Yhteystiedot

Matti Kämäräinen
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
0500263470

Pikakysely

Hyväksytkö koko maakunnan terveyspiiriin siirtymisen palvelurakenteen parantamiseksi?

Aster-päätösesitys pois esityslistalta

Perjantai 27.8.2021 klo 9:11

Eilen Siun soten hallitus perehtyi koko aamupäivän kokouksen esityslistan Aster-hankkeeseen. Ryhmäkokousten jälkeen pohdimme puheenjohtajien ja toimitusjohtajan kanssa asiakokonaisuutta. Lopputuloksena oli, että esittelijä veti esityksensä listalta pois. Lähiaikoina tapaamme sopijajärjestöjen nimeämiä henkilöitä yhteisessä seminaarissa. Jos olemme mukana Aster-hankkeessa yhteistyökumppaneitten kanssa, niin tulevaan ohjeman tekoon on saatava kaikki aidosti sitoutumaan. Ohjelman haltuunoton on oltava meidän kaikkien yhteinen asia.

Aster-hankkeen vastustajat ovat tuottaneet ammattitaidolla lyhyellä aikajänteellä runsaasti materiaalia niin meille luottamushenkilöille kuin mediallekin. Näyttää, että siellä on valmiina odottamassa vastine meidän virallisen tahon Aster-toimijoiden julkaisuihin.

Ihmetystä herättää suuresti, kun Siun sote on joutunut antamaan materiaalia Aster-hankkeesta Blic-nimiselle lobbausfirmalle.Herää kysymys, tuottaako Blic tietoa ja materiaalia joillekin Cernerin kilpaileville tahoille. Niin ja mielenkiintoista on, kuka tämän kustantaa ja mitkä ovat todelliset tarkoitusperät? Tämähän on laillista. Meidän on ajettava Siun soten ja yhteistyökumppaneitten etua katse tulevaisuuteen 2040-luvulle.

Kommentoi kirjoitusta.

APTJ Asterin loppusuora

Tiistai 24.8.2021 klo 11:07

Olen toiminut Siun soten hallituksen puheenjohtajana koko sen historian ajan vuoden 2016 alusta alkaen. Ensimmäisen vuoden aikana kuntayhtymä nostettiin ja valmisteltiin hallinnollisesti sellaiseen kuntoon, että voitiin toteuttaa koko maakunnan kuntien soteintegraatio vuoden 2017 alusta. 

Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen suostuin kuin suostuinkin jatkamaan vielä hallituksen pj:nä, koska kaudesta piti tulla lyhyt. No Sipilän sote ei toteutunut ja vieläkin olen tuolla postilla. Nyt piirin puheenjohtaja halusi Siun soten hallituksen pj:n paikalle. Keskustan piiri vaihtoi koko hallitusryhmän valtuuston puheenjohtajia myöten (kuusi henkilöä).

Onneksi SDP ja Kokoomus jättivät muutamia nykyisiä kokeneita luottamushenkilöitä tulevaan hallitukseen. Paljon siellä on siirtyvää tietoa. Olisin voinut vielä jatkaa ryhmässäni valltuuston vpj:na ihan tiedon siirron takia.  Onneksi SDP:n Pentti Keskitalo (jatkaa valtuuston pj:na) on ollut mukana vaikeissakin  ERVA-alueen sairaanhoitopiirien johdon välisissä  neuvotteluissa. Yhteistyömme on toiminut hyvin. Työni Siun soten pj:na on vaatinut   jatkuvasti paljon aikaa ja ennen koronaa Nurmeksen ja Joensuun väli tuli tutuksi. Siun sotehan on kaksi kertaa Joensuun kokoinen organisaatio. Luottamustointakaan ei voi hoitaa vasemmalla kädellä. 

Nyt tämän hallituksen loppumetreille tulee  APTJ:stä päättäminen (Aster-hanke). Siitä varsinkin osa lääkäreistä on käynnistänyt mittavan keskustelun mediassa. Vaasa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo ottivat meidät mukaan yhteiseen APTJ-kilpailutukseen v. 2018. Oma Mediatrimme alkaa tulla elinkaarensa päähän.

Olen ollut tiiviisti mukana ERVA-alueen yhteisissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Viimeinen kova koitos valtiovallan kanssa oli erikoissairaanhoidon keskittämisasetujsen vääntäminen sellaiseen muotoon, jotta meillä voidaan tehdä edelleen vaativampaa leikkaustoimintaa. Sillä varmistetaan myös meidän 24/7 täyden päivystyksen säilyminen Tikkamäellä. Ilman Jyväskylän vahvaa tukea emme olisi voineet kävellä substanssiministerin yli. KYS olisi saanut tahtonsa läpi.

Vaikka teemmekin päätöstä vain Siun soten tarpeista, niin on meidän säilytettävä kasvomme yhteistyökumppaneittenkin kanssa. Kaikki kolme sairaanhoitopiiriä ovat hyväksymässä Aster-hankkeen eikä siellä ole vastaavaa lääkäreitten vastusta.

Alla vielä hajanaisia to:n kokoukseen liittyviä pointteja, jotka vaikuttavat omaan päätökseeni.. 
 • Aster kilpailutukseen lähdettiin hallituksen päätöksellä yksimielisesti mukaan, koska Mediatri tulee teknisen käyttöikänsä päähän, eikä järjestelmän päivittäminen ilman kilpailuttamista ole mahdollista.
 • Yhteiskilpailutus takaa sen, että emme missään olosuhteissa ole ainut hyvinvointialue, joka käyttää valittua tietojärjestelmää. Yhteiskilpailutuksessa kilpailuttamisen kulut, käyttöönoton kulut ja ohjelmiston elinkaaren aikaiset kehittämiskulut jakautuvat useammalle maksajalle.
 • Kuntatalouteen Asterin hankinnalla on vaikutusta vain jos hanke hylätään. Hylkäämisen seurauksena joutuisimme tekemään n. 5 milj.€ alaskirjauksen hankkeessa jo syntyneistä investointeihin kirjatuista kustannuksista. Hanketta jatkettaessa Asterin kaikki kulut kohdistuvat hyvinvointialueen ajalle. Tuolloin hyvinvointialuetta rahoittaa valtio ei kunnat.
 • Aster kilpailutus tehtiin valtakunnanparhaiden asiantuntijoiden toimesta. Teknisesti kilpailutuksen hoiti ammattitaidolla kuntahankinnat. Järjestelmän vaatimusmäärittelyyn osallistui suuri joukko lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia. Vaatimusmäärittelyn perusteella syntyi n. 3000 vaatimusta ( n.1500 pakollista vaatimusta), jotka järjestelmän tulee täyttää. Cerner on tarjouksessaan sitoutunut siihen, että järjestelmä täyttää kaikki pakolliset vaatimukset ja suuren osan muista vaatimuksista. Cerner käyttää alihankkioita mm. sosiaalihuollon ohjelmiston toimittaa IBM, mutta Cernerillä on kokonaisvastuu kokonaisuudesta ja rajapintojen toimivuudesta. Kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli 40% ja muiden ominaisuuksien painoarvo 60%. Kilpailutukseen osallistuivat käytännössä kaikki vastaavia järjestelmäkokonaisuuksia toimittavat yritykset. Näistä Epic ja Cerner valikoituivat loppusuoralle. Cernerin tarjous oli huomattavasti edullisempi kuin Epicin tarjous. Esko systems ei osallistunut tarjouskilpailuun, koska ko. yritystä ei tuolloin ollut olemassa.
 • Esko systemsillä on valmiina erikoissairaanhoidon järjestelmä, joka on saanut erinomaista palautetta potilaskertomuksen käyttömukavuudesta. Perusterveydenhuollon järjestelmää Esko systems kehittää parhaillaan varsin pienellä 5,2 milj.€ rahoituksella. Lisärahoituksesta yritys on käynyt positiivisessa hengessä keskusteluja omistajiensa kanssa, mutta päätöksiä ei ole olemassa. Sosiaalihuollon ja hammashuollon osalta Esko systemsin tai sen omistajien on tarkoitus hankkia erillisellä kilpailutuksella markkinoilta järjestelmät, jotka sovitetaan yhteen Esko järjestelmän kanssa. Nämä hankinnat ovat parhaillaan markkinaselvitys / vaativuuksien määrittely vaiheessa. Asiakkaalle tulevia digitaalisia palveluita, esim. ajanvarausjärjestelmä tai omahoitoon liittyvät järjestelmät Eskoon ei ole edes suunnitteilla.
 • Varovasti arvioituna jos edes puolet Accenturen arvioimista kustannushyödyistä realisoituu hyötyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Asterista n. 10 milj.€ / vuosi. Tämä käyttöönotosta laskettu tehokkuuden heikkeneminen huomioituna.
 • Kaikki terveyspalveluiden johtotiimin jäsenet kannattavat Asterin etenemistä. Samoin kaikki johtoryhmän jäsenet. Varsinkin ikäihmisten palveluiden ja perhepalveluiden osalta Asterin etenemistä pidetään välttämättömänä.
 • Aster päätöksiä on valmisteltu vuodesta 2018, joten kiireestä ei voitane puhua. Se on valitettavaa, että päätös jää nykyisen hallituksen viimeiseen kokoukseen. Tämä johtuu koronasta ja siitä, että kunnallisvaalit siirtyivät. Kyseessä ei siis ole taktinen ajoitus.
 • Aster hanke on käsitelty ja hyväksytty omistajaohjauskokouksessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi valtuustokausi käynnistyi

Tiistai 24.8.2021 klo 9:41

Uusi valtuustokausi käynnistyi viime torstaina. Kausi on minulle siis kymmenes. Kaupungin ylin päättävä elin uusiutui noin kolmanneksen. Nuorempia olisin kaivannut vielä enemmän mukaan. Uskon, että nuorisovaltuustojen kautta meille kasvaa päättäjiä alle kolmekymppisistä.

Keskusta on aina sijoittanut vaaleissa menestyneitä nuoria vastuullisille paikoille. Niin nytkin Erik Reinikka ensimmäisen kauden valtuutettuna nousi suoraan kaupunginhallitukseen. Näin teki Anniina Nykänen viime kaudella. Samoin Reeta Rönkkö on kokenut kuntpolitiikko keskushallintotyöskentelyssä (hänen ukkinsa oli muuten minun veiston opettaja Iisalmen lyseossa, Roku-Lassi). Kyösti Haverisen kanssa tuomme sitten seniorivaltuutettujen näkemyksen ryhmään.

Toimin tämän valtuustokauden valtuuston puheenjohtajana. Saan työskennellä Keskustan hallitusryhmässä hallituspöydän äärellä ja osallistua asioiden luottamushenkilövalmisteluun. Meidän hallitusryhmässämme ovatkin eri ikäluokat ja ammatit hyvin edustettuina. Varsinaisten hallituksen jäsentemme keski-ikä on 43 vuotta. Ryhmän keski-iän minä nostan reiluun 48 vuoteen. Molemmat luvut ovat Nurmeksen äänioikeutettujen keskiarvon alapuolella - Siis varsin nuorekas joukkue.

Valinnat menivät pelkällä nuijan kopistelulla paitsi Siun soten valtuustoon esitetyt henkilöt. SDP:n yksi valtuutettu epäili minun vaalikelpoisuuttani sinne. Olen jo yli 70 vuotta ja yli kuusi vuotta sitten jäänyt virastani eläkkeelle. Kun ryhdyin vuoden 2016 alusta hoitamaan Siun soten hallituksen puheenjohtajan tehtävää, niin silloin tarkkaan selvitettiin rajani, mitä voin vielä hammaslääkärinä tehdä Siun soten hammashoitoloissa.

Tilallenihan ei ole vieläkään saatu vakituista hammaslääkäriä. Opiskelijoita on käynyt kankkimassa täällä vankan ammattitaidon, mutta varsinkin perhesyistä eivät ole asettuneey taloksi. Minulla oli isohko vastuu koko NuVan aikuishammashuollosta. Valtaosa asiakkaista oli kutsujärjestelmässä. Tavasta on luovuttu hml-vajeen takia koko maakunnassa. 

Kuntaliiton juristien lausunnon mukaan sain yrittäjänä tehdä lyhytaikaisia sijaisuuksia. Lähinnä kävin muutaman päivän kuukaudessa tekemäsää neljän kunnan alueella kirurgiaa. Yrittäjänä jatkan edelleen ajan niin salliessa. Alallani on maakunnassa tekijöistä puutetta. Tarkistin mahdollisen esteellisyyteni vielä viime perjantaina Siun soten juristilta. Ei estettä, kuten jo valtuustossa totesin.

Tämä vaalikausi alkoi koronan takia myöhässä. Siksi syksystä tulee työn täyteinen. Heti syyskuun alussa aloitamme talousarvioseminaarilla. Ensi vuoden talousarvio saadaan valmiiksi joulukuun valtuustoon. Eilen hallituksen kokouksessa teimmekin sille askelmerkit. Ennen syyskuun puoltaväliä valtuusto alkaa työstämään uuden Nurmeksen strategiaa. Se vaatiikin loppuvuonna enemmän työtä. Valmiiksi saamme uuden valtuustokauden strategian joskus tammi- helmikuun vaiheessa.

Pidin pitkät vapaat kesän aikana. Paljon vietin aikaa perheen lähipiirin kanssa. Olen tavannut kesän aikana paljon jo unholaan jääneitä sukulaisia. Voi sitä jälleen näkemisen riemua ja yhteisten aikojen muistelua 50-60-luvuilta. Lähdin Iisalmesta maailmalle  1971. Pielinen ja Sotkamon ympäröivät järvet tarjosivat vaihtelua aikaisempiin kesiin veneilyn ja kalastelun merkeissä. Nyt on levännyt olo ja voi käydä taas arkeen kiinni unohtamatta vapaata. Ei tässä enää juoksuaskeleita oteta.  

Kommentoi kirjoitusta.

Kämäräisten juuret ovat Rantasalmella jo varhaiselta keskiajalta

Torstai 22.7.2021 klo 15:40

Tämän viikkoa olen lomaillut lasteni ja kaikkien ukitettavien kanssa Katinkullassa. Koronan takia ei ole yhdessä oltukaan kahteen vuoteen. Eilen lapset järjestivät 70-vuotiaalle ukille yllätyksenä illallisen Timo_ja_lapset_70-v_K-kultaHaapalan tilalla.

Minulla on laaja suku. Laskin ekaserkkujen määrää. Heitä on yli 50. Läheskään kaikkia en ole tavannut sitten 1971, kun lähdin maailmalle Pörsänmäeltä. Ikäluokkani suku ja nuoremmat ovat hajaantuneet eri puolille Suomea. Näitä sivuja osa suvustani seuraa. Niinpä alla on Kämäräisten sukuseuran kuulumisia. Olen toiminut sen hallituksessa lähes kymmenen vuotta. Elokuussa on sukukokous, jossa Ukitettavat_jonossaesitellään suvun DNA-tutkimusta. 

DNA-testit ovat tuoneet sukututkijoiden käyttöön merkittävän uuden työkalun.
Kämäräisten sukuseura kiinnostui uusien menetelmien mahdollisuuksista, ja  isälinjaisia DNA-näytteitä on otettu Rantasalmen, Kiuruveden sekä Kuusamon sukuhaaroista.


DNA-tuloksesta voidaan päätellä Kämäräisten juurten olevan Rantasalmen seudulla jo varhain keskiajalla tai rautakauden lopulla, jo ennen sukunimien syntyä. Myös aiempien vaiheiden tarkastelussa haara osoittautuu erittäin vanhaksi savolaislinjaksi.

On mielenkiintoista huomata, että Rantasalmelle vievät myös monien muiden Kiuruveden suurimpien asuttajasukujen alkujuuret. Kärkkäisten, Remesten ja Tikkasten alkukoti näyttää olevan Rantasalmella, kertoo ammattisukututkija Ari Kolehmainen.


Kämäräisten haploryhmä on selvästi rantasalmelainen ja lähimmät suvut Kämäräisille ovat myös lähtöisin saman seudun ympäristöstä.
Tulos vastaa hyvin asiakirjatietoa, jonka perusteella Kämäräisten alkukoti on Rantasalmella. Sinne suku on siirtynyt Karjalasta. Viipurista Pietariin päin on Kämärin kylä. 

Suosiotaan kasvattaneet DNA-testit tuovat monenlaista uutta tietoa, mutta on myös tärkeää tietää, kuinka sitä hyödynnetään.
Isälinjaiset DNA-testit yleistyvät koko ajan sukuseurojen ja yksittäisten sukuharrastajien käytössä.


Mies perii aina isältään Y-kromosomin, ja sen avulla voidaan seurata isälinjaa ”hamaan alkuun” asti. Vaikka suora isälinja on vain yksi sukulinjoistamme, voidaan sen avulla selvittää tarkasti niin asutushistoriaa, sukujen syntyä kuin sukuhaarojen yhteyksiäkin, Kolehmainen kertoo.


Kämäräisillä aluksi otetut markkeripohjaiset perustestit (Y-DNA 111) vahvistivat sukuhaarojen polveutuvan samasta kantaisästä. Jokaisesta sukuhaarasta testituloksia päivitettiin kuitenkin tarkemmalle SNP-pohjaiselle tasolle (BigY 700), jotta suvun vaiheet saadaan tarkemmin asutushistorian kartalle.


Tulokset toivat Kämäräisille haploryhmän N-FT20730/BY-22048.
Kirjain- ja numeroyhdistelmät kuulostavat vaikeilta, mutta ne ovat ainoastaan tietyssä kohdissa esi-isäketjuja tapahtuneiden mutaatioiden tunnuksia, Kolehmainen kuvailee.

Jos esi-isältä tiedettäisiin nimet, voitaisiin kuvitella mutaatiotunnusten vastaavan aina sen esi-isän nimeä, jolla kyseinen mutaatio on tapahtunut. Kerran tapahtuessaan nämä SNP-mutaatiot polveutuvat aina isältä pojalta, sukupolvelta toiselle.


Ari Kolehmainen kertoo Kämäräisten sukukokouksessa tarkemmin DNA-tutkimuksen tuloksista ja taustoista. Hän toimii ammattisukututkijana Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet – yrityksessään. Hänen erikoisaloinaan ovat sukujen varhaishistorioiden selvittäminen ja geneettinen sukututkimus.

Kämäräiset ovat alkujuurillaan koolla, kun perinteinen sukukokous järjestetään Rantasalmen Järvisydämessä 7. elokuuta kello 12 alkaen.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten golfosakkeista

Tiistai 6.7.2021 klo 13:18

Viime viikolla Karjalaisen ja tämän päivän Ylä-Karjalan mielipidesivuilla Siun soten työntekijä kyseli  henkilöstön käyttöön tarkoitettujen Pielis-golfin osakkeiden käytöstä. Noitten kirjoitusten pohjalta selvittelin asian taustoja henkilöstöjohtajalta.

Aikoinaan PKSSK:n toimitusjohtaja Pentti Itkosen aloitteesta on hankittu sekä Karelia-Golfin että Pielis golfin osakkeita henkilöstön virkistysrahaston varoilla. Sieltä ne ovat siirtyneet Siun sotelle. Siun soten henkilöstöhallinnossa ei asiasta ollut kenelläkään tarkempaa tietoa ja siksi siitä ei ole yleisesti myöskään mitään tiedotettu.

Golfosakkeet on ollut lajia harrastavien henkolökunnan jäsenten tiedossa. Näin uskon myös asian laidan olevan Nurmeksessa. Johto tai sitä lähellä olevat herrat eivät mielipidekirjoittajan pettymykseksi ole pelioikeuksia käyttäneet.

Kuten alussa mainitsin, alun perin osakkeet on hankittu Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirille/kuntayhtymälle eli Siun sotella on nyt 4kpl C-sarjan osakkeita. Vuosittain niistä maksetaan hoitovastike (365€ a'). Osakkeet oikeuttavat 4x28 kappaleeseen pelaamaan 9-reikäisen kentän. Siun soten henkilökorttia näyttämällä saa pelilipun käyttöönsä. Tämä henkilöstöetu on ollut sisäisesti ja selkeästi sairaalanhenkilökunnan tiedossa. Tätä tukee myös Pielis-Golfilta saamani selvitys. Henkilötason tietoja ei saa antaa julkisuuteen. Tosiasia on, että vuodessa on vain muutamia Siun soten pelioikeudella pelaavia. Valtaosa pelioikeuksista jää käyttämättä. C-sarjan Pielis-Golfin osakkeista on vaikea päästä eroon. Vastike on maksettava vuosittain.

Siun sote on maksanut yhtiövastikkeet vuodesta 2017 alkaen. Siun soten HR selvittää, miksi asiasta ei ole laajemmin tiedotettu. Tunnen asiaa jonkin verran historiasta lähes 20 vuoden takaa. Oletan, etteivät henkilöstön virkistysrahoilla hankintojen tiedot ole siirtyneet Siun sotelle integraation yhteydessä. Osakkeita ei ole hankittu kuntien varoilla. Henkilöstön virkistysrahasto sai aikoinaan varoja lahjoituksilla ja testamenteilla.  

Toivottavasti Siun soten golf-osakkeille on käyttöä mahdollisimman monelle golfista kiinnostuneelle. Alussa kannattaa käyttää työnantajan suoma etu. Silloin ehtii tarkkailla itseään, onko todella kiinnostunut lajista. Myöhemmin lajin aktiiviharrastaja hankkii oman pelioikeuden.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Nöyrä kiitos nurmeslaisille

Maanantai 14.6.2021 klo 10:37

Esitän nöyrän kiitoksen äänestäjille saamastani tuesta korona-ajan kuntavaaleissa. Ilmoitin jo aikaisemmin ehdolle lähtiessäni, että nämä kohdallani kymmenennet kuntavaalit ovat minulle viimeiset. Neljäkymmentä vuotta yhteisten asioiden hoidossa on yhdelle ihmiselle riittävä panos olla kuntalaisten arvioitavana.Kuva_Vinkerlahdelta

Nurmeksessa Keskusta odotetusti menetti paikkoja. Jotkut ehdokkaat keskittyivätkin enemmän keskustalaisten tekemän työn vähättelyyn ja mustaamiseen. Nurmeksessa vaalit hoidetaan kuitenkin  äänestyskopeissa eikä somessa. Maalittajat saivat ansionsa mukaan.  Oma myrkky on joskus katkeraa nieltävää. Väyrynen sanoi aikoinaan, ettei vitutukseen onneksi kuole. Nyt palataan vaalien jälkeiseen elämään pienen loman jälkeen. Uusi valtuusto hoitaa mallikkaasti uuden Nurmeksen asiat.

Keskustan valtuutettujen määrä Nurmeksessa on tällä vuosituhannella vaihdellut  14 ja 17 välillä. Viime vaaleissa meillä oli Nurmeksen valtuustossa 15 valtuutettua. Paras tulos tehtiin vuoden 2012 jälkeen 17 valtuutetulla. Valtimolla Keskustalla on ollut pitkään yksinkertainen enemmistö. Vielä yhden kokouksen istuvassa  Valtimon ja Nurmeksen yhteisessä valtuustossa Keskustalla on 15+11=26 valtuutettua eli puolet.

Nyt Keskustan ryhmässä tusinan pudotus tuntuu numeerisesti suurelta. Valtuuston koko on elokuusta alkaen 35. Rakentavalla yhteistyöllä uusi Nurmeksen valtuusto käy heti syksyllä kaupungin strategian kimppuun. Siinä työssä on kaikilla valituilla valtuutetuilla työtä riittämiin.

Tarkastelin omia vaalitilastoja. Lähdin mukaan ensimmäisiin vaaleihin Nurmeksessa 1984. Tulin valituksi 58 äänellä. Siitä alkoi vaalien jatkumo eiliseen. Olen tehnyt vaalit yli 200 äänen keskiarvolla. Suurin äänimäärä 366 on vuoden 2008 kuntavaaleista. Yhdeksän kertaa minulle on tullut ryhmäni suurin äänimäärä. Se on avannut tien keskeisiin luottamustoimiin niin paikallis- kuin maakuntatasolla.

On kuitenkin aina muistettava, että vaaleissa äänet ovat lukuja puolueelle. Näin olen kasvattanut ryhmäni vertauslukua viimeiselle valitulle ja näin myös sen kokoa. Valtuustossa ja muissa toimielimissä jokaisella on yksi ja yhtä arvokas ääni. Puolue on nyt säännöillä rajoittanut, ettei sama henkilö voi toimia kolmea kautta pitempään samassa luottamustoimessa.

Nyt tämä "ääniharava" pitää vähän matalampaa profiilia ja rentoutuu harrastusten sekä perheen parissa. Tämä blogi on minulle myös päiväkirja, jossa asioita pyörittelen joskus ihan hävettävän itsekeskeisesti. No tämä on minun juttu. Lukijoita on paljon myös Nurmeksen ulkopuolelta. Minulla on laaja suku. Se pystyy seuraamaan blogini kautta touhujani.

Blogini kävijämäärät nousevat, kun on jotain mielenkiintoista keskusteluissa. Yleensä päivittäisten blogiin kirjautujien määrä on viime viikkoina ollut 150 ja 700  välillä. Joskus joku blogien urkintajärjestelmä antaa ihan hurjia kävijäpiikkejä tilastoissa. Meitä kuulemma seurataan.

Hyvää kesää ja juhannusta kaikille lukijoille.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuutetun rooli muuttuu, tarvitaan mukaan visionäärejä ja kehittäjiä

Lauantai 12.6.2021 klo 9:47

Valtakunnallinen sote toteutuu ja maakuntavaaleilla valitaan vajaan vuoden päästä uudet hyvinvointialueen luottamushenkilöt. Huomenna valittaville valtuutetuille jää tehtävää yllin kyllin huolehtia kotikuntansa hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalveluista. Keskushallinnolla ja konserniyhtiöillä on vastuullaan paljon kunnan ja kuntalaisten elämään vaikuttavien tehtävien hoitamista. Maakunnallisiin kuntayhtymiin valitaan elokuun valtuustossa uudet luottamushenkilöt.

Meneillään olevan vaalikampanjan aikana on jäänyt vähemmälle keskustelu, kuinka valtuutettujen ja eri luottamustoimissa olevien henkilöiden rooli muuttuu.  Nyt tapahtuu jättimullistus. Sote-asioiden hoito siirtyy pois kuntien valitsemilta päättäjiltä. Samalla katoaa meillä yli puolet kuntien rahoitustarpeesta. Pienennämme aluksi kunnallisveroprosenttiamme yli kolmetoista prosenttiyksikköä. Kysynpä itseltäni ja myös muilta ehdokkailta, olemmeko valmiita muutokseen.

Luottamushenkilöt joutuvat uudessa tilanteessa etsimään konkreettisia ajatuksia ja toimenpiteitä, miten pystymme hyödyntämään maailman menoa omassa kunnassamme. Kuntaa on kehitettävä siten, että sen asukkailla on kotoinen ja turvallinen olo ja että omassa kunnassa on hyvä asua. Tämän jokainen ehdokas omissa sloganeissaan allekirjoittaa, se ei vie eteenpäin. Pahimmillaan latteuksien luettelo kertoo, että ehdokkaalla ei ole omia ajatuksia.  

Valtuustot tarvitsevat nyt visionäärejä ja kehittäjiä enemmän kuin koskaan. Siellä ei ole tilaa juuri vastarannan kiiskille ja joo-joo-henkilöille. Ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi on jäänyt kuntavaalien keskusteluissa lähinnä somen varaan. Asialliseen keskusteluun nyt olisi ollut tilaa enemmän kuin vuosikymmeniin. Myös johtavien viranhaltijoiden on oltava oman kuntansa ja seutunsa visionäärejä. Heidän on syötettävä valmisteluun uusia toimenpiteitä alueen elinvoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Meillä yksi tällainen yhteinen haaste on nyt Känkkäälän teollisuusalueen ja matkailun hyödyntäminen.

Meidän on muistettava, että pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen. Kehitetään niitä sektoreita, joissa meillä on osaamista. Korona-aika on tuonut myös uutta. Esimerkiksi asumisen trendit eivät ole kiveen hakattuja. Etätyö, kesämökkien uusi suosio, kaavoituksessa omarantaiset tontit, puutarhainnostus, suurempien asumistilojen tarve, kotimaan matkailun kasvu jne… Edellä mainitsin muutamia seikkoja, joista valituiksi tulleiden luottamushenkilöiden pitää innostua. Myös Nurmeksessa voidaan löytää nykyajasta kultahippuja oman kunnan kehittämiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Maakuntavero nostaa helposti Pohjois-Karjalan kokonaisveroastetta

Tiistai 8.6.2021 klo 7:48

Nyt näyttää siltä, että maakuntavero aiotaan hyväksyä sote-paketin rinnalla. Minä en ole maakuntaveron kannattaja. Tällä hetkellä sillä rahoitettaisiin osa sote-kuluja. Silloin sote-uudistuksen pääperiaate, alueiden tasapuolisuus ei vaan toteudu. Oletettavaa on, että maakuntaliitot haluavat itselleen uusia tehtäviä. Ne taas lisäävät maakuntaverolla rahoitettaviksi aiottuja kuluja ja kokonaisveroaste nousee.

Pohjois-Karjalan kuntien palvelut on vuosi vuodelta yhä vahvemmin tuotettu suuremmilla valtionosuuksilla. Varsinkin Perussuomalaiset ovat pienentämässä syrjäseutujen valtionosuuksia. Näin luodaan kovat paineet sekä kunta- että maakuntaveron tuntuville korotuspaineille. Halla-aho esitti jo 2017 vaalien alla nykyisen valtionosuusjärjestelmän olevan muinaisjäänne kepulaisten omaa aluepolitiikkaa. Mitään toimivaa ratkaisua hän ei ole esittänyt tilalle. 

Toisekseen, maakuntaveron vaikutuksia veronsaajien ja -maksajien asemaan ei tiettävästi ole ennen parlamentaarisen maakuntaveron työryhmän työtä Suomessa kunnolla mallinnettu. Reilu pari viikkoa sitten annettu em. työryhmän mietintö ei anna vastauksia, miten verotus kohdentuu meillä muutenkin matalan tulotason alueella eri ihmisiin. Mikä on sen todellinen efektiivinen tuotto? 

Esimerkiksi kysymykset mahdollisen maakuntaveron veropohjasta, suuruudesta, tasauksesta tai ylipäänsä sen vaikutuksista ovat olleet vailla tarkkoja vastauksia. Tanskassa maakuntaverosta luovuttiin suuren kuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2007. 

Me uskomme vakaasti, että maalla asuvilla ihmisillä on luja halu tulla toimeen omalla työllään, eikä kitkutella kepulaisella tukiaispolitiikalla, Halla-aho totesi. Tuo ajattelutapa näillä alueilla eläneenä herättää kovin epäileviä tunteita.

Halla-aho on toistamiseen antanut ymmärtää, että pienempiä kuntia ei tarvitse tukea eikä pidä tasata Suomen alueellisen kehityksen eroja.  Koko Suomen asuttuna pitäminen ei Halla-aholle ole mikään itseisarvo. Suomea kiertäessään PS:n puheenjohtaja valitsee sanansa kuulijoiden mukaan. Älykkönä hän retoriikan hallitsee. 

Keskustan onkin profiloiduttava jatkossa enemmän ruuhka-Suomen ulkopuolisten alueiden äänitorvena.  

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Keskusta on myös nuorten puolue

Maanantai 7.6.2021 klo 10:38

Toimin vuoden 2008 kuntavaalien aikoihin Keskustan Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana. Esityksestäni piiri nimesi jokaisen maakunnallisen kuntayhtymän hallitukseen vähintään yhden alle kolmekymppisen jäsenen. Myös nykyisessä Nurmeksen kaupunginhallituksessa on mukana ansiokkaasti toimiva ensimmäisen kauden nuori valtuutettu. Hän käyttää terhakasti ja rohkeasti puheenvuoroja.

Nykyisen Riverian hallituksessa toimivat tuolloin 2009 - 2012 ansiokkaasti nurmeslaisille tutut Anu Huusko ja Jussi Sallinen sekä säpäkkä Katja Asikainen Kesälahdelta. Anu oli seuraavalla kaudella muistaakseni hallituksen vpj.  Hän tulee vielä takaisin, kun yhden kauden hoitelee poikiaan. Hänellä on maakunnalle paljon annettavaa.

Tuolloin SDP:n koulutuksesta huolta kantavat hallituksen jäsenet olivat lähinnä eläkeläisiä. Nykyisen Riverian hallituksen puheenjohtaja (SDP) on 75 vuotta. Nurmeksesta siellä on SDP:n edustajana somessa kovasti ilakoiva luokkakaverini.

Joensuun entinen kaupunginjohtaja on vahva vaikuttaja. Hänen kanssaan teen paljon Siun sotessa yhteistyötä. Hän on muuten Siun soten hallituksen jäsen ja sen henkilöstöjaoston puheenjohtaja. Tuossapa maali Nurmeksen kakkosketjun demareille. Siun soten hallintosäännön mukaan henkilöstöasiat kuuluvat hallituksen jaostolle. Sen puheenjohtajalla on keskeinen rooli. Hän on ehdolla näissäkin vaaleissa ja uskon tulevan valituksi. Rantakylän eläkeläisiltä tulee emerituspormestarille vahva tuki.

Keskustassa tiedostetaan, että nuorissa on tulevaisuus. Se on näyttävä myös käytännössä luottamuksen antamisena eikä huuteluna vaalikentillä ja somessa.

Kommentoi kirjoitusta.

Hallituksen itsearviointi tärkeä osa hallitustyöskentelyä

Lauantai 29.5.2021 klo 9:33

Viime torstain Siun soten hallituksessa tehtiin tärkeitä päätöksiä. Valitsimme Jarmo Kukkosen terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtajaksi. Se on maakunnan kolmanneksi vaativin virka vastuualueen alaisten ja budjetin loppusummalla mitattuna. Kukkosen viran hoito on myös maakunnan seuratuimpia. Hän on linjassa terveydenhuollon maakunnan korkein viranhaltija. Kokouksen pöytäkirja on osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Siun sote (pohjoiskarjala.net)

Siun soten hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt työskentelystään itsearvioinnin. Lähes kaikki yhtymähallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat ovat vastanneet laajaan kysymyspatteriin edelliseltä vuodelta. Viime vuoden hallituksen itsearviointi käsiteltiin toissapäivänä.

Osakeyhtiölaki korostaa hallituksen merkitystä. Uuden kuntalain uudistuksen jälkeen myös kuntapuolella hallituksen roolia on tuntuvasti korostettu. Hyvä hallitus on organisaatiolle kaikilla sektoreilla suuri voimavara. Yrityspuolella ja suuremmissa kunnissa sekä kuntayhtymissä on suoritettava säännöllisesti hallituksen itsearviointi. Se tuo esiin sekä vahvuuksia että kehityskohteita. Myös hallitustyöskentelyn kipupisteet nousevat esille ja ne on sitten yhdessä avattava.  Näin saadaan aikaan avoin ja objektiivinen keskustelu. Yhdessä sitten sovitaan askelmerkit eteenpäin.

Kuntatalouden kiristyessä hallitustyön menestystekijöiksi muodostuvat hallituksen kyky ja notkeus ennakoida ja myös reagoida riittävän nopeasti muutoksiin. Siun sotessa se on ollut juuri sitä. Omistajien luomat paineet ja odotukset olivat ja ovat edelleen kovat. Henkilöstö ja myös johto on joutunut ponnistelemaan äärirajoilla. Aikonaan suostuessani Siun soten hallituksen puheenjohtajaksi minua valmennettiin kestämään tulevat paineet ihan ammattilaisten toimesta. Siun sote on noin kymmenen kertaa Nurmeksen ja kaksi kertaa Joensuun kokoinen organisaatio.

Eri toimielinten hallituksiin jokainen poliittinen ryhmä pyrkii etsimään osaavia henkilöitä. Pienissä kunnissa se tuottaa joskus ongelmia. Varsinkin konserniyhtiöitten hallitusten jäseniä valittaessa se usein realisoituu. Vastuut ovat jo osakeyhtiölain mukaan suuret.

Torstaina julkaistu itsearvioinnin tulokset ovat jonkin verran viimevuotista parempia. Hallituskeskusteluun toivotaan enemmän aikaa. Kokoukset pyritään viemään läpi aamupäivän aikana. Se ei vaan aina riitä. Siksi pidämmekin aika ajoin seminaareja, joissa paneudutaan tarkemmin asiakokonaisuuksiin. Myös toivoisin kaikkien hallituksen jäsenten osallistuvan keskusteluun. Vapaamuotoiseen ajatuksen vaihtoon toivotaan lisää aikaa. Siun soten hallituksen jäsenet kokevat hallitustyöskentelyn mielekkäänä. Myös kiinnostus jatkaa Siun soten luottamustehtävissä on suurta. Oheisesta linkistä pääset tuloksiin:  Kuntayhtymän hallitustyöskentelyn arviointi (pohjoiskarjala.net)

Siun soten hallituksen jäsenet saavat informaatiota päätöksien tueksi niitten esittelyssä kiitettävästi. Sitten minulle tärkein osa-alue hallituksen johtaminen sai nytkin korkeat pisteet, se on kiitettävällä tasolla - petraantui vähän vielä viime vuodesta. Kuvan pylväät kuvaavat puheenjohtajan työskentelyä vuosina 2018, 2019 ja 2020. Tuosta kiitos kuuluu kaikille hallitustyöskentelyyn osallistuville tahoille. Puheenjohtajistotyö on avainasemassa ja se korostuu.Siun_sote_pjn_tyoskentely_2020

Tällä vaalikaudella ensimmäisen vuoden jälkeen esitin, että suoritetaan myös Nurmeksen kaupunginhallituksen keskuudessa itsearviointi. Siinähän jokainen jäsen pääsee arvioimaan myös omaa työskentelyään. Kuntaliitos alkoi painaa kovasti päälle. Lisäksi meillä työskenteli samanaikaisesti yhdistymishallitus ja – valtuusto sekä emokunnan vastaavat. Korona sitten johti meidät nettikokouksiin.  Ensi valtuustokaudella Nurmeksen kaupunginhallituksen on kirjattava työskentelyn itsearviointi yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Avoin kirje äänestäjille

Keskiviikko 26.5.2021 klo 7:10

Ennakkoäänestys alkaa. Alla avoin kirje kotikuntani lukijoille:

 

Hei!

 Lähdin kymmenettä kertaa kunnallisvaaliehdokkaaksi. Koen, että vaaleilla saatu valtuutetun rooli on se arvokkain luottamustoimi, joka tulee hoitaa nöyrästi.

 Olen joukkupelaaja, jonka kyynärpäät pysyvät alhaalla, sillä eteenpäin mennään vain aidolla yhteistyöllä ja siltoja rakentamalla. Vaatii vielä paljon työtä, jotta kaikki valtimolaiset kokevat itsensä osaksi uutta Nurmesta. Siun sote ei ole vielä valmis.

 Jos koet, että olen äänesi arvoinen, lupaan käyttää kaiken kokemukseni ja osaamiseni kotiseutumme elinolojen sekä palvelujen kohentamiseksi. Niin ja tuon jaan kaikkien yhteistyökumppaneitten kanssa. Olen siis käytettävissä ihmisten asioille.

 

Matti Kämäräinen

 

Jos koet kuten minä, kirjoita äänestys lippuun

 

                                                18

 

Kommentoi kirjoitusta.

Pääministeriltä tunnustusta Siun sotelle

Tiistai 25.5.2021 klo 7:07

Pääministeri Sanna Marin piipahti SDP:n kuntavaalikiertueella Joensuussa. Mitään toritapahtumia puolue ei koronan takia järjestänyt. Marinin sanoma maakuntaan välittyi netin kautta. Keskeisimpinä aiheina keskusteluissa olivat ilmastopoliittiset asiat ja tietenkin juuri perustuslakivaliokunnan läpäissyt sote-lakipaketti.

Olen tavannut viime aikoina SDP.n ministereistä Krista kiurun pariinkin otteeseen sote-asioissa. Hän on puolueensa vahvimpia asioiden hoitajia. Siun soten työtä hän on seurannut tarkkaan. Joskus hän totesikin: ”Teillä on jo sote valmiina. Ette tarvitse muuta kuin valtion rahoituksen ja hyvinvointialueen vaaleilla valittavan hallinnon.”  Tarvevakioidusta rahoituksesta olemmekin vääntäneet kättä viimeiset kuukaudet saadaksemme sen oikeudenmukaiseksi. Tässä asiassa ministeri on osoittautunut kyllä jääräpääksi, joka ei juuri asiaamme halua ymmärtää.

Viikonlopun Joensuun vierailulla pääministeri Marin otti kantaa sote-lakipakettiin. Hän pitää sote-uudistuksen syntymistä erittäin todennäköisenä. Nykyisessä valmistelussa on huomioitu aiemmat lausunnot ja palautteet. Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei nykyisen hallituksen sote-uudistukseen sisälly merkittäviä perustuslaillisia ongelmia tai esteitä. Lakipaketti voi edetä nyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan viimeisteltäväksi.

Siun sote on Marinin mielestä osoitus hyvästä työstä. Pohjois-karjalassa on tehty jo paljon. Malli on juuri sellainen, johon koko Suomessa ollaan menossa laajemmin. Näin myönteisesti pääministeri työtämme kommentoi. No on kyllä todettava, ettei hän tunne kaikkia yksityiskohtia.

Siun sote ei ole vielä valmis. tarvitaan vielä paljon työtä koko henkilöstön kanssa, jotta palvelut toimivat moitteettomasti. Henkilöstön riittävä saanti saattaa olla suurimpia haasteita. Myös eri toimintatavat vaativat vielä hiomista.

Kyselin muilta Siun soten puheenjohtajakollegoilta, miten ovat omilla paikkakunnilla sote-asiat esillä. Ei kuulemma juuri mitenkään poikkeavasti. Hyvin on Lieksassakin sote-keskustelut kannustavia. Minulla oli kyllä kerrottavana toisenlaisia kokemuksia. Pyysin käymään FB:n Nurmes-Kuntavaalit 2021 –ryhmässä.

Somessa ainakin minä ja Keskusta ovat saanut yleisen pahantekijän roolin. Kaiken olen lähinnä SDP:n keskushallinnon ulkopuolisten kirjoittelijoiden ja viisastejoiden mielestä tehnyt väärin. Heidän maakuntatasolla toimivat puoluekaverinsa ovat mitä parhaimpia yhteistyökumppaneita. Näkemyserot ratkaistaan kasvokkain keskustelemalla, ei somessa. 

SDP:n Keskustaa maalittava toiminta palkitsee Perussuomalaiset. Puolue on parin viikon päästä Nurmeksen toiseksi suurin puolue. SDP saa pronssin. On muistettava, että vaalienkin jälkeen on elämää.

Kommentoi kirjoitusta.

Siun soten vuoden 2022 budjetti on valtion rahoituksen perusta

Maanantai 24.5.2021 klo 6:53

Sote-lait saadaan kuin saadaankin eduskunnassa hyväksyttyä ennen kesälomia. Lakipaketti läpäisi perustuslakivaliokunnan. Nyt lopun pitäisi olla sote-valiokunnassa vain hienosäätöä. Vastustus HUS:in ja suurimpien kaupunkien sekä Kokoomuksen tahoilta on ollut kovaa. Eduskunnassa käydään lakipaketista vielä EU-tukipaketin kaltainen mittelö.

Torstaiaamuna Siun soten puheenjohtajiston kokouksessa pohdimme tulevan valtion rahoituksen muodostumista vuodelle 2023. Lakiesityksen mukaisesti se pohjautuu vuoden 2022 talousarvioon.

Periaatteessa Joensuun kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto päättää koko Siun soten kehyksestä. Jaostossa on niin vahva poliittinen kattaus, ettei hallitus käytä sillä olevaa otto-oikeutta. Jaostoa johtaa kh:n puheenjohtaja ja mukana on myös varapj. Jaosto toteuttaa pitkälle kaupungin virkamiesjohdon näkemyksiä. 

Omistajaohjauskokouksessa maakuntakeskuksen näkemys tulee yleensä omistajien esitykseksi. Siun soten hallituksella ei ole muuta mahdollisuutta kuin laatia sovitun kehyksen mukainen talousarvio. Pielisen Karjalan kunnat ovat esittäneet toiminnan kannalta realistisia prosentteja. Voimamme ei ole riittänyt Joensuun seudun kuntien voimaa vastaan. 

Viime syksynä Siun soten omistajat Joensuun johdolla ottivat yksimielisesti kantaa jo vuoden 2022 talousarvion kehykseen esittämällä kasvua tästä vuodesta 1,8 prosenttia. Siun soten hallitus esitti 3,6 prosenttia.

Lähinnä sosiaalisessa mediassa on etsitty, ettei Siun soten hallituksen pitäisi kuulla omistajia. Tuota vaihtoehtoa on vakavasti pohdittu. Niskuroinnista olisi ollut tuloksena sekaannus, jonka tuloksena osa Siun soten omistajista olisi vaatinut eroa kuntayhtymästä ja todennäköisesti Siun soten valtuuston enemmistö olisi vaihtanut hallituksen mieleisekseen.

Vaalikeväänä 2019 Siun soten rahoitusmalliin tyytymättömät kaksi kuntaa riitauttivat maksuosuuksiensa oikeudellisuuden ja valittivat hallinto-oikeuteen. Vaalikiimassa vaadittiin johdon päitäkin vadille. Vaikeasta tilanteesta selvittiin. Pari viikkoa sitten valituksista  tuli hylkäävä päätös. Asiasta ei ole vielä tiedotettu. 

Rahoitusmalli on ollut kunnille oikeudenmukainen. Se palkitsee hyvin palvelut hoitavat kunnat. Varsinkin Siun soten alkuaikoina porrastetusti taaksepäin kolmen eletyn vuoden Ss.n kunnan todelliseen käyttöön perustuva laskentakaava takaa tasa-puolisen maksuosuuden kaikille. Nurmes on ollut sen suurimpien hyötyjien joukossa.

Omistajaohjauskokousta kuntalaki ei tunne. Se oli kuitenkin Siun soten alkumetreillä välttämättömyys koko kuntayhtymän synnylle. Se on helpottanut Siun soten valtuustotyöskentelyä, lisännyt maakunnan yhtenäisyyttä ja vähentänyt vastakkainasettelua.

Tulevassa sotessa kuntien omistajaohjaus on korvattu vastuuministeriöiden ohjauksella. Maakuntavaaaleilla valittavalle valtuustolle ei käytännössä jää palvelurakenteen ylläpitämiseen tarvittavia vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkkinä yli viiden miljoonan investointia ei saada tehdä ilman rahoituksen myöntävän tahon lupaa. Tuohon viitaten Lehmon uuden terveysaseman rakentaminen Kontiolahden ja Rantakylän väliin saattaa tällä hetkellä jäädä vain vaalipuheiksi.

Kohta käytävissä  kuntavaaleissa juuri joensuulaiset  ovat isossa roolissa. Jos pystytään syksyllä omistajaohjauskokouksessa nostamaan jo sovittua vuoden 2022 budjettikehystä kaksikin prosenttia suuremmaksi, on sillä positiivinen vaikutus Pohjois-Karjalan sote-rahoitukseen pitkälle tulevaisuuteen. Myös tarvevakioidun rahoituksen leikkuri on meidän saatava pienemmäksi vielä sote-valiokunnassa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Jarmo Kukkosesta uusi toimialajohtaja

Lauantai 22.5.2021 klo 20:54

Siun soten suurimman toimialan terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtaja Sirpa Kaipiainen muuttaa pois paikkakunnalta ja jää eläkkeelle syksyn aikana. Virkaa haki kuusi henkilöä, joista neljä haastateltiin toukokuun alussa. Jarmo Kukkonen, Susanna Wilen, Tuomo Erola ja Minna Timonen olivat kutsutut.

Avoimen toimialan koko budjetilla ja henkilökunnalla mitattuna on julkisella sektorilla maakunnan kolmanneksi suurin. Toimiala on Siun soten suurin. Rahaa sille on budjetoitu noin 300 milj. euroa. Vain Siun soten tj. Pirskanen ja Joensuun kaupunginjohtaja Karjalainen johtavat suurempia yksiköitä.

Haastatelluista lähetimme soveltuvuustesteihin Susanne Wilenin ja Jarmo Kukkosen. Purimme yhdessä testaajien kanssa testitulokset viime tiistaina. Testit suoritti Eezy Personnel. Siun soten hallituksen valitsemaan haastatteluryhmään kuuluivat Ilkka Pirskanen, Johanna Bjerregård-Madsen, Juhani Meriläinen ja Matti Kämäräinen. 

Torstaiaamun puheenjohtajiston kokouksessa yksimielisesti totesimme Jarmo Kukkosen olevan kahdesta vahvasta hakijasta soveltuvampi auki tulevaan vaativaan toimialajohtajan virkaan. Niinpä toimitusjohtaja esittääkin hallitukselle häntä valittavaksi uudeksi terveys- ja sairaalapalvelujen toimialajohtajaksi. Nuo tittelit ovat kyllä vähän kankeita.

Jarmo Kukkonen toimii nyt sairaalapalvelujen ylilääkärinä. Jos hänen valitaan, niin Kukkonen siirtyy linjaorganisaatiossa askelta ylemmäksi. Sopimuspalkaksi hänelle esitetään 12 400 euroa. Lisäksi tulee vielä noin tonnin autoetu. Toimialajohtaja joutuu työnsä takia liikkumaan paljon ERVA-alueella ja maakunnassa. Näin autoetu on perusteltu.

Siun sioten hallitus tekee valinnasta päätöksen ensi viikon torstaina. Sirpa Kaipiaisen viimeinen työpäivä on 31.7. Näin jos hallitus valitsee Jarmo Kukkosen korkeimpaan Siun soten toimialan johtajan virkaan, niin hän aloittaa siinä 1. 8. heti kesäloman jälkeen.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Boxbergin valituksessa odotetaan ratkaisua lähiaikoina

Sunnuntai 16.5.2021 klo 22:25

Viime tiistain paikallislehden numerossa Risto Boxberg puolusteli Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tekemäänsä valitusta PKO:n Bomban hotellihankkeen laajentamiseen myönnetystä lupajaoston poikkeamisluvasta. Valittaja näkee kaupungin vain jatkavan holtitonta rahanjakoa Bomban alueen kehittämisessä. 

Boxberg esittää vetävänsä valituksen pois, jos kaupunki perii PKO:lta 800 000 €:n Jukolan ja Nurmeksen aikaisemmista maakaupoista  syntymeen sanktion. Osuustoimintaliikkeen juristit toteavat, ettei PKO ostanut Jukolaa. Se vain fuusioitui maakunnalliseen isompaan osuuskauppaan. Elokuussa 2020 kaupunginhallitus sai tarkat laskelmat, miten maanvaihto kannattaa suorittaa molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Boxberg unohtaa kirjoituksessaan sen, että maanarvo perustuu asemakaavan antamaan rakennusoikeuteen. Nyt kaupungille PKO:lta palaavissa kortteleissa on suuri rakennusoikeus, kun taas kaupungin antamassa lisäalueessa se on pieni.

Kaupunkina Nurmes osoitti uskoa tulevaisuuteen ja suostui maanvaihtoon hyväksymällä neuvotellun esisopimuksen kaupunginhallituksessa 12.8.2020. Dynasty tietopalvelu : Nurmeksen kaupunki (pohjoiskarjala.net) Emme lähteneet hakemaan enää rahallista korvausta. Siis mistään salamyhkäisyydestä tai Nurmeksen lain mukaisesta toiminnasta ei ole kyse, kuten Boxberg kirjoituksessaan väittää. 

Suunniteltu hotellihanke tuo alueelle paljon asiakasvirtoja ja nostaa sen arvoa. Se nostaa myös lähialueen kiinteistöjen arvoja. Uskon, että myös Sirmakalle PKO:n voimakkaalla Bomban alueeseen panostamisella on myönteinen vaikutus. 

Kaupunkirakennepalvelu toteuttaa Tuulentien peruskorjauksen. Liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi sinne on ajateltu uutta sisääntulotietä kiertoliittymineen.

Kaupunginhallitus perehtyi viime elokuussa tehtyihin exel-laskelmiin. Sieltä poimin yhden tiedon. Hotellihankkeessa Nurmekseen investoidaan 9-10 M€. Se tarkoittaa noin 4600 kerrosneliömetriä, 93 huonetta ja 186 vuodepaikkaa. Noitten tosiasioitten vaikutus toteutuessaan tuo Nurmeksen kaupungille pelkkää kiinteistöveroa noin 100 000 € vuodessa. Työllistävä vaikutus lasketaan sitten siihen vielä päälle.

Elokuussa kaupunginhallituksessa  on tehty maakaaren mukainen esisopimus maanvaihdosta. Kun varsinainen maanvaihto tehdään, niin se viedään hyväksyttäväksi valtuustoon. Maanvaihdon toteutumisen ehtona on rakennusluvan saaminen uudelle hotellille.

Risto Boxberg on tehnyt mittavan työn matkailuyrittäjänä ja rakentajana Nurmeksessa. Jostain syystä meillä on ollut näkemyseroja kaupungin tekemistä ratkaisuista matkailun alalla. Toivon, että löydämme vielä yhteisymmärryksen ja hän voi vetää valituksensa pois menettämättä kasvojaa omien yhteistyökumppaneittensa kanssa.

Nurmes arvostaa Risto Boxbergin Nurmeksessa tekemää työtä. Sen osoittaakseen kaupunki myönsi pari vuotta sitten hänelle Nurmes-palkinnon merkittävänä alueen matkailun kehittäjänä ja toimijana.

Lähiaikoina Itä-Suomen hallinto-oikeus ratkaisee, ottaako se Boxbergin valituksen käsiteltäväkseen. Jos valitus hylätään, hotellin rakentaminen pääsee alkamaan vielä tänä kesänä. Jos se taas päätetään ottaa käsittelyyn, niin koko hanke todella vaarantuu. Sitten katsomme taas uudelleen, josko meillä löytyisi yhteinen tahtotila valituksen pois vetämiseksi hallinto-oikeudesta. 

Yllä olevasta kirjoituksesta tulee R. B:lle vastine Ylä-Karjalaan vähän lyhennyttynä.

Kommentoi kirjoitusta.

Soten väliaikainen valmisteleva työelin perustetaan ennen kesälomia

Tiistai 11.5.2021 klo 9:49

Eilen kokoontuivat Pohjois-Karjalan kuntien edustajat päättämään muodostettavan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta. Kutsun tilaisuuteen oli lähettänyt Siun sote. Maakunnissa, joissa ei ole jo valmista sote-pela integraatiota, ollaan suurten asioiden edessä. Erimielisyyksiltä ei voida välttyä. Vaten perustamisongelmat ratkaisee valtiovalta. Se on lakiin kirjattu.

Ministeriön ohjeen mukaan Vate muodostuu kuntien sote-vastaavista virkamiehistä. Pohjois-Karjalassa kunnat ovat antaneet sote-palvelut Siun soten hoidettaviksi. Näin meidän vate muodostuu Siun soten viranhaltijoista eli sen johtoryhmästä. Hallinnollisesta tuesta vastaavat Siun soten hallitus ja valtuusto. Siun sotea perustettaessa Pohjois-Karjalan kunnilla oli lähes samanlainen kuvio.  

Lisäksi Vatella on poliittinen seurantaryhmä, jonka kokoonpanosta on jo sovittu maakuntamme poliittisten piirien kanssa.  Se koostuu Siun soten hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistosta. Lisäksi valitaan ryhmään yksi edustaja kustakin Siun soten valtuustoryhmää edustavasta puolueesta. Hänen ei tarvitse olla välttämättä valtuuston jäsen. Pelastuslaitos voi halutessaan nimetä edustajansa. Kaikille poliittisen seurantaryhmän jäsenille valitaan varahenkilöt.

Lukija huomaa, että kovin virkamiesjohtoisesti virkavastuulla sotea tullaan toteuttamaan. Some-keskustelut antavat aivan väärän kuvan. Luottamushenkilöt eivät ole operatiivisen työn suunnittelijoita.

Valtion ohjaus on nyt kova. Sen aikoinaan huomaavat uudet hyvinvointialueen vaaleilla valitut valtuuston jäsenet. Sen päätöksiä toteuttava hallitus ajaa entistä voimakkaammin hyvinvointialueen etua valtion antamien taloudellisten kehysten puitteissa. Nyt maakuntamme  kunnat antavat tuon kehyksen Siun sotelle omistaohjauskokouksessa. 

Olen aika-ajoin kirjoittanut  taustoista, jotka otettiin huomioon mm. Siun soten hallintosääntöä laadittaessa. Sieltä kannattaa lukijan käydä perehtymässä esim. Siun soten hallituksen rooliin. Sen 27 kohdassa ei ole ainuttakaan tehtävää, joka liittyisi suoranaisesti operatiiviseen toimintaan. Ne on sälytetty kuntayhtymän virkakoneiston linjaorganisaatioon.

Myös toimitusjohtajasopimus on vahva. Tämä kaikki on tehty siksi, että sote-toimintoja oli pakko muuttaa vastaamaan meidän kuntiemme useammallakin sektorilla tapahtuvia muutoksia. Maakuntamme kuntatalouden kiristyminen ja ikääntynen eivät olleet niitä vähäisimpiä. Puhutaan myös vahvasti tiedolla johtamisesta. Noistakin olen paljon täällä kirjoittanut.

Taustaa:

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta (HE 241/2020). Esityksen mukaan hyvinvointialueet perustettaisiin 1.7.2021 ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023. Hallituksen esityksen (HE 241/2020) mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu

 Esityksen mukaan aluevaltuuston toimikausi alkaisi 1.3.2022. Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta ovat seuraavat: ”Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

 1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

 4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:

1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;

2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana sääde

Kommentoi kirjoitusta.

Pielisen Karjalan yritykset loppuvuodesta hyvässä iskussa

Perjantai 7.5.2021 klo 5:49

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto julkaisee puolivuosittain Trendit-lehden. Siinä kerrotaan talouden käänteistä maakunnan seutukunnilla. Vertailukohtana on edellisen vuoden vastaava ajankohta. Lehti julkaistaan keväällä ja syksyllä. Alla referoin äskettäin julkaistuja tietoja viime vuoden jälkipuoliskolta. Pielisen Karjala poikkeaa muista seutukunnista 7,7 prosentin kasvulla.

Merkillepantavaa on, että maakuntalehtemme on ollut Pohjois-Karjalan yritysten viime vuoden loppupuoliskon kehityksestä hiljaa. Joensuun seudullahan kehitys oli viime vuoden puoliskolla hiukan pakkasella eli -0,2 prosenttia. Keski-Karjalan alueen kehitys oli vieläkin murheellisempaa noin 7,5 prosentin laskuna vuoden 2019 vastaaviin lukuihin verrattuna. Siihen on vaikuttanut suuresti Kiteen Stora Enson sahan toiminnan loppuminen.

Koronavuosi vaikutti kehitykseen kielteisesti. Koko maakunnan alueella yritysten liikevaihdon muutos oli hiuksenhienosti plussalla 0,1 prosentin kasvulla. Erityisesti koko vuoteen vaikutti viime vuoden notkahdus toisella neljänneksellä lähes yhdeksän prosenttia.

                             Nurmeksessa myönteistä pöhinää

Muista maakuntamme seutukunnista poiketen Nurmeksen kaikkien toimialojen liikevaihto kehittyi viime vuoden loppupuoliskolla myönteisesti. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kertyi 7,7 prosenttia. Merkillepantavaa on, että lähes kaikki toimialat kirjasivat kasvua edellisestä vuodesta. Kun toimialoista poimitaan teolliset yritykset, niin niiden liikevaihdon kasvu on ollut peräti 15,5 %. Varsinainen kasvupyrähdys tapahtui vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Pielisen Karjalan yritysten viime vuodenmyönteistä liikevaihdon kehitystä on siivittänyt sahaustoiminnan huomattava virkistyminen sekä Lieksassa että Nurmeksessa. Toivottavasti Nurmeksen sahan äskettäinen pieni tulipalo ei aiheuta kovin suurta häiriötä kehitykseen.

Tästä on hyvä jatkaa. Pidetään yllä positiivinen vire. 

                                

Koko Trendit- julkaisun voi lukea ositteesta:  

Pohjois-Karjalan Trendit 1/2021

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vuoden 2015 kuntalaki toi eloa keskushallintotyöskentelyyn

Lauantai 1.5.2021 klo 8:03

Nurmes – kuntavaalit 2021- palstalla lähinnä SDP:n Nurmeksen keskushallinnon ulkopuolella olevat ehdokkaat käyvät kaupungin päätöksen teosta omaa keskusteluaan.  Minusta se ei ole rakentavaa ja näin olen pysynyt sivussa. Tosin kevätkiireiden vuoksi en kyllä ehdikään. Siksi avaan näkemyksiäni tällä blogi-kirjoituksella. Samaa asiaa käsittelin  jo marraskuussa. Tein siihen pieniä päivityksiä.  

Minulla on kokemusta sekä peruskunnan että maakunnallisten kuntayhtymien keskushallinnoissa työsakentelystä.  Pikaisesti laskin, että olen toiminut Nurmeksen kh:n puheenjohtajana neljällä vuosikymmenellä. Maakuntahallituksen työskentelyyn osallistuin vuosina 2005 – 2016 kolmen vaalikauden ajan. Yhden vaalikauden sain toimia mk-hallituksen puheenjohtajana ja seuraavan sen valtuuston varapj:na. Siun soten hallituksen puheenjohtajana olen ollut nyt viidettä vuotta sen perustamisesta alkaen.

Nurmeksen nykyisessä kaupunginhallituksessa on tämän vaalikauden loppuun 13 jäsentä neljästä puolueesta. Lisäksi kokoukseen osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtajat ( 4 henk.). Kaupunginjohtaja toimii esittelijänä ja hallintojohtaja sihteerinä (yhteensä 19 osallistujaa).

Suomen kuntien hallinto alkoi kehittyä voimakkaasti vuonna 2015 hyväksytyn kuntalain voimaantulon jälkeen. Nurmeksen kaupunginjohtajan johtajasopimusta tehtäessä tuon lain henki oli jo tiedossa ja näin se otettiin siinä huomioon. Sitten myöhemmin myös hallintosäännöt päivitettiin etupainotteisesti ajallaan lain hengessä.

Vuoden 2012 aikana tapahtuneen Nurmeksen kaupunginjohtajan vaihdoksen jälkeen alkoi säännöllinen kaupungin johtoryhmätyöskentely. Myös tuloskeskustelut laajennettiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Isona muutoksena pidän kaupunginhallitukseen tullutta kaupunginjohtajan eteenpäin katsovaa katsausta. Siinä hän kertoo joka kokouksessa mm. keskeisimmistä asioista, jotka ovat tulossa valmisteluun. Monet ovat vielä keskeneräisinä salassa pidettäviä. Samalla käydään hallituksessa taustakeskustelu, jolla kaupunginjohtaja tunnustelee asioitten poliittista selkänojaa. Ennen asioitten listalle menoa on vielä hallituksen puheenjohtajiston (neljä pol. ryhmää edustettuna) listapalaveri kokousta edeltävänä keskiviikkona. Esityslistat julkaistaan torstaina.

Nurmeksen kaupunginjallitus kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajisto (Kesk, SDP, Kok ja Vas) vähän harvemmin listapalaveriin virkamiesjohdon kanssa kokousta edeltävällä viikolla. Poliittiset hallitusryhmät pitävät vielä ryhmäkokouksiaan ennen varsinaista hallituksen kokousta. Niistä yleensä olen saanut terveiset enen varsinaista kokousta varapuheenjohtajilta.

Siun soten hallituksessa on yksitoista varsinaista jäsentä. Lisäksi elimen työskentelyyn osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella kolme valtuuston puheenjohtajaa ja kuusi kuntapaikalla olevaa hallituksen varajäsentä. Näin kaikista Siun soten osakaskunnista on edustus pöydän äärellä. Toimitusjohtaja toimii elimen esittelijänä ja hallintojohtaja  sihteerinä (yhteesä 22 osallistujaa).

Siun soten hallitus kokoontuu kuukauden viimeinen torstai. Sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajat kokoontuvat viikkoa ennen hallitusta valmistelemaan yhdessä virkamiesjohdon kanssa hallituksen lista-asiat. Puheenjohtaja ja esittelijä pitävät tiedontasausta yllä lähes päivittäin. Tarvittaessa otan yhteyttä muihin puheenjohtajiin laajemman poliittisen tuen varmistamiseksi, jos tilanne sitä vaatii.

                            Johtoryhmä mukana hallituksen info-aamussa

Siun soten hallituksessa on sen alusta alkaen otettu käyttöön kokouspäivän aamuna toimitusjohtajan info, jossa ovat läsnä myös kaikki toimialajohtajat. Siinä käydään tarkkaan läpi lista-asiat ja lisäksi voimme keskustella yksityiskohtaisemmin toimialajohtajien kanssa. Nyt saamme myös tarkan päivityksen maakunnan koronatilanteesta. Tämä toimintamalli on osoittautunut hyväksi varsin kapean hallinnon täydentäjänä. Siun soten talousarvion loppusumma on kooltaan lähes kymmenen kertaa Nurmeksen kaupungin vastaava.

Toimitusjohtajan infon jälkeen pidetään tarvittaessa ryhmäkokoukset. SDP kokoustaa oman ryhmänsä kanssa. Keskusta, Kokoomus, Perussuomalaiset ja Vihreät pitävät yhteisen ryhmäkokouksen. Näin kaikki tieto kulkee myös kahdelle pienimmälle ryhmälle, joilla ei ole edustusta puheenjohtajistoissa. Siun sotessa tämä järjestelmä on toiminut hyvin. Tuon käytännön yhdessä joskus toiminnan alkumetreillä sovimme. Se helpottaa myös hallituksen puheenjohtajan työtä hallintosäännön velvoittein.

Siun soten kokoukset sujuvat sitten kohtalaisen nopeasti. Tarkentavia keskusteluja päätösten tueksi toki käydään. Muistaakseni koko Siun soten historiassa on yhden kerran äänestetty. Äänestyksiä aiheutti Kiteen, Lieksan ja Nurmeksen lääkäreiden ilta- ja yövastaanottoihin liittyvät asiakokonaisuudet, joista ei syntynyt yksimielisyyttä neuvotteluissa. Valtuusto sitten ojensi hallitusta meitä äänestyksen hävinneitten suuntaan. Lopulta AVI puuttui asiaan ja lopetti Nurmeksen yövastaanoton.

Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on vaikuttanut kaupungin hallituksen ja myös valtuuston työskentelykulttuuriin. Meidän on muistettava toiminnassamme, että Valtimon kuntaliitospäätös syntyi äänin 11-10.  Kuntaliitosasiakirjojen sisältöä on kunnioitettava. Olemme nyt yhtä kuntaa ja sitä yhdessä kehitetään käytettävissä olevilla resursseilla. Minusta napakka keskustelu ja kritiikki kuuluvat demokratiaan. Ne eivät saa mennä kuitenkaan liian kipeästi henkilöön. Tarvittaessa äänestetään ja sitoudutaan tehtyihin päätöksiin.

Omalla käytöksellämme muodostamme kunnasta kuvan ulospäin. Luottamushenkilö- ja virkamiestyöskentely ovat jonkinlainen käyntikortti meistä. Se on sitä kirkkaampi, kuta paremmin kunnioitamme toistemme arvomaailmoja. Meidän on oltava avoimia ja kerrottava toimintaympäristössämme muutosten ja toimintaamme muuttavien päätösten perusteista avoimesti henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Tämä humppa on joukkuepeliä – ei maalittamista! Se meidän pitää muistaa tulevaisuudessakin.

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Panokset toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Torstai 29.4.2021 klo 7:10

Eilen Siun soten hallitus piti seminaaria Tiedepuistossa. Teimme myös välikatsauksen, kuinka olemme omistajien asettamiin tavoitteisiin päässeet. Työ on vielä kesken. Menee varmaan vielä neljä viisi vuotta ennenkuin alkaa valmista tulla. Jos rehellinnen haluaa olla, niin maailma muuttuu niin nopeasti, että valmista tuskin koskaan tulee. 

Meillä oli myös tiedotustilaisuus. Siitä alla oleva tiedote:

Siun sote jatkaa toimintansa kehittämistä ja panostaa henkilöstön hyvinvointiin

Siun sote -kuntayhtymä on neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana kehittänyt merkittävästi Pohjois-Karjalan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja omistajakuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uuden strategiakauden keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön hyvinvointiin panostaminen sekä palvelujen uudistamisen jatkaminen henkilöstöä entistä paremmin kuullen.

 • Henkilökuntamme on tehnyt hyvää työtä ja se näkyy muun muassa erinomaisena asiakaspalautteena terveysasemilla
 • Organisaatiomuutokset, kustannuspaineet ja koronavirusepidemian hoitaminen ovat kuitenkin kuormittaneet henkilökuntaa merkittävästi ja on selvää, että tähän meidän on löydettävä parempi tasapaino jatkossa.

Siun soten vastaanottopalveluissa on laadittu 14 kohdan toimenpidelista, jolla on lähdetty ratkomaan muun muassa tiimimalliin liittyviä kehittämiskohteita, kroonisten sairauksien hoitopolkuja ja koronaviruksen aiheuttaman hoitovelan korjaamista. Toimenpiteitä ovat myös lääkäreiden rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä sisäisen viestinnän parantaminen muutoksista ja niiden perusteluista.

 • Toimenpidelistalla on myös resurssierojen tasaaminen terveysasemilla. Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston asialistalla on torstaina 29.4. laaja virkapaketti ja kaikkiaan 15 uutta lääkärin virkaa terveysasemille.

Henkilöstön edustajien ja Siun soten johdon yhteinen ohjausryhmä seuraa toimenpiteiden etenemistä, moniammatillinen terveysasemien henkilöstöstä nimetty työryhmä puolestaan toimii käytännön toimenpiteiden suunnittelijana. Henkilöstön osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta halutaan varmistaa.

 • Monilla mittareilla tarkasteltuna asiat menevät oikeaan suuntaan. Palvelujen ja toimintatapojen kehittämistä on silti välttämätöntä jatkaa, koska entisillä eväillä emme väestörakenteen muuttuessa pärjää. Päätökset palvelujen tuottamisen tavoista tehdään toimialueilla, siellä missä asiakkaatkin kohdataan.

Perustamisvaiheessa asetetut tavoitteet on pitkälti saavutettu

Pohjois-Karjalan kunnat päättivät Siun sote -kuntayhtymän perustamisesta vuoden 2015 lopulla. Keskeisiä tavoitteita kuntayhtymän perustamiselle olivat tuolloin kokonaiskustannusten hallinta, keskussairaalan säilyttäminen yhtenä laajan päivystyksen sairaaloista sekä palvelujen yhtenäistäminen ja niiden saatavuuden turvaaminen väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä.

Näiss tavoitteissa on pitkälti onnistuttu. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioiduilla kustannuksilla mitattuna Pohjois-Karjala on Suomen kustannustehokkain maakunta ja sairaala Suomen tuottavin keskussairaala.

Pohjois-Karjalan keskussairaalaa on määrätietoisesti kehitetty vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Mittavat investoinnit sairaalan laajaan peruskorjaukseen ovat saaneet luvat ja rakennustyöt ovat käynnissä. Sairaala on menestynyt erinomaisesti kouluttavien työnantajien vertailussa.

Palvelurakenteen uudistaminen on ollut keino, jolla on siirretty resursseja ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin.

Siun soten yhtymähallitus tutustui maaliskuun puolivälissä seminaarissa alueen lääkäritilanteeseen ja pohti toimenpiteitä lääkärien ja hoitajien työkuorman keventämiseen. Yhtymähallitus kokoontui keskiviikkona 28.4.2021 iltapäivällä jatkoseminaariin aiheen tiimoilta, ja kävi läpi kuntayhtymässä käynnissä olevia toimenpiteitä sekä kuntayhtymälle asetettujen tavoitteiden toteutumista.  

Kommentoi kirjoitusta.

Nyt tarvittaisiin Raimo Sailasta

Maanantai 26.4.2021 klo 8:26

Maamme hallituksen tuskaillessa kehysriihen kimpussa tuli aamulähetyksiä katsellessa mieleen valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailaksen toiminta. Hän uskalsi jyrähtää mielipiteensä maan taloudesta julki piittaamatta pääministerin poliittisesta vakaumuksesta. Maan etu oli aina ykkösasia. Missä on nyt valtiovarainministeriön tuore ykkösvirkamies? Taustajoukoissa kuurupiilosilla hiljaa?

Katsoin vielä äsken uudelleen toissa-aamuisen ykkösaamun, jossa valtiovarainministeri Matti Vanhasta haastateltiin.. Minulle syntyi käsitys, että hän on täysin tietoinen, missä kehysriihen neuvotteluissa mennään ja että hänellä on hyvä yhteys pääministeriin. Ihmettelen suuresti eilen leviävää keskustelua, jossa yritetään luoda kuvaa Vanhasen ulkopuolisuudesta. Ettei vaan tahallaan luotaisi väärää kuvaa asioista.

Nyt kyllä pääminisreri Marinilta olisi ollut suurta viisautta ottaa valtiovarainministeri mukaan neuvottelupöytään. Konkari Ilkka Kanerva on kehysriihen jatkokahinoissa mukana Kokoomuksesta. Tuskin puolustusministeri jätettäisiin ulos, jos olisi kyse maan turvallisuuteen liittyvistä asioista. Jos jätettäisiin, niin ei olisi kyse todellisesta hallituskriisistä. Aika näyttää.

Aika kultaa helposti muistot. Mutta ennen oli paljon asiansa osaavia virkamiehiä, jotka jyrähtivät tarvittaessa. Samoin on käynyt henkilöiden suhteenkin, joita kunniottavasti voisi kutsua valtiomiehiksi ja naisiksi. He saivat päätöksiä aikaan polittisista ideologioista riippumatta.

Muistan elävästi silloisen Pielisen Karjalan kuntien yhteisen seminaarin Paras-hankkeen lausunnosta lähes viidentoista vuoden takaa.  Oltiin Lieksassa. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Raimo Sailas käytti puheenvuoron Paras-hankkeen taustoista ja päämääristä valtion talouden kannalta. Kuuntelimme vakavina. Sitten meidän kamreerimme Jari Lampinen esitteli Piekisen Karjalan tämän hetken talouslukuja ja lähimmän kymmenen vuoden väestö- ja talousennusteet. Kuuntelimme tarkkaavaisina.

Kahvitauolla vm:n kansliapäällikkö Sailas tuli kyselemään minulta kamreerimme taustoja. Hän totesi lopuksi: ”Olisi iso rikkaus, jos teidän kamreerinne tietotaidot saataisiin jaettua kaikille Suomen kunnille pohjaksi eteenpäin nojaavaan kuntasuunnitteluun”. Tuo lainaus on vihkoista, joitten kansissa lukee ”Suuria poliittisia salaisuuksia".

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »