Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Olen mukana aluevaaleissa

Keskiviikko 3.11.2021 klo 6:51

Kolme viikkoa sitten Siun soten ensimmäisen omistajaohjausneuvottelun jälkeen päätin asettua ehdolle tammikuun aluevaaleihin. Viime lauantaina Keskustan piiri nimesi ensimmäiset 43 ehdokasta. Olen mukana Nurmeksen neljän henkilön ehdokasjoukkueessa Anu Huuskon, Anna Höltän ja Erik Reinikan seurana. Joukkueemme edustaa vastuullista asioiden hoitoa, nuorekkuutta, uutta innovaatiota, kokemusta, etunojaa tulevaisuuteen jne.


Eilen oli Siun soten toinen omistajaohjausneuvottelu. Päätökseni lähteä aluevaaleihin ehdolle vahvistui. Olen ollut kaikissa (vv, 2016 - 2020) aikaisemmissa omistajaohjausneuvotteluissa Siun soten hallituksen pj:na esittämässä Siun soten todellista rahoitustarvetta seuraavaan talousarvioon. Aina omistajakunnat ovat painaneet talousarvioraamin huomattavasti esittämäämme pienemmäksi. Näin alibudjetoinnin tie on ollut pitkä. Näin kävi eilenkin.


Uuden aluevaltuuston tie ei tule olemaan helppo. Jos tulen valituksi, niin teen parhaani alueemme sote-palvelujen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt istuvalle Siun soten hallitukselle ensi vuoden talousarvion laatiminen avaa hallitustyöskentelyn raadollisuuden ja vastuullisuuden.


"Uuden" Siun soten ensimmäiset kolme vuotta ovat kaikkein raskaimmat. Eilisestä kokouksesta kunnat ja Siun sote laativat vielä yhteisen julkisuuteen tulevan tiedotteen.
Lyhyen vaalikampanjan aikana näemme eri tilaisuuksissa. Tule juttelemaan. Ajatuksiani olen kirjoittanut jo vuosien ajan tänne blogiini. Kuntavaalien aikaisen somekeskustelun koin hyvin yksipuoliseksi ja osaltani turhauttavaksi. Siksi en sinne juuri osallistunut. Minulle tulee päivittäin paljon henkilökohtaisia viestejä blogikirjoitusteni johdosta. Kaikkiin niihin vastaan ja ne ovat pääasiassa hyvin rakentavia. 

Ensi vuoden Siun soten rahoitusta käsittelen ennen virallista tiedottamista kuntien hallitusten päätösten ja lehdistössä olleiden kirjoitusten tiedoilla. 

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten maksuosuuksien määräytymisestä

Lauantai 23.10.2021 klo 12:39

Lukijoilta on tullut kyselyjä Siun soten maksuosuuksien määräytymisestä. Kunnan sote-kulut pohjautuvat sen asukkaiden suhteelliseen käyttöön sote-alueen muihin kuntiin verrattuna. Kaava ei ole ihan helppo avata lyhyesti. Parhaani kuitenkin yritän. Se on alunperin vahvasti nurmeslaisilla voimilla tehty vuonna 2016. Kaupunginjohtajamme veti silloin Siun soten talousryhmää.

Siun soten maksuosuudet määräytyvät perusssopimuksessa suhteellisen käytön mukaan. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvan vuoden ennusteen ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Niitä painotetaan seuraavasti: kuluva vuosi 50 %, edelleinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.

Kun päätämme omistajaohjauskokouksessa Siun soten talousarvion kehyksestä, puhumme sen kasvuprosentista edelliseen vuoden Siun soten talousarvioon verrattuna. Nyt on odotettavissa kuntien ensimmäisen kuulemisen jälkeen noin 2,5 % kasvu, josta jo olen kirjoittanut.

Kunnan talousarvion Siun soten maksuosuus taas riippuu sen kulukehityksestä kolmen tarkastekuvuoden ajalla. Esimerkiksi Joensuun sote-kulujen suhteellinen osuus on muihin kuntiin nähden kasvanut. Omassa omistajaohjausjaoston päätöksessä he ilmoittavat vähän harhauttavasti Siun soten raamiksi 3,7 %. Sen verran Joensuun sote-kulut kasvavat, jos Siun soten raami kasvaa  esitetyt 2,5 %. Näin Joensuun rooli ei ole helppo. Maakuntakeskushan maksaa lähes puolet koko Siun soten talousarviosta. Yksi prosentti Joensuun sote-kulujen muutoksessa on noin 2,5  miljoonaa euroa!!

Nurmeksen jako-osuus Siun Soten kokonaiskäytöstä on ollut laskeva, ja se on nyt 6,8 prosenttia. Vuonna 2021 Nurmeksen suhteellinen käyttö on jatkanut laskuaan, mistä syystä Nurmeksen tuleva muutosprosentti on merkittävästi pienempi kuin koko Siun Soten talousarvion kehys. Nyt meillä on tiedossa vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kulut.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa omistajaohjausevästyspylälässä on kaavio, miten Nurmeksen maksuosuus muodostuu eri Siun soten raamiprosenteilla. 

Oheinen taulukko kertoo raamimuutoksen vaikutuksen kaupunkimme vuoden 2022 maksuosuuteen verrattuna vuoteen 2021:

 Siun Soten raami: Nurmeksen osuus:

 0 %  - 1 217 102 € (-2,8 %) 

 1 %  - 797 484 € (-1,8 %)

 2 %  - 377 865 € (-0,9 %)

 3 %  + 41 754 € (+0,1 %)

 3,2 %  + 125 677 € (+0,3 %)

 4 %  + 461 372 € (+1,1 %)

 5 %  + 880 991 € (+2,0 %)

Taulukosta käy ilmi, että kaupunginhallituksen evästys 2,8 ei lisää kaupungin sotekuluja ensi vuodelle viime vuoteen verrattuna. Jos omistajaohjauskokus 2.11. päättäisi  raamiksi 4 % (Siun soten esitys 4,2 %), niin Nurmeksen talousarvioon kirjattaisiin vain 1,1 % nousu. Meillä omistajaohjausneuvottelijoilla on pieni liikkumavara ylös päin ja sitä myös käytämme.

Kommentoi kirjoitusta.

Nurmeksen esitys 2,5 - 3,4 % Siun soten raamiin

Tiistai 19.10.2021 klo 8:10

Tämän aamun paikallislehti kirjoittaa, että  Nurmeksen kaupungin esitys Siun soten ensi vuoden talousarvion  kehykseksi on 2,8 %. Kaupunginhallitus evästi  omistajaohjauskokousedustajiaan (Asko Saatsi, Henry Määttä, Hannu Pääkkönen ja Matti Kämäräinen) 4. 10. kokouksessaan. Kuntajoihtajat olivat omassa kokouksessaan päätyneet viemään kuntiensa hallituksille 2,5 % tason.

Nurmeksen kaupunginhallituksen pöytäkirjaan on avattu omistajaohjauskokouksen ohjeistus seuraavast:     ”Kaupunginhallitus evästi Siun soten omistajaohjauskokouksien kokousedustajia 2,8 %:n raamilla (vaihteluvälillä 2,5 % - 3,4 %)." Näin meillä kokousedustajilla on vielä neuvotteluvaraa ylöspäin. Tuomme oman näkemyksemme vielä vahvasti esille seuraavassa kokouksessa.

Toinen varsinainen raamiesityksen tekevä kokous on 2.11. Nyt jo tiedetään, että tiukimmin ovat kantansa lyöneet lukkoon Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. Ne ovat vahvimmin 2,5 % kannalla. Yleensä em. kuntien edustajat ovat pari kymmennystä taipuneet meidän periferiakuntien suuntaan ratkaisevassa istunnossa.

Joiltain tahoilta on esitetty, että Siun soten esittämän 4,2 % ja kuntajohtajien 2,5 % käppi katetaan omaisuutta myymällä. Minulla on entistä kokemusta Siun soten omaisuuden myynnistä. Jos sille tielle nyt pakkotilanteessa lähdetään, niin neuvotteluissa vallitsevat täydelliset ostajan markkinat. Lisäksi saatetaan sotkea Joensuun asuntomarkkinat. Suoraan työpaikoiksi muutettuna tuo erotus tarkoittaa noin 215 henkilötyövuotta! No ei se voi noinkaan mennä.

Luulen, että Siun soten johtoryhmästä koostuva uuden hyvinvointialueen valmisteleva työryhmä miettii jo askelmerkkejä ensi maaliskuussa aloittavalle  hyvinvointialueen hallitukselle ja valtuustolle uuden palveluverkkolinjauksen sisältöä. Näin ensi vuoden budjettivaje ja mahdollisesti syntyneet alijäämät katetaan useampaan koriin.  

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuutetuilla kiireinen syksy

Sunnuntai 17.10.2021 klo 21:30

Tämä syksy on kuntien luottamushenkilöille kiireistä aikaa. Korona viivästytti vaalikauden alkua. Niinpä nyt tehdään ensi vuoden talousarviota ja uutta strategiaa koko vaalikaudelle yhtä aikaa. Syksyn aikana on ollut useampia seminaaripäiviä. Nurmeksen kaupunki on järjestänyt yleensä aina koko päivän seminaareja. Päivätyössä ja yksin yrittäjillä on ollut vaikeuksia saada vapaata. Käytäntöä muutetaan siten, että seminaarit aloitetaan iltapäivällä ja jaetaan tarvittaessa kahdelle päivälle.

Kuntien on nyt strategiatyössöön katsottava kauemmaksi tulevaisuuteen. Aikaikkunaksi ei riitä yksi valtuustokausi. Sote-ratkaisun ja kuntien väestörakenteen muutokset sekä kova työvoimapula on otettava vakavasti strategiatyössä huomioon. Siellä on oltava mukana myös vahva nuorten näkemys.

Olen kaupunkimme srategiatyössä mukana imagoryhmän jäsenenä. Menneen viikon keskiviikkoiltapäivän matkustimme tukevaisuuden ajatusympäristöön työpajatyön merkeissä. Meitä oli sparraamassa ulkopuolinen asiantuntijaryhmä kuopiolaisesta yrityksestä. Työskentely pohjautui osin valtuutetuille tehtyyn arvokyselyyn.

Kaupungintaloon kohdistunut tiistainen onneksi aiheeton ja tuomittava pommiuhka olikin aktivoinut valtuutettuja lähettämään paljon materiaalia juuri seminaarin alla. Jatkossa imagoryhmä tapaa vielä nuoret työpajan merkeissä. Meidän on oltava kiinnostava ja houkutteleva kunta, jotta selviämme tulevaisuuden haasteista ja viime vuosina alkanut myönteinen kehitys jatkuu. Tarvitsemme onnistumisia.

Menneeseen viikkoon on mahtunut Siun soten omistajaohjauksen eka kokous. Ensi vuoden talousarvion raamia ohjaa omistajakuntien heikkenevät talousennusteet. Näin kuntayhtymä ei saa haluamaansa kehystä, joka nostaisi kohtuullisesti myös vuoden 2023 alusta valtiolle siirtyvää rahoitusta koko siirtymäkauden ja sen jälkeen.  

Marraskuun alussa tehdään lopullinen kuntien esitys kehyksestä Siun sotelle. Koko Siun soten historian ajan kunnat ovat antaneet palvelujen tuottamiseen vähemmän rahaa, mitä Siun sote on laskelmissaan esittänyt.

Joensuu on harjoittanut tiukinta talouskuria Siun sotea kohtaan. Yhden kunnan se on aina tuekseen saanut ja näin syntyneellä enemmistöllä on omistajaojauskokouksessa syntynyt ”yksimielinen” päätös. Kuntayhtymän omistajista Pielisen Karjalan kunnat ovat olleet aina valmiita antamaan rahaa reilummin sote-palvelujen tuottamiseen.  

Harmillista on, että tarvevakioitu rahoitus ei toteudu täysimääräisesti. Niin sanotun siirtymätasauksen vuoksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen taloudelliset resurssit jäävät pysyvästi Suomen pienimmiksi tarpeeseen nähden.

                                   

Kommentoi kirjoitusta.

Maaseutuparlamentti Nurmeksessa vuonna 2024

Perjantai 1.10.2021 klo 22:37

Pari vuotta sitten järjestettiin tiukka nettiäänestys Maaseutuparlamentin isäntäkunnista.  Kurikka voitti kisan ja hyvänä kakkosena oli Nurmes. Koronan takia Kurikan tapahtuma järjestettiin vasta tänä vuonna menneellä viikolla nettiyhteyksien kautta. Maan suurin maaseututapahtuma järjestetään seuraavaksi Nurmeksessa vuonna 2024.

Nurmeksen kolmen henkilön ryhmä kävi tutustumassa Kurikan maaseutuparlamenttiin kutsuvieraina. Samalla teimme paljon muistiinpanoja järjestelyistä omaa parlamenttiamme varten. Yhteistyökumppaneita on paljon.  

Torstaiaamun ”Utopiasta normaaliin toimintaan - mistä aineksista hiiliviisas maaseutu syntyy?”-paneeliin osallistui Reeta Rönkkö. Kaupunginjohtaja  Asko Saatsin kanssa suoritimme  Maaseutuparlamentin viestikapulan vaihdon ja toimme sen Nurmekseen. Maaseutuparlamentti

Nurmeksen isännöimä Maaseutuparlamentti järjestetään Pielis-Areenassa yhteistyössä nuorisokeskuksen kanssa. Kurikassa netin kautta torstain ohjelmia seurasi noin 3000 vierasta. Nurmeksenkin tapahtuma vuonna 2024 järjestetään ainakin osittain netin kautta. 

Fyysisesti paikalle tulevia vieraita odotetaan maan suurimpaan maaseututapahtumaan 1000 - 1500. Toivotaan, että korona on siihen mennessä kokonaan selätetty. Tilaisuus vaatii isot järjestelyt eri yhteistyökumppaneitten kanssa.

Kurikan maaseutuparlamentti on kustannuksiltaan reilut 200 000 €. Tilaisuutta tukevat tuntuvasti mm. Maa- metsätalousministeriö, maakuntaliitto ja monet yhteistyökumppanit. Järjestävälle kunnallekin jää kohtuullinen taloudellinen vastuu. Kokonaisuutena parlamentti on järjestävälle kunnalle iso pr-tilaisuus. Tähän Nurmeskin valmistautuu huolella.

Kommentoi kirjoitusta.

Iso vaihtuvuus Siun soten hallinnossa

Keskiviikko 15.9.2021 klo 12:13

Eilen oli Siun soten uuden valtuuston kokous, jossa hallituksen pj:ksi valittiin Keskustan piirin pj Jertta Harinen. Keskustassa perinteisesti piirin puheenjohtajalla on tiettyjä oikeuksia. Aikoinaan olin vastaavassa tilanteessa neljä vuotta maakuntahallituksen pj:na.

Itse olin valmistautunut jo aikaisemminkin jättämään paikan. Viisi ja puoli vuotta maakunnan suurimman työnantajan hallituksen puheenjohtajana on ihan luvattoman pitkä aika. Valtuustoryhmän kautta ilmoitin ennakkoon antavani kaiken tiedon ryhmän käyttöön.

Olin ajatellut Keskustan ryhmässä sen työn jatkuvuutta. Yksi ryhmämme jäsen on ollut mukana PKSSK:n ajoilta hallituksen jäsenenä ja tuli sieltä tuekseni Siun soten hallitukseen vuoden 2016 alusta. Lisäksi hän on ollut koko ajan Siun soten henkilöstöjaoston jäsen ja sen varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on toiminut Siun soten konserniyhtiöitten hallituksissa. Hänellä olisi ollut vahva tietämys  jatkaa Siun soten hallituksessa puheenjohtajana.

Sosiaalidemokraatit ja Kokoomus antoivat arvoa kokemukselle. Pentti Keskisalo jatkaa valtuuston puheenjohtajana. Juhani Meriläinen nousi hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Kokoomuksen Matti Ketonen jatkaa hallituksen vpj:na. Valtuuston pj. on ollut lähes kaikissa menneen vaalikauden ERVA-alueen neuvotteluissa mukana. Hänellä on ERVA-alueen yhtenäisyyden iso kuva kirkas. Nyt lähestyvät tammivaalit houkuttelevat politikointiin. Siitä on jo merkkejä. Nyt maltti on valttia. Poliittinen irroittelu ei vaan sovi vastuunalaiseen sote-asioiden hoitoon. 

Keskustan piirihallitus vaihtoi koko Siun soten hallitusryhmän, neljä hallituksen jäsentä ja kaksi valtuuston varapuheenjohtajaa. En tiedä, lähteekö tämä pitkän linja sote-asiantuntija  mukaan tammikuun vaaleihin tavoittelemaan hyvinvointialueen keskushallinnon paikkoja. Piirihän niistäkin sitten aikoinaan päättää.  Siun_sote_valtuusto_140921

Ainakin Siun soten kokoisissa pörssiyhtiöissä  keskushallinnossa tapahtuvat muutokset suunnitellaan  huolella ja osakkaiden kanssa neuvotellen. Nyt vain kolme entisen hallituksen varsinaisesta yhdestätoista jäsenestä jatkaa uudessa hallituksessa. Myös valtuusto (53 jäsentä) uudistui rajusti. Kaksitoista valtuutettua oli mukana viime vaalikaudella. Jatkan nyt Siun soten valtuustossa, jonka toimikausi päättyy 31.12.2022. Olen siellä Nurmeksen kaupungin valtuuston nimeämänä. 

Kysyin eilen valtuustoryhmässä, miten Siun soten kokoisen pörssiyhtiön osakkaat reagoisivat, jos yhtiön hallinnossa tapahtuisi vastaava myllerrys. En usko Siun sotessa mitään mullistuvaa tapahtuvan. Siun sote on edelleen vahvoissa käsissä. Sitä johdetaan tiedolla. Keskeisimmässä pöydässä on sekä yrityspuolella että kuntapuolella hyvin vastuunalaisissa tehtävissä meritoituneita henkilöitä kaikista ryhmistä.

Vuoden 2016 alusta aloitin Siun soten hallituksen puheenjohtajana. Ensimmäisen vuoden aikana tehtiin valmisteleva työ, jotta kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi voivat siirtää yhteiselle kuntayhtymälle kaikki sote-palvelut ja pelastustoimen.  Ensimmäisen vuoden aikana Nurmeksen ja Tikkamäen väli tulikin tutuksi. Kokoksia ja valmistelevia istuntoja oli paljon.

Kuntavaalien 2017 jälkeen lähes koko sama Siun soten hallitus jatkoi työtään, koska kuntayhtymä oli juuri puoli vuotta aikaisemmin aloittanut palvelujen tuottamisen. Maakuntavaalien piti olla lokakuussa 2018. Niitä ei tullut ja pestini venyi yli viiden ja puolen vuoden mittaiseksi. Olin tuolloin ilmoittautunut maakuntavaaleihin ehdokkaaksi. Siun soten hallituksen pj:n tehtävät olisi saanut hoitaakseen henkilö lähempää Joensuuta. Jos menestystä olisi vaaleissa ollut, niin piiri olisi sitten kompetenssini saanut mitata paikkoja jakaessaan.

Eletty jakso elämästäni Siun soten hallituksen puheenjohtajana on antanut paljon, mutta on se kyllä välillä hallinnut elämääni ajan käytön suhteen. Eipä ole päässeet pyörät eikä mieli sammaloitumaan. Koko ERVA-alue on tullut tutuksi aina ministeriöitä myöten. Korona-aika on ollut sikäli helpompaa, kun kokouksia on voinut pitää kotoa.

Koko Siun soten hallitus, johtoryhmä ja henkilöstö on tehnyt pioneerityötä, jota myös maan poliittinen johto on pitänyt mallina valtakunnan sote-ratkaisussa. Muistot elävät Olimme ME.  - Yhdessä jaoimme koko henkilöstön murheet ja myös ilon hetket. Kiitos teille kaikille. Onnea uusille päättäjille tulevaisuuden haasteisiin. Siun sote ei ole vielä valmis. Työ jatkuu.

Kommentoi kirjoitusta.

Aster-hanke äänestyksellä jatkoon

Keskiviikko 8.9.2021 klo 10:18

Siun soten hallitus päätti eilen äänin 8 – 2 jatkaa Aster-hankkeessa  suunnitteluprojekstista toimitusprojektiin siirtymiseen. Päätös ei ollut helppo. En osannut odottaa noinkin selvää äänestystulosta. Keskusta ja SDP kantoivat vastuunsa tietojärjestelmien tulevaisuuden vaatimuksista.

Tietoa saimme riittävästi päätöksen tueksi. Nyt Keski-Suomen sairaanhoitopiiri saa tehdä koko APTJ-hankkeen isäntänä lopullisen päätöksen. Siellä kustannukset ovat kivunneet tuntuvasti. Muutama kunta on julkisuudessa tuonut kohonneet kustannukset keskusteluun. Siellä kuntayhtymän osakkaina on 26 kuntaa. Odotetaan marraskuulle. Jos heiltä tulee kielteinen päätös, niin hanke kaatuu. Siun sotestakin voi tulla eilisestä päätöksestä valituksia. 

APTJ:n on vastattava maakuntiemme sote-palvelujen haasteisiin aina 2040-luvulle saakka. Emme nykyisilla resursseilla selviä. Tarvitsemme tekoälyn avuksemme. Kun katsoo maakuntamme ikäjakautumaa, se on kuin lakkapääpetäjä. Jo kymmenen vuoden päästä työiässä olevien pylväs on kovin kapea ikääntyviin nähden. Hoitohenkilöstöstä on jo nyt kovaa pulaa ja se vaan pahenee. Oheisessa oikeanpuoleinen kuva edustaa Pohjois-Karjalan kuntaenemmistöä. Vasemmanpuoleinen on nuorekkaimman kuntamme kuvaaja.Ikajakauma_P-K

Meidän on sote-sektorillakin siirryttävä tekoälypohjaisten ratkaisujen ja toimintatapojen hyödyntämiseen. Tämän Siun soten hallituksen kaksi suurinta ryhmää ja Vihreät oivalsivat keskeisimmäksi perusteeksi eiliselle päätökselle.

Meiltä puuttuu nyt teknologia-alusta, jolla robotiikkaa ja tekoälyä voidaan asteittain omaksua käyttöön. Huomioitavaa on, että juuri Siun soten lääkäreiltä on vuosien varrella tullut toiveita, joilla voidaan työtä osin automatisoida. Suomalainen kumppanimme ei ole sitä resurssipulan vuoksi kyennyt toteuttamaan.

Kuten jo totesin, suomalaisessa sote-huollossa resurssit eivät tule riittämään tulevaisuudessa millään. Automaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä on vaan saatava nykyistä merkittävästi korkeammalle tasolle. Tulevaisuuden vanhukset 30-luvulla osaavat niitä jo suurilta osin käyttää.

Nykyiset asiakkaan itsepalveluportaalit ovat vasta pienen pieni alkusysäys tulevalle kehitykselle. Kehitys alalla on niin huimaa, ettemme vielä edes tunnista kaikkia asioita, jotka jo ensi vuosikymmenellä hoidetaan jonkinlaisen robotin tai muun automaation avulla. Meidän on otettava mallia muitten alojen kehityksestä. Teollisuudessa ja monissa yhteiskunnalle tarjotuissa palveluissa on voitu siirtyä jo aivan uudelle tasolle. Sosiaali- ja terveyden huollon on seurattava rohkeasti mukana.

No mitä sitten odotamme uudelta APTJ:ltä? Alueemme asukkaiden on pystyttävä asioimaan sähköisesti ja omahoitoon on oltava mahdollisuudet. Viestintä on asiakkaiden kanssa tärkeä olla nopeaa ja suojattua. Tarvitsemme integraatioalustan, jossa ovat mukana myös hammashuolto ja sosiaalihuolto kokonaisuudessaan. Lisäksi ohjelmalta vaaditaan toiminnanohjaukselliset komponentit ja puheentunnistus.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Poliisitointa odottaa ensi vuonna taas palvelujen karsinta?

Perjantai 3.9.2021 klo 12:11

Kuuntelin äsken Teamsin kautta Itä-Suomen poliisin sidosryhmäinfoa kunnallisille luottamushenkilöille ja virkamiesjohdoille. Kaikilla esitysten pitäjillä oli suuri huoli, miten pystytään alueemme asukkaiden riittävä turvallisuus takaamaan. "Näinkö valtion koronan takia velkaantuminen otetaan turvallisuuden kustannuksella takaisin," kysyi joku.

Valtakunnallisesti budjettivaje poliisitoimeen on  vaikutuksiltaan 34 – 35 miljoonaa euroa. Ensi viikon tiistain ja keskiviikon budjettiriihen asiakirjoissa SM:n poliisimomentilla numeerinen leikkaus on vain viisi miljoonaa euroa.  Poliisipäällikkö Masalinin mukaan aikaisemmin on saatu lisäbudjettien kautta rahaa lisää. Lisäksi pitäisi tehdä inflaatiotarkistus. Näin ensi vuoden vaje on huomattavasti mittavampi.

Tilaisuuden lopuksi poliisien joensuulainen pääluottamusmies Eerik Soininen toi esille pitkän listan poliisipalvelujen heikennyksiä. Jo vuosituhannen alkupuolella karsittuja ja pienemmissä kunnissa lakkautettuja toimintoja joudutaan edelleen karsimaan. Mm. lupapalvelut heikkenevät ja palvelupisteiden  aukioloaikoja supistetaan entisestään. Tulee lisää kuntia, joissa ei poliisilla ole toimipistettä lainkaan. 

Pääluottamusmiehen mukaan aiotut säästöt tarkoittavat Itä-Suomen alueella 35 – 40 henkilötyövuoden vähennystä kentällä. Poliisi näkyy varsinkin maakunnan reuna-alueilla entistä harvemmin. Luotto poliisiin alkaa horjua. Jo nyt virkavallan tavoittaminen puhelimella on arpapeliä. Puhelimella ei saa yhteyttä ja takaisinsoittoihin ei vastata. Tuosta ongelmasta valitti muutama tilaisuuden osanottaja keskusteluosiossa. 

Soteen poliisien pitkillä saapumisajoilla on myös vaikutusta. Ensihoito tarvitsee joskus poliisin apua päästäkseen kohteeseen. Poliisin odottaminen  viivästyttää terveydenhoitoammattilaisten työn aloittamista. 

Pääluottamusmies piti hyvänä asiana, että Itä-Suomeen on saatu rekrytoitua nuoria poliiseja. Kuitenkin heidän ammattitaitonsa karttuu vasta kentällä. Vie aikansa, kun nuorista kasvaa työssään ammattilaisia. Jatkuvat supistukset aiheuttavat myös henkilökunnalle jaksamisongelmia.

Viime aikoina on alkanut ilmetä alalta pakoa muihin ammatteihin. Ilmiö on tuttu terveydenhoitoalalla. Nyt on valtiovallan herättävä ja suunnattava tarvittavia resursseja ongelman eliminoimiseksi. 

Nuutinen piti varoittavana esimerkkinä Ruotsin kehitystä. Isoissa kaupungeissa on alueita, joissa kansalaisten turvallisuutta häiritsevät ja samalla valvovat väkivaltaiset jengit. Pahimmille alueille sinipukuiset eivät uskalla mennä lainkaan. Vasta nyt naapurissamme on herätty ja annettu pahimpiin kohteisiin lisää resursseja. 

Nyt meidän on annettava suoraa palautetta Savo-Karjalan kansanedustajille. Sisäministerin huoli oli eilen turvata elokapinan sujuminen rauhallisesti! Olemme onnistuneet saamaan tänne paluumuuttajia etelän rintamailta. Hyvä perusturvallisuus on monelle uudelle kuntalaiselle ollut tärkeimpiä kriteerejä suunnata muuttoauton nokka Pohjois-Karjalaan. Poliisien resurssit on turvattava. 

Meillä on totuttu luottamaan poliisiin. Onko poliisi vielä kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina, nyt ja huomenna?  

Kommentoi kirjoitusta.

Aster-päätösesitys pois esityslistalta

Perjantai 27.8.2021 klo 9:11

Eilen Siun soten hallitus perehtyi koko aamupäivän kokouksen esityslistan Aster-hankkeeseen. Ryhmäkokousten jälkeen pohdimme puheenjohtajien ja toimitusjohtajan kanssa asiakokonaisuutta. Lopputuloksena oli, että esittelijä veti esityksensä listalta pois. Lähiaikoina tapaamme sopijajärjestöjen nimeämiä henkilöitä yhteisessä seminaarissa. Jos olemme mukana Aster-hankkeessa yhteistyökumppaneitten kanssa, niin tulevaan ohjeman tekoon on saatava kaikki aidosti sitoutumaan. Ohjelman haltuunoton on oltava meidän kaikkien yhteinen asia.

Aster-hankkeen vastustajat ovat tuottaneet ammattitaidolla lyhyellä aikajänteellä runsaasti materiaalia niin meille luottamushenkilöille kuin mediallekin. Näyttää, että siellä on valmiina odottamassa vastine meidän virallisen tahon Aster-toimijoiden julkaisuihin.

Ihmetystä herättää suuresti, kun Siun sote on joutunut antamaan materiaalia Aster-hankkeesta Blic-nimiselle lobbausfirmalle.Herää kysymys, tuottaako Blic tietoa ja materiaalia joillekin Cernerin kilpaileville tahoille. Niin ja mielenkiintoista on, kuka tämän kustantaa ja mitkä ovat todelliset tarkoitusperät? Tämähän on laillista. Meidän on ajettava Siun soten ja yhteistyökumppaneitten etua katse tulevaisuuteen 2040-luvulle.

Kommentoi kirjoitusta.

APTJ Asterin loppusuora

Tiistai 24.8.2021 klo 11:07

Olen toiminut Siun soten hallituksen puheenjohtajana koko sen historian ajan vuoden 2016 alusta alkaen. Ensimmäisen vuoden aikana kuntayhtymä nostettiin ja valmisteltiin hallinnollisesti sellaiseen kuntoon, että voitiin toteuttaa koko maakunnan kuntien soteintegraatio vuoden 2017 alusta. 

Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen suostuin kuin suostuinkin jatkamaan vielä hallituksen pj:nä, koska kaudesta piti tulla lyhyt. No Sipilän sote ei toteutunut ja vieläkin olen tuolla postilla. Nyt piirin puheenjohtaja halusi Siun soten hallituksen pj:n paikalle. Keskustan piiri vaihtoi koko hallitusryhmän valtuuston puheenjohtajia myöten (kuusi henkilöä).

Onneksi SDP ja Kokoomus jättivät muutamia nykyisiä kokeneita luottamushenkilöitä tulevaan hallitukseen. Paljon siellä on siirtyvää tietoa. Olisin voinut vielä jatkaa ryhmässäni valltuuston vpj:na ihan tiedon siirron takia.  Onneksi SDP:n Pentti Keskitalo (jatkaa valtuuston pj:na) on ollut mukana vaikeissakin  ERVA-alueen sairaanhoitopiirien johdon välisissä  neuvotteluissa. Yhteistyömme on toiminut hyvin. Työni Siun soten pj:na on vaatinut   jatkuvasti paljon aikaa ja ennen koronaa Nurmeksen ja Joensuun väli tuli tutuksi. Siun sotehan on kaksi kertaa Joensuun kokoinen organisaatio. Luottamustointakaan ei voi hoitaa vasemmalla kädellä. 

Nyt tämän hallituksen loppumetreille tulee  APTJ:stä päättäminen (Aster-hanke). Siitä varsinkin osa lääkäreistä on käynnistänyt mittavan keskustelun mediassa. Vaasa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo ottivat meidät mukaan yhteiseen APTJ-kilpailutukseen v. 2018. Oma Mediatrimme alkaa tulla elinkaarensa päähän.

Olen ollut tiiviisti mukana ERVA-alueen yhteisissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Viimeinen kova koitos valtiovallan kanssa oli erikoissairaanhoidon keskittämisasetujsen vääntäminen sellaiseen muotoon, jotta meillä voidaan tehdä edelleen vaativampaa leikkaustoimintaa. Sillä varmistetaan myös meidän 24/7 täyden päivystyksen säilyminen Tikkamäellä. Ilman Jyväskylän vahvaa tukea emme olisi voineet kävellä substanssiministerin yli. KYS olisi saanut tahtonsa läpi.

Vaikka teemmekin päätöstä vain Siun soten tarpeista, niin on meidän säilytettävä kasvomme yhteistyökumppaneittenkin kanssa. Kaikki kolme sairaanhoitopiiriä ovat hyväksymässä Aster-hankkeen eikä siellä ole vastaavaa lääkäreitten vastusta.

Alla vielä hajanaisia to:n kokoukseen liittyviä pointteja, jotka vaikuttavat omaan päätökseeni.. 
  • Aster kilpailutukseen lähdettiin hallituksen päätöksellä yksimielisesti mukaan, koska Mediatri tulee teknisen käyttöikänsä päähän, eikä järjestelmän päivittäminen ilman kilpailuttamista ole mahdollista.
  • Yhteiskilpailutus takaa sen, että emme missään olosuhteissa ole ainut hyvinvointialue, joka käyttää valittua tietojärjestelmää. Yhteiskilpailutuksessa kilpailuttamisen kulut, käyttöönoton kulut ja ohjelmiston elinkaaren aikaiset kehittämiskulut jakautuvat useammalle maksajalle.
  • Kuntatalouteen Asterin hankinnalla on vaikutusta vain jos hanke hylätään. Hylkäämisen seurauksena joutuisimme tekemään n. 5 milj.€ alaskirjauksen hankkeessa jo syntyneistä investointeihin kirjatuista kustannuksista. Hanketta jatkettaessa Asterin kaikki kulut kohdistuvat hyvinvointialueen ajalle. Tuolloin hyvinvointialuetta rahoittaa valtio ei kunnat.
  • Aster kilpailutus tehtiin valtakunnanparhaiden asiantuntijoiden toimesta. Teknisesti kilpailutuksen hoiti ammattitaidolla kuntahankinnat. Järjestelmän vaatimusmäärittelyyn osallistui suuri joukko lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia. Vaatimusmäärittelyn perusteella syntyi n. 3000 vaatimusta ( n.1500 pakollista vaatimusta), jotka järjestelmän tulee täyttää. Cerner on tarjouksessaan sitoutunut siihen, että järjestelmä täyttää kaikki pakolliset vaatimukset ja suuren osan muista vaatimuksista. Cerner käyttää alihankkioita mm. sosiaalihuollon ohjelmiston toimittaa IBM, mutta Cernerillä on kokonaisvastuu kokonaisuudesta ja rajapintojen toimivuudesta. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli 40% ja muiden ominaisuuksien painoarvo 60%. Kilpailutukseen osallistuivat käytännössä kaikki vastaavia järjestelmäkokonaisuuksia toimittavat yritykset. Näistä Epic ja Cerner valikoituivat loppusuoralle. Cernerin tarjous oli huomattavasti edullisempi kuin Epicin tarjous. Esko systems ei osallistunut tarjouskilpailuun, koska ko. yritystä ei tuolloin ollut olemassa.
  • Esko systemsillä on valmiina erikoissairaanhoidon järjestelmä, joka on saanut erinomaista palautetta potilaskertomuksen käyttömukavuudesta. Perusterveydenhuollon järjestelmää Esko systems kehittää parhaillaan varsin pienellä 5,2 milj.€ rahoituksella. Lisärahoituksesta yritys on käynyt positiivisessa hengessä keskusteluja omistajiensa kanssa, mutta päätöksiä ei ole olemassa. Sosiaalihuollon ja hammashuollon osalta Esko systemsin tai sen omistajien on tarkoitus hankkia erillisellä kilpailutuksella markkinoilta järjestelmät, jotka sovitetaan yhteen Esko järjestelmän kanssa. Nämä hankinnat ovat parhaillaan markkinaselvitys / vaativuuksien määrittely vaiheessa. Asiakkaalle tulevia digitaalisia palveluita, esim. ajanvarausjärjestelmä tai omahoitoon liittyvät järjestelmät Eskoon ei ole edes suunnitteilla.
  • Varovasti arvioituna jos edes puolet Accenturen arvioimista kustannushyödyistä realisoituu hyötyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Asterista n. 10 milj.€ / vuosi. Tämä käyttöönotosta laskettu tehokkuuden heikkeneminen huomioituna.
  • Kaikki terveyspalveluiden johtotiimin jäsenet kannattavat Asterin etenemistä. Samoin kaikki johtoryhmän jäsenet. Varsinkin ikäihmisten palveluiden ja perhepalveluiden osalta Asterin etenemistä pidetään välttämättömänä.
  • Aster päätöksiä on valmisteltu vuodesta 2018, joten kiireestä ei voitane puhua. Se on valitettavaa, että päätös jää nykyisen hallituksen viimeiseen kokoukseen. Tämä johtuu koronasta ja siitä, että kunnallisvaalit siirtyivät. Kyseessä ei siis ole taktinen ajoitus.
  • Aster hanke on käsitelty ja hyväksytty omistajaohjauskokouksessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi valtuustokausi käynnistyi

Tiistai 24.8.2021 klo 9:41

Uusi valtuustokausi käynnistyi viime torstaina. Kausi on minulle siis kymmenes. Kaupungin ylin päättävä elin uusiutui noin kolmanneksen. Nuorempia olisin kaivannut vielä enemmän mukaan. Uskon, että nuorisovaltuustojen kautta meille kasvaa päättäjiä alle kolmekymppisistä.

Keskusta on aina sijoittanut vaaleissa menestyneitä nuoria vastuullisille paikoille. Niin nytkin Erik Reinikka ensimmäisen kauden valtuutettuna nousi suoraan kaupunginhallitukseen. Näin teki Anniina Nykänen viime kaudella. Samoin Reeta Rönkkö on kokenut kuntpolitiikko keskushallintotyöskentelyssä (hänen ukkinsa oli muuten minun veiston opettaja Iisalmen lyseossa, Roku-Lassi). Kyösti Haverisen kanssa tuomme sitten seniorivaltuutettujen näkemyksen ryhmään.

Toimin tämän valtuustokauden valtuuston puheenjohtajana. Saan työskennellä Keskustan hallitusryhmässä hallituspöydän äärellä ja osallistua asioiden luottamushenkilövalmisteluun. Meidän hallitusryhmässämme ovatkin eri ikäluokat ja ammatit hyvin edustettuina. Varsinaisten hallituksen jäsentemme keski-ikä on 43 vuotta. Ryhmän keski-iän minä nostan reiluun 48 vuoteen. Molemmat luvut ovat Nurmeksen äänioikeutettujen keskiarvon alapuolella - Siis varsin nuorekas joukkue.

Valinnat menivät pelkällä nuijan kopistelulla paitsi Siun soten valtuustoon esitetyt henkilöt. SDP:n yksi valtuutettu epäili minun vaalikelpoisuuttani sinne. Olen jo yli 70 vuotta ja yli kuusi vuotta sitten jäänyt virastani eläkkeelle. Kun ryhdyin vuoden 2016 alusta hoitamaan Siun soten hallituksen puheenjohtajan tehtävää, niin silloin tarkkaan selvitettiin rajani, mitä voin vielä hammaslääkärinä tehdä Siun soten hammashoitoloissa.

Tilallenihan ei ole vieläkään saatu vakituista hammaslääkäriä. Opiskelijoita on käynyt kankkimassa täällä vankan ammattitaidon, mutta varsinkin perhesyistä eivät ole asettuneey taloksi. Minulla oli isohko vastuu koko NuVan aikuishammashuollosta. Valtaosa asiakkaista oli kutsujärjestelmässä. Tavasta on luovuttu hml-vajeen takia koko maakunnassa. 

Kuntaliiton juristien lausunnon mukaan sain yrittäjänä tehdä lyhytaikaisia sijaisuuksia. Lähinnä kävin muutaman päivän kuukaudessa tekemäsää neljän kunnan alueella kirurgiaa. Yrittäjänä jatkan edelleen ajan niin salliessa. Alallani on maakunnassa tekijöistä puutetta. Tarkistin mahdollisen esteellisyyteni vielä viime perjantaina Siun soten juristilta. Ei estettä, kuten jo valtuustossa totesin.

Tämä vaalikausi alkoi koronan takia myöhässä. Siksi syksystä tulee työn täyteinen. Heti syyskuun alussa aloitamme talousarvioseminaarilla. Ensi vuoden talousarvio saadaan valmiiksi joulukuun valtuustoon. Eilen hallituksen kokouksessa teimmekin sille askelmerkit. Ennen syyskuun puoltaväliä valtuusto alkaa työstämään uuden Nurmeksen strategiaa. Se vaatiikin loppuvuonna enemmän työtä. Valmiiksi saamme uuden valtuustokauden strategian joskus tammi- helmikuun vaiheessa.

Pidin pitkät vapaat kesän aikana. Paljon vietin aikaa perheen lähipiirin kanssa. Olen tavannut kesän aikana paljon jo unholaan jääneitä sukulaisia. Voi sitä jälleen näkemisen riemua ja yhteisten aikojen muistelua 50-60-luvuilta. Lähdin Iisalmesta maailmalle  1971. Pielinen ja Sotkamon ympäröivät järvet tarjosivat vaihtelua aikaisempiin kesiin veneilyn ja kalastelun merkeissä. Nyt on levännyt olo ja voi käydä taas arkeen kiinni unohtamatta vapaata. Ei tässä enää juoksuaskeleita oteta.  

Kommentoi kirjoitusta.

Kämäräisten juuret ovat Rantasalmella jo varhaiselta keskiajalta

Torstai 22.7.2021 klo 15:40

Tämän viikkoa olen lomaillut lasteni ja kaikkien ukitettavien kanssa Katinkullassa. Koronan takia ei ole yhdessä oltukaan kahteen vuoteen. Eilen lapset järjestivät 70-vuotiaalle ukille yllätyksenä illallisen Timo_ja_lapset_70-v_K-kultaHaapalan tilalla.

Minulla on laaja suku. Laskin ekaserkkujen määrää. Heitä on yli 50. Läheskään kaikkia en ole tavannut sitten 1971, kun lähdin maailmalle Pörsänmäeltä. Ikäluokkani suku ja nuoremmat ovat hajaantuneet eri puolille Suomea. Näitä sivuja osa suvustani seuraa. Niinpä alla on Kämäräisten sukuseuran kuulumisia. Olen toiminut sen hallituksessa lähes kymmenen vuotta. Elokuussa on sukukokous, jossa Ukitettavat_jonossaesitellään suvun DNA-tutkimusta. 

DNA-testit ovat tuoneet sukututkijoiden käyttöön merkittävän uuden työkalun.
Kämäräisten sukuseura kiinnostui uusien menetelmien mahdollisuuksista, ja  isälinjaisia DNA-näytteitä on otettu Rantasalmen, Kiuruveden sekä Kuusamon sukuhaaroista.


DNA-tuloksesta voidaan päätellä Kämäräisten juurten olevan Rantasalmen seudulla jo varhain keskiajalla tai rautakauden lopulla, jo ennen sukunimien syntyä. Myös aiempien vaiheiden tarkastelussa haara osoittautuu erittäin vanhaksi savolaislinjaksi.

On mielenkiintoista huomata, että Rantasalmelle vievät myös monien muiden Kiuruveden suurimpien asuttajasukujen alkujuuret. Kärkkäisten, Remesten ja Tikkasten alkukoti näyttää olevan Rantasalmella, kertoo ammattisukututkija Ari Kolehmainen.


Kämäräisten haploryhmä on selvästi rantasalmelainen ja lähimmät suvut Kämäräisille ovat myös lähtöisin saman seudun ympäristöstä.
Tulos vastaa hyvin asiakirjatietoa, jonka perusteella Kämäräisten alkukoti on Rantasalmella. Sinne suku on siirtynyt Karjalasta. Viipurista Pietariin päin on Kämärin kylä. 

Suosiotaan kasvattaneet DNA-testit tuovat monenlaista uutta tietoa, mutta on myös tärkeää tietää, kuinka sitä hyödynnetään.
Isälinjaiset DNA-testit yleistyvät koko ajan sukuseurojen ja yksittäisten sukuharrastajien käytössä.


Mies perii aina isältään Y-kromosomin, ja sen avulla voidaan seurata isälinjaa ”hamaan alkuun” asti. Vaikka suora isälinja on vain yksi sukulinjoistamme, voidaan sen avulla selvittää tarkasti niin asutushistoriaa, sukujen syntyä kuin sukuhaarojen yhteyksiäkin, Kolehmainen kertoo.


Kämäräisillä aluksi otetut markkeripohjaiset perustestit (Y-DNA 111) vahvistivat sukuhaarojen polveutuvan samasta kantaisästä. Jokaisesta sukuhaarasta testituloksia päivitettiin kuitenkin tarkemmalle SNP-pohjaiselle tasolle (BigY 700), jotta suvun vaiheet saadaan tarkemmin asutushistorian kartalle.


Tulokset toivat Kämäräisille haploryhmän N-FT20730/BY-22048.
Kirjain- ja numeroyhdistelmät kuulostavat vaikeilta, mutta ne ovat ainoastaan tietyssä kohdissa esi-isäketjuja tapahtuneiden mutaatioiden tunnuksia, Kolehmainen kuvailee.

Jos esi-isältä tiedettäisiin nimet, voitaisiin kuvitella mutaatiotunnusten vastaavan aina sen esi-isän nimeä, jolla kyseinen mutaatio on tapahtunut. Kerran tapahtuessaan nämä SNP-mutaatiot polveutuvat aina isältä pojalta, sukupolvelta toiselle.


Ari Kolehmainen kertoo Kämäräisten sukukokouksessa tarkemmin DNA-tutkimuksen tuloksista ja taustoista. Hän toimii ammattisukututkijana Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet – yrityksessään. Hänen erikoisaloinaan ovat sukujen varhaishistorioiden selvittäminen ja geneettinen sukututkimus.

Kämäräiset ovat alkujuurillaan koolla, kun perinteinen sukukokous järjestetään Rantasalmen Järvisydämessä 7. elokuuta kello 12 alkaen.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten golfosakkeista

Tiistai 6.7.2021 klo 13:18

Viime viikolla Karjalaisen ja tämän päivän Ylä-Karjalan mielipidesivuilla Siun soten työntekijä kyseli  henkilöstön käyttöön tarkoitettujen Pielis-golfin osakkeiden käytöstä. Noitten kirjoitusten pohjalta selvittelin asian taustoja henkilöstöjohtajalta.

Aikoinaan PKSSK:n toimitusjohtaja Pentti Itkosen aloitteesta on hankittu sekä Karelia-Golfin että Pielis golfin osakkeita henkilöstön virkistysrahaston varoilla. Sieltä ne ovat siirtyneet Siun sotelle. Siun soten henkilöstöhallinnossa ei asiasta ollut kenelläkään tarkempaa tietoa ja siksi siitä ei ole yleisesti myöskään mitään tiedotettu.

Golfosakkeet on ollut lajia harrastavien henkolökunnan jäsenten tiedossa. Näin uskon myös asian laidan olevan Nurmeksessa. Johto tai sitä lähellä olevat herrat eivät mielipidekirjoittajan pettymykseksi ole pelioikeuksia käyttäneet.

Kuten alussa mainitsin, alun perin osakkeet on hankittu Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirille/kuntayhtymälle eli Siun sotella on nyt 4kpl C-sarjan osakkeita. Vuosittain niistä maksetaan hoitovastike (365€ a'). Osakkeet oikeuttavat 4x28 kappaleeseen pelaamaan 9-reikäisen kentän. Siun soten henkilökorttia näyttämällä saa pelilipun käyttöönsä. Tämä henkilöstöetu on ollut sisäisesti ja selkeästi sairaalanhenkilökunnan tiedossa. Tätä tukee myös Pielis-Golfilta saamani selvitys. Henkilötason tietoja ei saa antaa julkisuuteen. Tosiasia on, että vuodessa on vain muutamia Siun soten pelioikeudella pelaavia. Valtaosa pelioikeuksista jää käyttämättä. C-sarjan Pielis-Golfin osakkeista on vaikea päästä eroon. Vastike on maksettava vuosittain.

Siun sote on maksanut yhtiövastikkeet vuodesta 2017 alkaen. Siun soten HR selvittää, miksi asiasta ei ole laajemmin tiedotettu. Tunnen asiaa jonkin verran historiasta lähes 20 vuoden takaa. Oletan, etteivät henkilöstön virkistysrahoilla hankintojen tiedot ole siirtyneet Siun sotelle integraation yhteydessä. Osakkeita ei ole hankittu kuntien varoilla. Henkilöstön virkistysrahasto sai aikoinaan varoja lahjoituksilla ja testamenteilla.  

Toivottavasti Siun soten golf-osakkeille on käyttöä mahdollisimman monelle golfista kiinnostuneelle. Alussa kannattaa käyttää työnantajan suoma etu. Silloin ehtii tarkkailla itseään, onko todella kiinnostunut lajista. Myöhemmin lajin aktiiviharrastaja hankkii oman pelioikeuden.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Nöyrä kiitos nurmeslaisille

Maanantai 14.6.2021 klo 10:37

Esitän nöyrän kiitoksen äänestäjille saamastani tuesta korona-ajan kuntavaaleissa. Ilmoitin jo aikaisemmin ehdolle lähtiessäni, että nämä kohdallani kymmenennet kuntavaalit ovat minulle viimeiset. Neljäkymmentä vuotta yhteisten asioiden hoidossa on yhdelle ihmiselle riittävä panos olla kuntalaisten arvioitavana.Kuva_Vinkerlahdelta

Nurmeksessa Keskusta odotetusti menetti paikkoja. Jotkut ehdokkaat keskittyivätkin enemmän keskustalaisten tekemän työn vähättelyyn ja mustaamiseen. Nurmeksessa vaalit hoidetaan kuitenkin  äänestyskopeissa eikä somessa. Maalittajat saivat ansionsa mukaan.  Oma myrkky on joskus katkeraa nieltävää. Väyrynen sanoi aikoinaan, ettei vitutukseen onneksi kuole. Nyt palataan vaalien jälkeiseen elämään pienen loman jälkeen. Uusi valtuusto hoitaa mallikkaasti uuden Nurmeksen asiat.

Keskustan valtuutettujen määrä Nurmeksessa on tällä vuosituhannella vaihdellut  14 ja 17 välillä. Viime vaaleissa meillä oli Nurmeksen valtuustossa 15 valtuutettua. Paras tulos tehtiin vuoden 2012 jälkeen 17 valtuutetulla. Valtimolla Keskustalla on ollut pitkään yksinkertainen enemmistö. Vielä yhden kokouksen istuvassa  Valtimon ja Nurmeksen yhteisessä valtuustossa Keskustalla on 15+11=26 valtuutettua eli puolet.

Nyt Keskustan ryhmässä tusinan pudotus tuntuu numeerisesti suurelta. Valtuuston koko on elokuusta alkaen 35. Rakentavalla yhteistyöllä uusi Nurmeksen valtuusto käy heti syksyllä kaupungin strategian kimppuun. Siinä työssä on kaikilla valituilla valtuutetuilla työtä riittämiin.

Tarkastelin omia vaalitilastoja. Lähdin mukaan ensimmäisiin vaaleihin Nurmeksessa 1984. Tulin valituksi 58 äänellä. Siitä alkoi vaalien jatkumo eiliseen. Olen tehnyt vaalit yli 200 äänen keskiarvolla. Suurin äänimäärä 366 on vuoden 2008 kuntavaaleista. Yhdeksän kertaa minulle on tullut ryhmäni suurin äänimäärä. Se on avannut tien keskeisiin luottamustoimiin niin paikallis- kuin maakuntatasolla.

On kuitenkin aina muistettava, että vaaleissa äänet ovat lukuja puolueelle. Näin olen kasvattanut ryhmäni vertauslukua viimeiselle valitulle ja näin myös sen kokoa. Valtuustossa ja muissa toimielimissä jokaisella on yksi ja yhtä arvokas ääni. Puolue on nyt säännöillä rajoittanut, ettei sama henkilö voi toimia kolmea kautta pitempään samassa luottamustoimessa.

Nyt tämä "ääniharava" pitää vähän matalampaa profiilia ja rentoutuu harrastusten sekä perheen parissa. Tämä blogi on minulle myös päiväkirja, jossa asioita pyörittelen joskus ihan hävettävän itsekeskeisesti. No tämä on minun juttu. Lukijoita on paljon myös Nurmeksen ulkopuolelta. Minulla on laaja suku. Se pystyy seuraamaan blogini kautta touhujani.

Blogini kävijämäärät nousevat, kun on jotain mielenkiintoista keskusteluissa. Yleensä päivittäisten blogiin kirjautujien määrä on viime viikkoina ollut 150 ja 700  välillä. Joskus joku blogien urkintajärjestelmä antaa ihan hurjia kävijäpiikkejä tilastoissa. Meitä kuulemma seurataan.

Hyvää kesää ja juhannusta kaikille lukijoille.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuutetun rooli muuttuu, tarvitaan mukaan visionäärejä ja kehittäjiä

Lauantai 12.6.2021 klo 9:47

Valtakunnallinen sote toteutuu ja maakuntavaaleilla valitaan vajaan vuoden päästä uudet hyvinvointialueen luottamushenkilöt. Huomenna valittaville valtuutetuille jää tehtävää yllin kyllin huolehtia kotikuntansa hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalveluista. Keskushallinnolla ja konserniyhtiöillä on vastuullaan paljon kunnan ja kuntalaisten elämään vaikuttavien tehtävien hoitamista. Maakunnallisiin kuntayhtymiin valitaan elokuun valtuustossa uudet luottamushenkilöt.

Meneillään olevan vaalikampanjan aikana on jäänyt vähemmälle keskustelu, kuinka valtuutettujen ja eri luottamustoimissa olevien henkilöiden rooli muuttuu.  Nyt tapahtuu jättimullistus. Sote-asioiden hoito siirtyy pois kuntien valitsemilta päättäjiltä. Samalla katoaa meillä yli puolet kuntien rahoitustarpeesta. Pienennämme aluksi kunnallisveroprosenttiamme yli kolmetoista prosenttiyksikköä. Kysynpä itseltäni ja myös muilta ehdokkailta, olemmeko valmiita muutokseen.

Luottamushenkilöt joutuvat uudessa tilanteessa etsimään konkreettisia ajatuksia ja toimenpiteitä, miten pystymme hyödyntämään maailman menoa omassa kunnassamme. Kuntaa on kehitettävä siten, että sen asukkailla on kotoinen ja turvallinen olo ja että omassa kunnassa on hyvä asua. Tämän jokainen ehdokas omissa sloganeissaan allekirjoittaa, se ei vie eteenpäin. Pahimmillaan latteuksien luettelo kertoo, että ehdokkaalla ei ole omia ajatuksia.  

Valtuustot tarvitsevat nyt visionäärejä ja kehittäjiä enemmän kuin koskaan. Siellä ei ole tilaa juuri vastarannan kiiskille ja joo-joo-henkilöille. Ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi on jäänyt kuntavaalien keskusteluissa lähinnä somen varaan. Asialliseen keskusteluun nyt olisi ollut tilaa enemmän kuin vuosikymmeniin. Myös johtavien viranhaltijoiden on oltava oman kuntansa ja seutunsa visionäärejä. Heidän on syötettävä valmisteluun uusia toimenpiteitä alueen elinvoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Meillä yksi tällainen yhteinen haaste on nyt Känkkäälän teollisuusalueen ja matkailun hyödyntäminen.

Meidän on muistettava, että pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen. Kehitetään niitä sektoreita, joissa meillä on osaamista. Korona-aika on tuonut myös uutta. Esimerkiksi asumisen trendit eivät ole kiveen hakattuja. Etätyö, kesämökkien uusi suosio, kaavoituksessa omarantaiset tontit, puutarhainnostus, suurempien asumistilojen tarve, kotimaan matkailun kasvu jne… Edellä mainitsin muutamia seikkoja, joista valituiksi tulleiden luottamushenkilöiden pitää innostua. Myös Nurmeksessa voidaan löytää nykyajasta kultahippuja oman kunnan kehittämiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Maakuntavero nostaa helposti Pohjois-Karjalan kokonaisveroastetta

Tiistai 8.6.2021 klo 7:48

Nyt näyttää siltä, että maakuntavero aiotaan hyväksyä sote-paketin rinnalla. Minä en ole maakuntaveron kannattaja. Tällä hetkellä sillä rahoitettaisiin osa sote-kuluja. Silloin sote-uudistuksen pääperiaate, alueiden tasapuolisuus ei vaan toteudu. Oletettavaa on, että maakuntaliitot haluavat itselleen uusia tehtäviä. Ne taas lisäävät maakuntaverolla rahoitettaviksi aiottuja kuluja ja kokonaisveroaste nousee.

Pohjois-Karjalan kuntien palvelut on vuosi vuodelta yhä vahvemmin tuotettu suuremmilla valtionosuuksilla. Varsinkin Perussuomalaiset ovat pienentämässä syrjäseutujen valtionosuuksia. Näin luodaan kovat paineet sekä kunta- että maakuntaveron tuntuville korotuspaineille. Halla-aho esitti jo 2017 vaalien alla nykyisen valtionosuusjärjestelmän olevan muinaisjäänne kepulaisten omaa aluepolitiikkaa. Mitään toimivaa ratkaisua hän ei ole esittänyt tilalle. 

Toisekseen, maakuntaveron vaikutuksia veronsaajien ja -maksajien asemaan ei tiettävästi ole ennen parlamentaarisen maakuntaveron työryhmän työtä Suomessa kunnolla mallinnettu. Reilu pari viikkoa sitten annettu em. työryhmän mietintö ei anna vastauksia, miten verotus kohdentuu meillä muutenkin matalan tulotason alueella eri ihmisiin. Mikä on sen todellinen efektiivinen tuotto? 

Esimerkiksi kysymykset mahdollisen maakuntaveron veropohjasta, suuruudesta, tasauksesta tai ylipäänsä sen vaikutuksista ovat olleet vailla tarkkoja vastauksia. Tanskassa maakuntaverosta luovuttiin suuren kuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2007. 

Me uskomme vakaasti, että maalla asuvilla ihmisillä on luja halu tulla toimeen omalla työllään, eikä kitkutella kepulaisella tukiaispolitiikalla, Halla-aho totesi. Tuo ajattelutapa näillä alueilla eläneenä herättää kovin epäileviä tunteita.

Halla-aho on toistamiseen antanut ymmärtää, että pienempiä kuntia ei tarvitse tukea eikä pidä tasata Suomen alueellisen kehityksen eroja.  Koko Suomen asuttuna pitäminen ei Halla-aholle ole mikään itseisarvo. Suomea kiertäessään PS:n puheenjohtaja valitsee sanansa kuulijoiden mukaan. Älykkönä hän retoriikan hallitsee. 

Keskustan onkin profiloiduttava jatkossa enemmän ruuhka-Suomen ulkopuolisten alueiden äänitorvena.  

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Keskusta on myös nuorten puolue

Maanantai 7.6.2021 klo 10:38

Toimin vuoden 2008 kuntavaalien aikoihin Keskustan Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana. Esityksestäni piiri nimesi jokaisen maakunnallisen kuntayhtymän hallitukseen vähintään yhden alle kolmekymppisen jäsenen. Myös nykyisessä Nurmeksen kaupunginhallituksessa on mukana ansiokkaasti toimiva ensimmäisen kauden nuori valtuutettu. Hän käyttää terhakasti ja rohkeasti puheenvuoroja.

Nykyisen Riverian hallituksessa toimivat tuolloin 2009 - 2012 ansiokkaasti nurmeslaisille tutut Anu Huusko ja Jussi Sallinen sekä säpäkkä Katja Asikainen Kesälahdelta. Anu oli seuraavalla kaudella muistaakseni hallituksen vpj.  Hän tulee vielä takaisin, kun yhden kauden hoitelee poikiaan. Hänellä on maakunnalle paljon annettavaa.

Tuolloin SDP:n koulutuksesta huolta kantavat hallituksen jäsenet olivat lähinnä eläkeläisiä. Nykyisen Riverian hallituksen puheenjohtaja (SDP) on 75 vuotta. Nurmeksesta siellä on SDP:n edustajana somessa kovasti ilakoiva luokkakaverini.

Joensuun entinen kaupunginjohtaja on vahva vaikuttaja. Hänen kanssaan teen paljon Siun sotessa yhteistyötä. Hän on muuten Siun soten hallituksen jäsen ja sen henkilöstöjaoston puheenjohtaja. Tuossapa maali Nurmeksen kakkosketjun demareille. Siun soten hallintosäännön mukaan henkilöstöasiat kuuluvat hallituksen jaostolle. Sen puheenjohtajalla on keskeinen rooli. Hän on ehdolla näissäkin vaaleissa ja uskon tulevan valituksi. Rantakylän eläkeläisiltä tulee emerituspormestarille vahva tuki.

Keskustassa tiedostetaan, että nuorissa on tulevaisuus. Se on näyttävä myös käytännössä luottamuksen antamisena eikä huuteluna vaalikentillä ja somessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Hallituksen itsearviointi tärkeä osa hallitustyöskentelyä

Lauantai 29.5.2021 klo 9:33

Viime torstain Siun soten hallituksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä. Valitsimme Jarmo Kukkosen terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtajaksi. Se on maakunnan kolmanneksi vaativin virka vastuualueen alaisten ja budjetin loppusummalla mitattuna. Kukkosen viran hoito on myös maakunnan seuratuimpia. Hän on linjassa terveydenhuollon maakunnan korkein viranhaltija. Kokouksen pöytäkirja on osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Siun sote (pohjoiskarjala.net)

Siun soten hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt työskentelystään itsearvioinnin. Lähes kaikki yhtymähallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat ovat vastanneet laajaan kysymyspatteriin edelliseltä vuodelta. Viime vuoden hallituksen itsearviointi käsiteltiin toissapäivänä.

Osakeyhtiölaki korostaa hallituksen merkitystä. Uuden kuntalain uudistuksen jälkeen myös kuntapuolella hallituksen roolia on tuntuvasti korostettu. Hyvä hallitus on organisaatiolle kaikilla sektoreilla suuri voimavara. Yrityspuolella ja suuremmissa kunnissa sekä kuntayhtymissä on suoritettava säännöllisesti hallituksen itsearviointi. Se tuo esiin sekä vahvuuksia että kehityskohteita. Myös hallitustyöskentelyn kipupisteet nousevat esille ja ne on sitten yhdessä avattava.  Näin saadaan aikaan avoin ja objektiivinen keskustelu. Yhdessä sitten sovitaan askelmerkit eteenpäin.

Kuntatalouden kiristyessä hallitustyön menestystekijöiksi muodostuvat hallituksen kyky ja notkeus ennakoida ja myös reagoida riittävän nopeasti muutoksiin. Siun sotessa se on ollut juuri sitä. Omistajien luomat paineet ja odotukset olivat ja ovat edelleen kovat. Henkilöstö ja myös johto on joutunut ponnistelemaan äärirajoilla. Aikonaan suostuessani Siun soten hallituksen puheenjohtajaksi minua valmennettiin kestämään tulevat paineet ihan ammattilaisten toimesta. Siun sote on noin kymmenen kertaa Nurmeksen ja kaksi kertaa Joensuun kokoinen organisaatio.

Eri toimielinten hallituksiin jokainen poliittinen ryhmä pyrkii etsimään osaavia henkilöitä. Pienissä kunnissa se tuottaa joskus ongelmia. Varsinkin konserniyhtiöitten hallitusten jäseniä valittaessa se usein realisoituu. Vastuut ovat jo osakeyhtiölain mukaan suuret.

Torstaina julkaistu itsearvioinnin tulokset ovat jonkin verran viimevuotista parempia. Hallituskeskusteluun toivotaan enemmän aikaa. Kokoukset pyritään viemään läpi aamupäivän aikana. Se ei vaan aina riitä. Siksi pidämmekin aika ajoin seminaareja, joissa paneudutaan tarkemmin asiakokonaisuuksiin. Myös toivoisin kaikkien hallituksen jäsenten osallistuvan keskusteluun. Vapaamuotoiseen ajatuksen vaihtoon toivotaan lisää aikaa. Siun soten hallituksen jäsenet kokevat hallitustyöskentelyn mielekkäänä. Myös kiinnostus jatkaa Siun soten luottamustehtävissä on suurta. Oheisesta linkistä pääset tuloksiin:  Kuntayhtymän hallitustyöskentelyn arviointi (pohjoiskarjala.net)

Siun soten hallituksen jäsenet saavat informaatiota päätöksien tueksi niitten esittelyssä kiitettävästi. Sitten minulle tärkein osa-alue hallituksen johtaminen sai nytkin korkeat pisteet, se on kiitettävällä tasolla - petraantui vähän vielä viime vuodesta. Kuvan pylväät kuvaavat puheenjohtajan työskentelyä vuosina 2018, 2019 ja 2020. Tuosta kiitos kuuluu kaikille hallitustyöskentelyyn osallistuville tahoille. Puheenjohtajistotyö on avainasemassa ja se korostuu.Siun_sote_pjn_tyoskentely_2020

Tällä vaalikaudella ensimmäisen vuoden jälkeen esitin, että suoritetaan myös Nurmeksen kaupunginhallituksen keskuudessa itsearviointi. Siinähän jokainen jäsen pääsee arvioimaan myös omaa työskentelyään. Kuntaliitos alkoi painaa kovasti päälle. Lisäksi meillä työskenteli samanaikaisesti yhdistymishallitus ja – valtuusto sekä emokunnan vastaavat. Korona sitten johti meidät nettikokouksiin.  Ensi valtuustokaudella Nurmeksen kaupunginhallituksen on kirjattava työskentelyn itsearviointi yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Avoin kirje äänestäjille

Keskiviikko 26.5.2021 klo 7:10

Ennakkoäänestys alkaa. Alla avoin kirje kotikuntani lukijoille:

 

Hei!

 Lähdin kymmenettä kertaa kunnallisvaaliehdokkaaksi. Koen, että vaaleilla saatu valtuutetun rooli on se arvokkain luottamustoimi, joka tulee hoitaa nöyrästi.

 Olen joukkupelaaja, jonka kyynärpäät pysyvät alhaalla, sillä eteenpäin mennään vain aidolla yhteistyöllä ja siltoja rakentamalla. Vaatii vielä paljon työtä, jotta kaikki valtimolaiset kokevat itsensä osaksi uutta Nurmesta. Siun sote ei ole vielä valmis.

 Jos koet, että olen äänesi arvoinen, lupaan käyttää kaiken kokemukseni ja osaamiseni kotiseutumme elinolojen sekä palvelujen kohentamiseksi. Niin ja tuon jaan kaikkien yhteistyökumppaneitten kanssa. Olen siis käytettävissä ihmisten asioille.

 

Matti Kämäräinen

 

Jos koet kuten minä, kirjoita äänestys lippuun

 

                                                18

 

Kommentoi kirjoitusta.

Pääministeriltä tunnustusta Siun sotelle

Tiistai 25.5.2021 klo 7:07

Pääministeri Sanna Marin piipahti SDP:n kuntavaalikiertueella Joensuussa. Mitään toritapahtumia puolue ei koronan takia järjestänyt. Marinin sanoma maakuntaan välittyi netin kautta. Keskeisimpinä aiheina keskusteluissa olivat ilmastopoliittiset asiat ja tietenkin juuri perustuslakivaliokunnan läpäissyt sote-lakipaketti.

Olen tavannut viime aikoina SDP.n ministereistä Krista kiurun pariinkin otteeseen sote-asioissa. Hän on puolueensa vahvimpia asioiden hoitajia. Siun soten työtä hän on seurannut tarkkaan. Joskus hän totesikin: ”Teillä on jo sote valmiina. Ette tarvitse muuta kuin valtion rahoituksen ja hyvinvointialueen vaaleilla valittavan hallinnon.”  Tarvevakioidusta rahoituksesta olemmekin vääntäneet kättä viimeiset kuukaudet saadaksemme sen oikeudenmukaiseksi. Tässä asiassa ministeri on osoittautunut kyllä jääräpääksi, joka ei juuri asiaamme halua ymmärtää.

Viikonlopun Joensuun vierailulla pääministeri Marin otti kantaa sote-lakipakettiin. Hän pitää sote-uudistuksen syntymistä erittäin todennäköisenä. Nykyisessä valmistelussa on huomioitu aiemmat lausunnot ja palautteet. Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei nykyisen hallituksen sote-uudistukseen sisälly merkittäviä perustuslaillisia ongelmia tai esteitä. Lakipaketti voi edetä nyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan viimeisteltäväksi.

Siun sote on Marinin mielestä osoitus hyvästä työstä. Pohjois-karjalassa on tehty jo paljon. Malli on juuri sellainen, johon koko Suomessa ollaan menossa laajemmin. Näin myönteisesti pääministeri työtämme kommentoi. No on kyllä todettava, ettei hän tunne kaikkia yksityiskohtia.

Siun sote ei ole vielä valmis. tarvitaan vielä paljon työtä koko henkilöstön kanssa, jotta palvelut toimivat moitteettomasti. Henkilöstön riittävä saanti saattaa olla suurimpia haasteita. Myös eri toimintatavat vaativat vielä hiomista.

Kyselin muilta Siun soten puheenjohtajakollegoilta, miten ovat omilla paikkakunnilla sote-asiat esillä. Ei kuulemma juuri mitenkään poikkeavasti. Hyvin on Lieksassakin sote-keskustelut kannustavia. Minulla oli kyllä kerrottavana toisenlaisia kokemuksia. Pyysin käymään FB:n Nurmes-Kuntavaalit 2021 –ryhmässä.

Somessa ainakin minä ja Keskusta ovat saanut yleisen pahantekijän roolin. Kaiken olen lähinnä SDP:n keskushallinnon ulkopuolisten kirjoittelijoiden ja viisastejoiden mielestä tehnyt väärin. Heidän maakuntatasolla toimivat puoluekaverinsa ovat mitä parhaimpia yhteistyökumppaneita. Näkemyserot ratkaistaan kasvokkain keskustelemalla, ei somessa. 

SDP:n Keskustaa maalittava toiminta palkitsee Perussuomalaiset. Puolue on parin viikon päästä Nurmeksen toiseksi suurin puolue. SDP saa pronssin. On muistettava, että vaalienkin jälkeen on elämää.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »