Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Nurmeksen on valmistauduttava uuden terveyskeskuksen rakentamiseen

Lauantai 4.12.2021 klo 15:08

Uuden Siun soten ensimmäiset vuodet ovat tämän päivän tiedolla vaikeita pitkän lopulliseen rahoitukseen siirtymisen ja tarvevakioidun rahoituksen leikkurin vuoksi.  

Siun soten palveluverkkolinjaus sovittiin edellisen vaalikauden alussa. Sen jälkeen on maailma muuttunut. Siun sote on toteuttanut omistajakuntien tahtoa sote-palvelujen tuottajana annetuilla taloudellisilla resursseilla.  

Muutostyö on vaatinut paljon energiaa ja on rasittanut kovasti henkilöstöä, johtoa ja myös kuntayhtymän luottamushenkilöitä. Vuoden 2016 lopussa omistajakunnat kylmän viileästi ilmoittivat, että sote-kulujen kasvuvauhti on pudotettava viidestä reiluun yhteen prosenttiin.  

Nyt emme saa jäädä ihmettelemään rahoituksen kiikkulautavaikutuksia kuntien ja sote-rahoituksen välillä. Vaikka vaalit ovat ovella, emme voi olla vastuuttomia. Jos rahaa ei ole luvassa enempää, niin äkkiä ajaudumme suuriin vaikeuksiin. Sote-lakeihin on kirjattu lisärahoituksen hakumahdollisuus valtiolta. Uhkana on kuitenkin arviointimenettelyyn joutuminen.  

Maakuntamme väki ikääntyy alueellisesti eri tavalla. Yli 75-vuotiaiden lisäys vuoteen 2030 mennessä on suurin Kontiolahdella, Joensuussa ja Liperissä. Reuna-alueillakitapahtuu ikääntymistä, mutta sen vauhti on jo hidastunut. Hyvinvointialueemme kuntien eriaikainen ikääntyminen aiheuttaa kovia paineita juuri Joensuun seudulle palveluasumisen  voimakkaana lisääntymisenä.

Niinpä uusi vaaleilla valittu valtuusto ja hallinto pääsee ensi töinään päivittämään palveluverkostoa. Siinäpä ne vaalilupaukset tulee syötyä. Oma juttunsa on sitten pohdinta, minkä verran hyvinvointialueen kannattaa panostaa itse esim palveluasumisen tarpeen kasvuun. Huipun yli pääsemiseksi tarvitaan vahva yksityinen palvelujen tarjonta. Palvelusetelin on taattava kohtuullinen kannattavuus.

Sama koskee myös lääkäripalvelujen kysyntää. Nyt päivystykset ruuhkautuvat etenkin Joensuun seudulla, kun vanhukset eivät pääse täyden palvelun asuntoihin. Ongelma on korjaantunut perusterveydenhuollon osalta jonkin verran viime keväänä käynnistyneestä lääkäreiden ja johdon hyvällä yhteistyöllä. Siitä kerrottiin viikolla Siun soten tiedotustilaisuudessa. 

Meillä ei ole varaa näännyttää henkilöstöä loputtomiin. Jaksamisen raja tulee vastaan. Niinpä on uskallettava tarkastella palvelurakenneverkostoa vastaamaan hyvinvointialueen asukkaiden palvelujen tarvetta. Parempi tehdä ratkaisut itse ajoissa kuin valtiovallan pakottamana.  

Jokaisessa kunnassa on pidettävä riittävät peruspalvelut lähellä. Tuosta meidän nurmeslaisten on yksissä tuumin pidettävä kiinni. Siun soten uudessa hallinnossa meidän on vieressä vahdittava, että meillä säilyy hyvin varusteltu terveyskeskussairaala. Nykyinen terveyskeskus alkaa tulla elinkaarensa loppuun. Uuden suunnittelu on aloitettava viipymättä.  

 
 

 
 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Päivä vierähti kentällä politiikan parissa

Perjantai 26.11.2021 klo 22:07

Tänään jalkautuivat kaikki Keskustan kansanedustajat maakuntiin tapaamaan äänestäjiään teemalla ”Nyt liippaa läheltä!”  Nurmeksessa vieraili kansanedustaja Hannu Hoskonen. Myös me kaikki Nurmeksen neljä aluevaaliehdokasta olimme tapaamassa kuntalaisia. Korona varjostaa myös ulkoilmatilaisuuksien järjestämistä. Odotamme ohjeita jatkoa varten. Sisällä tuskin mitään vaalitilaisuuksia järjestetään.

Näille sivuille olen kirjoitellut vuosien saatossa paljon poliittisia näkemyksiäni. Lisäksi olen hyvin yksityiskohtaisestikin kertonut ajankohtaisista sote-asioita lähinnä luottamustoimieni kannalta. Nyt en palaa menneeseen.

Uusi hyvinvointialue ottaa Siun soten haltuun 1.1.2023 alkaen. Pyrin sen valtuustoon tammikuun aluevaaleissa. Eilen illalla vielä valtuuston kokouksen jälkeen pohdin sopivia vaaliteemoja. Luonteeltani olen realisti ja näin tiukasti jalat maassa teen vaalityöni. Ilahduttavaa on, että varsinkin meidän nuoret ehdokkaat ovat aloittaneet vaalityön esimerkillisen aktiivisesti. Toivottavasti saamme väen vaalipäivänä liikkeelle. Alla muutama asiakokonaisuus, joita nostan nyt kentällä keskusteluun.

 

Minulle ovat tärkeitä kolme asiaa, joista en tingi:

1        Ensimmäinen koskee minulle niin tuttuja sote-palveluja. Jokaisella täytyy olla oikeus hyviin ja tasa-arvoisiin terveys- ja sosiaalihuoltoon asuinpaikkaan, ikään, varallisuuteen ja maantieteelliseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Hyvän palvelun tae on hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. Nämä ovat asioita, joista en halua tinkiä ja joiden eteen haluan tehdä töitä. 

2        Toinen tinkimätön asia liittyy vanhuksiin. Vanhuus ei saa olla turvaton ja pelottava asia. Jokaisen meistä on voitava mennä kohti vanhuutta luottavaisesti ja turvallisin mielin ilman, että tarvitsee pelätä ja miettiä, miten minun käy. Turvalliseen vanhuuteen kuuluvat kodinomaiset asumisolosuhteet. Niitä on kehitettävä edelleen. Siun sote ei ole vielä valmis.

3        Kolmas asia koskee tulevaisuutta. Olen sitoutunut tiukasti siihen ajatteluun, että tulevaisuuden pitää olla mukana kaikissa päätöksissä, joita tänään ja huomenna teemme. Yhteiskunta muuttuu ja sitä emme voi eikä meidän pidä estää. Tärkeänä pidän kuitenkin sitä, että kaikkien, niin nuorten, työikäisten kuin ikääntyvien elämä on pystyttävä turvaamaan kaikissa muutoksissa.

Sote-palvelut saatavilla jokaisessa kunnassa ja pitäjässä.

Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon

Sinusta välitetään - peruspalvelut lähellä

 

Kommentoi kirjoitusta.

Aluevaalien ehdokkaiden koulutus alkoi

Lauantai 20.11.2021 klo 11:04

Toissa iltana Siun sote järjesti aluevaaliehdokkaiden koulutusiltakoulun.  Toimitusjiohtaja Ilkka Pirskanen esitteli tilaisuuden aluksi lyhyesti  Siun soten. Siitä sitten jatkoi muutosjohtaja Elina Felin. Hän olikin koonnut laajan tietopaketin 48 pp-kuvalle, jotka saimme jo eilen s-postiimme tarkempaa opiskelua varten. Hän ennätti hyvin esitellä meille keskeisimmät asiat. 

Pidän meidän aluevaalien ehdokkaiden koulutusta vaalityön kannalta hyvin tärkeänä. Lisäksi on ehdokkaiden hyvä perehtyä sote-paketin keskeisimpiin lakeihin (lait 611 ja 612/2021). Hyvää taustamateriaalia vaalityöhön ovat ainakin oman kunnan ja Siun soten lausunnot sote-lakipaketista syksyltä 2020.

Siun soten edellisen hallituksen puheenjohtajana haluan muistuttaa, että hyvinvointialueemme on elänyt ja elää edelleen jatkuvien muutospaineiden alla. Siun soten alussa meillä oli tiedossa valtava työ. Piti sovittaa yhteen 19 eri organisaatiota. Sitten integraatiotyö oli läsnä kaikilla soten osa-alueilla. Niin ja omistajakunnat päättivät, että sote-menojen vuosittainen viiden prosentin kasvu taitetaan heti vuodesta 2017 alkaen reiluun yhteen prosenttiin. Se on isäntien ohjausta. Uudessa laissa isäntä on vaihtunut valtioksi. 

Siun sotelle tehtiin omistajien kanssa integraatiota varten oma hallintosääntö. Se oli tarkoitettu vain pariksi vuotta. Maakuntavaalien piti olla vuonna 2018. Vasta viime kesänä saimme vihdoin sote-lait. Hallintosääntöä ei ole katsottu tarpeelliseksi päivittää. 

Vielä voimassa olevassa Siun soten hallintosäännössä on tarkkaan määrätty mm. sen hallituksen tehtävät. Siellä on 27 kohtaa, joista yksikään ei koske suoraan operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajan johtajasopimuksessa on maininta, jolla hallituksen jäsenet kunnioittavat hallintosäännössä sovittua viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työnjakoa.  

Siun soten hallituksella on kolme jaostoa. Yksi niistä on henkilöstöjaosto. Hallintosäännössä on sille määritelty kymmenen tehtävää. Ensimmäinen kuuluu: “Jaosto kehittää ja koordinoi kuntayhtymän henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Jaosto on toiminut annetuilla resursseilla aktiivisesti hyvässä yhteistyössä niin henkilöstön kuin työnantajan välillä

Siun soten ylin johto on tavannut viikottain  sopijajärjestöjen pääluottamusmiehiä.  Ohijohtaminen on asiakokonaisuus, jota on varottava. Jos se pääsee rehoittamaan, niin se samalla helposti turmelee yhteistyön päätösentekoon ja valmisteluun osallistuvien tahojen ja henkilöiden kesken. 

Siun soten organisaatiossa on yksi liikelaitos. Sen toiminnasta on hallintosäännössä oma luku. Kuntalain mukaisesti kuntayhtymän liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (-liikelaitos) vastaa maakuntamme pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen tuottamisesta Siun soten perussopimuksen mukaisesti.  

Kun on kyse omalla lainsäädännöllä tiukasti ohjatusta maakunnallisesta liikelaitoksesta, niin sillä on johtokunta. Sen tehtävät on listattu hallintosäännössä tarkasti. Nurmeksesta siellä on edustus.  Siun soten valtuusto hyväksyy vuosittain pelastuslaitoksen talousarvion. Siun soten malli toteutuu kaikilla hyvinvointialueilla. Maakuntamme pelastusjohtaja on on ollut ministeriössä täältä virkavapaalla keskeisessä roolissa integraatiotyössä. 

Yllä avasin lyhyesti Siun soten nykyistä hallinnollista ympäristöä. Varsinkin viime kevään aikaan kuntavaalikiimassa kaikki iskut niin mediassa kuin somessakin saivat ottaa vastaan Siun soten ylin johto ja sen hallitus. Toiminnan kyllä ymmärtää, koska maakunnan väki on tottunut tavan kuntaorganisaatioon, jossa on sektorilautakuntia. Niiden kuten myös virkamiesten päätöksiin kunnanhallitus pystyy käyttämään otto-oikeutta 

Toissa iltana meille uuden aluevaltuuston ehdokkaille esiteltiin lyhyesti uuden alehallinnon mallia. Kaikki valmistelu pohjautuu kesällä hyväksyttyyn lainsäädäntöön. Valmistelusta vastaa nyt väliaikaishallinto. Siellä keskeisissä rooleissa ovat väliaikainen valmistelutoimielin. Se koostuu lähes kokonaan Siun soten johtoryhmästä. Muutosjohtajalla on keskeinen rooli. Poliittisesta ohjauksesta vastaa poliittinen seurantaryhmä. Sen tehtävä ei ole helppo. Soteintegraation vaarantumatta on vaaleilla valituille luottamushenkilöille oltava tarjolla muutakin työtä kuln käydä kaksi kolme kertaa vuodessa valtuuston kokouksissa. 

Oletan, että saamme uuteen soten aluehallintoon lautakunnan tai kaksi. Ne poikkeavat todennäköisesti perinteisistä kuntien lautakunnista. Hyvinvointialueelle asetetaan myös nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Lisäksi kuntayhteistyön ja järjestöjen roolin merkitys on uudella Siun soten hyvinvointialueella iso. Valmistelutyö ei ole nyt helppo. Rahaa on rajallisesti. Hallintohimmeleitä ei saa syntyä juuri lisää. Kuntalaisten, henkilöstön ja päättäjien äänen on oltava demokratiassa läsnä. Siun soten vaaleilla valittu valtuusto hyväksyy ensi maaliskuussa uuden hallintosäännön.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten hallitus on hylännyt Aster-päätöksen valitukset

Tiistai 9.11.2021 klo 21:56

Koko päivä vierähti Joensuussa Siun soten valtuuston kokouksessa. Aamupäivän aikana toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen esitteli meille viimeiset Aster-kuulumiset ja valtuuston asiat. Talousjohtaja Ismo Rouvinen avasi valtuutetuille omistajaohjauskokouksen antia ja sen vaikutusta tulevaan. Muutosjohtaja Elina Felin kertoi kuulumiset vaten ja poliittisen ohjausryhmän työstä. Iltapäivällä olivat ryhmäkokoukset ja varsinainen valtuuston kokous.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 15.10.2021, ettei Aster- asiakas- ja tietojärjestelmähanketta jatketa. Kielteinen päätös tarkoittaa neljän sairaanhoitopiirin, KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja Vaasan SHP:n yhteisen hankkeen loppumista. Sen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta. Hankketta olen blogissani jo aikaisemmin esitellyt aika perusteellisesti.

Siun soten vanha hallitus hyväksyi 7.9. äänin 8-2 jatkaa Aster-hanketta. Tuo päätös tuotti seitsemän valitusta, joissa uutta Siun soten hallitusta vaadittiin kumoamaan tehty päätös. Viikko sitten maanantaina Siun soten hallitus on hylännyt kaikki tehdyt valitukset aiheettomina äänin 9-2. Perussuomalaisten kaksi hallituksen jäsentä ovat olleet kaikkien valitusten hyväksymisen kannalla.

Alkuperäinen toimitusjohtaja Pirskasen esitys on jokaisen valituksen kohdalla: ”Yhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.” Neuvottelutauon jälkeen toimitusjohtaja on tehnyt muutetun päätösesityksen edelliseen lisäämällä tekstin: "Jatkossa tehtävässä uudessa APTJ-hankinnan valmistelussa tulee kuulla laajemmin henkilöstöä ja samoin tulee ottaa poliittiset ryhmät aikaisemmin ja laajemmin mukaan valmisteluun." Tuo on tullut sitten hallituksen päätökseksi äänestyksen jälkeen 9-2.

Oheisesta linkistä pääsee ylilääkäri Lauri Pautolan tekemän valituksen valmistelu- ja päätösateksteihin. Dynasty tietopalvelu : Siun sote (pohjoiskarjala.net). Kaikkien seitsemän valituksen päätökset ovat identtisiä.

Jatkossa kaikkien mukana olleiden alueiden on aloitettava APTJ:n hankinta alusta, koska entisillä järjestelmillä ei enää montaa vuotta tulla toimeen. Siun sotessa päivitetään nykyiset järjestelmät lain edellyttämälle minimitasolle. Samalla pyritään kehittämään mahdollisuuksien mukaan nykyisten järjestelmien pohjalta asiakkaiden digitaalisia palveluja. Tuota tarkoitusta varten on haettu valtiolta lisärahoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten tiedote omistajaohjauskokouksesta 2.11.2021

Perjantai 5.11.2021 klo 7:47

Omistajakunnat päättivät Siun soten ensi vuoden talousraamista

Siun soten omistajakunnat ovat määritelleet Siun sote -kuntayhtymän talousraamin vuodelle 2022. Samalla päätös luo pohjan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sekä alueen kuntien valtionrahoitukselle vuodesta 2023 alkaen vuosikymmenen loppuun saakka.

Siun soten vuoden 2022 talousarviossa kuntien maksuosuuksilla kerättävän rahoituksen muutos kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3,0 prosenttia, pelastuslaitoksella 6,2 prosenttia ja ympäristöterveydenhuollossa 2,0 prosenttia.

Siun soten laskelmien perusteella tarve ensi vuoden kuntarahoituksen nousulle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa olisi ollut 4,8 %. Euroissa kuntien ja Siun soten näkemysero ensi vuoden rahoituksesta on noin 11,4 miljoonaa. Siun soten tarvelaskelmissa on huomioitu ainoastaan henkilöstökulujen kasvu, lainsäädännön muutoksista johtuvat kustannuserät kuten hoitajamitoitus sekä ostopalveluna hankittavien hoivapalvelujen kustannusten nousu. Tarvelaskennassa ei ole huomioitu inflaation vaikutuksia, lisäksi muut kustannuserät on laskettu kuluvan vuoden talousarvion tasolle, kuten aiempinakin vuosina.

Siun soten omistajakunnat puolestaan ovat arvioineet laskelmissaan kuntatalouden tilaa kokonaisuudessaan, huomioiden muun muassa kuntien saamat valtion avustukset, verotulojen kertymän sekä kuntien järjestämien palvelujen tarpeen. Tulevan vuoden sote-rahoitus vaikuttaa hyvinvointialueiden muodostamisen jälkeen myös kuntien tulevaan rahoituspohjaan.

– Hyvinvointialueiden rahoituksen niin sanottu kiikkulautamalli on erittäin haastava varmasti kaikkialla, mutta erityisesti Pohjois-Karjalassa, jossa sote-palvelut on jo vuosia tuotettu selvästi valtakunnallista keskiarvoa edullisemmin, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

– On selvää, että Siun sotessa joudutaan etsimään keinoja, kuinka ensi vuoden toiminta saadaan järjestettyä kuntien myöntämän rahoituksen puitteissa. Henkilöstön jaksaminen on ollut kovalla koetuksella. Tässä tilanteessa työhyvinvoinnista huolehtiminen on entistäkin tärkeämpää, Siun soten hallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen

– Tilanne on meille haastava ja aiheuttaa väistämättä merkittäviä säästöpaineita, mutta ymmärrän myös kuntien näkökulman. Valitettavasti Pohjois-Karjalan kuntien talous ei kestä niin suurta kustannusten nousua kuin Siun sote tarvitsisi. Jatkamme nyt talousarvion valmistelua annetun talousraamin pohjalta. Lakisääteiset palvelut on kansalaisille järjestettävä joka tapauksessa, Pirskanen jatkaa.

Siun soten ensi vuoden budjetin laatimisessa on myös huomioitava, että kuntayhtymien kattamattomat alijäämät on katettava ennen kuin Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. Kattamattomat alijäämät tulevat kuntien maksettavaksi viimeistään vuoden 2022 lopussa, kun toiminta kuntayhtymänä lakkaa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti Siun soten järjestämis- ja tuottamisvastuun nettokustannukset rahoitetaan kuntien maksuosuuksilla. Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain ja muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden ennustetta. Siun soten vuoden 2021 talousennuste on muodostumassa noin 15 milj. euroa alijäämäiseksi koronakustannusten eliminoinnin jälkeen. Tämä kulukehitys aiheuttaa ylimääräisiä haasteita vuodelle 2022 ja Siun soten on pyrittävä löytämään muita mahdollisia toimintatuloja lakisääteisen tarpeen kattamiseksi, jotta jäsenkuntien vuoden 2022 lopussa katettava alijäämä jäisi mahdollisimman pieneksi.

Talousarvio tulee kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi joulukuussa.

Omistajaohjausneuvottelut pidettiin 2.11.2020.

Kommentoi kirjoitusta.

Olen mukana aluevaaleissa

Keskiviikko 3.11.2021 klo 6:51

Kolme viikkoa sitten Siun soten ensimmäisen omistajaohjausneuvottelun jälkeen päätin asettua ehdolle tammikuun aluevaaleihin. Viime lauantaina Keskustan piiri nimesi ensimmäiset 43 ehdokasta. Olen mukana Nurmeksen neljän henkilön ehdokasjoukkueessa Anu Huuskon, Anna Höltän ja Erik Reinikan seurana. Joukkueemme edustaa vastuullista asioiden hoitoa, nuorekkuutta, uutta innovaatiota, kokemusta, etunojaa tulevaisuuteen jne.


Eilen oli Siun soten toinen omistajaohjausneuvottelu. Päätökseni lähteä aluevaaleihin ehdolle vahvistui. Olen ollut kaikissa (vv, 2016 - 2020) aikaisemmissa omistajaohjausneuvotteluissa Siun soten hallituksen pj:na esittämässä Siun soten todellista rahoitustarvetta seuraavaan talousarvioon. Aina omistajakunnat ovat painaneet talousarvioraamin huomattavasti esittämäämme pienemmäksi. Näin alibudjetoinnin tie on ollut pitkä. Näin kävi eilenkin.


Uuden aluevaltuuston tie ei tule olemaan helppo. Jos tulen valituksi, niin teen parhaani alueemme sote-palvelujen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt istuvalle Siun soten hallitukselle ensi vuoden talousarvion laatiminen avaa hallitustyöskentelyn raadollisuuden ja vastuullisuuden.


"Uuden" Siun soten ensimmäiset kolme vuotta ovat kaikkein raskaimmat. Eilisestä kokouksesta kunnat ja Siun sote laativat vielä yhteisen julkisuuteen tulevan tiedotteen.
Lyhyen vaalikampanjan aikana näemme eri tilaisuuksissa. Tule juttelemaan. Ajatuksiani olen kirjoittanut jo vuosien ajan tänne blogiini. Kuntavaalien aikaisen somekeskustelun koin hyvin yksipuoliseksi ja osaltani turhauttavaksi. Siksi en sinne juuri osallistunut. Minulle tulee päivittäin paljon henkilökohtaisia viestejä blogikirjoitusteni johdosta. Kaikkiin niihin vastaan ja ne ovat pääasiassa hyvin rakentavia. 

Ensi vuoden Siun soten rahoitusta käsittelen ennen virallista tiedottamista kuntien hallitusten päätösten ja lehdistössä olleiden kirjoitusten tiedoilla. 

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten maksuosuuksien määräytymisestä

Lauantai 23.10.2021 klo 12:39

Lukijoilta on tullut kyselyjä Siun soten maksuosuuksien määräytymisestä. Kunnan sote-kulut pohjautuvat sen asukkaiden suhteelliseen käyttöön sote-alueen muihin kuntiin verrattuna. Kaava ei ole ihan helppo avata lyhyesti. Parhaani kuitenkin yritän. Se on alunperin vahvasti nurmeslaisilla voimilla tehty vuonna 2016. Kaupunginjohtajamme veti silloin Siun soten talousryhmää.

Siun soten maksuosuudet määräytyvät perusssopimuksessa suhteellisen käytön mukaan. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvan vuoden ennusteen ja kahden edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Niitä painotetaan seuraavasti: kuluva vuosi 50 %, edelleinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.

Kun päätämme omistajaohjauskokouksessa Siun soten talousarvion kehyksestä, puhumme sen kasvuprosentista edelliseen vuoden Siun soten talousarvioon verrattuna. Nyt on odotettavissa kuntien ensimmäisen kuulemisen jälkeen noin 2,5 % kasvu, josta jo olen kirjoittanut.

Kunnan talousarvion Siun soten maksuosuus taas riippuu sen kulukehityksestä kolmen tarkastekuvuoden ajalla. Esimerkiksi Joensuun sote-kulujen suhteellinen osuus on muihin kuntiin nähden kasvanut. Omassa omistajaohjausjaoston päätöksessä he ilmoittavat vähän harhauttavasti Siun soten raamiksi 3,7 %. Sen verran Joensuun sote-kulut kasvavat, jos Siun soten raami kasvaa  esitetyt 2,5 %. Näin Joensuun rooli ei ole helppo. Maakuntakeskushan maksaa lähes puolet koko Siun soten talousarviosta. Yksi prosentti Joensuun sote-kulujen muutoksessa on noin 2,5  miljoonaa euroa!!

Nurmeksen jako-osuus Siun Soten kokonaiskäytöstä on ollut laskeva, ja se on nyt 6,8 prosenttia. Vuonna 2021 Nurmeksen suhteellinen käyttö on jatkanut laskuaan, mistä syystä Nurmeksen tuleva muutosprosentti on merkittävästi pienempi kuin koko Siun Soten talousarvion kehys. Nyt meillä on tiedossa vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kulut.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa omistajaohjausevästyspylälässä on kaavio, miten Nurmeksen maksuosuus muodostuu eri Siun soten raamiprosenteilla. 

Oheinen taulukko kertoo raamimuutoksen vaikutuksen kaupunkimme vuoden 2022 maksuosuuteen verrattuna vuoteen 2021:

 Siun Soten raami: Nurmeksen osuus:

 0 %  - 1 217 102 € (-2,8 %) 

 1 %  - 797 484 € (-1,8 %)

 2 %  - 377 865 € (-0,9 %)

 3 %  + 41 754 € (+0,1 %)

 3,2 %  + 125 677 € (+0,3 %)

 4 %  + 461 372 € (+1,1 %)

 5 %  + 880 991 € (+2,0 %)

Taulukosta käy ilmi, että kaupunginhallituksen evästys 2,8 ei lisää kaupungin sotekuluja ensi vuodelle viime vuoteen verrattuna. Jos omistajaohjauskokus 2.11. päättäisi  raamiksi 4 % (Siun soten esitys 4,2 %), niin Nurmeksen talousarvioon kirjattaisiin vain 1,1 % nousu. Meillä omistajaohjausneuvottelijoilla on pieni liikkumavara ylös päin ja sitä myös käytämme.

Kommentoi kirjoitusta.

Nurmeksen esitys 2,5 - 3,4 % Siun soten raamiin

Tiistai 19.10.2021 klo 8:10

Tämän aamun paikallislehti kirjoittaa, että  Nurmeksen kaupungin esitys Siun soten ensi vuoden talousarvion  kehykseksi on 2,8 %. Kaupunginhallitus evästi  omistajaohjauskokousedustajiaan (Asko Saatsi, Henry Määttä, Hannu Pääkkönen ja Matti Kämäräinen) 4. 10. kokouksessaan. Kuntajoihtajat olivat omassa kokouksessaan päätyneet viemään kuntiensa hallituksille 2,5 % tason.

Nurmeksen kaupunginhallituksen pöytäkirjaan on avattu omistajaohjauskokouksen ohjeistus seuraavast:     ”Kaupunginhallitus evästi Siun soten omistajaohjauskokouksien kokousedustajia 2,8 %:n raamilla (vaihteluvälillä 2,5 % - 3,4 %)." Näin meillä kokousedustajilla on vielä neuvotteluvaraa ylöspäin. Tuomme oman näkemyksemme vielä vahvasti esille seuraavassa kokouksessa.

Toinen varsinainen raamiesityksen tekevä kokous on 2.11. Nyt jo tiedetään, että tiukimmin ovat kantansa lyöneet lukkoon Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. Ne ovat vahvimmin 2,5 % kannalla. Yleensä em. kuntien edustajat ovat pari kymmennystä taipuneet meidän periferiakuntien suuntaan ratkaisevassa istunnossa.

Joiltain tahoilta on esitetty, että Siun soten esittämän 4,2 % ja kuntajohtajien 2,5 % käppi katetaan omaisuutta myymällä. Minulla on entistä kokemusta Siun soten omaisuuden myynnistä. Jos sille tielle nyt pakkotilanteessa lähdetään, niin neuvotteluissa vallitsevat täydelliset ostajan markkinat. Lisäksi saatetaan sotkea Joensuun asuntomarkkinat. Suoraan työpaikoiksi muutettuna tuo erotus tarkoittaa noin 215 henkilötyövuotta! No ei se voi noinkaan mennä.

Luulen, että Siun soten johtoryhmästä koostuva uuden hyvinvointialueen valmisteleva työryhmä miettii jo askelmerkkejä ensi maaliskuussa aloittavalle  hyvinvointialueen hallitukselle ja valtuustolle uuden palveluverkkolinjauksen sisältöä. Näin ensi vuoden budjettivaje ja mahdollisesti syntyneet alijäämät katetaan useampaan koriin.  

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuutetuilla kiireinen syksy

Sunnuntai 17.10.2021 klo 21:30

Tämä syksy on kuntien luottamushenkilöille kiireistä aikaa. Korona viivästytti vaalikauden alkua. Niinpä nyt tehdään ensi vuoden talousarviota ja uutta strategiaa koko vaalikaudelle yhtä aikaa. Syksyn aikana on ollut useampia seminaaripäiviä. Nurmeksen kaupunki on järjestänyt yleensä aina koko päivän seminaareja. Päivätyössä ja yksin yrittäjillä on ollut vaikeuksia saada vapaata. Käytäntöä muutetaan siten, että seminaarit aloitetaan iltapäivällä ja jaetaan tarvittaessa kahdelle päivälle.

Kuntien on nyt strategiatyössöön katsottava kauemmaksi tulevaisuuteen. Aikaikkunaksi ei riitä yksi valtuustokausi. Sote-ratkaisun ja kuntien väestörakenteen muutokset sekä kova työvoimapula on otettava vakavasti strategiatyössä huomioon. Siellä on oltava mukana myös vahva nuorten näkemys.

Olen kaupunkimme srategiatyössä mukana imagoryhmän jäsenenä. Menneen viikon keskiviikkoiltapäivän matkustimme tukevaisuuden ajatusympäristöön työpajatyön merkeissä. Meitä oli sparraamassa ulkopuolinen asiantuntijaryhmä kuopiolaisesta yrityksestä. Työskentely pohjautui osin valtuutetuille tehtyyn arvokyselyyn.

Kaupungintaloon kohdistunut tiistainen onneksi aiheeton ja tuomittava pommiuhka olikin aktivoinut valtuutettuja lähettämään paljon materiaalia juuri seminaarin alla. Jatkossa imagoryhmä tapaa vielä nuoret työpajan merkeissä. Meidän on oltava kiinnostava ja houkutteleva kunta, jotta selviämme tulevaisuuden haasteista ja viime vuosina alkanut myönteinen kehitys jatkuu. Tarvitsemme onnistumisia.

Menneeseen viikkoon on mahtunut Siun soten omistajaohjauksen eka kokous. Ensi vuoden talousarvion raamia ohjaa omistajakuntien heikkenevät talousennusteet. Näin kuntayhtymä ei saa haluamaansa kehystä, joka nostaisi kohtuullisesti myös vuoden 2023 alusta valtiolle siirtyvää rahoitusta koko siirtymäkauden ja sen jälkeen.  

Marraskuun alussa tehdään lopullinen kuntien esitys kehyksestä Siun sotelle. Koko Siun soten historian ajan kunnat ovat antaneet palvelujen tuottamiseen vähemmän rahaa, mitä Siun sote on laskelmissaan esittänyt.

Joensuu on harjoittanut tiukinta talouskuria Siun sotea kohtaan. Yhden kunnan se on aina tuekseen saanut ja näin syntyneellä enemmistöllä on omistajaojauskokouksessa syntynyt ”yksimielinen” päätös. Kuntayhtymän omistajista Pielisen Karjalan kunnat ovat olleet aina valmiita antamaan rahaa reilummin sote-palvelujen tuottamiseen.  

Harmillista on, että tarvevakioitu rahoitus ei toteudu täysimääräisesti. Niin sanotun siirtymätasauksen vuoksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen taloudelliset resurssit jäävät pysyvästi Suomen pienimmiksi tarpeeseen nähden.

                                   

Kommentoi kirjoitusta.

Maaseutuparlamentti Nurmeksessa vuonna 2024

Perjantai 1.10.2021 klo 22:37

Pari vuotta sitten järjestettiin tiukka nettiäänestys Maaseutuparlamentin isäntäkunnista.  Kurikka voitti kisan ja hyvänä kakkosena oli Nurmes. Koronan takia Kurikan tapahtuma järjestettiin vasta tänä vuonna menneellä viikolla nettiyhteyksien kautta. Maan suurin maaseututapahtuma järjestetään seuraavaksi Nurmeksessa vuonna 2024.

Nurmeksen kolmen henkilön ryhmä kävi tutustumassa Kurikan maaseutuparlamenttiin kutsuvieraina. Samalla teimme paljon muistiinpanoja järjestelyistä omaa parlamenttiamme varten. Yhteistyökumppaneita on paljon.  

Torstaiaamun ”Utopiasta normaaliin toimintaan - mistä aineksista hiiliviisas maaseutu syntyy?”-paneeliin osallistui Reeta Rönkkö. Kaupunginjohtaja  Asko Saatsin kanssa suoritimme  Maaseutuparlamentin viestikapulan vaihdon ja toimme sen Nurmekseen. Maaseutuparlamentti

Nurmeksen isännöimä Maaseutuparlamentti järjestetään Pielis-Areenassa yhteistyössä nuorisokeskuksen kanssa. Kurikassa netin kautta torstain ohjelmia seurasi noin 3000 vierasta. Nurmeksenkin tapahtuma vuonna 2024 järjestetään ainakin osittain netin kautta. 

Fyysisesti paikalle tulevia vieraita odotetaan maan suurimpaan maaseututapahtumaan 1000 - 1500. Toivotaan, että korona on siihen mennessä kokonaan selätetty. Tilaisuus vaatii isot järjestelyt eri yhteistyökumppaneitten kanssa.

Kurikan maaseutuparlamentti on kustannuksiltaan reilut 200 000 €. Tilaisuutta tukevat tuntuvasti mm. Maa- metsätalousministeriö, maakuntaliitto ja monet yhteistyökumppanit. Järjestävälle kunnallekin jää kohtuullinen taloudellinen vastuu. Kokonaisuutena parlamentti on järjestävälle kunnalle iso pr-tilaisuus. Tähän Nurmeskin valmistautuu huolella.

Kommentoi kirjoitusta.

Iso vaihtuvuus Siun soten hallinnossa

Keskiviikko 15.9.2021 klo 12:13

Eilen oli Siun soten uuden valtuuston kokous, jossa hallituksen pj:ksi valittiin Keskustan piirin pj Jertta Harinen. Keskustassa perinteisesti piirin puheenjohtajalla on tiettyjä oikeuksia. Aikoinaan olin vastaavassa tilanteessa neljä vuotta maakuntahallituksen pj:na.

Itse olin valmistautunut jo aikaisemminkin jättämään paikan. Viisi ja puoli vuotta maakunnan suurimman työnantajan hallituksen puheenjohtajana on ihan luvattoman pitkä aika. Valtuustoryhmän kautta ilmoitin ennakkoon antavani kaiken tiedon ryhmän käyttöön.

Olin ajatellut Keskustan ryhmässä sen työn jatkuvuutta. Yksi ryhmämme jäsen on ollut mukana PKSSK:n ajoilta hallituksen jäsenenä ja tuli sieltä tuekseni Siun soten hallitukseen vuoden 2016 alusta. Lisäksi hän on ollut koko ajan Siun soten henkilöstöjaoston jäsen ja sen varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on toiminut Siun soten konserniyhtiöitten hallituksissa. Hänellä olisi ollut vahva tietämys  jatkaa Siun soten hallituksessa puheenjohtajana.

Sosiaalidemokraatit ja Kokoomus antoivat arvoa kokemukselle. Pentti Keskisalo jatkaa valtuuston puheenjohtajana. Juhani Meriläinen nousi hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Kokoomuksen Matti Ketonen jatkaa hallituksen vpj:na. Valtuuston pj. on ollut lähes kaikissa menneen vaalikauden ERVA-alueen neuvotteluissa mukana. Hänellä on ERVA-alueen yhtenäisyyden iso kuva kirkas. Nyt lähestyvät tammivaalit houkuttelevat politikointiin. Siitä on jo merkkejä. Nyt maltti on valttia. Poliittinen irroittelu ei vaan sovi vastuunalaiseen sote-asioiden hoitoon. 

Keskustan piirihallitus vaihtoi koko Siun soten hallitusryhmän, neljä hallituksen jäsentä ja kaksi valtuuston varapuheenjohtajaa. En tiedä, lähteekö tämä pitkän linja sote-asiantuntija  mukaan tammikuun vaaleihin tavoittelemaan hyvinvointialueen keskushallinnon paikkoja. Piirihän niistäkin sitten aikoinaan päättää.  Siun_sote_valtuusto_140921

Ainakin Siun soten kokoisissa pörssiyhtiöissä  keskushallinnossa tapahtuvat muutokset suunnitellaan  huolella ja osakkaiden kanssa neuvotellen. Nyt vain kolme entisen hallituksen varsinaisesta yhdestätoista jäsenestä jatkaa uudessa hallituksessa. Myös valtuusto (53 jäsentä) uudistui rajusti. Kaksitoista valtuutettua oli mukana viime vaalikaudella. Jatkan nyt Siun soten valtuustossa, jonka toimikausi päättyy 31.12.2022. Olen siellä Nurmeksen kaupungin valtuuston nimeämänä. 

Kysyin eilen valtuustoryhmässä, miten Siun soten kokoisen pörssiyhtiön osakkaat reagoisivat, jos yhtiön hallinnossa tapahtuisi vastaava myllerrys. En usko Siun sotessa mitään mullistuvaa tapahtuvan. Siun sote on edelleen vahvoissa käsissä. Sitä johdetaan tiedolla. Keskeisimmässä pöydässä on sekä yrityspuolella että kuntapuolella hyvin vastuunalaisissa tehtävissä meritoituneita henkilöitä kaikista ryhmistä.

Vuoden 2016 alusta aloitin Siun soten hallituksen puheenjohtajana. Ensimmäisen vuoden aikana tehtiin valmisteleva työ, jotta kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi voivat siirtää yhteiselle kuntayhtymälle kaikki sote-palvelut ja pelastustoimen.  Ensimmäisen vuoden aikana Nurmeksen ja Tikkamäen väli tulikin tutuksi. Kokoksia ja valmistelevia istuntoja oli paljon.

Kuntavaalien 2017 jälkeen lähes koko sama Siun soten hallitus jatkoi työtään, koska kuntayhtymä oli juuri puoli vuotta aikaisemmin aloittanut palvelujen tuottamisen. Maakuntavaalien piti olla lokakuussa 2018. Niitä ei tullut ja pestini venyi yli viiden ja puolen vuoden mittaiseksi. Olin tuolloin ilmoittautunut maakuntavaaleihin ehdokkaaksi. Siun soten hallituksen pj:n tehtävät olisi saanut hoitaakseen henkilö lähempää Joensuuta. Jos menestystä olisi vaaleissa ollut, niin piiri olisi sitten kompetenssini saanut mitata paikkoja jakaessaan.

Eletty jakso elämästäni Siun soten hallituksen puheenjohtajana on antanut paljon, mutta on se kyllä välillä hallinnut elämääni ajan käytön suhteen. Eipä ole päässeet pyörät eikä mieli sammaloitumaan. Koko ERVA-alue on tullut tutuksi aina ministeriöitä myöten. Korona-aika on ollut sikäli helpompaa, kun kokouksia on voinut pitää kotoa.

Koko Siun soten hallitus, johtoryhmä ja henkilöstö on tehnyt pioneerityötä, jota myös maan poliittinen johto on pitänyt mallina valtakunnan sote-ratkaisussa. Muistot elävät Olimme ME.  - Yhdessä jaoimme koko henkilöstön murheet ja myös ilon hetket. Kiitos teille kaikille. Onnea uusille päättäjille tulevaisuuden haasteisiin. Siun sote ei ole vielä valmis. Työ jatkuu.

Kommentoi kirjoitusta.

Aster-hanke äänestyksellä jatkoon

Keskiviikko 8.9.2021 klo 10:18

Siun soten hallitus päätti eilen äänin 8 – 2 jatkaa Aster-hankkeessa  suunnitteluprojekstista toimitusprojektiin siirtymiseen. Päätös ei ollut helppo. En osannut odottaa noinkin selvää äänestystulosta. Keskusta ja SDP kantoivat vastuunsa tietojärjestelmien tulevaisuuden vaatimuksista.

Tietoa saimme riittävästi päätöksen tueksi. Nyt Keski-Suomen sairaanhoitopiiri saa tehdä koko APTJ-hankkeen isäntänä lopullisen päätöksen. Siellä kustannukset ovat kivunneet tuntuvasti. Muutama kunta on julkisuudessa tuonut kohonneet kustannukset keskusteluun. Siellä kuntayhtymän osakkaina on 26 kuntaa. Odotetaan marraskuulle. Jos heiltä tulee kielteinen päätös, niin hanke kaatuu. Siun sotestakin voi tulla eilisestä päätöksestä valituksia. 

APTJ:n on vastattava maakuntiemme sote-palvelujen haasteisiin aina 2040-luvulle saakka. Emme nykyisilla resursseilla selviä. Tarvitsemme tekoälyn avuksemme. Kun katsoo maakuntamme ikäjakautumaa, se on kuin lakkapääpetäjä. Jo kymmenen vuoden päästä työiässä olevien pylväs on kovin kapea ikääntyviin nähden. Hoitohenkilöstöstä on jo nyt kovaa pulaa ja se vaan pahenee. Oheisessa oikeanpuoleinen kuva edustaa Pohjois-Karjalan kuntaenemmistöä. Vasemmanpuoleinen on nuorekkaimman kuntamme kuvaaja.Ikajakauma_P-K

Meidän on sote-sektorillakin siirryttävä tekoälypohjaisten ratkaisujen ja toimintatapojen hyödyntämiseen. Tämän Siun soten hallituksen kaksi suurinta ryhmää ja Vihreät oivalsivat keskeisimmäksi perusteeksi eiliselle päätökselle.

Meiltä puuttuu nyt teknologia-alusta, jolla robotiikkaa ja tekoälyä voidaan asteittain omaksua käyttöön. Huomioitavaa on, että juuri Siun soten lääkäreiltä on vuosien varrella tullut toiveita, joilla voidaan työtä osin automatisoida. Suomalainen kumppanimme ei ole sitä resurssipulan vuoksi kyennyt toteuttamaan.

Kuten jo totesin, suomalaisessa sote-huollossa resurssit eivät tule riittämään tulevaisuudessa millään. Automaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä on vaan saatava nykyistä merkittävästi korkeammalle tasolle. Tulevaisuuden vanhukset 30-luvulla osaavat niitä jo suurilta osin käyttää.

Nykyiset asiakkaan itsepalveluportaalit ovat vasta pienen pieni alkusysäys tulevalle kehitykselle. Kehitys alalla on niin huimaa, ettemme vielä edes tunnista kaikkia asioita, jotka jo ensi vuosikymmenellä hoidetaan jonkinlaisen robotin tai muun automaation avulla. Meidän on otettava mallia muitten alojen kehityksestä. Teollisuudessa ja monissa yhteiskunnalle tarjotuissa palveluissa on voitu siirtyä jo aivan uudelle tasolle. Sosiaali- ja terveyden huollon on seurattava rohkeasti mukana.

No mitä sitten odotamme uudelta APTJ:ltä? Alueemme asukkaiden on pystyttävä asioimaan sähköisesti ja omahoitoon on oltava mahdollisuudet. Viestintä on asiakkaiden kanssa tärkeä olla nopeaa ja suojattua. Tarvitsemme integraatioalustan, jossa ovat mukana myös hammashuolto ja sosiaalihuolto kokonaisuudessaan. Lisäksi ohjelmalta vaaditaan toiminnanohjaukselliset komponentit ja puheentunnistus.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Poliisitointa odottaa ensi vuonna taas palvelujen karsinta?

Perjantai 3.9.2021 klo 12:11

Kuuntelin äsken Teamsin kautta Itä-Suomen poliisin sidosryhmäinfoa kunnallisille luottamushenkilöille ja virkamiesjohdoille. Kaikilla esitysten pitäjillä oli suuri huoli, miten pystytään alueemme asukkaiden riittävä turvallisuus takaamaan. "Näinkö valtion koronan takia velkaantuminen otetaan turvallisuuden kustannuksella takaisin," kysyi joku.

Valtakunnallisesti budjettivaje poliisitoimeen on  vaikutuksiltaan 34 – 35 miljoonaa euroa. Ensi viikon tiistain ja keskiviikon budjettiriihen asiakirjoissa SM:n poliisimomentilla numeerinen leikkaus on vain viisi miljoonaa euroa.  Poliisipäällikkö Masalinin mukaan aikaisemmin on saatu lisäbudjettien kautta rahaa lisää. Lisäksi pitäisi tehdä inflaatiotarkistus. Näin ensi vuoden vaje on huomattavasti mittavampi.

Tilaisuuden lopuksi poliisien joensuulainen pääluottamusmies Eerik Soininen toi esille pitkän listan poliisipalvelujen heikennyksiä. Jo vuosituhannen alkupuolella karsittuja ja pienemmissä kunnissa lakkautettuja toimintoja joudutaan edelleen karsimaan. Mm. lupapalvelut heikkenevät ja palvelupisteiden  aukioloaikoja supistetaan entisestään. Tulee lisää kuntia, joissa ei poliisilla ole toimipistettä lainkaan. 

Pääluottamusmiehen mukaan aiotut säästöt tarkoittavat Itä-Suomen alueella 35 – 40 henkilötyövuoden vähennystä kentällä. Poliisi näkyy varsinkin maakunnan reuna-alueilla entistä harvemmin. Luotto poliisiin alkaa horjua. Jo nyt virkavallan tavoittaminen puhelimella on arpapeliä. Puhelimella ei saa yhteyttä ja takaisinsoittoihin ei vastata. Tuosta ongelmasta valitti muutama tilaisuuden osanottaja keskusteluosiossa. 

Soteen poliisien pitkillä saapumisajoilla on myös vaikutusta. Ensihoito tarvitsee joskus poliisin apua päästäkseen kohteeseen. Poliisin odottaminen  viivästyttää terveydenhoitoammattilaisten työn aloittamista. 

Pääluottamusmies piti hyvänä asiana, että Itä-Suomeen on saatu rekrytoitua nuoria poliiseja. Kuitenkin heidän ammattitaitonsa karttuu vasta kentällä. Vie aikansa, kun nuorista kasvaa työssään ammattilaisia. Jatkuvat supistukset aiheuttavat myös henkilökunnalle jaksamisongelmia.

Viime aikoina on alkanut ilmetä alalta pakoa muihin ammatteihin. Ilmiö on tuttu terveydenhoitoalalla. Nyt on valtiovallan herättävä ja suunnattava tarvittavia resursseja ongelman eliminoimiseksi. 

Nuutinen piti varoittavana esimerkkinä Ruotsin kehitystä. Isoissa kaupungeissa on alueita, joissa kansalaisten turvallisuutta häiritsevät ja samalla valvovat väkivaltaiset jengit. Pahimmille alueille sinipukuiset eivät uskalla mennä lainkaan. Vasta nyt naapurissamme on herätty ja annettu pahimpiin kohteisiin lisää resursseja. 

Nyt meidän on annettava suoraa palautetta Savo-Karjalan kansanedustajille. Sisäministerin huoli oli eilen turvata elokapinan sujuminen rauhallisesti! Olemme onnistuneet saamaan tänne paluumuuttajia etelän rintamailta. Hyvä perusturvallisuus on monelle uudelle kuntalaiselle ollut tärkeimpiä kriteerejä suunnata muuttoauton nokka Pohjois-Karjalaan. Poliisien resurssit on turvattava. 

Meillä on totuttu luottamaan poliisiin. Onko poliisi vielä kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina, nyt ja huomenna?  

Kommentoi kirjoitusta.

Aster-päätösesitys pois esityslistalta

Perjantai 27.8.2021 klo 9:11

Eilen Siun soten hallitus perehtyi koko aamupäivän kokouksen esityslistan Aster-hankkeeseen. Ryhmäkokousten jälkeen pohdimme puheenjohtajien ja toimitusjohtajan kanssa asiakokonaisuutta. Lopputuloksena oli, että esittelijä veti esityksensä listalta pois. Lähiaikoina tapaamme sopijajärjestöjen nimeämiä henkilöitä yhteisessä seminaarissa. Jos olemme mukana Aster-hankkeessa yhteistyökumppaneitten kanssa, niin tulevaan ohjeman tekoon on saatava kaikki aidosti sitoutumaan. Ohjelman haltuunoton on oltava meidän kaikkien yhteinen asia.

Aster-hankkeen vastustajat ovat tuottaneet ammattitaidolla lyhyellä aikajänteellä runsaasti materiaalia niin meille luottamushenkilöille kuin mediallekin. Näyttää, että siellä on valmiina odottamassa vastine meidän virallisen tahon Aster-toimijoiden julkaisuihin.

Ihmetystä herättää suuresti, kun Siun sote on joutunut antamaan materiaalia Aster-hankkeesta Blic-nimiselle lobbausfirmalle.Herää kysymys, tuottaako Blic tietoa ja materiaalia joillekin Cernerin kilpaileville tahoille. Niin ja mielenkiintoista on, kuka tämän kustantaa ja mitkä ovat todelliset tarkoitusperät? Tämähän on laillista. Meidän on ajettava Siun soten ja yhteistyökumppaneitten etua katse tulevaisuuteen 2040-luvulle.

Kommentoi kirjoitusta.

APTJ Asterin loppusuora

Tiistai 24.8.2021 klo 11:07

Olen toiminut Siun soten hallituksen puheenjohtajana koko sen historian ajan vuoden 2016 alusta alkaen. Ensimmäisen vuoden aikana kuntayhtymä nostettiin ja valmisteltiin hallinnollisesti sellaiseen kuntoon, että voitiin toteuttaa koko maakunnan kuntien soteintegraatio vuoden 2017 alusta. 

Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen suostuin kuin suostuinkin jatkamaan vielä hallituksen pj:nä, koska kaudesta piti tulla lyhyt. No Sipilän sote ei toteutunut ja vieläkin olen tuolla postilla. Nyt piirin puheenjohtaja halusi Siun soten hallituksen pj:n paikalle. Keskustan piiri vaihtoi koko hallitusryhmän valtuuston puheenjohtajia myöten (kuusi henkilöä).

Onneksi SDP ja Kokoomus jättivät muutamia nykyisiä kokeneita luottamushenkilöitä tulevaan hallitukseen. Paljon siellä on siirtyvää tietoa. Olisin voinut vielä jatkaa ryhmässäni valltuuston vpj:na ihan tiedon siirron takia.  Onneksi SDP:n Pentti Keskitalo (jatkaa valtuuston pj:na) on ollut mukana vaikeissakin  ERVA-alueen sairaanhoitopiirien johdon välisissä  neuvotteluissa. Yhteistyömme on toiminut hyvin. Työni Siun soten pj:na on vaatinut   jatkuvasti paljon aikaa ja ennen koronaa Nurmeksen ja Joensuun väli tuli tutuksi. Siun sotehan on kaksi kertaa Joensuun kokoinen organisaatio. Luottamustointakaan ei voi hoitaa vasemmalla kädellä. 

Nyt tämän hallituksen loppumetreille tulee  APTJ:stä päättäminen (Aster-hanke). Siitä varsinkin osa lääkäreistä on käynnistänyt mittavan keskustelun mediassa. Vaasa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo ottivat meidät mukaan yhteiseen APTJ-kilpailutukseen v. 2018. Oma Mediatrimme alkaa tulla elinkaarensa päähän.

Olen ollut tiiviisti mukana ERVA-alueen yhteisissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Viimeinen kova koitos valtiovallan kanssa oli erikoissairaanhoidon keskittämisasetujsen vääntäminen sellaiseen muotoon, jotta meillä voidaan tehdä edelleen vaativampaa leikkaustoimintaa. Sillä varmistetaan myös meidän 24/7 täyden päivystyksen säilyminen Tikkamäellä. Ilman Jyväskylän vahvaa tukea emme olisi voineet kävellä substanssiministerin yli. KYS olisi saanut tahtonsa läpi.

Vaikka teemmekin päätöstä vain Siun soten tarpeista, niin on meidän säilytettävä kasvomme yhteistyökumppaneittenkin kanssa. Kaikki kolme sairaanhoitopiiriä ovat hyväksymässä Aster-hankkeen eikä siellä ole vastaavaa lääkäreitten vastusta.

Alla vielä hajanaisia to:n kokoukseen liittyviä pointteja, jotka vaikuttavat omaan päätökseeni.. 
  • Aster kilpailutukseen lähdettiin hallituksen päätöksellä yksimielisesti mukaan, koska Mediatri tulee teknisen käyttöikänsä päähän, eikä järjestelmän päivittäminen ilman kilpailuttamista ole mahdollista.
  • Yhteiskilpailutus takaa sen, että emme missään olosuhteissa ole ainut hyvinvointialue, joka käyttää valittua tietojärjestelmää. Yhteiskilpailutuksessa kilpailuttamisen kulut, käyttöönoton kulut ja ohjelmiston elinkaaren aikaiset kehittämiskulut jakautuvat useammalle maksajalle.
  • Kuntatalouteen Asterin hankinnalla on vaikutusta vain jos hanke hylätään. Hylkäämisen seurauksena joutuisimme tekemään n. 5 milj.€ alaskirjauksen hankkeessa jo syntyneistä investointeihin kirjatuista kustannuksista. Hanketta jatkettaessa Asterin kaikki kulut kohdistuvat hyvinvointialueen ajalle. Tuolloin hyvinvointialuetta rahoittaa valtio ei kunnat.
  • Aster kilpailutus tehtiin valtakunnanparhaiden asiantuntijoiden toimesta. Teknisesti kilpailutuksen hoiti ammattitaidolla kuntahankinnat. Järjestelmän vaatimusmäärittelyyn osallistui suuri joukko lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia. Vaatimusmäärittelyn perusteella syntyi n. 3000 vaatimusta ( n.1500 pakollista vaatimusta), jotka järjestelmän tulee täyttää. Cerner on tarjouksessaan sitoutunut siihen, että järjestelmä täyttää kaikki pakolliset vaatimukset ja suuren osan muista vaatimuksista. Cerner käyttää alihankkioita mm. sosiaalihuollon ohjelmiston toimittaa IBM, mutta Cernerillä on kokonaisvastuu kokonaisuudesta ja rajapintojen toimivuudesta. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli 40% ja muiden ominaisuuksien painoarvo 60%. Kilpailutukseen osallistuivat käytännössä kaikki vastaavia järjestelmäkokonaisuuksia toimittavat yritykset. Näistä Epic ja Cerner valikoituivat loppusuoralle. Cernerin tarjous oli huomattavasti edullisempi kuin Epicin tarjous. Esko systems ei osallistunut tarjouskilpailuun, koska ko. yritystä ei tuolloin ollut olemassa.
  • Esko systemsillä on valmiina erikoissairaanhoidon järjestelmä, joka on saanut erinomaista palautetta potilaskertomuksen käyttömukavuudesta. Perusterveydenhuollon järjestelmää Esko systems kehittää parhaillaan varsin pienellä 5,2 milj.€ rahoituksella. Lisärahoituksesta yritys on käynyt positiivisessa hengessä keskusteluja omistajiensa kanssa, mutta päätöksiä ei ole olemassa. Sosiaalihuollon ja hammashuollon osalta Esko systemsin tai sen omistajien on tarkoitus hankkia erillisellä kilpailutuksella markkinoilta järjestelmät, jotka sovitetaan yhteen Esko järjestelmän kanssa. Nämä hankinnat ovat parhaillaan markkinaselvitys / vaativuuksien määrittely vaiheessa. Asiakkaalle tulevia digitaalisia palveluita, esim. ajanvarausjärjestelmä tai omahoitoon liittyvät järjestelmät Eskoon ei ole edes suunnitteilla.
  • Varovasti arvioituna jos edes puolet Accenturen arvioimista kustannushyödyistä realisoituu hyötyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Asterista n. 10 milj.€ / vuosi. Tämä käyttöönotosta laskettu tehokkuuden heikkeneminen huomioituna.
  • Kaikki terveyspalveluiden johtotiimin jäsenet kannattavat Asterin etenemistä. Samoin kaikki johtoryhmän jäsenet. Varsinkin ikäihmisten palveluiden ja perhepalveluiden osalta Asterin etenemistä pidetään välttämättömänä.
  • Aster päätöksiä on valmisteltu vuodesta 2018, joten kiireestä ei voitane puhua. Se on valitettavaa, että päätös jää nykyisen hallituksen viimeiseen kokoukseen. Tämä johtuu koronasta ja siitä, että kunnallisvaalit siirtyivät. Kyseessä ei siis ole taktinen ajoitus.
  • Aster hanke on käsitelty ja hyväksytty omistajaohjauskokouksessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi valtuustokausi käynnistyi

Tiistai 24.8.2021 klo 9:41

Uusi valtuustokausi käynnistyi viime torstaina. Kausi on minulle siis kymmenes. Kaupungin ylin päättävä elin uusiutui noin kolmanneksen. Nuorempia olisin kaivannut vielä enemmän mukaan. Uskon, että nuorisovaltuustojen kautta meille kasvaa päättäjiä alle kolmekymppisistä.

Keskusta on aina sijoittanut vaaleissa menestyneitä nuoria vastuullisille paikoille. Niin nytkin Erik Reinikka ensimmäisen kauden valtuutettuna nousi suoraan kaupunginhallitukseen. Näin teki Anniina Nykänen viime kaudella. Samoin Reeta Rönkkö on kokenut kuntpolitiikko keskushallintotyöskentelyssä (hänen ukkinsa oli muuten minun veiston opettaja Iisalmen lyseossa, Roku-Lassi). Kyösti Haverisen kanssa tuomme sitten seniorivaltuutettujen näkemyksen ryhmään.

Toimin tämän valtuustokauden valtuuston puheenjohtajana. Saan työskennellä Keskustan hallitusryhmässä hallituspöydän äärellä ja osallistua asioiden luottamushenkilövalmisteluun. Meidän hallitusryhmässämme ovatkin eri ikäluokat ja ammatit hyvin edustettuina. Varsinaisten hallituksen jäsentemme keski-ikä on 43 vuotta. Ryhmän keski-iän minä nostan reiluun 48 vuoteen. Molemmat luvut ovat Nurmeksen äänioikeutettujen keskiarvon alapuolella - Siis varsin nuorekas joukkue.

Valinnat menivät pelkällä nuijan kopistelulla paitsi Siun soten valtuustoon esitetyt henkilöt. SDP:n yksi valtuutettu epäili minun vaalikelpoisuuttani sinne. Olen jo yli 70 vuotta ja yli kuusi vuotta sitten jäänyt virastani eläkkeelle. Kun ryhdyin vuoden 2016 alusta hoitamaan Siun soten hallituksen puheenjohtajan tehtävää, niin silloin tarkkaan selvitettiin rajani, mitä voin vielä hammaslääkärinä tehdä Siun soten hammashoitoloissa.

Tilallenihan ei ole vieläkään saatu vakituista hammaslääkäriä. Opiskelijoita on käynyt kankkimassa täällä vankan ammattitaidon, mutta varsinkin perhesyistä eivät ole asettuneey taloksi. Minulla oli isohko vastuu koko NuVan aikuishammashuollosta. Valtaosa asiakkaista oli kutsujärjestelmässä. Tavasta on luovuttu hml-vajeen takia koko maakunnassa. 

Kuntaliiton juristien lausunnon mukaan sain yrittäjänä tehdä lyhytaikaisia sijaisuuksia. Lähinnä kävin muutaman päivän kuukaudessa tekemäsää neljän kunnan alueella kirurgiaa. Yrittäjänä jatkan edelleen ajan niin salliessa. Alallani on maakunnassa tekijöistä puutetta. Tarkistin mahdollisen esteellisyyteni vielä viime perjantaina Siun soten juristilta. Ei estettä, kuten jo valtuustossa totesin.

Tämä vaalikausi alkoi koronan takia myöhässä. Siksi syksystä tulee työn täyteinen. Heti syyskuun alussa aloitamme talousarvioseminaarilla. Ensi vuoden talousarvio saadaan valmiiksi joulukuun valtuustoon. Eilen hallituksen kokouksessa teimmekin sille askelmerkit. Ennen syyskuun puoltaväliä valtuusto alkaa työstämään uuden Nurmeksen strategiaa. Se vaatiikin loppuvuonna enemmän työtä. Valmiiksi saamme uuden valtuustokauden strategian joskus tammi- helmikuun vaiheessa.

Pidin pitkät vapaat kesän aikana. Paljon vietin aikaa perheen lähipiirin kanssa. Olen tavannut kesän aikana paljon jo unholaan jääneitä sukulaisia. Voi sitä jälleen näkemisen riemua ja yhteisten aikojen muistelua 50-60-luvuilta. Lähdin Iisalmesta maailmalle  1971. Pielinen ja Sotkamon ympäröivät järvet tarjosivat vaihtelua aikaisempiin kesiin veneilyn ja kalastelun merkeissä. Nyt on levännyt olo ja voi käydä taas arkeen kiinni unohtamatta vapaata. Ei tässä enää juoksuaskeleita oteta.  

Kommentoi kirjoitusta.

Kämäräisten juuret ovat Rantasalmella jo varhaiselta keskiajalta

Torstai 22.7.2021 klo 15:40

Tämän viikkoa olen lomaillut lasteni ja kaikkien ukitettavien kanssa Katinkullassa. Koronan takia ei ole yhdessä oltukaan kahteen vuoteen. Eilen lapset järjestivät 70-vuotiaalle ukille yllätyksenä illallisen Timo_ja_lapset_70-v_K-kultaHaapalan tilalla.

Minulla on laaja suku. Laskin ekaserkkujen määrää. Heitä on yli 50. Läheskään kaikkia en ole tavannut sitten 1971, kun lähdin maailmalle Pörsänmäeltä. Ikäluokkani suku ja nuoremmat ovat hajaantuneet eri puolille Suomea. Näitä sivuja osa suvustani seuraa. Niinpä alla on Kämäräisten sukuseuran kuulumisia. Olen toiminut sen hallituksessa lähes kymmenen vuotta. Elokuussa on sukukokous, jossa Ukitettavat_jonossaesitellään suvun DNA-tutkimusta. 

DNA-testit ovat tuoneet sukututkijoiden käyttöön merkittävän uuden työkalun.
Kämäräisten sukuseura kiinnostui uusien menetelmien mahdollisuuksista, ja  isälinjaisia DNA-näytteitä on otettu Rantasalmen, Kiuruveden sekä Kuusamon sukuhaaroista.


DNA-tuloksesta voidaan päätellä Kämäräisten juurten olevan Rantasalmen seudulla jo varhain keskiajalla tai rautakauden lopulla, jo ennen sukunimien syntyä. Myös aiempien vaiheiden tarkastelussa haara osoittautuu erittäin vanhaksi savolaislinjaksi.

On mielenkiintoista huomata, että Rantasalmelle vievät myös monien muiden Kiuruveden suurimpien asuttajasukujen alkujuuret. Kärkkäisten, Remesten ja Tikkasten alkukoti näyttää olevan Rantasalmella, kertoo ammattisukututkija Ari Kolehmainen.


Kämäräisten haploryhmä on selvästi rantasalmelainen ja lähimmät suvut Kämäräisille ovat myös lähtöisin saman seudun ympäristöstä.
Tulos vastaa hyvin asiakirjatietoa, jonka perusteella Kämäräisten alkukoti on Rantasalmella. Sinne suku on siirtynyt Karjalasta. Viipurista Pietariin päin on Kämärin kylä. 

Suosiotaan kasvattaneet DNA-testit tuovat monenlaista uutta tietoa, mutta on myös tärkeää tietää, kuinka sitä hyödynnetään.
Isälinjaiset DNA-testit yleistyvät koko ajan sukuseurojen ja yksittäisten sukuharrastajien käytössä.


Mies perii aina isältään Y-kromosomin, ja sen avulla voidaan seurata isälinjaa ”hamaan alkuun” asti. Vaikka suora isälinja on vain yksi sukulinjoistamme, voidaan sen avulla selvittää tarkasti niin asutushistoriaa, sukujen syntyä kuin sukuhaarojen yhteyksiäkin, Kolehmainen kertoo.


Kämäräisillä aluksi otetut markkeripohjaiset perustestit (Y-DNA 111) vahvistivat sukuhaarojen polveutuvan samasta kantaisästä. Jokaisesta sukuhaarasta testituloksia päivitettiin kuitenkin tarkemmalle SNP-pohjaiselle tasolle (BigY 700), jotta suvun vaiheet saadaan tarkemmin asutushistorian kartalle.


Tulokset toivat Kämäräisille haploryhmän N-FT20730/BY-22048.
Kirjain- ja numeroyhdistelmät kuulostavat vaikeilta, mutta ne ovat ainoastaan tietyssä kohdissa esi-isäketjuja tapahtuneiden mutaatioiden tunnuksia, Kolehmainen kuvailee.

Jos esi-isältä tiedettäisiin nimet, voitaisiin kuvitella mutaatiotunnusten vastaavan aina sen esi-isän nimeä, jolla kyseinen mutaatio on tapahtunut. Kerran tapahtuessaan nämä SNP-mutaatiot polveutuvat aina isältä pojalta, sukupolvelta toiselle.


Ari Kolehmainen kertoo Kämäräisten sukukokouksessa tarkemmin DNA-tutkimuksen tuloksista ja taustoista. Hän toimii ammattisukututkijana Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet – yrityksessään. Hänen erikoisaloinaan ovat sukujen varhaishistorioiden selvittäminen ja geneettinen sukututkimus.

Kämäräiset ovat alkujuurillaan koolla, kun perinteinen sukukokous järjestetään Rantasalmen Järvisydämessä 7. elokuuta kello 12 alkaen.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten golfosakkeista

Tiistai 6.7.2021 klo 13:18

Viime viikolla Karjalaisen ja tämän päivän Ylä-Karjalan mielipidesivuilla Siun soten työntekijä kyseli  henkilöstön käyttöön tarkoitettujen Pielis-golfin osakkeiden käytöstä. Noitten kirjoitusten pohjalta selvittelin asian taustoja henkilöstöjohtajalta.

Aikoinaan PKSSK:n toimitusjohtaja Pentti Itkosen aloitteesta on hankittu sekä Karelia-Golfin että Pielis golfin osakkeita henkilöstön virkistysrahaston varoilla. Sieltä ne ovat siirtyneet Siun sotelle. Siun soten henkilöstöhallinnossa ei asiasta ollut kenelläkään tarkempaa tietoa ja siksi siitä ei ole yleisesti myöskään mitään tiedotettu.

Golfosakkeet on ollut lajia harrastavien henkolökunnan jäsenten tiedossa. Näin uskon myös asian laidan olevan Nurmeksessa. Johto tai sitä lähellä olevat herrat eivät mielipidekirjoittajan pettymykseksi ole pelioikeuksia käyttäneet.

Kuten alussa mainitsin, alun perin osakkeet on hankittu Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirille/kuntayhtymälle eli Siun sotella on nyt 4kpl C-sarjan osakkeita. Vuosittain niistä maksetaan hoitovastike (365€ a'). Osakkeet oikeuttavat 4x28 kappaleeseen pelaamaan 9-reikäisen kentän. Siun soten henkilökorttia näyttämällä saa pelilipun käyttöönsä. Tämä henkilöstöetu on ollut sisäisesti ja selkeästi sairaalanhenkilökunnan tiedossa. Tätä tukee myös Pielis-Golfilta saamani selvitys. Henkilötason tietoja ei saa antaa julkisuuteen. Tosiasia on, että vuodessa on vain muutamia Siun soten pelioikeudella pelaavia. Valtaosa pelioikeuksista jää käyttämättä. C-sarjan Pielis-Golfin osakkeista on vaikea päästä eroon. Vastike on maksettava vuosittain.

Siun sote on maksanut yhtiövastikkeet vuodesta 2017 alkaen. Siun soten HR selvittää, miksi asiasta ei ole laajemmin tiedotettu. Tunnen asiaa jonkin verran historiasta lähes 20 vuoden takaa. Oletan, etteivät henkilöstön virkistysrahoilla hankintojen tiedot ole siirtyneet Siun sotelle integraation yhteydessä. Osakkeita ei ole hankittu kuntien varoilla. Henkilöstön virkistysrahasto sai aikoinaan varoja lahjoituksilla ja testamenteilla.  

Toivottavasti Siun soten golf-osakkeille on käyttöä mahdollisimman monelle golfista kiinnostuneelle. Alussa kannattaa käyttää työnantajan suoma etu. Silloin ehtii tarkkailla itseään, onko todella kiinnostunut lajista. Myöhemmin lajin aktiiviharrastaja hankkii oman pelioikeuden.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Nöyrä kiitos nurmeslaisille

Maanantai 14.6.2021 klo 10:37

Esitän nöyrän kiitoksen äänestäjille saamastani tuesta korona-ajan kuntavaaleissa. Ilmoitin jo aikaisemmin ehdolle lähtiessäni, että nämä kohdallani kymmenennet kuntavaalit ovat minulle viimeiset. Neljäkymmentä vuotta yhteisten asioiden hoidossa on yhdelle ihmiselle riittävä panos olla kuntalaisten arvioitavana.Kuva_Vinkerlahdelta

Nurmeksessa Keskusta odotetusti menetti paikkoja. Jotkut ehdokkaat keskittyivätkin enemmän keskustalaisten tekemän työn vähättelyyn ja mustaamiseen. Nurmeksessa vaalit hoidetaan kuitenkin  äänestyskopeissa eikä somessa. Maalittajat saivat ansionsa mukaan.  Oma myrkky on joskus katkeraa nieltävää. Väyrynen sanoi aikoinaan, ettei vitutukseen onneksi kuole. Nyt palataan vaalien jälkeiseen elämään pienen loman jälkeen. Uusi valtuusto hoitaa mallikkaasti uuden Nurmeksen asiat.

Keskustan valtuutettujen määrä Nurmeksessa on tällä vuosituhannella vaihdellut  14 ja 17 välillä. Viime vaaleissa meillä oli Nurmeksen valtuustossa 15 valtuutettua. Paras tulos tehtiin vuoden 2012 jälkeen 17 valtuutetulla. Valtimolla Keskustalla on ollut pitkään yksinkertainen enemmistö. Vielä yhden kokouksen istuvassa  Valtimon ja Nurmeksen yhteisessä valtuustossa Keskustalla on 15+11=26 valtuutettua eli puolet.

Nyt Keskustan ryhmässä tusinan pudotus tuntuu numeerisesti suurelta. Valtuuston koko on elokuusta alkaen 35. Rakentavalla yhteistyöllä uusi Nurmeksen valtuusto käy heti syksyllä kaupungin strategian kimppuun. Siinä työssä on kaikilla valituilla valtuutetuilla työtä riittämiin.

Tarkastelin omia vaalitilastoja. Lähdin mukaan ensimmäisiin vaaleihin Nurmeksessa 1984. Tulin valituksi 58 äänellä. Siitä alkoi vaalien jatkumo eiliseen. Olen tehnyt vaalit yli 200 äänen keskiarvolla. Suurin äänimäärä 366 on vuoden 2008 kuntavaaleista. Yhdeksän kertaa minulle on tullut ryhmäni suurin äänimäärä. Se on avannut tien keskeisiin luottamustoimiin niin paikallis- kuin maakuntatasolla.

On kuitenkin aina muistettava, että vaaleissa äänet ovat lukuja puolueelle. Näin olen kasvattanut ryhmäni vertauslukua viimeiselle valitulle ja näin myös sen kokoa. Valtuustossa ja muissa toimielimissä jokaisella on yksi ja yhtä arvokas ääni. Puolue on nyt säännöillä rajoittanut, ettei sama henkilö voi toimia kolmea kautta pitempään samassa luottamustoimessa.

Nyt tämä "ääniharava" pitää vähän matalampaa profiilia ja rentoutuu harrastusten sekä perheen parissa. Tämä blogi on minulle myös päiväkirja, jossa asioita pyörittelen joskus ihan hävettävän itsekeskeisesti. No tämä on minun juttu. Lukijoita on paljon myös Nurmeksen ulkopuolelta. Minulla on laaja suku. Se pystyy seuraamaan blogini kautta touhujani.

Blogini kävijämäärät nousevat, kun on jotain mielenkiintoista keskusteluissa. Yleensä päivittäisten blogiin kirjautujien määrä on viime viikkoina ollut 150 ja 700  välillä. Joskus joku blogien urkintajärjestelmä antaa ihan hurjia kävijäpiikkejä tilastoissa. Meitä kuulemma seurataan.

Hyvää kesää ja juhannusta kaikille lukijoille.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuutetun rooli muuttuu, tarvitaan mukaan visionäärejä ja kehittäjiä

Lauantai 12.6.2021 klo 9:47

Valtakunnallinen sote toteutuu ja maakuntavaaleilla valitaan vajaan vuoden päästä uudet hyvinvointialueen luottamushenkilöt. Huomenna valittaville valtuutetuille jää tehtävää yllin kyllin huolehtia kotikuntansa hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalveluista. Keskushallinnolla ja konserniyhtiöillä on vastuullaan paljon kunnan ja kuntalaisten elämään vaikuttavien tehtävien hoitamista. Maakunnallisiin kuntayhtymiin valitaan elokuun valtuustossa uudet luottamushenkilöt.

Meneillään olevan vaalikampanjan aikana on jäänyt vähemmälle keskustelu, kuinka valtuutettujen ja eri luottamustoimissa olevien henkilöiden rooli muuttuu.  Nyt tapahtuu jättimullistus. Sote-asioiden hoito siirtyy pois kuntien valitsemilta päättäjiltä. Samalla katoaa meillä yli puolet kuntien rahoitustarpeesta. Pienennämme aluksi kunnallisveroprosenttiamme yli kolmetoista prosenttiyksikköä. Kysynpä itseltäni ja myös muilta ehdokkailta, olemmeko valmiita muutokseen.

Luottamushenkilöt joutuvat uudessa tilanteessa etsimään konkreettisia ajatuksia ja toimenpiteitä, miten pystymme hyödyntämään maailman menoa omassa kunnassamme. Kuntaa on kehitettävä siten, että sen asukkailla on kotoinen ja turvallinen olo ja että omassa kunnassa on hyvä asua. Tämän jokainen ehdokas omissa sloganeissaan allekirjoittaa, se ei vie eteenpäin. Pahimmillaan latteuksien luettelo kertoo, että ehdokkaalla ei ole omia ajatuksia.  

Valtuustot tarvitsevat nyt visionäärejä ja kehittäjiä enemmän kuin koskaan. Siellä ei ole tilaa juuri vastarannan kiiskille ja joo-joo-henkilöille. Ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi on jäänyt kuntavaalien keskusteluissa lähinnä somen varaan. Asialliseen keskusteluun nyt olisi ollut tilaa enemmän kuin vuosikymmeniin. Myös johtavien viranhaltijoiden on oltava oman kuntansa ja seutunsa visionäärejä. Heidän on syötettävä valmisteluun uusia toimenpiteitä alueen elinvoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Meillä yksi tällainen yhteinen haaste on nyt Känkkäälän teollisuusalueen ja matkailun hyödyntäminen.

Meidän on muistettava, että pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen. Kehitetään niitä sektoreita, joissa meillä on osaamista. Korona-aika on tuonut myös uutta. Esimerkiksi asumisen trendit eivät ole kiveen hakattuja. Etätyö, kesämökkien uusi suosio, kaavoituksessa omarantaiset tontit, puutarhainnostus, suurempien asumistilojen tarve, kotimaan matkailun kasvu jne… Edellä mainitsin muutamia seikkoja, joista valituiksi tulleiden luottamushenkilöiden pitää innostua. Myös Nurmeksessa voidaan löytää nykyajasta kultahippuja oman kunnan kehittämiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »