Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Mediakohu virka-avusta ja korvauksista hyvinvointialueen ja Siun soten välillä

Torstai 7.4.2022 klo 8:14

Viime perjantaina alkoi hoitajien lakko ja samanaikaisesti maakuntalehti Karjalainen uutisoi Siun soten hallituksen tekemästä johtoryhmän jäsenten palkankorotuksesta. Uutinen ei ollut aprillia. Päätöstä ei riittävästi medialle perusteltu ja ajoitus ei osunut kohdalleen. Toisaalta toimittaja saattoi tahallaan kärjistää aiheesta haluttua luettavaa viikonlopuksi ja alkuviikoksi keskeisten luottamushenkilöiden vaihtaessa mielipiteitä median välityksellä. Lisäksi hän olisi voinut perehtyä viime elokuun Siun soten hallituksen päätöksiin.

Minulle asiakokonaisuus on tuttu ja ymmärrän asian. Ei siihen liity mitään dramatiikkaa. Viime elokuussa perustimme lakisääteisen VATEn (väliaikainen valmistelutoimielin) suunnittelemaan uutta hyvinvointialuetta. Meillä oli jo Siun sote. Näin oli luonnollista, että toimielimeksi valittiin sen johtoryhmä. Muualla maassa vastaaviin elimiin palkattiin eri henkilöitä. Siellä uuden hyvinvointialueen perustamisen kulut ovat  huomattavasti suuremmat kuin Siun sotella.

Siun soten johtoryhmälle päätettiin viime elokuussa maksaa 10 prosenttia korvausta syntyvästä lisätyöstä tämän vuoden helmikuun loppuun asti. Kyse ei ollut siis palkan korotuksesta. Rahoitus tuli valtiolta. Johtoryhmän jäsenet ovat kokonaispalkkauksen piirissä. 

Tämän viikon tiistain Siun soten valtuuston kokouksessa saimme hyvän tilannekatsauksen. Hyvinvointialueen valtuusto on pyytänyt Siun sotelta virka-apua valmistella toiminnan aloittaminen ensi vuoden alusta.Siun_soten_valtuusto_5.4.2022

Hoitohenkilökunta on ollut koko maassa kovilla koronan ja työvoimapulan takia. Siun sotenkin alueella on jo nyt tiedossa kesäksi sijaispulan takia suljettavia hoitoyksiköitä. Ongelma on valtakunnallinen. Hoitohenkilökunnan palkkausasia olisi pitänyt ratkaista sote-lakipaketin hyväksymisen yhteydessä tarvittavalla lisärahoituksella.

Johtoryhmän jäsenet eivät saa syntyneestä ylimääräisestä työstä KVTES:n piirissä olevien lailla ylityö- tai sunnuntaikorvauksia tai erikseen päätettäviä lähtökorvauksia ylimääräsiin vuoroihin. Koko Siun soten historian ajan johtoryhmä on tehnyt 45 – 60 tunnin työviikkoa. Puheenjohtajana ollessani oli hyvin tavallista, että sain johtoryhmän jäseniltä yöllä ja viikonloppuisin viranhoitoon ja asioiden valmisteluun liittyvää sähköpostia.

Media on saanut koko viikoksi kirjoitettavaa. Se on heidän työnsä. Meidän luottamushenkilöiden työ on turvata nyt hyvinvointialueen toiminnan alkaminen 1.1.2023. Siun sote vastaa operatiivisesta toiminnasta sinne asti ja heidän viranhaltijat valmistelevat sitä virka-apupyynnön velvoittamina.

            Asia uuteen käsittelyyn Siun soten hallituksessa

Huomenna Siun soten hallitus käsittelee johtoryhmän lisätyöstä jo aikaisemmin päätettyä 10 prosentin määräaikaista palkan lisää. Jos VATE:n tekemää työtä ajatellaan jatkumana, niin todennäköisesti päätös pysyy ennallaan. Nyt on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta.

Lopuksi referoin vielä palkkaratkaisusta valtuustolle tiistaina jaettua materiaalia: Oleellista on, että Siun soten toiminnan rahoittaa sen omistavat kunnat, hyvinvointialueen toiminnan valtio. Hyvinvointialuelain  12 §:n hyvinvointialueelle siirtyvien viranomaisten on osallistuttava HVA:n toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava sille tarpeellista virka-apua.

Hyvinvointialueen johtaviksi väliaikaisiksi viranhaltijoiksi määrättiin virka-apupykälän perusteella suostumuksensa mukaan Siun soten johtavat viranhaltijat. Hyvinvointialueen valtuusto päätti jo aiemmin korvata Siun sotelle ne työnantajakustannukset, jotka tehtävän hoitamisesta Siun sotelle koituvat. Siis rahoitus tulee edelleen valtiolta kuten viime elokuun jälkeenkin.

Siun soten johtavat viranhaltijat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa toimia HVA:n väliaikaisina viranhaltijoina oman toimensa ohella vuoden 2022 loppuun asti. Nämä suostumukset eivät ole ehdollisia. Korvaukset perustuvat Siun soten ohjeeseen tehtäväkohtaisesta palkasta ja tehtäväkohtaisen palkan korotuksesta työn vaativuuden muuttuessa määräaikaisesti.

Siun soten hallitus on toiminut ohjeen mukaisesti päättäessään viranhaltijoille maksettavasta väliaikaisesta korvauksesta työn vaativuuden muuttuessa. Johtoryhmän jäsenet ovat pyytäneet sopimuksiin perustuvaa korvausta määräaikaisesta lisätyöstä. Kyse ei ole siis palkankorotuksesta. Näillä eväillä Siun soten hallitus käsittelee asiakokonaisuuden uudelleen huomenna. HVA:n hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot ovat käsitelleet asiaa ti-iltana. Asia kuuluu Siun soten hallituksen päätettäväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Keskustan piiri teki esitykset hyvinvointialueen luottamuspaikoista

Torstai 3.3.2022 klo 20:27

Kuntavaalien jälkeen meille mukana olleille on tuttua kunnan eri toimielinten luottamuspaikkojen jako. Nyt olemme uuden edessä, kun ensimmäisten aluevaalien jälkeen jaamme luottamuspaikat suorien vaalien tuloksen perusteella.

Nurmekselle oli nyt odotettavissa enemmän luottamuspaikkoja kuin aikaisemmin. Nyt saimme vaalilla viisi valtuutettua, kun aikaisemmin väkiluvun perusteella valtuutettuja tuli vain kolme. Keskusta sai vaaleilla jo yksin kolme valtuutettua vielä kohtalaisen hyvillä äänimäärillä. Näin odotettavissa oli myös arvostettuja luottamuspaikkoja Keskustan piirin esityksestä.

Eilen Keskustan Pohjois-Karjalan piiri päätti esityksistä hyvinvointialueen luottamusmiespaikoille. Valinnat olivat linjassa vaalimenestykseen. Uuden hyvinvointihallituksen puheenjohtajaksi piiri esittää Juha Mustosta. Oma paikkatoiveeni toteutui. Illan kokous päätti esittää minua valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitos luottamuksesta.

Pohjois-Karjalan kaikissa maakunnallisissa kuntayhtymissä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoilla on oma roolinsa. Yleensä ne kokoontuvat viikkoa ennen varsinaista hallituksen kokousta valmistelevaan listapalaveriin.

Nurmeksen muista aluevaltuutetuista Anu Huuskoa piirikokous esittää osallisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Erik Reinikkaa hyte-lautakunnan jäseneksi.

Alla vielä aluevaltuuston ryhmäpuheenjohtajamme Matti Kuittisen laatima tiedote eilisestä piirikokouksesta:

 

Keskustan Pohjois-Karjalan piirin yleinen kokous teki esitykset aluevaltuustokaudelle valittavista luottamushenkilöistä kaudelle 2022 – 2025. Aluehallituksen puheenjohtajaksi esitetään Juha Mustosta Joensuusta, valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Jertta Harista Kontiolahdelta ja 2. varapuheenjohtajaksi Matti Kämäräistä Nurmeksesta.

Hallituksen jäseniksi esitetään Eero Reijosta Liperistä, Eeva-Liisa Auvista Kiteeltä ja Hilkka Tirkkosta Outokummusta.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi esitetään Mirja Karhista Lieksasta, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajaksi Sinikka Musikkaa Kiteeltä sekä Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Anna Karjulaa Kontiolahdelta.

Osallisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi esitetään Anu Huuskoa Nurmeksesta, Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Tarja Hyykkyä Juuasta, Ympäristöterveydenhuollonjaoston puheenjohtajaksi Matti Kuittista Tohmajärveltä ja Henkilöstöjaoston varapuheenjohtajaksi Hannu Urjanheimoa Ilomantsista.

 

Kommentoi kirjoitusta.

NYP:n lisärahoituspykälät käsitellään uudelleen?

Tiistai 1.2.2022 klo 23:00

Eilen syntyi Nurmeksen kaupunginvaltuuston kokouksessa harvinainen tapaus. Kokouksessa oli esillä kaupungin konserniyhtiön NYP:n toimitilainvestoinnin lisärahoitus ja laiteinvestointi. Valtuustossa on neljä NYP:n hallituksen jäsentä. Heistä kolme ilmoitti esteellisyyden. Vasemmistoliiton valtuutettu ja NYP:n hallituksen jäsen Jussi Hermaja ilmoitti, ettei hän ole jäävi.

Menin vähän hämilleni ja kysyin Hermajalta, että pysyykö hän kannassaan. Yleinen tapa on, että kokouksen osanottaja itse selvittää mahdollisen esteellisyyden. Luotin Hermajan näin toimivan. Hän on monissa asioissa profiloitunut puolustamaan päätöksen teon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä entisenä Valtimon tarkastuslautakunnan puheenjohtajana lain kuuliaisuutta.

Pykälän loppupuolella sain tekstiviestin, jossa kerrottiin valtuustossa syntyvän nyt laiton päätös. Siihen on osallistumassa hallintolain 28.1§5 tarkoittama yhteisöjäävi henkilö eli äsken mainitsemani Jussi Hermaja. Tuossa hetkessä kävi mielessä kokouksen keskeyttäminen ja Hermajan pyytäminen poistumaan kokouksesta. Entäpä jos hän olisi kieltäytynyt? Ei me isoa miestä olisi kantamaankaan ryhdytty. Selkänsä siinä olisi särkenyt.

Hetken siinä fundeerasin ja samaan aikaan Hermaja intoutui puheenvuoroa pyytämättä sanailemaan kaupunginjohtajan kanssa. Silloin napautin nuijalla pöytään ja ilmoitin keskustelun päättyneeksi ja asian tulleen hyväksytyksi esitetyssä muodossa. Asia on loppuun käsitelty. Harmillista oli, että siinä ajatusvirrassa en huomannut yhden perussuomalaisen pyytämää puheenvuoropyyntöä.

Asiaan varmaan palataan heti ensi maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa. Virkamiesjohto saa tarkistaa vielä kuntaliiton juristilta Hermajan yhteisöjääviyden. Käsittelemme asian mahdollisesti uudelleen seuraavassa valtuustossa. Oletan, että Vasemmistoliiton edustaja on lainkuuliainen ja poistuu käsittelyn ajaksi esteellisenä muiden NYP:n hallituksen jäsenten mukana. Kantajia ei kokoukseen varata. Lupaan olla tarkkana ja myöntää kaikki pyydetyt puheenvuorot.

Kommentoi kirjoitusta.

Sote-edunvalvonta jatkuu

Maanantai 24.1.2022 klo 12:19

Valtakunnan ensimmäiset aluevaalit ovat ohi. Nurmeksen osalta ne menivät erinomaisesti. Äänestäjilleni ja näitten sivujen lukijoille nöyrä kiitos. Kampanjan aikana sivuille on kirjauduttu 200 – 800 kertaa päivittäin. Latausten määrä on suurempi. Viime yön ja tämän päivän aikana on tullut onnitteluja ja kannustusta s-postin, tekstarien, mese- ja WA-viestien välityksellä. Kiitos niistä. Pyrin lähiaikoina kaikkiin vastaamaan.

Kaupunkimme kaikkien puolueiden ehdokkaiden joukkue sai viisi edustajaa uuteen hyvinvointialueen valtuustoon. Keskusta sai kolme, SDP ja PS kumpikin yhden valtuutetun. Keskusta sai Nurmeksessa 50 % kannatuksen. Tiedän, että joukossa on paljon ääniä, jotka on annettu henkilöille. Nyt vaalit ovat ohi ja uskon, että me kaikki viisi yhtenä joukkueena teemme Siun soten valtuutettuina työtämme. Vaaleilla Nurmes sai siis viisi paikkaa. Nykyisessä epäsuorasti valitussa Siun soten valtuustossa kaupungillamme on vain kolme valtuutettua. Joukkueen kasvu 67 %:lla on erinomainen suoritus.

Omalta osaltani vaalit olivat myönteinen kokemus meidän pirtsakan ehdokasryhmän jäsenenä. Ehdokasjoukkomme nuoret haastoivat minut tekemään tosissaan töitä. Minut valittiin aluevaltuustoon 641 äänellä. Siitä vielä nöyrä kiitos äänestäjille. Tulos antaa intoa tehdä sote-edunvalvontaa alueemme hyväksi. Ryhmämme teki tasaista työtä joukkueena samaan suuntaan. Kiritimme toisiamme. Jäipä vaaleista hyvät muistot - Onnea vielä kaikille valituille!

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteisasiakkaiden hoidossa "Meijän malli" toimii

Lauantai 22.1.2022 klo 6:50

Eilen aamulla haastateltiin YLE:n aamulähetyksessä mm. Siun soten toimitusjohtajaa. Aiheena oli mm,  miten valtion antamalla tarvevakioidulla rahoituksella ensi vuoden alussa perustettavat hyvinvointialueet tulevat toimeen. Rahoitus ei riitä, jos ei pikaisesti oteta käyttöön uusia toimintamuotoja. Siun sotessa aihe on tuttu, kun sen perustamisesta lähtien on jouduttu tuottamaan sote-palvelut omistajakuntien asettamissa tiukoissa talouskehyksissä. 

Tarkastelen nyt yhtä vähemmän julkisuudessa keskusteltua aihetta. Yhteisasiakkaiden hoito on laaja kokonaisuus. Se on vähän arka asia, koska on oltava tarkkaa faktaa esitettävänä sanojen tueksi. Kun saamme Siun sotelle ajanmukaiset tietojärjestelmät käyttöön, niin pystymme  tuota kymmentä prosenttia ohjaamaan paremmin Siun soten ammattilaisten tarjoamissa hoitoketjuissa. Näin asiakas pääsee kerralla oikean palvelun piiriin ja tuottajalta jää paljon päällekkäisiä palvelujen käyttökertoja pois.

Siun soten tarkemmasta vuoden 2019 tilinpäätöksestä on luettavissa, että kymmenen prosenttia asiakkaista kerrytti hoitokustannuksista peräti 76 prosenttia. Näiden lähes 15 700 asiakkaan palveluihin kului 326 miljoonaa euroa yhteensä 430 miljoonan budjetista. He käyttivät keskimäärin 5,5 eri ammattiryhmän palveluja!

                         Yhteistyöllä ratkaisu ongelmiin

Ratkaisuna on, että meille hankitaan ajanmukaiset tietojärjestelmät. Niistä saadaan tarvittavat tiedot hoitoketjujen rakentamiseen juuri Kallen tai Maijan kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman tekemiseksi. Diagnoosin on myös varmistauduttava mahdollisimman pian hoitoon hakeutumisen jälkeen. Tuossa prosessissa myös oirehtimisen etiologia (syyt) on keskeisessä roolissa. Masennuksen taustalla voi olla esim. perheväkivalta, jota Maija ei kerro yksittäisellä terveyskeskuslääkärin käynnillä. Jos hoitotiimissä on mukana sosiaalipuolen asiantuntija, niin asia helpommin avautuu.

Eri sote-ammattilaisten yhteistyö mahdollistaa oikean hoidon nopeammin. Näin jää pois paljon pois turhia asiakaskäyntejä. Jää pois myös tilanne, jossa apua hakeva asiakas on saanut vastauksen: ”Et Sinä meille kuulu. Hae apua jostain muualta.” Näin asiakkaan asiat eivät ratkea. Rahaa kyllä palaa ja asiakas on edelleen tyytymätön. 

Aiemmin lääkärin oli vaikea saada yhteyttä esim. sosiaaliviranomaisiin. Lainsäädäntöönkin tarvitaan muutoksia raja-aitojen poistamiseen eri sote-ammattilaisten kesken. Sote-integraation ja modernien tietojärjestelmien kautta lääkäri voi helposti konsultoida monen alan asiantuntijoita. Näitä ovat mm. päihdehuollon, lastensuojelun tai perheneuvonnan ammattilaiset, jotka ratkovat ihmisten erilaisia ongelmia. Soten rajapinnassa varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa.

                Koulutuksen ja johtamisen merkitys korostuu

Meillä Siun sotessa ollaan hyvällä alulla moniammatillisen hoitotiimin työskentelyn kehittämisessä. Tarvitaan lisää koulutusta ja työvälineitä asiakkaiden erilaisten ongelmien tunnistamiseen. Eri alojen ammattilaisten on opittava tuntemaan toisensa ja myös arvostamaan toistensa ammattitaitoa ja työtä.

Johtamisen merkitys kasvaa entisestään. Tärkeää on keski- ja lähiesimiesjohdon kouluttaminen, joka on koronan takia keskeytynyt pahasti. Hyvinvointialueiden johtajilta vaaditaan muutosjohtamista ja kykyä poikkihallinnolliseen johtamiseen. Tässäpä kysyn itseltäni, miksi näihin asioihin ei ole kiinnitetty aikaisemmin enemmän huomiota.

Kommentoi kirjoitusta.

Mitä jos meillä olisi ...?

Keskiviikko 19.1.2022 klo 8:37

Olin Nurmeksen strategiatyössä mukana tulevavaisuusryhmässä. Yhdessä työpajassa asettelimme tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ne alkoivat esim. ”Mitä jos Nurmeksessa olisi 2030-luvulla 20 000 asukasta? Mitä jos meillä olisi 2030 Siun soten pohjoisen alueen laajempia palveluja tarjoava terveyskeskussairaala?” Samanlaisen kysymyksen asetin itselleni aikoinaan PARAS-lainsäädännön selvitystyön aikana maakuntaliiton hallituksen jäsenenä vuonna 2007. Mitä jos PARAS-lainsäädäntö olisi toteutunut?

PARAS- lainsäädännön mukaisesti maahan piti tulla noin 20 – 30 000 asukkaan laajempia perusterveydenhuollon yksiköitä. Erikoissairaanhoidon vastuualueet olisivat olleet n 200 000 asukkaan tai suurempi sairaaloita ja sitten olisivat vielä ns. miljoonapiirit, joihin olisi keskitetty vaativat hoidot. Pielisen Karjalan sote-palvelujen vastuukuntana olisi ollut Nurmes. Asiassa ei päästy poliittisesti yksimielisyyteen alueen kuntien kanssa. 

                      Esh:n kulut jyrkkään nousuun

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat vuosituhannen alussa lähes yhtä suuret. Hoidon porrastusta oli toteutettu onnistuneesti jo vuosien ajan terveyskeskusten kanssa. Paras-lainsäädännön kariutuminen vaikutti mielestäni suuresti erikoissairaanhoidon kulujen jyrkkään kasvuun. Tänään erikoissairaanhoidon bruttomenot ovat lähes kaksi kertaa perusterveydenhoidon vastaavat.    

Vuonna 2019 maamme erikoissairaanhoidon kulut olivat noin 8,3 (37 %) miljardia euroa ja perusterveydenhuollon kulut olivat vastaavasti noin 4,0 (18 %) miljardia euroa kaikista sote-menoista. Varsinkin viime vuosikymmenellä käynnistyi keskussairaaloiden kova kilpavarustelu suurina investointeina. Äskettäin valmistui Jyväskylään 550 milj. euroa maksanut Nova-sairaala.

Tällä vuosituhannella lääkäreiden ja hoitajien määrä on erikoissairaanhoidossa lisääntynyt voimakkaasti. Perusterveydenhuolto on polkenut paikallaan. On tietysti hyvä, että esh:a on kehitetty, mutta perusterveydenhuollossa kunnat ovat joutuneet säästämään mm. eri sairauksien ennaltaehkäisystä.

Kehityksen syy on päätöksentekorakenteessa. Kunnat hoitivat itse terveyskeskukset ja sosiaalipalvelut. Näin ne olivat itse budjettivastuussa euroineen talousarviokokouksissa. Kyllä maakunnassamme Joensuu siirsi palveluja Tikkamäelle leveämpien hartioiden maksettavaksi.

Perusterveyden hoitoa ei kehitetty vastaamaan kaupungin tarpeen mukaan. Joensuun seutukunta onkin ollut Siun soten aikana suurimpia hyötyjiä. Maakuntakeskuksen on oltava meille veturi. Jos siellä yskik, niin se heijastuu heti meille.

Erikoissairaanhoidosta vastasivat kuntayhtymät, joiden lääkärijohto kyllä osasi päättäjät sitouttaa yhtymän tavoitteisiin. Siellä ei ollut samanlaista budjettivastuuta kuin peruskunnissa. Kunnat maksoivat kiltisti, mitä erikoissairaanhoito pyysi. Kun kulut ylittyivät, lähetettiin vain lasku kuntiin. Näin kuntien ainoaksi sote-kulujen säästämisen mahdollisuudeksi jäi leikata perusterveydenhuollosta. Tämä on peruskunnan valtuutetun näkemys asiasta.

Nyt sote-lait muuttavat käytännön. Olemme vaaleilla valitsemassa hyvinvointialueelle valtuustoa. Se saa kiinteän summan valtiolta. Sillä pitää pärjätä.

                     Kehitetään yhdessä Siun sotea

Meillä on jo Siun sote. Olemme jo onnistuneet taittamaan sote-kulujen kasvun. Sitä on kehitettävä edelleen johdon, koko henkilöstön ja luottamusmiesjohdon kanssa hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä. Samalla on kehitettävä hoitoketjuja, jotta ne toimivat mahdollisimman nopeasti oikealla tasolla. Kun tässä onnistutaan vielä paremmin, niin se on potilaan etu ja kustannuksiltaan myös edullinen. Tässä kehityksessä terveyskeskussairaalat ja Siun soten puhelin- ja digi-palvelut ovat avainasemassa.

Ikävintä koko maamme kannalta on, että olemme Euroopan viimeinen valtio toteuttamassa vasta nyt valtakunnallisesti koko sote-sektorin integraatiota. Hyvinvointialueena Pohjos-Karjalalla on reilun vaalikauden etumatka. Kehitetään sitä edelleen.

Kommentoi kirjoitusta.

Hoitajien palkkaukseen haettava myös paikallisia ratkaisuja

Lauantai 15.1.2022 klo 10:19

Tekisi mieli yllyttää hoitajia kapinaan. Tänä päivänä lääkärit ja hoitajat tekevät työtä tiiminä tai työpareina. Molemmat/tiimi saavat peruspalkkaa, ja lääkärit saavat päälle myös toimenpidepalkkion. Sitä  hoitajat eivät saa -  ole oikeudenmukaista. Palkkausjärjestelmä, joka toimii hyvin lääkäreillä, pitää laajentaa koskemaan myös hoitajia niillä aloilla, joilla se on mahdollista.

Hammaslääkäreiden toimenpiteet on jaettu eri luokkiin työn vaativuuden mukaan jo lääkäri-VES:ssa. Lisäksi erityistoimemenpiteitä tarvitsevan asiakkaan hoidosta (esim. pelkäävän lapsen esilääkitys) maksetaan erillispalkkio. Ainakin  Oulussa toimenpidepalkkiot maksetaan hammashoitajille ja suuhygienisteille.

Aikoinaan valmistelin NuVa ky:ssä hoitohenkilöstölle erillispalkkiojärjestelmän. Silloin sitä hoitajiem ammattijärjestö ei voinut hyväksyä vain yhtä osastoa koskevana. Jokohan nyt olisi aika kypsä?

Sote-alalla on paljon ammatteja, joilla yhteisten mittareiden löytäminen tuottaa ongelmia. Tuohon ongelmaan kyllä vastaukset löytyvät. Palkkojen harmonisoinnin yhteydessä on käyty läpi tehtävien vaativuuden arviointi. Mitenkähän ennen robottiaikaa liukuhihnalla olisi onnistunut käytännössä, jos siellä olisi ollut sekaisin tunti- ja urakkapalkalla työskenteleviä?

Vielä kiireellisemmin on toteutettava hoitajien peruspalkkojen tasokorotus. Rahat on varattava valtion talousarvioon, kunnat eivät selviydy tarvittavasta palkkaremontista yksin. Kiire asialla on siksi, että oikeudenmukaisilla palkoilla estetään  hoitajia muuttamasta ulkomaille parempien palkkojen perään. Hyvät palkat myös tekevät hoitotyöstä houkuttelevamman vaihtoehdon nuorille, kun suuret ikäluokat väistyvät työmarkkinoilta ansaituille eläkepäiville. Työhyvinvoinnin on oltava prosessissa mukana.

Kommentoi kirjoitusta.

Miksi on tärkeää käyttää äänioikeuttaan?

Torstai 13.1.2022 klo 11:31

Toivon, että maakuntamme väki käy aktiivisesti äänestämässä juuri alkaneissa aluevaaleissa. Täältä reuna-alueilta on vaikeampi päästä läpi kuin maakuntakeskuksesta, jossa äänestäjien määrä on huomattavasti suurempi. Keskustalla ei ole vaaleissa mukana kansanedustajia.  Näin he eivät ole kärkiehdokkaina ja äänet jakautuvat mukana olevien kanssa tasaisemmin. 

Tämän päivän paikallislehdessä on hyvin avattu vaalien tärkeyttä. En tekijänoikeuskysymysten vuoksi yleensä lainaa suoraan lehtien tehtiä.  Alla on nyt suora lainaus päivän jutusta. Pidän sitä niin tärkeänä. Osana sitä on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntakehityspäällikkö Seppo Tiaisen näkemys aluevaalien merkityksestä:

"Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kehottaa ottamaan vaalit vakavasti varsinkin pienissä kunnissa. Heikolla äänestysinnolla niistä ei välttämättä nouse yhtään edustajaa aluevaltuustoon. Äänestämällä voi vaikuttaa vaikkapa siihen, kuinka sote-asemat sijoittuvat maakunnassa.

Isommassa kuvassa kyse on jopa koko maakunnan itsenäisyydestä.

– On hyvä saada valituksi asioihin perehtyviä ja osaavia valtuutettuja, jotka suhtautuvat vastuullisesti luottamustoimeensa. Jos hoidamme esimerkiksi taloutta huonosti, voidaan Pohjois-Karjala maakuntana liittää johonkin suurempaan kokonaisuuteen, sanoo kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Hänen mukaansa ensimmäiset aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska hyvinvointialueen aloituskaudella tehdään paljon linjauksia, joilla vaikutetaan tulevaisuuden palveluihin. Tiainen toivoo, että koko maakunta on edustettuna valtuustossa, koska hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö tulee olemaan merkittävässä roolissa ennaltaehkäisevässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

– Aluevaalit ovat tärkeämmät kuin kuntavaalit, Tiainen sanoo.

On hyvä saada valituksi asioihin perehtyviä ja osaavia valtuutettuja.

Seppo Tiainen"

Kommentoi kirjoitusta.

Käytä äänioikeuttasi

Torstai 13.1.2022 klo 7:23

Toissailtana jostain syystä ennen nukahtamista kävin läpi tähän asti elettyjä vuosia. Ne ovat olleet työpainotteisia. Reippaiden opiskelijapolitiikkavuosien jälkeen tila täyttyi Nurmeksessa viiden vuoden Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen puheenjohtajuudella. Kohta olin mukana työpaikkani henkilökuntaneuvostossa ja YTK:ssa Akavan pääluottamusmiehenä.

Poliittisen toiminnan aloitin jo teinikunnassa 1960-luvun lopulla. Se jatkui Turun Ylioppilaskunnassa Keskustaopiskelojoissa. Kevään 1976 toimin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Kaudesta paras muisto on taidemuseonmäen vappupuhe noin 8000 ylioppilaalle ja lopuksi "lakki päähän"-komento.

Ennen Nurmekseen muuttoa toimin hammasläääkärinä Sonkajärvellä. Siellä järjestötyö Sonkajärven Pahkassa oli antoisaa aikaa. Ehdin toimia myös hiihtoseuran puheenjohtajana vuoden ennen Nurmekseen muuttoa.

Vuoden 1984 kunnallisvaalien alla esimieheni entisen kauppalan kunnanjohtajan kanssa pyysivät minut työpaikalla toimistoon. Siellä allekirjoitin tunnin keskustelun jälkeen ehdokaskaavakkeen. Vaaleista alkoi paljon elämää rehevöittänyt luottamushenkilön ura kaupunginvaltuutettuna v. 1985. Näin yhteisten asioitten hoito työn vastapainona oli ottanut minusta niskalenkin.

Vaalien alla koen aina jännitystä. Se on samanlaista kuin nuorena korkeushyppypaikalla ennen suoritusta vauhdinottopaikalla. Vaalien kautta saatua valtakirjaa olen oppinut arvostamaan ja kunnioittamaan luottamustoimista eniten. Myös saatu suora palaute ja kanssakäyminen kuntalaisten kanssa on antanut minulle nöyryyttä ja vahvistanut tunnesidettä kotikaupunkia sekä Pohjois-Karjalaa kohtaan. Opiskeluajan, työn ja luottamustointen kautta on kehittynyt myös minulle arvokas ystävä- ja tuttavapiiri aina ministeriöitä myöten.

Nyt alkavat aluevaalit ovat meille arkemme sujuvuuden kannalta tärkeät. Työni ja luottamustoimieni kautta tunnen hyvin alueemme sote-palvelujen tarpeet ja koen, että kokemuksellani voin vielä paljon antaa elämän perusasioiden ja arjen sujuvuudelle alueellamme. Niinpä olen vielä ehdolla näissä vaaleissa. Käytä äänioikeuttasi.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtaosa Siun soten asiakkaista on hyvin tyytyväisiä

Sunnuntai 9.1.2022 klo 9:56

Aluevaaliehdokkaat ovat mielipidekirjoituksissaan tuoneet esille laajasti kohdattavia ongelmia uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa. Henkilöstön jaksamiseen ja saatavuuteen sekä kuulemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Siitä kaikki puoluekantaan katsomatta ovat yksimielisiä. Suoranaisia konkreettisia ratkaisuja vallitsevassa taloustilanteessa on esitetty vähemmän. Puhutaan yleisesllä tasolla konditionaalissa siis pitäisi-muodossa. Liikkumavara ei ole kovin iso. 

Itse olen saanut työurani ja luottamustoimieni kautta seurata vuosikymmenet maakuntamme sote-palvelujen kehitystä monesta eri näkökulmasta. Siksi varsinkin joissakin kannanotoissa puhutut puutteet, epäkohdat ja valuviat kuulostavat ankarilta. Töitä on tehty hartiavoimin koko Siun soten historian ajan palvelutason säilyttämiseksi annetuilla resursseilla. Koko Siun sote luotiin kuntiemme asukkaita varten. Meillä kielteiseen suuntaan kehittyvä kuntatalous asetti taloudelliset rajat.

Olin mukana v. 2014 – 2015 NuVa ky:n johtoryhmän jäsenenä vastaavan hammaslääkärin roolissa n. 450 maakuntamme sote-ammattilaisen joukossa, joka selvitti silloisen palvelurakenteen tilan. Samalla asetimme tavoitteita tulevalle v. 2017 toimintansa aloittavalle Siun sotelle. Aloitin vuoden 2016 alusta Siun soten hallituksen puheenjohtajana. Pestin piti kestää vuoden 2018 maakuntavaaleihin, mutta vaativa, runsaasti aikaa vievä toimikausi venähti yli 5,5 vuodeksi.

Olen saanut yhteydenottoja henkilöiltä, jotka olivat mukana vuosien 2014 – 2015 palvelujen kartoitushankkeessa. Meillä oli silloin tekemisen meininki. Saimme yhdessä eri tasojen esimiesten kanssa luoda perustan nykyiselle Siun sotelle. Tuosta ryhmästä monet työskentelevät vielä eri tasoilla esimiesasemassa ja pitävät työssään etusijalla asiakasnäkökulman.

Herää myös kysymyksiä, onko tehty todella vääriä ratkaisuja, kun mediassa ja somessa esitetään monet asiat negatiivisessa sävyssä. On kyse myös näiden henkilöiden työn arvostuksesta.  Valuvikoja on. Ne on nyt korjattava. Noitten yhteydenottojen takia nostan esille joulukuun Siun soten kuukausiraportin sivuilta poimittujen tosiasioiden muodossa. 

                      Mikä ihmeen NPS-luku?

Asiakastyytyväisyyttä mitataan NPS-luvulla. Asiakkaat vastaavat siihen tekstiviestillä. Kysymyksiin on vastattu viime vuonna yli 100 000 kertaa. Asiakkaat ovat myös ovella olevien vaalien potentiaalisia äänestäjiä. Kyllä heidänkin näkemystä meidän on kuultava. Iso tarkastelun kohde on se kymmenen prosenttia asiakkaista, joka käyttää 70 % Siun soten palveluista. Työ on aloitettu eri sote-ammattiryhmien kanssa.

Siun sotessa NPS-luku oli marraskuussa 69. Sen vaihteluväli on        - 100 ja +100 välillä. Tulos on terveysasemien erityisesti koronaepidemian kasvattamasta kuormituksesta huolimatta todella hyvä. Yleensä jo yli 50:n menevää lukua pidetään erinomaisena.

Siun sotea valtiovalta on seurannut tarkkaan. Täältä on ollut lainassa henkilöstöä asiantuntijoina eri ministeriöissä valtakunnallista sotea suunnitemassa ja viemässä sinne meidän osaamista. Joulun alla THL julkaisi Siun sotea koskevan arviointiraportin, jonka mukaan Siun soten alueella esim. vastaanottopalvelujen osalta hoidon piiriin pääsy on parempaa kuin maassa keskimäärin. Muutoinkin raportti on meille myönteistä luettavaa. Raportin mukaan myös korona on hoidettu meillä yhtenä parhaimmista koko maan maakunnista.

Omistajaohjauskokouksessa kunnat antoivat tunnustusta Siun soten työlle. Kustannusten nousun taittaminen on jättänyt isännille noin 100 milj. euroa hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalvelujen sekä elinvoiman kehittämiseen.  Tuo summa on mahdollistanut myös monet investoinnit kunnissamme.

Tuon kaiken eteen on jouduttu muuttamaan palvelurakenteita ja yhdenvertaistamaan palveluiden piiriin pääsyä. Nopea muutostyö on vaatinut hintansa. Henkilöstön jaksamiseen liittyvät kysymykset ja rekrytointivaikeudet ovat totta. Jatkuva vain epäonnistumisista puhuminen aiheuttaa myös valuvian. Ajattelen tässä myös nuoriamme, jotka suunnittelevat hakeutumista sote-alalle. Siun soten on oltava houkutteleva työnantaja. 

      Myös positiivisista asioista on puhuttava

Siis pidetään myös positiivisuutta yllä. Vahvistetaan uuden hyvinvointialueemme Siun soten menestystarinaa, jona myös THL, ministeriöt ja tulevan hyvinvointialueen kunnat työtämme pitävät. Rakentavalla yhteistyöllä siihen kyllä päästään. Olemme paljon muuta Suomea edellä. 

Meillä sote-ammattilaisilla poliittiset raja-aidat ovat matalalla. Viime vaalikaudella Siun soten hallituksen Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Vihreitten ryhmät kokoontuivat yhdessä. Isäntien antamissa talouskehyksissä meillä oli yleensä hanklalia ratkaisuja pohdittavana. Nyt on havaittavissa vaalikentillä liika politisoituminen. Maakunnassamme ei ole tilaa vastakkainasettelulle. Helposti nakerramme sitä hyvää, jota olemme jo saaneet aikaan. Meillä on yhteinen strategia. Vahvistamme lähipalveluja herkällä korvalla kuunnellen. Teemme parempaa Pohjois-Karjalaa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vaalikeskustelu kiihtyy

Torstai 6.1.2022 klo 9:58

Viime viikkoina on mielipidepalstoilla ollut muutamia kirjoituksia Siun soten hallinnon valuvioista. Olen itsekin kirjoittanut, kuinka vain pariksi siirtymävaiheen vuodeksi suunniteltu hallintosääntö ohjaa kuntayhtymän toimintaa vielä tämän vuoden loppuun. Nyt hyvinvointialueen valmisteleva työelin tekee yhdessä poliittisen seurantaryhmän kanssa hallintosääntöesitystä uudelle kohta vaaleilla valittavalle valtuustolle.

Eilisessä maakuntalehden mielipidekirjoituksessa vielä tuore Siun soten hallituksen puheenjohtaja tuo esille toimielimen kokouskäytäntöä muutetun siten, että johtoryhmällä kokonaisuudessaan on puhe- ja läsnäolo-oikeus varsinaisissa hallituksen kokouksissa. No ei se käytäntö ole paljon muuttunut.

Aikaisemmin Siun soten hallituksen kokoukset alkoivat aamulla klo 8:00 toimitusjohtajan infolla, jossa koko johtoryhmä oli paikalla ja hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus keskustella myös listan ulkopuolisista asioista. Niinpä info venyi joskus odotettua pidemmäksi ja varsinainen hallituksen kokous pääsi alkamaan myöhässä. Kokouskutsussa sen alkamisajankohta oli aina klo 10:00. Olen asiakokonaisuutta käsitellyt blogissani 1.5.2021: Kirjoituksen alkuosassa on kotikaupunkini asioita. Väliotsikon jälkeen Siun soten hallinnosta. 

https://www.mattikamarainen.com/blogi/2021/05/01/37802

Kävin perehtymässä uuden  Siun soten hallituksen pöytäkirjoihin. Kokouskäytäntöä on todella muutettu siten, että kokoukseen sisältyy aluksi toimitusjohtajan info, jossa mukana ovat johtoryhmän jäsenet puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Infon jälkeen johtoryhmä poistuu kokouksesta ja se keskeytetään ryhmäkokousten ja mahdollisen ruokailun ajaksi. Sitten kokous jatkuu varsinaisten kokousasioitten käsittelyllä. Hallintosäännön mukaisesti vain esittelijä ja hallintojohtaja (kokouksen sihteeri) ovat tuolloin enää johtoryhmästä mukana kokouksessa.  

Alla olevasta linkistä pääsee Siun soten hallituksen viimeiseen pöytäkirjaa. Sieltä voi käydä tarkistamassa, että vain esittelijä ja kokouksen sihteeri johtoryhmästä ovat olleet läsnä kokouksessa klo 9:35 jälkeen varsinaisen kokousasioiden käsittelyn aikana .Pöytökirjan mukaan kokous on aikaikkunassa 20.12.2021 klo 8:00 - 11.48. 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/siunsote/kokous/2021237.PDF

Alla 15.11.2021 Siun soten hallituksen päätös, 

Päätös Esittelijä täydensi ehdotustaan niin, että kokouksen runko on seuraava:

1. Kokous avataan, todetaan läsnäolijat sekä laillisuus päätösvaltaisuus
2. Pidetään toimitusjohtajan katsaus, jossa johtoryhmä on paikalla kertomassa oman      vastuualueensa asioita ja vastaamassa kysymyksiin. Johtoryhmäläiset poistuvat katsauksen jälkeen kokouksesta.
3. Kokous keskeytetään ryhmäkokousten ajaksi.
4. Kokous jatkuu päätettävien asioiden käsittelyllä.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Ymmärrän kokouksen aloittamisen jo heti toimitusjohtajan infosta. Siun soten hallituksen kokouksiin menee aikaa yleensä infoineen koko päivä. Jos pidetään iltakokouksia, aika ei tahdo riittää. Sitten joudutaan pakosta pitämään kokouksia tiuhempaan, mikä taas vie johtoryhmän työaikaa paljon.

Ansionmenetyskorvaus maksetaan pöytäkirjaan merkityn kokousajan mukaan. Näin työssä käyvät menettivät ansionmenetyskorvauksen aikaisemmin aamulla kahdesta kolme tuntia kestäneen tj-infon ajalta. Edellinen hallitus ei tuota huomannut korjata. Nyt kokousten kokonaisaika näyttää olevan 3 – 5 tuntia. Niin se oli aikaisemminkin. Pöytäkirjoista puuttuu tj-infoon käytetty aika. 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Valtakunnallinen edunvalvonta on osa Siun soten työtä

Tiistai 4.1.2022 klo 5:54

Alla 4.1.2022 Ylä-Karjalassa ollut mielipidekirjoitukseni lopusta vähän pitempänä versiona:

Ensimmäisten aluevaalien mielipidepalstoilla on otettu kantaa sote-peruspalvelujen puolesta. Henkilöstön jaksaminen ja parempi kuuleminen on ollut monissa kirjoituksissa esillä. Jaan nuo ajatukset. Meillä täytyy olla oikeus hyviin ja tasa-arvoisiin sote-palveluihin asuinpaikkaan, ikään, varallisuuteen ja maantieteelliseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Hyvän palvelun tae on työyhteisön hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. Näin rakennamme hyvinvointialueen henkilöstön parempaa työarkea.

Jokaisen meistä on voitava mennä kohti vanhuutta luottavaisesti ja turvallisin mielin ilman, että tarvitsee miettiä ja pelätä, miten minun käy. Turvalliseen vanhuuteen kuuluvat kodinomaiset asumisolosuhteet. Niitä on kehitettävä edelleen. Siun sote ei ole vielä valmis.

Olen sitoutunut tiukasti siihen ajatteluun, että tulevaisuuden pitää olla mukana kaikissa päätöksissä, joita tänään ja huomenna teemme. Yhteiskunta muuttuu ja sitä emme voi eikä meidän pidä estää. Tärkeäksi näen sen, että kaikkien, niin nuorten kuin vanhempien, elämä on pystyttävä turvaamaan kaikissa muodoissa.

Valitettavasti talous ohjaa myös uuden Siun soten hyvinvointialueen kehitystyötä. Emme saaneet täyttä tarvevakioitua rahoitusta. Lisäksi pitkä siirtymäkausi luo omat haasteet heti ensimmäiselle vaalikaudelle. Joulukuun valtuusto linjasi, ettei palveluverkkorakenteeseen kajota. Sen on aikaisempi valtuusto päivittänyt aina vuoteen 2030 asti.

Maaliskuussa aloittavan valtuuston työ vaatii luottamushenkilöiltä hyvää keskinäistä yhteistyötä. Talous pyrkii liikaa ohjaamaan toimintaa. Maakuntakeskuksen ja reuna-alueiden valtuutettujen on nähtävä koko Pohjois-Karjalan etu. Turhaan vastakkainasetteluun ei ole varaa.

Seudultamme valittujen luottamushenkilöiden on löydettävä varsinkin alueemme palvelutasoon liittyvissä kysymyksissä toisensa. Henkilöstövaje nopeuttaa ratkaisuja. Jos joudumme jostain luopumaan, niin palvelun on parempi olla Siun soten pohjoisella alueella kuin yli sadan kilometrin päässä maakuntakeskuksessa. Lisäksi päätökset on parempi tehdä itse eikä valtion pakottamina.

                          ERVA-keskukset kilpasilla

KYS on viiden hyvinvointialueen ydin. Siun sote on ollut luotettava yhteistyökumppani koko ERVA-alueen edunvalvonnassa. Itäisen Suomen on oltava yhtenäinen. Näin pärjäämme paremmin viiden lääketieteellisen tiedekunnan joukossa. 

Siun sotella oli viime vaalikaudella ERVA-alueen yhteisissä neuvotteluissa valtiovaltaan tasapainottava rooli. Jos me (Siun sote, Jyväskylä, Etelä-Savo ja Savonlinna) emme olisi löytäneet toisiamme keskittämisasetuksen väännössä, KYS olisi vornuttanut  itsekkäästi meitä ja vienyt vaativia leikkauksia Kuopioon. Näin osaajia olisi esim Siun sotesta lähtenyt tehtävien perään ja meidän 24/7 päivystys olisi vaarantunut.

Ministeri Kiuru oli hajottamassa Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä esittämällä lausunnolla olleessa lakiluonnoksessa Savonlinnaa KYS:n huomiin. Kovalla työllä saimme Mikkelin heikentämisen estettyä.

Minulla on vielä tuoreessa muistissa, kun juuri suuria ikäluokkia varten yliopistoja ja keskiasteenkoulutusta hajautettiin maakuntakeskuksiin ja seuduille. Lääketieteellinen tutkimustyö kipuilee niukkojen määrärahojen kanssa. Jokainen kunnianhimoinen tutkimustyön johtaja haluaa julkaisujaan maailman arvostettuihin julkaisuihin. 

Jo kymmenen vuotta sitten lähinnä osa yliopistollisten keskussairaaloiden johtajista herätteli keskustelua viiden tiedekunnan tarpeellisuudesta.  KYS on nyt vahva lääkäreitten kouluttaja ja sillä on vastuu koko Keski- ja Itä-Suomen lääkärikoulutuksesta. Turku on tällä hetkellä pienin yliopistollinen keskussairaala.

Kuopion ja Turun hammaslääketieteen laitosten lakkauttaminen on meille varoittava esimerkki. Uudelleen koulutuksen aloittaminen oli tuskien taival. Kärsimme parinkymmenen vuoden koulutuskatkoksesta vielä pitkään. Aikoineen kollega Turun opiskeluajoilta, Liisa Hyssälä, erosi protestiksi Hammaslääkäri- liitosta.

Valittavien luottamushenkilöiden on seurattava oman hyvinvointialueen palvelujen turvaamisen lisäksi myös koko maan sote-palvelujen tuottamiseen liittyvää keskustelua. Lääketieteellisen tutkimuksen sekä operatiivisen työn kehittämistä ohjaavat vahvat ERVA-keskusten johtajat. Heistä hyvä esimerkki on opiskelukaverini ex-HUS:n johtaja Aki Linden. 

Valtakunnan sote ei ole vielä valmis, vaikka lait hyväksyttiin. Koko kesäkuussa hyväksyttyjen sotelakien valmistelujen ajan yliopistollisten keskusairaaloiden johtajat kävivät omia "seurantakeskusteluja" ministeriöiden johtavien viranhaltijoiden kanssa. On mielenkiintoinen kysymys, mikä oli todellinen syy ex-pormestari Vapaavuoren hiljenemiseen viime keväänä. Hänen suutaan ei helpolla tukita.

Matti Kämäräinen                                                                                Siun soten valtuutettu,                                                aluevaaliehdokas (Kesk.)

 

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten työntekijöille pitovoimaa palkitsemisella

Torstai 30.12.2021 klo 21:55

Viime vuonna näihin aikoihin käytiin Siun sotessa maakunnassa terveydenhoitoalan ensimmäisiä yt-neuvotteluja. Niissä saavutettiin asetettu tavoite. Sivusta seuranneena sopijaosapuolet osoittivat suurta vastuuntuntoa, kun alkuvuodesta kaikki neuvotteluissa mukana olleet tahot allekirjoittivat sopimuksen. Neuvotteluissa luovuttiin osasta entisistä henkilökunnan eduista.

Viime keväänä järjestettiin henkilöstökysely. Sen tuloksia on hyödynnetty Siun soten palkitsemistyöryhmän äskettäin valmistuneessa työtekijöiden palkitsemisen kokonaisuudessa vuodella 2022. Yhtymävaltuusto kokoontui joulukuussa ja vahvisti palkitsemisohjelman määrärahat esitetyssä muodossa ensi vuoden talousarvioon.

Siun soten palkitsemisen kokonaisuus käsittää työsuorituksen arviointiin perustuvat henkilökohtaiset lisät, henkilöstöedut sekä erilaisia pikapalkitsemisen muotoja. Aineettoman palkitsemisen kokonaisuutta lähdetään kehittämään ensi vuoden aikana.

Palkitsemisohjelman tavoitteena on huomioida Siun soten henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitsemisella halutaan myös parantaa henkilöstön työhyvinvointia sekä luoda lisää pitovoimaa.

Mielestäni palkitsemistyöryhmä  on tehnyt arvokasta työtä kaikessa hiljaisuudessa.   Siihen kuuluu seitsemän työnantajan edustajaa sekä edustajat kuudesta työtekijöiden edustamasta liitosta. Henkilöstöpäällikkö toimii työryhmän puheenjohtajana. On iso asia, että tärkeä työ on käynnistetty. Heti vuoden alusta henkilöstöjaosto käy tarkemmin käsiksi palkitsemisen kokonaisuuteen.

Joskus vuosisadan alussa valmistelin NuVa ky:n hammashuollon tulospalkkausjärjestelmän työnantajan pyynnöstä. Hammaslääkärit saavat peruspalkan lisäksi tehdyistä toimenpiteistä lisäpalkkaa. Hoitajat tekevät vieressä työtään peruspalkalla. Tilanne on verrattavissa, jos tehtaassa liukuhihnalla laitetaan urakka- ja tuntipalkkainen työntekijä vierekkäin! NuVan työntekijäjärjestöt torjuivat valmistelemani tulospalkkausesityksen.

Nyt ollaan hyvällä alulla palkkausjärjestelmän kehittämisessä, kun siinä ovat mukana kaikkien liittojen edustajat HR:n edustajien kanssa. Niin ja työ tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.  Menestystä työlle!

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Nyt joulun viettoon

Perjantai 24.12.2021 klo 7:13

Arvoisat lukijat nyt hiljennyn perheeni kanssa joulun viettoon. Politiikasta en jouluna kirjoittele. Illalla koristelimme joulukuusen. Siitä tulikin kaunis. Tänä vuonna ostin viljellyn kuusen. En viitsinyt lähteä metsään asioikseen kuusta hakemaan. Jos ukitettavia olisi kylässä, niin kuusen haku on yksi ohjelmanumero. Nyt koronan kiristäessä oitettaan vietämme joulua omissa kodeissamme. Juuri uunista otettu kinkki tuossa pöydäällä saa vielä vähän jäähtyä. Kohta on tuhdin aamiaisen vuoro. Illan suussa käymme kirkossa. Julistan siellä joulurauhan. Joulukinkku_2021

Eilen arpoivat aluevaaliehdokkaiden numerot. Numeroni on 29. Jos joku lukija haluaa vaaleihin liittyviin teemoihini näin joulupyhinä perehtyä, niin alla olevasta linkistä voi niitä käydä vilkaisemassa:

https://keskusta.fi/aluevaalit-2022/ehdokkaat/pohjois-karjalan-hyvinvointialue/matti-kamarainen/

Aukeavalla sivulla on otsikko: "Lahjoita ehdokkaalle"  Siitä ei tarvitse säikähtää. En ota vaalityöhön lahjoituksia vastaan. Ihan itse ja puolue nämä vaalit kustantavat. Hyviä lukuhetkiä ja vielä kerran Kiitos menneestä vuodesta ja joulurauhaa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Hallituksen itsearviointi on osa hyvää johtamista

Maanantai 20.12.2021 klo 22:55

Hyvään hallintoon kuuluu organisaation hallituksen itsearviointi. Se lisää myös sen dynamiikkaa, kun jokainen hallituspöydän äärellä työskentelevä luottamushenkilö arvioi työtään johdon ja myös hallituksen jäsenten kesken. Toimikaudellani itsearvioini suoritettiin Siun soten hallituksessa kolme kertaa.

Siun soten viime hallituskaudella aika-ajoin mediasa arvosteltiin kuntayhtymän ylintä johtoa, ettei se anna riittävästi tietoa hallituksen jäsenille. Mutama viikko sitten törmäsin taas noihin väitteisiin. 

Koin nuo syytökset kohtuuttomina toimivaa johtoryhmää kohtaan ja kirjoitin Lukijan palstalle alla olevan tutkittuun tietoon pohjautuvan mielipiteeni asiasta. Jonkun on johtoakin puolustettava! Siun soten menestys nojaa operatiivisen johdon, muun henkilöstön ja luottamushenkilöiden (hallitus, valtuusto) saumattomaan yhteistyöhön. 

Karjalainen, Mielipide 20.12.2021

Siun soten hallitus ollut tyytyväinen saamaansa tietoon

Matti Kämäräinen

Siun soten lääkäritilanne on kohentunut paljon keväästä, mutta tekemistä riittää vielä.

Joukko Siun soten työntekijöitä on arvostellut mediassa kuntayhtymän korkeinta johtoa, ettei sieltä anneta Siun soten hallitukselle riittävästi tietoa päätösten taustaksi. Väite ei pidä paikkaansa edellisen hallituksen ajoilta.

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat kokoontuivat ainakin kerran kuussa listapalaveriin, jonka yhteydessä keskustelimme paljon myös operatiivisen toiminnan haasteista. Samat asiat toimitusjohtaja esitti tiivistetysti toimitusjohtajainfossa ennen varsinaista hallituksen kokousta. Silloin oli paikalla yleensä myös koko johtoryhmä. Hallituksen jäsenet saivat esittää kysymyksiä ja keskustella kentältä saadusta palautteesta.

Siun soten hallintosääntö on tehty kunta- ja hallintolakia noudattaen muutostyötä varten. Siinä ei ole yhtään lautakuntaa. Hallituksella on kolme jaostoa, joista yksi on henkilöstöjaosto. Senkin tehtävät on hallintosäännössä sovittu.

Viranhaltijoiden keskeisimmät tehtävät on kirjattu vielä voimassa olevaan hallintosääntöön. Siun soten johto tapaa säännöllisesti työntekijöiden pääluottamusmiehiä.

Hyvään hallintoon kuuluu hallituksen itsearviointi. Siun sotessa se suoritettiin vuosina 2019, 2020 ja 2021 keväisin aina edelliseltä vuodelta.

Kysymyksiä olivat muun muassa: Esitelläänkö asiat hallitukselle oikeisiin asioihin keskittyen? Esitelläänkö asiat selkeästi? Esitelläänkö asiat siten, että ne auttavat päätöksen tekoa? Onko hallituksen kokouksiin saama informaatio hyödyllistä? Onko materiaali tarkoituksen mukaisessa muodossa?

Kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin hallituksen jäsenet vastasivat kaikkina vuosina asioiden olevan kiitettävällä tasolla.

Syksyllä aloittanut uusi kuntayhtymän hallitus ei ole vielä toiminnastaan tehnyt itsearviointia.

Kommentoi kirjoitusta.

Hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa tapaus Tiiliniemestä

Perjantai 17.12.2021 klo 7:39

Tapaus Tiiliniemi on työllistänyt Nurmeksen kaupungin hallintoa viimeisen vuoden. Naapurusten välinen rajakiista ja siihen liittyvä kaupungin virkistyskäytössä olevan pienen maa-alueen vuokraaminen kulttuurikodille ovat poikineet lukuisia valituksia kaupungin lupajaoston ja viranhaltijoiden päätöksistä niin eduskunnan oikeusasiamiehelle kuin Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös kantelusta kaupungin menettelystä lähivirkistysalueen käyttöön liittyvässä rakennusvalvonta- ja maisematyölupa-asiassa sai päätöksen 25.11.2021. Siinä todettiin kaupungin menetelleen virheellisesti myöntäessään maisematyöluvan ilman lupaprosessiin liittyvää kuulemista. Eduskunnan oikeusasiamies vallinneen käytännön mukaan ei puuttunut muualla vireillä oleviin asioihin. Näitä olivat mm. valituksessa mainitun saunamökin luvan varaista käyttöä muihin tarkoituksiin ja kaupunginjohtajan toimintaa lisämaan vuokraamisessa.

Mukavasti vielä ennen joulua Itä-Suomen Hallinto-oikeus sai käsiteltyä rajakiistan osapuolten sinne tekemät valitukset kaupungin lupajaoston ja kaupunginjohtajan toimista. Tällä viikolla sieltä tuli päätökset kaupungin kirjaamoon kahdesta vireillä olleesta molempien rajakiistan osapuolten valituksista.

En rupea tarkemmin referoimaan pitkiä hallinto-oikeuden päätöksiä ja perusteita. Hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta lupajaoston raja-aidan siirtoa koskevan valituksen.  Oikeudellisissa arvioissa ei käy ilmi lupajaoston valituksen alaisessa päätöksestä, miten rakennustarkastajan toimenpidepäätöksestä tehty oikaisuvaatimus on ratkaistu.  

Kaikkiaan valituksen alainen päätös on sisällöltään ristiriitainen ja epäselvä eikä sillä ole ratkaistu asiassa esitettyä oikaisuvaatimusta. Näin aita pysyy reilu vuosi sitten rakennetulla paikalla eikä sitä siirretä lupajaoston päättämällä tavalla vuokra-alueen kohdalla metri tontin sisälle päin. Kaupunki maksaa osan valittajan oikeudenkäyntikuluista.

Toisen rajakiistan osapuolen valitus Hallinto-oikeudelle koski rakennustarkastajan päätöstä muuttaa ranta-sauna vakituiseksi asunnoksi ja päärakennuksen alakerta kokoontumistilaksi. Valituksessa pyydettiin myös tutkimaan kaupungin virkistyskäyttöön tarkoitetun pienen maa-alueen vuokraaminen kulttuurikodille.

Päätöksessään Itä-Suomen Hallinto-oikeus jättää valituksessa esitetyt kanteluluontoiset huomautukset ja vuokrasopimukseen liittyvät vaatimukset tutkimatta. Rantasaunan osalta käyttötarkoituksen muutos on voimassa olevan asemakaavan mukainen.  Hallinto-oikeus kumoaa rakennustarkastajan toimenpidepäätöksen ja valituksenalaisen lupajaoston päätöksen, joka koski päärakennuksen ensimmäisen kerroksen määrittämiseen kokoontumistilaksi.

Vaalien alla viime talvena ja koko kevään ajan tapaus Tiiliniemi sai varsinkin sosiaalisessa mediassa valtavat puitteet. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jouduin väkisin itsekin tulilinjalle. Tällä foorumilla olen asiaa vähän avannut 6.2. ja 5. 4. päivätyissä kirjoituksissa. Koko ajan olen työskennellyt tiiviisti Kuntaliiton ja Kuntatyönantajan juristien ohjeiden mukaisesti. Kuntavaaleissa tapauksella oli kyllä vaikutusta. 

Tämä prosessi on jättänyt jälkensä kaupungin luottamushenkilöihin ja työntekijöihin. Nyt meidän on käytävä asiat vielä avoimesti ja perusteellisesti läpi kaupungin eri elimissä. Itse sain KT:n ja KL:n juristeilta toimiessani kaupunginhallituksen puheenjohtajana ohjeet odottaa tapaus Tiiliniemestä tehtyjen valitusten käsittelyt. Harmillista on vaalikauden vaihtuminen.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten tiukka budjetti vaikeuttaa erikoislääkäreiden jalkautumista maakunnan reuna-alueille

Torstai 16.12.2021 klo 7:18

Kun Siun soten toiminta käynnistyi, alettiin maakunnan toimintatapoja yhtenäistää. Nurmeksessa kovaa arvostelua aiheutti varsinkin erikoislääkäreiden käyntien loppuminen terveyskeskuksen tiloissa. NuVa ky osti palveluja oman erikoissairaanhoitopiirin lisäksi myös sen ulkopuolelta Kuopiosta ja Kajaanista. Meille luvattiin kyllä tutkia mahdollisuutta jossain vaiheessa aloittaa omana työnä erikoislääkäreiden jalkautuminen maakuntaan.

Selvitin tämän päivän tilannetta erikoislääkäripalveluissa Joensuun ulkopuolelle. Talouden kireys on kehitystyötä vaikeuttanut eikä ensi vuoden talousarvio ja erikoislääkäreiden iso työtaakka lupaa tilanteeseen isoja parannuksia.  Etävastaanottoja järjestetään tällä hetkellä ainakin ortopediassa, sydänkeskuksessa (tahdistimet, mm Nurmes) ja palliatiivisella puolella tukien kuolevien potilaiden mahdollisimman laadukasta hoitoa omassa asuinkunnassa.

Etävastaanottojen lisääminen on mahdollista. Operatiivinen johto selvittää parhaillaan, millä tavalla ne halutaan toteuttaa ensi vuonna mahdollisimman kattavasti.

Tästä etätoiminnasta on maksettu palkanlisää, joten ihan kustannusneutraaliakaan se ei ole. Tiistaina Siun soten valtuusto hyväksyi 11,4 miljoonaa € alimitoitetun budjettinsa tarkalleen omistajaohjauskokouksen viitoittamalla raamilla (kolme %).Siun_sote_valtuusto_141221

Kirurgian ja neurologian ammattilaisten pysyminen vuosityöajassa on aiheuttanut haasteita osalla lääkäreitä. Tässä tulevat helposti vastaan jaksamiskysymykset. Minulla on vahva näkemys, että parhaansa siellä kaikki tahot yrittävät. Meidän on pidettävä huoli, että pystymme vastaamaan 24/7 päivystyksen säilymisen Tikkamäellä. Työssä jaksaminen on niin hoitohenkilökunnan kuin lääkäreitten työssä läsnä.

Myös johto ja luottamushenkilöt ovat lujilla. Heidän jaksaminen ei näytä aluevaaliehdokkaita juuri kiinnostavan.  Sivusin asiaa tiistain Siun soten valtuuston kokouksessa käyttämässäni puheenvuorossa. Jos johto väsyy, niin se heijastuu koko henkilöstöön nopeasti. Johdon työviikot ovat pitkiä. He ovat kokonaistyöajassa. Työ ja vapaa-aika on pystyttävä pomonkin erottamaan toisistaan. Siun sotessa se ei ole helppoa.

Kommentoi kirjoitusta.

Aluevaalikampanjat vauhtiin

Tiistai 14.12.2021 klo 6:03

Vaalien lähestyminen alkaa näkyä kentällä. Viimeiset aluevaaliehdokkaat nimetään tänään. Lehtien palstoilla on ollut jonkin verran ehdokkaiden kannanottoja. Itsekin alan käynnistää pikkuhiljaa kampanjaani. Se painottuu ensi vuoden puolelle. Olen iloinen, että ryhmäni nuoret ehdokkaat ovat lähteneet aktiivisesti liikkeelle. Meillä on kova joukkue. Maakuntaa kierrän jonkin verran. Viime viikonloppuna olin Joensuun Areenassa. Siellä oli mielenkiintoisia kohtaamisia sote-asioista kiinnostuneitten kanssa.Kurvinen_Jnsssa

Olen joskus aikaisemmin sanonutkin, että minulle politiikassa on aina ollut kyse yhteisten asioiden hoitamisesta. Tämä asenne on varmasti perua lapsuudenkodistani. Olen asiakeskeinen ihminen ja se on auttanut monessa tilanteessa. Riitaa ei ole päässyt syntymään, kun eri mieltä ovat olleet asiat, eivät ihmiset. Asiakeskeisyyden pidän mielessäni myös vaalityössä. Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on tuonut pirteän lisän meidän keskustelukulttuuriin. Meidän on vaan muistettava aina, että vaalien jälkeenkin on elämää.

Myös omia vaaliteemojani olen miettinyt. Valitsin teemoiksi minulle läheiset asiakokonaisuudet: arvokkaan vanhuuden, tasa-arvoisen terveydenhuollon ja turvatun tulevaisuuden. Ajattelin, että jotakin on pahasti vialla, kun ihmiset tänä päivänä pelkäävät omaa vanhuuttaan ja muutenkin tulevaisuutta. Meidän on luotava maahamme sellainen ilmapiiri, että kaikki tuntevat ja tietävät olonsa turvatuksi eikä ketään jätetä tiepuoleen ja yksin.

Ikääntyvien asioiden hoidossa on pistettävä pystyyn todellinen aivoriihi, jossa pohditaan makuntamme asenneilmastoa. Menemme liiaksi talous edellä. Tämä asia vahvistui minulle, kun olin jakamassa itsenäisyyspäivänä veteraaneille ja heidän leskilleen kaupungin lahjapaketteja. Noitten asioitten on oltava ykkösinä Siun soten strategioita laadittaessa ja niitä toteutettaessa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lääkäripula kohtelee epätasaisesti Siun sotea

Lauantai 11.12.2021 klo 10:19

Siun soten perusterveydenhuolto on kärsinyt koko ajan lääkärivajauksesta. Suuri ylitöiden määrä on tuonut esiin myös työssä jaksamisen kysymykset.  

Viime keväänä  lääkäreiden luottamusmiehet ottivat yhteyttä Siun soten hallituksen jäseniin ja toivat esiin huolen tiimimallin ongelmista ja etenkin Joensuun perusterveydenhuollon lääkärivajeesta. Varsinkin nuoret lääkärit olivat kovin huolestuneita. 

Lääkäreiden viesteihin reagoitiin. Seuraavassa hallituksen kokouksen toimitusjohtajan infotilaisuudessa saimme johdon edustajilta tarkan tilannekatsauksen. Niinpä maaliskuussa meillä oli seminaari, jossa kuulimme lääkäreiden pääluottamusmiestä ja saimme  perusteellisen tiimi-mallin esittelyn.  Seminaarin jälkeen virkamiesjohto yhdessä lääkäreiden edustajien ja lääkäriliiton kanssa alkoivat etsiä keinoja lääkäritilanteen parantamiseksi. 

Pari viikkoa sitten saimme tietoa tämän päivän lääkäritilanteesta Siun soten järjestämässä tiedotustilanteessa. Yhdeksässä kuukaudessa lääkäritilanne on kohentunut paljon, mutta tekemistä riittää vielä. Ongelma on pahin Joensuus ja Keski-Karjalan seuduilla.

Menneellä viikolla paikallislehti uutisoi Nurmeksen lääkäritilanteesta. Meillä se on ollut kautta historian kohtalaisen hyvä. Olemme onnistuneet rekrytoimaan myös nuoria lääkäreitä. Kuopiosta olemme saaneet hyvin kandeja sijaisiksi. Hammaslääkäritilanne on vähän kohentunut.

Hammashoito työskentelee edelleen äärirajoilla. Maassamme on koulutettu yksi hammaslääkäri noin tuhatta asukasta kohti. Näin hammashoito ei voi meillä tarjota samoja tavoitteeelisia palveluja kuin rintamailla. Palveluja on ollut pakko priorisoida. Niinpä neljäs virka on saatava pikaisesti täytettyä.

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää itsenäisyyspäivää lukijoille

Maanantai 6.12.2021 klo 18:20

Hyvää itsenäisyyspäivää🇫🇮. Nurmes on tarjonnut veteraaneille puolisoineen ja veteraanien leskille itsenäisyyspäivän juhlan jälkeen päivällisen. Tänä vuonna sovimme veteraanijärjestön kanssa, että korvaamme aterian jouluisella paketilla. Aamupäivän olin LC-järjestön kanssa jakamassa niitä.
                                            🇫🇮
Lähes kailkki vanhukset olivat myönteisesti yllättyneitä muistamisesta. Pikaiset kunniakansalaistemme tapaamiset olivat puhuttelevia. Koronan lisäävä yksinäisyys on vanhuksilla nyt läsnä.
                                             🇫🇮
Jos meillä on tuttavapiirissä varsinkin yksin asuvia vanhuksia, niin meidän velvollisuus on käydä heitä tapaamassa. Monella vanhuksella lapset ovat jo vuosikymmeniä asuneet satojen kilometrien päässä. Viime vuosina on lähiomaisten hautaan saattoavun tarve lisääntynyt. Lions-klubimme on tarjonnut kantoapua jo useamman vuoden aikana. 
                                                                🇫🇮
Joku vuosi sitten kävin kotikäynnillä "siviilit" päällä Kyrölässä. Siellä hyvä ystävä vuosien takaa tunnisti minut ja käsi nousi hapuillen tervehdykseen. Menin juttusille. Hetken kuluttua mies kysyi heikolla lähes kuiskaavalla äänellä: "Millä osastolla sinä olet?" Vastasin, että käyn katsastamassa paikkoja ennakkoon.
                                              🇫🇮
Tämän vuoden itsenäisyyspäiväjuhlamme oli uuden Nurmeksen ensimmäinen valtimolaisten kanssa. Ensimmäistä kertaa yleisön joukossa ei tänä vuonna ollut rintamaveteraaneja.
                                              🇫🇮
Saimme nauttia Iida Köntän ja Nurmeksen mieskuoron esityksistä. Mieleen jäävän tulevaisuuteen katsovan juhlapuheen piti Nurmeksen Joulumusiikin taiteellinen johtaja Jussi Merikanto. Puhe alkoi laululla.
                                              🇫🇮
Tapahtuman aluksi esitettiin Nurmes-talon esittelyvideo. Kulttuurikehtomme on 30-vuotias. Sen täydellinen peruskorjaus saatiin tehtyä kovimpien koronarajoitteiden aikana.Iida_Kontta_061221
                                             🇫🇮
                                              🇫🇮
Alla Juhlassa pitämäni tervehdyspuheen kirjoitettu versio:
                                                                  
                                                                  🇫🇮

                               Tervehdyssanat, Nurmes-talo 061221

Arvoisa juhlayleisö!

Vietämme maamme 104:ttä itsenäisyyspäivää poikkeuksellisissa olosuhteissa.. Kaksi vuotta sitten korona lähti valloittamaan maailmaa salakavalalla tavalla. Se on sitä hallinnut pakottaen koko maapallon valtiot asettamaan erilaisia rajoitteita taudin nujertamiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Kaikki edellä mainittu on meille osoitus, etteivät ainoastaan sodat ole ihmiskunnan uhkana. Toki kulkutauteja on riehunut aikaisemminkin. Monet niistä levisivät sotilaitten mukana.

Viime vuonna emme voineet pitää tätä juhlaa rajoitteiden takia. Nytkin olemme tarkkaan seuranneet maakunnallisia ohjeita.

Tämä juhla on poikkeuksellinen siinä mielessä, ettei täällä ole enää läsnä rintamalla taistelleita veteraaneja. Emme järjestä perinteistä kaupungin tarjoamaa päivällistä veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille tämän juhlan jälkeen.

Kävimme syksyn aikana veteraanijärjestön ja kaupungin kanssa keskustereluja heidän muistamisesta. Tänä aamuna veimme veteraaneille ja heidän leskilleen pienet paketit. Jakelun suorittivat LC-Nurmes/Pielisen jäsenet.

Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi juuri peruskorjattuun Nurmes-taloon. Koronan aikana remontti saatiin tehtyä. Tilaisuuden aluksi näimme jo videoesituksen "Nurmes-talo 30 vuotta". Olkaamme ylpeitä tästä monipuoliset palvelut tarjoavasta kulttuurikehdostamme.

Nyt juhlimme ensimmäistä kertaa yhdessä fyysisesti kuntaliitoksen jälkeen valtimolaisten kanssa. Kuntaliitos on tuonut meille lisää arvokasta kulttuuritarjontaa ja tuonut siihen mukanaan myös karjalaisuutta.

Juhlapuheen pitää Nurmeksen joulumusiikin taiteellinen johtaja Jussi Merikanto. Kaupunki niputtaa koko vuoden kulttuuritarjonnan saman sateenvarjon alle. Ensi kesänä meillä on Nurmeksen kesämusiikki. Se on osa Nurmeksen kesäakatemiasta.

Juhlapuheen jälkeen kuulemme uuden Nurmeksen musiikillista antia.

 Arvoisa yleisö, olette sydämellisesti tervetulleita! Hyvää itsenäisyyspäivää!

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »