Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Valtaosa Siun soten asiakkaista on hyvin tyytyväisiä

Sunnuntai 9.1.2022 klo 9.56


Aluevaaliehdokkaat ovat mielipidekirjoituksissaan tuoneet esille laajasti kohdattavia ongelmia uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa. Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen sekä kuulemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siitä kaikki puoluekantaan katsomatta ovat yksimielisiä. Suoranaisia konkreettisia ratkaisuja vallitsevassa taloustilanteessa on esitetty vähemmän. Puhutaan yleisesllä tasolla konditionaalissa siis pitäisi-muodossa. Liikkumavara ei ole kovin iso. 

Itse olen saanut työurani ja luottamustoimieni kautta seurata vuosikymmenet maakuntamme sote-palvelujen kehitystä monesta eri näkökulmasta. Siksi varsinkin joissakin kannanotoissa puhutut puutteet, epäkohdat ja valuviat kuulostavat ankarilta. Töitä on tehty hartiavoimin koko Siun soten historian ajan palvelutason säilyttämiseksi annetuilla resursseilla. Koko Siun sote luotiin kuntiemme asukkaita varten. Meillä kielteiseen suuntaan kehittyvä kuntatalous asetti taloudelliset rajat.

Olin mukana v. 2014 – 2015 NuVa ky:n johtoryhmän jäsenenä vastaavan hammaslääkärin roolissa n. 450 maakuntamme sote-ammattilaisen joukossa, joka selvitti silloisen palvelurakenteen tilan. Samalla asetimme tavoitteita tulevalle v. 2017 toimintansa aloittavalle Siun sotelle. Aloitin vuoden 2016 alusta Siun soten hallituksen puheenjohtajana. Pestin piti kestää vuoden 2018 maakuntavaaleihin, mutta vaativa, runsaasti aikaa vievä toimikausi venähti yli 5,5 vuodeksi.

Olen saanut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka olivat mukana vuosien 2014 – 2015 palvelujen kartoitushankkeessa. Meillä oli silloin tekemisen meininki. Saimme yhdessä eri tasojen esimiesten kanssa luoda perustan nykyiselle Siun sotelle. Tuosta ryhmästä monet työskentelevät vielä eri tasoilla esimiesasemassa ja pitävät työssään etusijalla asiakasnäkökulman.

Herää myös kysymyksiä, onko tehty todella vääriä ratkaisuja, kun mediassa ja somessa esitetään monet asiat negatiivisessa sävyssä. On kyse myös näiden henkilöiden työn arvostuksesta.  Valuvikoja on. Ne on nyt korjattava. Noitten yhteydenottojen takia nostan esille joulukuun Siun soten kuukausiraportin sivuilta poimittujen tosiasioiden muodossa. 

                      Mikä ihmeen NPS-luku?

Asiakastyytyväisyyttä mitataan NPS-luvulla. Asiakkaat vastaavat siihen tekstiviestillä. Kysymyksiin on vastattu viime vuonna yli 100 000 kertaa. Asiakkaat ovat myös ovella olevien vaalien potentiaalisia äänestäjiä. Kyllä heidänkin näkemystä meidän on kuultava. Iso tarkastelun kohde on se kymmenen prosenttia asiakkaista, joka käyttää 70 % Siun soten palveluista. Työ on aloitettu eri sote-ammattiryhmien kanssa.

Siun sotessa NPS-luku oli marraskuussa 69. Sen vaihteluväli on        - 100 ja +100 välillä. Tulos on terveysasemien erityisesti koronaepidemian kasvattamasta kuormituksesta huolimatta todella hyvä. Yleensä jo yli 50:n menevää lukua pidetään erinomaisena.

Siun sotea valtiovalta on seurannut tarkkaan. Täältä on ollut lainassa henkilöstöä asiantuntijoina eri ministeriöissä valtakunnallista sotea suunnitemassa ja viemässä sinne meidän osaamista. Joulun alla THL julkaisi Siun sotea koskevan arviointiraportin, jonka mukaan Siun soten alueella esim. vastaanottopalvelujen osalta hoidon piiriin pääsy on parempaa kuin maassa keskimäärin. Muutoinkin raportti on meille myönteistä luettavaa. Raportin mukaan myös korona on hoidettu meillä yhtenä parhaimmista koko maan maakunnista.

Omistajaohjauskokouksessa kunnat antoivat tunnustusta Siun soten työlle. Kustannusten nousun taittaminen on jättänyt isännille noin 100 milj. euroa hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalvelujen sekä elinvoiman kehittämiseen.  Tuo summa on mahdollistanut myös monet investoinnit kunnissamme.

Tuon kaiken eteen on jouduttu muuttamaan palvelurakenteita ja yhdenvertaistamaan palveluiden piiriin pääsyä. Nopea muutostyö on vaatinut hintansa. Henkilöstön jaksamiseen liittyvät kysymykset ja rekrytointivaikeudet ovat totta. Jatkuva vain epäonnistumisista puhuminen aiheuttaa myös valuvian. Ajattelen tässä myös nuoriamme, jotka suunnittelevat hakeutumista sote-alalle. Siun soten on oltava houkutteleva työnantaja. 

      Myös positiivisista asioista on puhuttava

Siis pidetään myös positiivisuutta yllä. Vahvistetaan uuden hyvinvointialueemme Siun soten menestystarinaa, jona myös THL, ministeriöt ja tulevan hyvinvointialueen kunnat työtämme pitävät. Rakentavalla yhteistyöllä siihen kyllä päästään. Olemme paljon muuta Suomea edellä. 

Meillä sote-ammattilaisilla poliittiset raja-aidat ovat matalalla. Viime vaalikaudella Siun soten hallituksen Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Vihreitten ryhmät kokoontuivat yhdessä. Isäntien antamissa talouskehyksissä meillä oli yleensä hanklalia ratkaisuja pohdittavana. Nyt on havaittavissa vaalikentillä liika politisoituminen. Maakunnassamme ei ole tilaa vastakkainasettelulle. Helposti nakerramme sitä hyvää, jota olemme jo saaneet aikaan. Meillä on yhteinen strategia. Vahvistamme lähipalveluja herkällä korvalla kuunnellen. Teemme parempaa Pohjois-Karjalaa.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini