätöksestä, miten rakennustarkastajan toimenpidepäätöksestä tehty oikaisuvaatimus on ratkaistu.  

Kaikkiaan valituksen alainen päätös on sisällöltään ristiriitainen ja epäselvä eikä sillä ole ratkaistu asiassa esitettyä oikaisuvaatimusta. Näin aita pysyy reilu vuosi sitten rakennetulla paikalla eikä sitä siirretä lupajaoston päättämällä tavalla vuokra-alueen kohdalla metri tontin sisälle päin. Kaupunki maksaa osan valittajan oikeudenkäyntikuluista.

Toisen rajakiistan osapuolen valitus Hallinto-oikeudelle koski rakennustarkastajan päätöstä muuttaa ranta-sauna vakituiseksi asunnoksi ja päärakennuksen alakerta kokoontumistilaksi. Valituksessa pyydettiin myös tutkimaan kaupungin virkistyskäyttöön tarkoitetun pienen maa-alueen vuokraaminen kulttuurikodille.

Päätöksessään Itä-Suomen Hallinto-oikeus jättää valituksessa esitetyt kanteluluontoiset huomautukset ja vuokrasopimukseen liittyvät vaatimukset tutkimatta. Rantasaunan osalta käyttötarkoituksen muutos on voimassa olevan asemakaavan mukainen.  Hallinto-oikeus kumoaa rakennustarkastajan toimenpidepäätöksen ja valituksenalaisen lupajaoston päätöksen, joka koski päärakennuksen ensimmäisen kerroksen määrittämiseen kokoontumistilaksi.

Vaalien alla viime talvena ja koko kevään ajan tapaus Tiiliniemi sai varsinkin sosiaalisessa mediassa valtavat puitteet. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jouduin väkisin itsekin tulilinjalle. Tällä foorumilla olen asiaa vähän avannut 6.2. ja 5. 4. päivätyissä kirjoituksissa. Koko ajan olen työskennellyt tiiviisti Kuntaliiton ja Kuntatyönantajan juristien ohjeiden mukaisesti. Kuntavaaleissa tapauksella oli kyllä vaikutusta. 

Tämä prosessi on jättänyt jälkensä kaupungin luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Nyt meidän on käytävä asiat vielä avoimesti ja perusteellisesti läpi kaupungin eri elimissä. Itse sain KT:n ja KL:n juristeilta toimiessani kaupunginhallituksen puheenjohtajana ohjeet odottaa tapaus Tiiliniemestä tehtyjen valitusten käsittelyt. Harmillista on vaalikauden vaihtuminen.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini